נימוסי סדום
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
במפגש זה נדבר על נימוסים ועל נורמות חברתיות, ודרכם נברר מה היה חטאם של אנשי סדום. נעיין בשלל מקורות - מהמקרא, ממדרש אגדה ומפרשני ימי הביניים - המשרטטים תמונה עגומה של חברה שבה הנימוסים והנורמות החברתיות נועדו לפגוע בזולת, ולא לשמור על כבודו.
פתיחה: נימוסים
דיון
* אילו נימוסים אתם מכירים מהבית, מבית הספר, ממפגש בין חברים, ומחברות ותרבויות אחרות?

* אילו נימוסים חשובים לדעתכם? מדוע?

* מי קובע את כללי הנימוס?

* האם נימוס הוא בהכרח דבר טוב?
מתוך: ש' בהט ומ' מישור, מילון ההווה, ירושלים, 2007: עמ' 468
נִימוּס

1. אדיבות, התנהגות יפה.

2. מנהג, סדר קבוע.
דיון
* אילו נימוסים צריכים לדעתכם להיות מקובלים בחברה שלנו?

* באילו מקרים נשברים כללי הנימוס, מדוע?
לימוד קבוצתי: אילו נימוסים נהגו בסדום?
וְאַנְשֵׁי סְדם רָעִים וְחַטָּאִים לַה' מְאד

מושגים
 • ספר יחזקאל - השלישי מבין ספרי נביאים אחרונים. הנביא יחזקאל בן-בוזי חי לפני חורבן הבית הראשון (586 לפני הספירה) ובעיקר לאחריו, בגלות בבל. נבואותיו של יחזקאל, כמו גם נבואות שאר הנביאים, מטיפות לחיים מוסריים ודאגה לחלש ולעני בחברה. הדרישות המוסריות של הנביאים רלוונטיות גם לתקופתנו ולעולם כולו. עובדה זו קבעה את מעמדה של הנבואה הקלאסית בתרבות העולם. בניסוח מגילת העצמאות ניתן דגש לתורת הנביאים: "מדינת ישראל... תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל".
Now the men of Sodom were wicked and sinners against the LORD exceedingly.
"רעים"- לבני אדם, ויחזקאל פירש זה: ויד עני ואביון לא החזיקה.

מושגים
 • אבן עזרא (ראב"ע) - (1164-1089) משורר, פרשן מקרא, בלשן ופילוסוף. נולד בטולדו שבספרד, ובגיל מבוגר נדד בארצות הים. עסק גם באסטרולוגיה ובמתמטיקה.
הִנֵּה זֶה הָיָה

עֲו ן סְדם אֲחוֹתֵךְ

גָּאוֹן שִׂבְעַת-לֶחֶם

וְשַׁלְוַת הַשְׁקֵט הָיָה לָהּ וְלִבְנוֹתֶיהָ

וְיַד עָנִי וְאֶבְיוֹן (לא) הֶחֱזִיקָה.

מושגים
 • ספר יחזקאל - השלישי מבין ספרי נביאים אחרונים. הנביא יחזקאל בן-בוזי חי לפני חורבן הבית הראשון (586 לפני הספירה) ובעיקר לאחריו, בגלות בבל. נבואותיו של יחזקאל, כמו גם נבואות שאר הנביאים, מטיפות לחיים מוסריים ודאגה לחלש ולעני בחברה. הדרישות המוסריות של הנביאים רלוונטיות גם לתקופתנו ולעולם כולו. עובדה זו קבעה את מעמדה של הנבואה הקלאסית בתרבות העולם. בניסוח מגילת העצמאות ניתן דגש לתורת הנביאים: "מדינת ישראל... תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל".
Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom: pride, fulness of bread, and careless ease was in her and in her daughters; neither did she strengthen the hand of the poor and needy.
פירוש המלב"ים על יחזקאל. פרק טז פסוק מט
"הנה זה היה עוון סדום אחותך"- העוון שעליהם היו ראויים לעונש היה על מצוות שבין אדם לחברו,

מה ש"יד עני ואביון לא החזיקה"

וזה היה "עוון סדום", שהעוון הוא מה שמנעוה במזיד בעצת שכלו,

כי לא עשו זה מפני הדוחק- כי היה להם "גאון שבעת לחם",

ולא מפני שלא היה להם שלום, שאז יאצרו אוצרות בר ליום קרב ומלחמה וימי מצור,

כי "שלוות השקט היה לה",

ובכל זאת- "יד עני ואביון לא החזיקה", מפני שהיו להם נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם, שהיה הנימוס אצלם שלא להטיב עם דל וחסר לחם.

מושגים
 • מלבי"ם - מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל (1809-1979), נולד בפולין ומת בקייב. פרשן מקרא ורב קהילה.


מילים
 • העוון - החטא.
 • במזיד בעצת שכלו - בכוונה מחושבת.
 • גאון - גאווה.
 • יאצרו אוצרות בר - ישמרו מאגרי מזון בעת מלחמה.
 • משפטים - חוקים.
דיון
* מה היה חטאם של אנשי סדום לדעתכם?

* מה היה חמור כל כך בהתנהגותם של אנשי סדום על פי המלבי"ם?

* איזה 'נימוס' היה נהוג בסדום, ומה דעתכם על כך?

* נסו לשער 'נימוסים' נוספים שנהגו בסדום, המעידים על רשעותם של אנשי סדום.

* " וְיַד עָנִי וְאֶבְיוֹן לֹא הֶחֱזִיקָה"- של מי היד: של העני או של אנשי סדום? ומה ההבדל בין שתי האפשרויות?
סיכום: כיצד נתנו צדקה בסדום?
ספר האגדה, מעשה אבות, עמ' כח
כשנזדמן להם עני היה כל אחד ואחד נותן לו דינר וכותב שמו עליו, ופת לא היו נותנים לו, וכשמת העני היה בא כל אחד ונוטל דינר שלו.

מושגים
 • ספר האגדה - מפעל ספרותי שיזמו חיים נחמן ביאליק ויהושע חנא רבניצקי, הכולל לקט מקורות מספרי מדרש מתקופת התנאים והאמוראים: משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אבות דרבי נתן, מכילתא, ספרא, ספרי, תוספתא, מדרש רבה, מדרש תנחומא, ספר יצירה, ילקוט שמעוני, אלפא ביתא דבן סירא ועוד. ביאליק ורבניצקי תרגמו את האגדות מארמית לעברית, סידרו אותן על פי נושאים, וחיברו יחדיו אגדות דומות ממקורות שונים. הספר זכה להצלחה רבה והיה נפוץ בשעתו כמעט בכל בית עברי.


מילים
 • דינר - מטבע עתיק.
דיון
* מה הבעיה בהתנהגות אנשי סדום?

* אם אנשי סדום אינם רוצים לעזור לעניים, למה הם נותנים להם דינרים?

* מה ה"היגיון" בנתינת מטבעות במקום פת לחם?
פתיחה: פתח פיך לאלם
דף הנחיות למנחה:
נימוסי סדום.rtf
דף מספר 1 בסדרה מידת סדום, דפים נוספים בסדרה:
2