"ודמות פניהם פני אדם" - על צדק חברתי אהבה וחסד במשנתו של הלל
הדף מאת: רחל בוחבוט
משנתו של הלל בקריאה אקטואלית כמודל לחברה מתוקנת שמעמידה את אהבת האדם במרכז. לתלמידי תושב"ע ביחידת לימוד שעוסקת בתנא הלל הזקן - דף לימוד זה משמש העשרה מחד והעמקה בסוגיות הנלמדות מאידך.
צדק חברתי בתורה
(ט) הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דָבָר עִם-לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת-הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן וְלֹא תִתֵּן לוֹ וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל-ה' וְהָיָה בְךָ חֵטְא. (י) נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא-יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל-מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ. (יא) כִּי לֹא-יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל-כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ...
Beware that there be not a base thought in thy heart, saying: ‘The seventh year, the year of release, is at hand’; and thine eye be evil against thy needy brother, and thou give him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin in thee. Thou shalt surely give him, and thy heart shall not be grieved when thou givest unto him; because that for this thing the LORD thy God will bless thee in all thy work, and in all that thou puttest thy hand unto. For the poor shall never cease out of the land; therefore I command thee, saying: ‘Thou shalt surely open thy hand unto thy poor and needy brother, in thy land.’
דיון
שאלות לדיון:
 • מהם הערכים החברתיים העולים מתוך הציווי בספר דברים?
 • מדוע התקין הלל את הפרוזבול ואילו ערכים נובעים מתקנת הפרוזבול ?
 • האם הערכים מהעבר מתאימים גם בימינו ? מדוע? תנו דוגמאות.
 • הפרוזבול
  י,ג פרוזבול, אינו משמיט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן; כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברין על מה שכתוב בתורה שנאמר "הישמר לך פן יהיה דבר . . ." (דברים טו,ט), התקין הלל הזקן פרוזבול.

  י,ד זה הוא גופו של פרוזבול--מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי, שאגבנו כל זמן שארצה; והדיינים חותמין מלמטן, או העדים.
  [A loan secured by] a prozbul is not cancelled. This was one of the things enacted by Hillel the elder; for when he observed people refraining from lending to one another, and thus transgressing what is written in the Torah, “Beware, lest you harbor the base thought, [‘The seventh year, the year of remission, is approaching,’ so that you are mean to your needy kinsman and give him nothing.” Hillel enacted the prozbul. This is the formula of the prozbul: “I turn over to you, so-and-so, judges of such and such a place, that any debt that I may have outstanding, I shall collect it whenever I desire.” And the judges sign below, or the witnesses.
  הוא היה אומר: אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני ואם לא עכשיו אימתי (הלל הזקן)
  He [also] used to say: If I am not for myself, who is for me? But if I am for my own self [only], what am I? And if not now, when?
  דיון
  שאלה למחשבה
  "אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי, מה אני" - לכאורה מסתתרת פה סתירה, נסו לפתור אותה. הסבירו איך מתקשרים הדברים לתקנת הפרוזבול.
  תורת החסד ואהבת האדם
  לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא; לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'.
  Thou shalt not take vengeance, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.
  הרב קוק, מידות הרא"יה, בתוך: מוסר אביך, עמ' צ"ו
  אהבה
  אהבה : אהבת הבריות צריכה להתפשט על כל האדם, למרות שינויי הדתות והגזעים. צרות העין, הרואה במה שמחוץ לאומה רק כיעור וטומאה, היא מהמחשכים הנוראים ההורסים כל בנין טוב.
  © כל הזכויות שמורות למחבר
  אריך פרום, אומנות האהבה, הוצאת שפיר,1966, פרק שני סעיף 3א, עמ' 49
  אמנות האהבה
  אמנות האהבה: סוג האהבה היסודי ביותר, שעליו מבוססים כל טיפוסי האהבה, הוא אהבת האחים. בזאת מתכוון אני להרגשת האחריות, הדאגה, יחס הכבוד, שמתכוון אליו הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" באהבת אחים יש משום חוויות הברית בין כל בני האדם, הסולידריות האנושית, האחדות האנושית. אהבת אחים מבוססת על ההרגשה שכולנו הננו אחד. הבדלי הכישרון, התבונה והדעת מבוטלים הם לעומת זהות התוך האנושי המשותף לכל בני האדם.
  © כל הזכויות שמורות להוצאת שפיר
  מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך
  מעשה בנוכרי אחד, שבא לפני שמאי ואמר לו: גייר אותי על מנת( בתנאי) שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחף שמאי את הנוכרי באמת הבניין שבידו. בא הנוכרי לפני הלל והלל גייר אותו ואמר לו: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך זוהי כל התורה כולה על רגל אחת , והשאר פירוש הוא - לך ולמד.  לסוגיה המלאה באתר פשיטא

