Dress III: More Details לבוש (ג): עוד פרטים

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

ERVA IN SOCIETY

(ו) היתה ערוה כנגדו והחזיר פניו ממנה או שעצם עיניו... מותר לקרות דבראייה תלה רחמנא והא לא חזי לה:

If there was erva in front of him and he turned his face away from it or closed his eyes…it is permissible to recite Shema, for the matter depends on seeing, and he does not see it.

עֶרְוָה בַּעֲשָׁשִׁית אָסוּר לִקְרוֹת קְרִיאַת שְׁמַע כְּנֶגְדָּהּ, ״וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר״ אָמַר רַחֲמָנָא. וְהָא קָמִיתְחַזְיָא.

It is prohibited to recite Shema in the presence of erva [visible] through a glass. “He should not see in you a matter of nakedness,” said God – and behold, it is visible.

בעששית - היא של זכוכית או בגד דק המנהיר עד שנראית הערוה ...

Through a glass: This is of glass or a thin cloth through which light shows so that it [erva] is visible.

כׇּל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה, כְּאִילּוּ מִסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתּוֹרֶף. [=כינוי לאיברים אינטימיים]

Whoever looks [for pleasure] at a woman’s little finger is like one who looks at her genitalia.

וְהַמִּסְתַּכֵּל אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה וְנִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת כְּמִי שֶׁנִּסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתֹּרֶף.

One who looks even at a woman’s little finger with intent to derive pleasure is like one who looks at her genitalia.

״כְּבֹאֲכֶם הָעִיר כֵּן תִּמְצְאוּן אוֹתוֹ בְּטֶרֶם יַעֲלֶה הַבָּמָתָה לֶאֱכוֹל כִּי לֹא יֹאכַל הָעָם עַד בֹּאוֹ כִּי הוּא יְבָרֵךְ הַזֶּבַח אַחֲרֵי כֵן יֹאכְלוּ הַקְּרֻאִים״. וְכׇל כָּךְ לָמָּה? לְפִי שֶׁהַנָּשִׁים דַּבְּרָנִיּוֹת הֵן. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּדֵי לְהִסְתַּכֵּל בְּיׇפְיוֹ שֶׁל שָׁאוּל

“When you come to the city, you’ll find him before he goes up to the high place to eat, for the people will not eat until he comes, because he will bless the sacrifice, after that those who were called there will eat.” Why all of this [verbiage from the women]? Because women are talkative. Shemuel [the Amora] said: In order to look upon the beauty of Shaul.

מביטות בנויו של שאול היו ולא היו שבעות ממנו דברי ר' יהודה, אמר ליה ר' יוסי אם כן עשית בנות ישראל כזונות והלא כשם שאי אפשר לאיש לזון את עיניו מאשה שאינה אראויה לו כך אי אפשר לאשה לזון את עיניה מאיש שאינו שלה, אלא שלא הגיע עדין השעה

They were looking at Shaul’s beauty and they couldn’t get enough of him, the words of Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei said to him: If so, you have equated daughters of Israel to prostitutes. Is it not the case that just as a man may not feast his eyes on a woman who is not fitting for him [to marry], so too a woman may not feast her eyes on a man who is not hers? Rather, the time had not come yet [for Shaul to meet Shemuel].

שו”ת יביע אומר חלק א – אורח חיים סימן ו

אכן בברכות (מח:) אמר שמואל כדי להסתכל ביפיו של שאול, ולא חייש לקושיא זו, אלמא דלא חיישי[נן] בנשים דלאו בנות הרגשות נינהו…יש ליישב מה שנהגו להקל בזה שסוברים שאין דברי הילקוט אליבא דהלכתא, לפי המבואר בברכות (מח:)…והעיקר כמש”כ [=כמו שכתבתי] להתיר בזה.

Yabia Omer I OC 6

Indeed, in Berachot 48b, Shemuel said “in order to look at the beauty of Shaul” and he was not concerned about this difficulty [of women ogling men], therefore we are not concerned about women [ogling men], for they are not prone to physical effects …One can justify the practice to be lenient about this because the Yalkut Shimoni is not in accordance with the halacha, in light of what is explained in Berachot…The fundamental halacha is as I wrote to permit this [women looking freely at men].

