Chanukah, Judith, and Weaponizing Cheese

Guiding questions:

1. What implications for the work of fat liberation can be found in the tension between the folk/populist desire to emphasize victory (and cheese) and the rabbinic desire to emphasize light, oil, and the rededication of the Temple?

2. What can we learn about our own activism from Judith's use of both her beauty and her cheese?

3. What does it mean to us to eat as a form of commemoration?

עֲשָׁשִׁית שֶׁהָיְתָה דּוֹלֶקֶת וְהוֹלֶכֶת כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ, לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מְכַבָּהּ וּמַדְלִיקָהּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הַדְלָקָה עוֹשָׂה מִצְוָה — שַׁפִּיר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ הַנָּחָה עוֹשָׂה מִצְוָה, הַאי מְכַבָּהּ וּמַדְלִיקָהּ, מְכַבָּהּ וּמַגְבִּיהָהּ וּמַנִּיחָהּ וּמַדְלִיקָהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד: מִדְּקָא מְבָרְכִינַן ״אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל חֲנוּכָּה״ — שְׁמַע מִינָּה הַדְלָקָה עוֹשָׂה מִצְוָה. שְׁמַע מִינָּה.

A lantern that continued to burn the entire day of Shabbat, at the conclusion of Shabbat one extinguishes it and lights it again as a Hanukkah light. Granted, if you say that lighting accomplishes the mitzva, the requirement to extinguish the lantern and relight it in order to fulfill the mitzva of kindling the Hanukkah light works out well. However, if you say that placing accomplishes the mitzva, this statement, which stated that one extinguishes it and lights it, is imprecise. According to this opinion, it needed to say: One extinguishes it and lifts it from its place and sets it down and lights it, as only by placing the lamp in an appropriate place could one fulfill the mitzva of the Hanukkah light. Furthermore, there is additional proof that lighting accomplishes the mitzva. From the fact that we recite the following blessing over the mitzva of kindling the Hanukkah light: Who has made us holy through His commandments and has commanded us to light the Hanukkah light, the Gemara suggests: Conclude from this that lighting accomplishes the mitzva, as it is over lighting that one recites the blessing. The Gemara concludes: Indeed, conclude from this.

וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרִינַן הַדְלָקָה עוֹשָׂה מִצְוָה, הִדְלִיקָהּ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם. אִשָּׁה וַדַּאי מַדְלִיקָה, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּנֵר חֲנוּכָּה שֶׁאַף הֵן הָיוּ בְּאוֹתוֹ הַנֵּס.

And, the Gemara remarks, now that we say that lighting accomplishes the mitzva, there are practical ramifications. If a deaf-mute, an imbecile, or a minor, all of whom are of limited intellectual capacity and not obligated in mitzvot, kindled the Hanukkah light, he did nothing in terms of fulfilling the mitzva, even if an adult obligated in mitzvot subsequently set it down in its appropriate place. That is because placing a lit lamp does not constitute fulfillment of the mitzva. The lighting must be performed by a person with full intellectual capacity, obligated in mitzvot. However, a woman certainly may light, as Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in lighting the Hanukkah light, as they too were included in that miracle of being saved from the decree of persecution.

היו באותו הנס - שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ועל יד אשה נעשה הנס:

"They too were included in that miracle"...For the Greeks decreed that all (Jewish) virgins who were engaged had to have sex first with the high (Greek) official. And a miracle happened through a woman.

שאף הן היו באותו הנס. פירש רשב"ם שעיקר הנס היה על ידן בפורים על ידי אסתר בחנוכה על ידי יהודית בפסח שבזכות צדקניות שבאותו הדור נגאלו....

Since they were also part of the same miracle. Rashbam explained, that the primary part of the miracle was done by them; Purim - by Esther, Chanukah - by Judith, Pesach - for they were saved in the merit of the righteous ones of that generation....

ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. פי׳ שהאויבים באו לאבד הכל אנשים ונשים וטף. ויש מפרשים שעל ידי אשה אירע להם הנס הגדול ההוא ושמה יהודית כמו שמפורש בהגדה בת היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד ואמר המלך יון שתשכב עמו והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וישתה לרוב וישתכר וישכב וירדם ויהי לה כן וישכב וירדם ותקח חרבו וחתכה ראשו ותביאהו לירושלם וכראות החיל כי מת גבורם וינוסו. ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבנה בחנוכה.

Women are obligated to light Hanukkah candles, for they too were included in the miracle. This means that the enemies came to destroy everyone, men, women, and children, and there are those who say that the great miracle occurred through a woman. Her name was Judith, as the story goes, and she was the daughter of Yochanan, the high priest. She was extremely beautiful, and the Greek king wanted her to lay with him. She fed him a dish of cheese to make him thirsty, so that he would drink a great deal and became drunk, and recline and fall asleep. And it happened just that way, and once he was asleep, she took his sword and cut off his head. She brought his head to Jerusalem, and when the armies saw that their leader had been killed, they fled. For this reason, we have the custom of eating a cheese dish on Hanukkah.

(ב)...הַגָּה:... יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיֵּשׁ לֶאֱכֹל גְּבִינָה בַּחֲנֻכָּה לְפִי שֶׁהַנֵּס נַעֲשָׂה בֶּחָלָב שֶׁהֶאֱכִילָה יְהוּדִית אֶת הָאוֹיֵב (כָּל בּוֹ וְרַ''ן).

(2) ...Rema:...Some say that cheese should be eaten during Hanukkah, because a miracle was done though milk which Yehudit fed the enemy. (Kol Bo and Nissim of Gerona).

(א) ויהי ככלותה להתחנן ותקם ותקרא לאמתה ותרד אל ביתה אשר ישבה שם בימי שבת ומועד ותסר את שקה ואת בדי אלמנותה מעליה:

(ב) ותרחץ את בשרה במים ותסך נפשה בשמן ותיטב את ראשה:

(ג) ותשם צניפה על ראשה ותלבש בגדי חמודות כאשר עשתה בימי מנשה בעלה:

(ד) ותשם נעלים ברגליה וצמידים וטבעות על ידיה ונזמים באוזניה ותעד כל עדיה למען מצוא חן בעיני כל רואיה:

(ה) ותיקח נאד יין וכד שמן ושק קמח ולחם ותאנים ותיתן לאמתה ותלכנה מול שער העיר:

(ו) ותמצא את עוזיה ואת הזקנים עומדים בשער:

(ז) ויהי בראותם את תואר פניה ואת בגדיה החמודות וישתוממו על יופייה ויאמרו לה:

(ח) ייתן יי אלוהי אבותינו את חינך בעיני רואיך ויצליח את דרכך לכבוד ישראל וירושלים וישתחוו ליי:

(ט) ותאמר פתחו לי את שער העיר לצאת ולעשות כאשר דברתי אליכם:

(י) ויצוו את השומרים לפתוח את השער ויעשו כן:

(יא) ותצא יהודית עם אמתה ואנשי העיר הביטו אחריה עד רדתה מן ההר אל השפלה ולא יספו עוד לראותה:

(1) Now after this, she ceased to cry to the God of Israel, and she completed all these words. She rose where she had fallen down and called her maid; and she went down into the house in which she lived on the sabbath days and on her feast days, and she pulled off the sackcloth which she had on, and put off the garments of her widowhood,

(2) and washed her body all over with water, and anointed herself with precious ointment, and braided the hair of her head

(3) and put a headdress on it, and put on her garments of gladness, which she used to wear during the life of Manasseh her husband.

(4) And she put sandals on her feet, and she put on her bracelets and her chains and her rings and her earrings and all her ornaments, and she decked herself out boldly, to allure the eyes of all men who might see her.