  who wagered with each other and said: Anyone who will go and aggravate Hillel to the point that he reprimands him, will take four-hundred zuz. One of them said: I will aggravate him. That day that he chose to bother Hillel was Shabbat eve, and Hillel was washing the hair on his head. He went and passed the entrance to Hillel’s house and in a demeaning manner said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Hillel wrapped himself in a dignified garment and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. Hillel said to him: Ask, my son, ask. The man asked him: Why are the heads of Babylonians oval? He was alluding to and attempting to insult Hillel, who was Babylonian. He said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they do not have clever midwives. They do not know how to shape the child’s head at birth. That man went and waited one hour, a short while, returned to look for Hillel, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, Hillel wrapped himself and went out to greet him. Hillel said to him: My son, what do you seek? The man said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why are the eyes of the residents of Tadmor bleary [terutot]? Hillel said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they live among the sands and the sand gets into their eyes. Once again the man went, waited one hour, returned, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, he, Hillel, wrapped himself and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why do Africans have wide feet? Hillel said to him: You have asked a significant question. The reason is because they live in marshlands and their feet widened to enable them to walk through those swampy areas. That man said to him: I have many more questions to ask, but I am afraid lest you get angry. Hillel wrapped himself and sat before him, and he said to him: All of the questions that you have to ask, ask them. The man got angry and said to him: Are you Hillel whom they call the Nasi of Israel? He said to him: Yes. He said to him: If it is you, then may there not be many like you in Israel. Hillel said to him: My son, for what reason do you say this? The man said to him: Because I lost four hundred zuz because of you. Hillel said to him: Be vigilant of your spirit and avoid situations of this sort. Hillel is worthy of having you lose four hundred zuz and another four hundred zuz on his account, and Hillel will not get upset. The Sages taught: There was an incident involving one gentile who came before Shammai. The gentile said to Shammai: How many Torahs do you have? He said to him: Two, the Written Torah and the Oral Torah. The gentile said to him: With regard to the Written Torah, I believe you, but with regard to the Oral Torah, I do not believe you. Convert me on condition that you will teach me only the Written Torah. Shammai scolded him and cast him out with reprimand. The same gentile came before Hillel, who converted him and began teaching him Torah. On the first day, he showed him the letters of the alphabet and said to him: Alef, bet, gimmel, dalet. The next day he reversed the order of the letters and told him that an alef is a tav and so on. The convert said to him: But yesterday you did not tell me that. Hillel said to him: You see that it is impossible to learn what is written without relying on an oral tradition. Didn’t you rely on me? Therefore, you should also rely on me with regard to the matter of the Oral Torah, and accept the interpretations that it contains. There was another incident involving one gentile who came before Shammai and said to Shammai: Convert me on condition that you teach me the entire Torah while I am standing on one foot. Shammai pushed him away with the builder’s cubit in his hand. This was a common measuring stick and Shammai was a builder by trade. The same gentile came before Hillel. He converted him and said to him: That which is hateful to you do not do to another; that is the entire Torah, and the rest is its interpretation. Go study. There was another incident involving one gentile who was passing behind the study hall and heard the voice of a teacher who was teaching Torah to his students and saying the verse: “And these are the garments which they shall make: A breastplate, and an efod, and a robe, and a tunic of checkered work, a mitre, and a girdle” (Exodus 28:4). The gentile said: These garments, for whom are they designated? The students said to him: For the High Priest. The gentile said to himself: I will go and convert so that they will install me as High Priest. He came before Shammai and said to him: Convert me