שו”ת שבט הלוי חלק ה סימן קצז

אין להכחיש שאם באמת מסתכלים לשם זנות ואישות עוברים הנשים כמו האנשים דלא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם הוא לאו השוה בכל שמצווין הנשים על הלאוין כמו האנשים, א”כ [=אם כן] אין ספק שצודק התנא הקדוש ר’ יוסי שגם אשה לא תזון עיניה מאיש שאינו שלה, אבל ותזון עיניה היא יותר מהבטה וראיה סתם כאשר מורה הלשון, אבל לראות סתם ויביטו באנשים בלי לזון עיניהם דהיינו בלי מחשבה של אישות כמו שרואים הם כרגיל מבית הכנסת של הנשים בודאי לא מצינו לאבותינו ורבותינו שחששו לזה.

Responsa Shevet Ha-levi 5:197b

One cannot deny that if they [women] really look [at men] for the purpose of sexual pleasure, women transgress like men. For “you shall not stray after your hearts and after your eyes” is a negative commandment that applies equally to everyone, for women are obligated in negative commandments like men. If so, there is no doubt that the holy Tanna Rabbi Yosei was correct that a woman too should not feast her eyes on a man who is not her [husband] But feasting her eyes is more than looking or just seeing, as the language indicates. But just to see or to look at men without feasting their eyes, i.e., is without sexual thoughts, as they see them regularly from the women’s section of the synagogue, certainly we did not find that our forefathers and rabbi were concerned about that.

אף אשה אחרת מותרת לקרות ולהתפלל נגדה כשהיא ערומה

Even another woman may recite Shema and pray in her [a first woman’s] presence when she [the first woman] is naked [as long as her genitalia are not visible].

אָמַר ר׳ יִצְחָק: טֶפַח בָּאִשָּׁה עֶרְוָה. לְמַאי? אִילֵּימָא לְאִסְתַּכּוֹלֵי בַּהּ, וְהָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ... כׇּל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה, כְּאִילּוּ מִסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתּוֹרֶף. אֶלָּא בְּאִשְׁתּוֹ וְלִקְרִיאַת שְׁמַע.

Rabbi Yitzchak said: A tefach [handsbreadth] of a woman is erva. With respect to what? If you say for looking at her, behold Rav Sheshet said… Whoever looks [for pleasure] at a woman’s little finger is like one who looks at her genitalia. Rather, the tefach applies [specifically/even] to his wife, and for keri’at Shema.

תוספות הרא”ש ברכות כד.

טפח באשה ערוה. פי[רוש] מה שרגיל להיות מכוסה באשה אי הוי טפח ממנו מגולה הוי ערוה

Tosafot Ha-Rosh Berachot 24a

A tefach of a woman is nakedness [erva]. Meaning, that which is typically covered in a woman, if a tefach of it is uncovered, that is considered erva.

טפח מגולה באשה, במקום שדרכה לכסותו, אפי[לו] היא אשתו, אסור לקרות ק”ש [=קריאת שמע] כנגדה. הגה: וי”א [=ויש אומרים] דוקא באשתו, אבל באשה אחרת אפילו פחות מטפח הוי ערוה

An exposed tefach of a woman, in a place that she usually covers, even if it is his wife, would be forbidden to recite Kri’at Shema before it. Rema: Some say specifically with his wife, but with regard to another woman even less than a tefach would be considered erva.

שו”ת יחווה דעת חלק ג סימן סז

והדבר ברור שנשים שהולכות ברחוב בבגדי פריצות כאלה עוברות גם על איסור ולפני עור לא תתן מכשול, שהן גורמות לאנשים להסתכל בהן, ולבוא לידי הרהורי עבירה הקשים מעבירה.

Yechaveh Da'at III:67

The matter is clear that women who go in the street in immodest garments like these also transgress the prohibition of not placing a stumbling block before the blind, for they cause men to gaze at them and to have improper thoughts of transgression, which are more serious than [actual] transgression.

אָמַר רַב חִסְדָּא: שׁוֹק בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּלִּי שׁוֹק עִבְרִי נְהָרוֹת״, וּכְתִיב: ״תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ וְגַם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ״.

Rav Chisda said: A woman’s shok is erva, as it is written “Reveal your shok and cross rivers” (Yeshayahu 47:2) and then is written, “Expose your erva and your shame will also be seen” (Yeshayahu 47:3).

ונראה דנקט שוק דאפילו פחות מטפח חשוב נמי ערוה

It seems that he specified shok because even less than a tefach [there] is also considered erva.