(5) Then she gave her maid a bottle of wine and a cruse of oil, and filled a bag with parched grain and lumps of figs and with fine bread; so she folded all these things together and laid them upon her. Thus they went forth to the gate of the city of Bethulia,

(6) and they found standing there Uzziah and the elders of the city, Chabris and Charmis.

(7) And when they saw her, that her countenance was altered and her apparel was changed, they wondered at her beauty very greatly and said to her,

(8) May God, the God of our fathers, give you favor and accomplish your endeavors to the glory of the children of Israel and to the exaltation of Jerusalem. Then they worshipped God.

(9) And she said to them, "Command the gates of the city to be opened for me, so that I may go forth to accomplish the things that you have discussed with me."

(10) So they commanded the young men to open it for her, as she had said. And when they had done so,

(11) Judith went out, she and her maid with her; and the men of the city looked after her, until she had gone down the mountain and had passed the valley and they could see her no more.

(א) ויהי באישון לילה ויפנו עבדיו איש איש לאוהלו ולחדר משכבו:

(ב) כי עייפים היו מרוב המשתה ובגוא סגר את הדלת מאחריו ויצא:

(ג) ותישאר יהודית לבדה באוהל עם הלופרנש והוא שכור מיין וייפול על מיטתו ויירדם:

(ד) ותאמר אל אמתה שבי לך פה מחוץ לאוהל עד בואי אליך לצאת ולהתפלל כאשר הסכנתי לעשות:

(ה) וגם לבגוא אמרה כי תצא גם הלילה:

(ו) ויהי כי יצאו כולם ולא נשאר איש באוהל למקטון ועד גדול ותיגש אל המיטה אשר הוא שכב עליה ותתפלל בלבה ותאמר:

(ז) אל אלוהים אשר בידך הכוח והגבורה הבט נא וראה את מעשה ידי שפחתך להרים קרן ירושלים:

(ח) הנה קרבה עת פדות עם נחלתך כי תושיעני ימינך לתת נקמה בגוים אשר קמו עלינו:

(ט) ותיגש אל העמוד אשר בראש המיטה ותיקח את חרב הלופרנש מעליו:

(י) ותשלח את ידה ותיקחהו בציצית ראשו ותאמר יי אלוהים חזקני נא ואמצני אך הפעם:

(יא) ותך בחוזקה פעמים על צווארו ותכרות את ראשו ותגל נבלתו מעל המיטה ותיקח היריעה מעל העמוד ותצא:

(יב) ותיתן את ראש הלופרנש לאמתה ותצווה לתתו אל השק:

(יג) ותצאן שתיהן מן המחנה כדרכן לצאת להתפלל ותעבורנה את הערבה ותעלינה ההרה ותבאנה לפני שערי בתול:

(יד) ותקרא יהודית מרחוק אל שומרי השער לאמור:

(טו) פתחו לי את השער כי יי אלוהינו אתנו להראות לישראל את ידו ולצריו את זרועו כאשר החל לעשת ביום הזה:

(טז) ויהי כשמוע אנשי העיר את קולה וינהרו אל פתח השער ויקראו לזקני העיר:

(יז) וקטן וגדול התאספו לראותה כי כפלא הייתה בעיניהם ויפתחו את השער ויאספוה העירה:

(יח) וידליקו אש להאיר וכל העם הקיפו אותה מסביב:

(יט) ותישא יהודית את קולה ותאמר:

(כ) הודו ליי והללו לשמו כי לא הסיר חסדו מעל בית ישראל ומחץ פאת צרינו בידי הלילה:

(כא) ותיקח את ראש הלופרנש מן השק ותראהו את העם ותאמר:

(כב) הנה זה ראש הלופרנש זר צבא אשור וזאת היריעה אשר שכב אחריה והוא שכור וביד אישה הרגו אלוהים:

(כג) חי יי אשר הצליח דרכי כי רק במראי הטיתי את לבבו וידו לא נגעה בי לרעה:

(כד) ויחרד כל העם על המראה ויקדו וישתחוו ליי:

(כה) ויאמרו ברוך יי אשר מגן צרנו בידנו כיום הזה:

(כו) ועוזיה אמר אל יהודית ברוכה את בתי ליי אל עליון וברוך טעמך מכל בנות הארץ:

(כז) ברוך יי אלוהים עושה שמים וארץ אשר ידו הייתה אתך לכרות ראש שונאנו:

(כח) לא ישכח חסדך לנצח מלבב כל המהללים חסדי יי:

(כט) ויי יזכור אותך לטובה כי בנפשך פדית את עמו מיד מבקשי נפשם ולבבך תמים עם יי:

(ל) ויאמר כל העם אמן ואמן:

(1) Now when evening had arrived, his servants hurried to depart, and Bagoas shut his tent from the outside and dismissed the waiters from the presence of his lord; and they went to their beds,

(2) for they were all weary because the feast had been long.

(3) And Judith was left alone in the tent with Holofernes lying by himself on his bed, for he was filled with wine.

(4) Now Judith had commanded her maid to stand outside her bedroom and to wait for her to go forth, as she did daily; for she said she would go forth to her prayers,

(5) and she spoke to Bagoas towards the same purpose.

(6) So everyone left and no one was left in the bedroom, neither little nor great. Then Judith, standing by his bed, said in her heart:

(7) "O Lord God of all power, look at this time upon the works of my hands for the exaltation of Jerusalem.

(8) For now is the time to help your inheritance and to execute your purposes for the destruction of the enemies who have risen against us."

(9) Then she went to the pillar of the bed, which was at Holofernes' head, and took down his broadsword from there.

(10) And she approached his bed, and took hold of the hair of his head, and said, "Strengthen me, O Lord God of Israel, this day."

(11) And she twice struck his neck with all her might, and she took his head away from him. And she tumbled his body down from the bed, and pulled down the canopy from the pillars; and, soon after, she went out

(12) and gave the head of Holofernes to her maid. And she put it in her bag of meat,

(13) so these two went together, according to their custom, to prayer; and when they passed the camp, they circled the valley and went up the mountain of Bethulia and came to its gates.

(14) Then Judith said, from far off to the watchmen at the gate,

(15) "Open, open the gate now! God, our God, is with us to show his power yet in Jerusalem and his forces against the enemy, as he has truly done on this day!"

(16) Now when the men of her city heard her voice, they hurried down to the gate of their city and they called the elders of the city.

(17) And then they ran all together, both small and great, for it was surprising to them that she had returned. So they opened the gate and received them;

(18) and they made a fire for a light, and they stood all around them.

(19) Then she said to them with a loud voice,

(20) "Praise, praise God, praise God, I say, for he has not taken away his mercy from the house of Israel, but has destroyed our enemies by my hands this night."

(21) So she took the head out of the bag and showed it and said to them,

(22) "Behold the head of Holofernes, the chief captain of the army of Assur, and behold the canopy where he had lain in his drunkenness; and the Lord has struck him by the hand of a woman.

(23) As the Lord lives, who has preserved me in the path that I took, my attractiveness has deceived him to his destruction, and yet he did not commit sin with me, to defile and shame me."

(24) Then all the people were wonderfully astonished, and bowed themselves and worshipped God,

(25) and said with one accord, "Blessed are you, O our God, who has this day brought to nothing the enemies of your people!"

(26) Then Uzziah said to her, "O daughter, blessed are you of the most high God above all the women upon the earth;

(27) and blessed is the Lord God, who has created the heavens and the earth, who guided you in cutting off the head of the chief of our enemies.

(28) Because of this, your resoluteness will not depart from the heart of men, who will remember the power of God for ever.

(29) And may God turn these things to your benefit as a perpetual praise, to assist you in good things because you have not withheld your life during the affliction of our nation, but have revenged our ruin, walking a straight path before our God."

(30) And all the people said, "Amen! Amen!"