on condition that you install me as High Priest. Shammai pushed him with the builder’s cubit in his hand. He came before Hillel; he converted him. Hillel said to him, to the convert: Is it not the way of the world that only one who knows the protocols [takhsisei] of royalty is appointed king? Go and learn the royal protocols by engaging in Torah study. He went and read the Bible. When he reached the verse which says: “And the common man that draws near shall be put to death” (Numbers 1:51), the convert said to Hillel: With regard to whom is the verse speaking? Hillel said to him: Even with regard to David, king of Israel. The convert reasoned an a fortiori inference himself: If the Jewish people are called God’s children, and due to the love that God loved them he called them: “Israel is My son, My firstborn” (Exodus 4:22), and nevertheless it is written about them: And the common man that draws near shall be put to death; a mere convert who came without merit, with nothing more than his staff and traveling bag, all the more so that this applies to him, as well. The convert came before Shammai and told him that he retracts his demand to appoint him High Priest, saying: Am I at all worthy to be High Priest? Is it not written in the Torah: And the common man that draws near shall be put to death? He came before Hillel and said to him: Hillel the patient, may blessings rest upon your head as you brought me under the wings of the Divine Presence. The Gemara relates: Eventually, the three converts gathered together in one place, and they said: Shammai’s impatience sought to drive us from the world; Hillel’s patience brought us beneath the wings of the Divine Presence. The Gemara continues discussing the conduct of the Sages, citing that Reish Lakish said: What is the meaning of that which is written: “And the faith of your times shall be a strength of salvation, wisdom, and knowledge, the fear of the Lord is his treasure” (Isaiah 33:6)? Faith; that is the order of Zeraim, Seeds, in the Mishna, because a person has faith in God and plants his seeds (Jerusalem Talmud). Your times; that is the order of Moed, Festival, which deals with the various occasions and Festivals that occur throughout the year. Strength; that is the order of Nashim, Women. Salvations; that is the order of Nezikin, Damages, as one who is being pursued is rescued from the hands of his pursuer. Wisdom; that is the order of Kodashim, Consecrated Items. And knowledge; that is the order of Teharot, Purity, which is particularly difficult to master. And even if a person studies and masters all of these, “the fear of the Lord is his treasure,” it is preeminent. With regard to the same verse, Rava said: After departing from this world, when a person is brought to judgment for the life he lived in this world, they say to him in the order of that verse: Did you conduct business faithfully? Did you designate times for Torah study? Did you engage in procreation? Did you await salvation? Did you engage in the dialectics of wisdom or understand one matter from another? And, nevertheless, beyond all these, if the fear of the Lord is his treasure, yes, he is worthy, and if not, no, none of these accomplishments have any value. There is a parable that illustrates this. A person who said to his emissary: Bring a kor of wheat up to the attic for me to store there. The messenger went and brought it up for him. He said to the emissary: Did you mix a kav of ḥomton, a preservative to keep away worms, into it for me? He said to him: No. He said to him: If so, it would have been preferable had you not brought it up. Of what use is worm-infested wheat? Likewise, Torah and mitzvot without the fear of God are of no value. On a related note, the Gemara cites a halakha that was taught in the school of Rabbi Yishmael: A person who sells wheat may, ab initio, mix a kav of ḥomton into a kor of grain and need not be concerned that by selling it all at the price of grain he will be guilty of theft, as the kav of ḥomton is essential for the preservation of the wheat. Rabba bar Rav Huna said: Any person who has Torah in him but does not have
  דיון
  שאלות
 • עיינו במובאות הנ"ל ונסו לברר את משמעות המונח אהבה - על איזה סוג של אהבה מדובר בכל אחת מן המובאות?
 • לשיטתו של הלל, כדי לדעת מה אסור לעשות לחבר, אדם צריך לדעת מה הוא שונא שעושים לו. בימינו קוראים לזה "מודעות עצמית". ציינו שלושה דברים שאינכם אוהבים שעושים לכם ובדקו האם אתם מקפידים לא לעשות זאת לאחר. האם זה קשה? למה?
 • נסו לברר כיצד גישתו זו של הלל מתקשרת לתקנת הפרוזבול?
 • מילים: רחל שפירא לחן: נורית הירש
  אהבה אחת קטנה/רחל שפירא
  יונה אמיצה אחת אינה יכולה לרפא את השנאה