(ח) מָאתַיִם וְאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנָה אֵבָרִים בָּאָדָם, שְׁלשִׁים בְּפִסַּת הָרֶגֶל, שִׁשָּׁה בְכָל אֶצְבַּע, עֲשָׂרָה בַקֻּרְסָל, שְׁנַיִם בַּשּׁוֹק, חֲמִשָּׁה בָאַרְכֻּבָּה, אֶחָד בַּיָּרֵךְ

There are 248 limbs in a human being: thirty in the sole of the foot, six in each toe, ten in the ankle, two in the shok [lower leg], five in the knee, one in the thigh…

ר’ יוסף קרא ישעיהו מ”ז:ב

גלי שוק – ירך העליונה

Rav Yosef Kara, Yeshayahu 47:2

Reveal your shok – the upper thigh.

תוספות ישנים יומא עא:

ומשונה הוא מלשון המקרא דלשון חכמים לעצמו שהרי כמו כן מצינו בשוק של שלמים דפליגי על ר’ יהודה בסוף משנה דפרק הזרוע (דף קלד ב) שהיא מן הארכובה ולמעלה אף על פי שבכל מקום בתלמוד קורא שוק מן הארכובה ולמטה

Tosafot Yeshanim Yoma 71b

It is different from the language of Scripture, for the language of the sages is its own entity. So too we find regarding the shok [thigh] of the peace offering over which they dispute with Rabbi Yehuda in the end of the Mishna in Chullin, which is from the knee and up [because it is mentioned in the Bible], even though in every [other] place in the Talmud, “shok” means from the knee and down.

חזון איש או”ח סימן טז אות ח

שוק נראה שהוא פרק התחתון מארכובה עד כף העקב, אבל מן הארכובה ולמעלה לא היה צריך להשמיע…וקשה להכריע בדבר.

Chazon Ish OC 15:8

The shok seems to be the lower portion (of the leg) from the knee to the sole of the heel, but from the knee and upwards, they would not have had to teach….It is difficult to decide the matter.

מנחת שלמה ג:קג:טו

לענין “שוק” ידוע שיש סוברים שזה רק הירך אבל רבו החולקים על זה, ולכן צריכים ודאי להקפיד לא לצאת לרחוב בלי גרבים, אבל אין לגעור במקום שההמון הפשוט לא מקפיד על כך, אך אין להתחשב כלל עם מנהג נשים שאינן זהירות גם במה שפשוט ואסור לכל הדעות.

Minchat Shelomo III:103:15

Regarding the matter of “shok,” it is known that there are those who think it is only the thigh, but there are many dissenters, and therefore one must certainly be careful not to go out to the street without stockings. But one should not criticize those in a place where the masses are not meticulous to observe this. However, one should not take into account at all the custom of those women who are not careful even about what is clearly prohibited according to all opinions.

אבל פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק [והוא עד המקום שנקרא קניא בל”א [=בלשון אשכנז] ] במקום שדרכן לילך יחף מותר לקרות כנגדו שכיון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהור ובמקום שדרכן לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין לילך מגולה כדרך הפרוצות אסור:

But her face and hands, according to the custom to uncover them in that place, and similarly the portion of the leg until the shok [meaning, up to the place called “Knie” in German (”knee”)], in a place where it is their way to go barefoot, [a man] is permitted to recite Shema in front of it since he is accustomed to seeing them and does not come to have improper thoughts. And in a place where they are accustomed to cover [the lower leg], the measurement is a tefach as with the rest of a woman’s body. But her arms and thigh [shok], even if women are accustomed to go about with them exposed like the immodest, it is prohibited [to recite Shema when they are visible].

שו”ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן ק:ו

אם יש טעם להקפיד שילכו הבנות באנפילאות כשאין מקפידין שלא יהו דקות כך שהבשר לא יראה מתוכן. ובהא שיש אנשים שמקפידים שלא ילכו נשותיהן ובנותיהן בלא אנפילאות על רגליהן אבל אין מקפידין שיהיו האנפילאות באופן שא”א [=שאי אפשר] להראות שכתר”ה [=כבוד תורתו הרמה] הקשה דאיזה חלוק יש דאם חשיבין לערוה גם למטה מהארכובה שקורין קני”א אין מועילין כלום דערוה בעששית אסור ואם כהמ”ב [=כהמשנה ברורה] שאינו בדין ערוה אין צורך אנפילאות, האמת הוא שהוא לצניעות יותר מחמת שלהלכה עד הקני”א אינו ערוה.

Iggerot Moshe Even haEzer IV 100:6

Is there reason to insist that girls wear stockings, without insisting that they shouldn’t be too sheer, so that skin should not be visible through them? As there are men who insist that their wives and daughters not go without stockings on their feet, but they do not insist that these stockings be the type though which it is impossible to see. You [kevod Torato] asked what difference there is, for if they consider even below the knee to be erva, this does not accomplish anything, for erva through a glass is forbidden. And if [they follow the opinion] of the Mishna Berura that it is not erva, then there is no need for stockings! The truth is that it is for greater tzeniut, since halachically until the knee is not erva.

