לקחתם "לכם" לולב כמו שלח לך

למרות שישנה מסורת ששמר הרבי שנחשב טוב, בעיני חרדים אורטודוקסים, רב דוד רדק בצורת צו וגם כבוד המסורת גורם לא להתעלם ממסורת הקריאה, שיש מילים כמו שמע או שלח לך, לפי הקריאה וכן בספר ויקרא שבספר אלה וספרתם לכם, בצורת צו, עדיין לפי המורשת לא צו, לא כי קשה לספור אלא מתוך כבוד המסורת כמו הפירוש המוסרתי לביטוי שלח לך, וכן ולקחתם לכם פרי עץ הדר, וכול הדומה למרות קריאת שוא לקח עדיין ישנה מסורת שהתוספת במילה "לכם" כמו שפירש רב שלמה רשי שלח לך חריג לך כרצונך, וטרח לפרט "לא צו" וכואב שרבני היהדות לא מלמדים את האמת, למען למכור פרי אתרוג בכלל ובפרט ביוקר, אומנם רחוק עוד יותר בלי צורת צו כי מסורת קריאה שלח או שמע שונה מהצורה כבד את אביך או שמור שבת כאשר טרח רדק לכתוב כמה פעמים וכן כול הדומה.