  נשיקה מתוקה אחת אינה יכולה לעקור את הקנאה

  חיוך מפוייס אחד אינו יכול לייבש את מעיין הדמעה

  אבל אהבה אחת קטנה יכולה לעשות נפלאות

  אבל אהבה אחת קטנה יכולה לעשות נפלאות

  היא יכולה לברוא את האהבות הבאות

  היא יכולה לברוא את האהבות הבאות.

  סנונית מהירה אחת אינה יכולה להקדים את הלבלוב

  ופרוטת נדבה אחת אינה יכולה לנחם את העלוב

  נביא חולמני אחד - האם יוכל לנפץ ולהרוס את הכלוב?

  אבל אהבה אחת קטנה יכולה לעשות נפלאות. .....

  היא יכולה לברוא את האהבות הבאות. ...

  זרימה של נהר אחד אינה יכולה להשביע את הים

  להבה אדומה אחת אינה יכולה לחמם את העולם

  כוכב יפהפה אחד אינו יכול לחייך ולהאיר לכולם

  אבל אהבה אחת קטנה יכולה לעשות נפלאות....

  היא יכולה לברוא את האהבות הבאות. ...

  © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
  www.acum.org.il
  משנה, מסכת עירובין, פרק יג משנה ב
  האהבה כענווה
  אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים - הלכה כמותנו והללו אומרים - הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם.

  הסברים
  • בית הלל ובית שמאי הכוונה לתלמידיהם של הלל ושמאי בתקופה הקרובה לחורבן בית המקדש השני (לפני כ- 2000-1900 שנה).עד זמנם של הלל ושמאי לא היו מחלוקות רבות בתורה בין חכמי ישראל,ואף הלל ושמאי עצמם נחלקו בנושאים ספורים בלבד. ואולם "משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכן (= לא שהו די הצורך במחיצת רבותיהם, ולא התעמקו כראוי במה שלמדו מהם כדי להבין את הדברים על בוריים) - רבו מחלוקות בישראל, ונעשתה התורה כשתי תורות" (סנהדרין פ"ח, ע"ב).במחלוקות הרבות שבין בית שמאי לבית הלל נוטים, בדרך כלל, בית שמאילהחמיר בדין, ובית הלל נוטים להקל בו, מלבד כמה מקרים בודדים שבהם בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. ברוב המקרים נקבעה ההלכה כדעת בית הלל. (מתוך אתר דעת)
  דיון
  שאלות
 • קראו את שירה של רחל שפירא "אהבה אחת קטנה" והסבירו איך אהבה אחת קטנה יכולה לברוא את האהבות הבאות? תנו דוגמאות מחיי בית הספר והמשפחה.
 • "מפני שנוחים ועלובים[צנועים] היו ושונים [לומדים] דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם" איך מתרגמת אותה "אהבה קטנה" בגישתם של בית הלל?
 • שנאה, קנאה, תחרות הן הצד הקשה של האדם אהבה וענווה לפי רחל שפירא ובית הלל יכולות להביא מרפא למה זה קשה לנו?
 • משנה, פרקי אבות, פרק א משנה יב, פרק ב משניות ה,ו
  הוא היה אומר..
  פרקי אבות, א, יב: ..הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרון - אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן אל התורה.

  פרקי אבות, ב,ה: הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה.

  פרקי אבות, ב,ו: [הלל אומר] לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. ולא כל המרבה בסחורה, מחכים. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.
  דיון
  משימת סיכום
  אהבה במהותה היא חיבור, ושנאה במהותה גורמת לפירוד הלל הזקן מנסה להזכיר לנו נשכחות וללמדנו איך להיות אנשים זה לזה, איך לבנות חברת מופת.

  הנהלת בית הספר, מבקשת לנסח תקנון בית ספרי, לצורך כך זומנה מועצת התלמידים ונתבקשה למנות מספר כללים ברוח תפיסתו החברתית של הלל הזקן.

 • עזרו למועצת התלמידים לנסח את הכללים שיהוו בסיס לתקנון בית הספר.
 • כתבו טיעונים מנומקים שיעזרו לשכנע את תלמידי בית הספר בנחיצותם של הכללים לקיום חיי חברה תקינים בבית הספר. השתמשו בכל הטקסטים שלמדת.
 • על שכחה וזכרון
  "כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה.

  חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה"
  The Gemara notes: And Reish Lakish follows his line of reasoning stated elsewhere, as Reish Lakish said: I am the atonement for Rabbi Ḥiyya and his sons, as initially, when some of the Torah laws were forgotten from the Jewish people in Eretz Yisrael, Ezra ascended from Babylonia and reestablished the forgotten laws. Parts of the Torah were again forgotten in Eretz Yisrael, and Hillel the Babylonian ascended and reestablished the forgotten sections. When parts of the Torah were again forgotten in Eretz Yisrael, Rabbi Ḥiyya and his sons ascended and reestablished the forgotten sections. This expression of deference toward Rabbi Ḥiyya introduces the halakha that Reish Lakish is citing in his name. And so said Rabbi Ḥiyya and his sons: Rabbi Dosa and the Rabbis did not disagree concerning the soft mats of Usha,
  דף הנחיות למנחה:
  הנחיות למנחה הלל.doc