שו”ת יביע אומר חלק ו – יורה דעה סימן יד

ובנות הלובשות חצאיות קצרות או שמלות קצרות למעלה מן הברך, צריך להשתדל להשפיע עליהן בדרכי נועם ללבוש חצאיות או שמלות צנועות, באופן שמכסות את הברכים גם בעת ישיבתן.

Yabi'a Omer VI YD 14

Regarding girls who wear short skirts or short dresses above the knee, one must make an effort to influence them in pleasant ways to wear modest skirts or dresses, in a manner that covers the knees even when they are sitting.

שו”ת יביע אומר חלק ו – יורה דעה סימן יד

לאחר שנתפשט הדבר בזה”ז [=בזמן הזה] בלבישת מכנסים לנשים בהרבה מקומות, אין בזה משום לא יהיה כלי גבר על אשה, כיון שעכ”פ [=שעל כל פנים] אינו מיוחד לאנשים דוקא. ומכ”ש [ומכל שכן] שיש הבדל ניכר בין המכנסים של נשים למכנסי גברים.

Yabia Omer 6:14

Since the matter of women wearing trousers has spread nowadays to many places, there is no issue of keli gever, since in any case it is not designated specifically for men. Even more so since there is a recognizable distinction between women’s and men’s trousers.

תניא דבי רבי ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב

It was taught [in a baraita] in the beit midrash of Rabbi Yishmael: A person should always speak in clean language, for regarding the zav [man with unusual genital emissions] He calls [the surface he rides on] a riding seat and regarding a woman [zavot] He calls it a seat.

…לפי שאין הגון להזכיר רכיבה ופיסוק רגלים באשה.

Because it is improper to mention riding and spreading of legs regarding a woman.

שו”ת ציץ אליעזר חלק יא סימן סב

… וממש ברגליהן תעכסנה (ע”פ יש’ ג:טז) בפיסוק הרגלים דמינכרי ובהבלטת מחצב מבנה גופם רח”ל [=רחמנא ליצלן]…שלבישת מכנסיים כגון אלה הם כשלעצמם מגלמים הערות–דבר…

Tzitz Eliezer 11:62

…Really [it is a case of] “jingling with their legs” [to attract attention, cf. Yeshayahu 3:16] with a noticeable split of the legs [pisuk raglayim] and with the emphasis of the figure of their bodily structure, God forbid…For wearing trousers like these is in and of itself ‘ervat davar,’ a matter of erva.

שו”ת ישכיל עבדי ה יו”ד כ:ו

ואינו מלבוש של צנועים, מכיון שהרגלים חלוקים א’ מהשנית עד בית הרחם…

Yaskil Avdi 5 YD 20:6

It [trousers] is not clothing of the modest, since the legs are split one from the other up to the crotch…

שו”ת עולת יצחק א אבן העזר קמח

דמכנסיים שלנו [=של גברים כיום]…לאו צרים ממש שדחוקין לבשר מאד כמנהג הפרוצים, דאלו ודאי אסור…

Responsa Olat Yitzchak I EH 148

For our trousers [of men today]…are not really narrow that they cling to the flesh like the custom of the immodest, for those are certainly prohibited…

בני בנים א מאמר א:לח

שאלתי אותו זצלה”ה אם מותר לאשה ללבוש מכנסים והשיב לי שאם המכנסים רפויים ואינם מהודקים להגוף אינו רואה בזה שום איסור ואדרבה יש בו משום צניעות, אבל אם הם מהודקים ודבוקים להגוף אין ללבוש אותם.

Benei Banim I Article 1:38

I asked him [Rav Yosef Eliyahu Henkin] if it is permissible for a woman to wear trousers. He responded to me that if the trousers are loose and do not cling to the body, he does not see any prohibition in that. On the contrary, it can have [a quality of] tzeniut. But if they are tight and cling to the body one should not wear them.

שו”ת שיח נחום קט, לבוש מכנסי חצאית

לפיכך, מכנסיים שהם מיוחדים לנשים והם צנועים, אם הדבר מקובל ביישוב שאת גרה בו הדבר מותר. באשר לטוניקה על המכנסיים, אם הכיסוי מכסה את רוב הירך (החלק שבין האגן לברך), הרי גם הרגליים מכוסות ואף החלק העליון של הרגל מכוסה כדמות חצאית, והרי זה לבוש צנוע….אמנם אם את הולכת למקום בו הדבר אינו מקובל, וכגון שאת נוסעת להתארח ביישוב ששם אין נוהגות להלך כך, מן הראוי לכבד את דרכי הלבוש באותו מקום….בעניינים של לבוש יש דברים שהם הלכות, ויש דברים שהם מנהגים שנקבעים על ידי דפוסים חברתיים של זמן ומקום…בכלל בענייני צניעות במלבושים אל לו לאדם להעמיד את דרכו רק על שורת הדין, אלא מן הראוי לכבד את מנהגי המקום של חברת שומרי תורה ומצוות אליה הוא רוצה להשתייך

Si'ach Nachum 1-9

Therefore, women’s trousers that are modest, if the matter is accepted in the community in which you live, are permissible. Regarding a tunic over trousers, if it covers most of the thigh (the area between the pelvis and the knee), then the legs are covered, and the upper part of the leg is also covered as with a skirt, and this is modest dress…However, if you go to a place where this is not accepted, as when you travel to visit a community where women do not go about thus, it is fitting to respect the manner of dress in that place…In matters of clothing, there are matters that are halachot, and there are matters that are customs that are set by social mores of that time and place…In all matters of tzeniut of clothing, a person should not have his path depend only on the technicalities of the law, but rather it is fitting to respect local customs of the society of those who observe Torah and mitzvot with which one wishes to affiliate.

רב אליקים אלינסון, הצנע לכת, עמ’ 192

קיימת בחינה אחרת לצניעות, שיסודה בעצם המוסכמות הקיימות בציבור בנות ישראל הצנועות. העובדה שציבור זה נזהר ללכת דווקא בחצאית, מעניקה ערך משמעותי להקפדה זאת; על ידי לבישת החצאית מזדהה בת ישראל עם חוגים אלו…. במידה מסוימת נהפכה החצאית בעשרות השנים האחרונות למעין “כיפה” של הבת שומרת מצוות בקפדנות והמשתדלת לנהל את חייה לפי הנחיות המוסר של חכמינו.

Rav Elyakim Ellinson, The Modest Way, English ed., 263, fn. 128

Another factor that must be taken into account, however, is the existence of a community of modest Jewish girls with their own standard. The fact that they are careful to wear only skirts, affords significant weight to this stricture. By wearing a skirt, a Jewish girl identifies with this group…To a certain extent, in the last few decades the skirt has become a sort of ‘yarmulka’ for the scrupulously observant…

Rabbi J. D. Bleich, Contemporary Halachic Problems VII, p. 147

The governing concern is that those viewed as exemplars of Torah study, whether male or female, comport themselves in a way which enhances rather than detracts from the honor and esteem in which Torah is held. Hence it would seem that as long as slacks are viewed as improper attire by significant segments of the Jewish community, the wearing of such garb by those charged with bearing the banner of Torah should not be sanctioned.

שו”ת יביע אומר חלק ו – יורה דעה סימן יד

ומכל מקום מודה אני שאין להתיר כאן לכתחלה לבישת מכנסים אלה לבנות, כי בגדי שחץ הן, …ואין לבנות ישראל הכשרות ללכת בהן כלל. ובפרט במכנסים המהודקות ממש …ומכל מקום אם אין הבנות שומעות לקול הורים ומורים להמנע מלבישת חצאיות קצרות ביותר, והולכות בשוק וירך מגולות, שהיא פריצות יתירה, יש לבחור הרע במיעוטו, ולהורות להן כהוראת שעה ללבוש מכנסים.

Yabi'a Omer 6 YD 14

In any case, I agree that ideally one should not permit girls to wear these trousers, for they are haughty clothes…Kosher daughters of Israel should not go about in them at all. Especially in trousers that are really tight…But still, if the girls will not listen to the voices of parents and teachers to avoid wearing very short skirts, and they go in the marketplace with their thighs exposed, which is exceedingly immodest, one should choose the less bad option and instruct them as a temporary ruling to wear trousers.

Chaya Houpt, 'Teaching Tznius,' All Victories (blog)

I want my daughters and my son to grow into people who intrinsically understand modesty and want to embody it. That’s not going to happen by me pulling rank and making [my daughter] change her clothes. It’s only going to happen, with God’s help, if my husband and I continually model tzniut, modesty, and encourage it in our children…. What counts is how she feels about herself and her own worth, and how she learns gradually to manifest self-respect in the way she dresses….And so I tread lightly, careful not to misrepresent the Torah as shaming or oppressive.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020