מהי תשובה
הדף מאת: חיים אלבום
בדף זה נאספו מקורות שונים שעוסקים בשאלות - מהי תשובה, מי שב ומי צריך לשוב, מהי הדרך הנכונה לשוב או לעשות תשובה ומה נגרם כתוצאה מהתשובה. מוזמנים לברור לעצמכם את המקורות שנותנים לכם תשובה ולברר מהי דרכם לשוב.
דיון
בדף זה נאספו מקורות שונים שעוסקים בשאלות מהי תשובה, מי שב ומי צריך לשוב, מהי הדרך הנכונה לשוב או לעשות תשובה ומה נגרם כתוצאה מהתשובה.
מוזמנים לברור לעצמכם את המקורות שנותנים לכם תשובה ולברר מהי דרכם לשוב.
איזו היא תשובה גמורה - זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כוח. כיצד: הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר - זה הוא בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אומר "וזכור, את בוראך, בימי, בחורותיך" (קוהלת יב,א).
What is complete repentance? He who once more had in it in his power to repeat a violation, but separated himself therefrom, and did not do it because of repentance, not out of fear or lack of strength. For example? One who knew a woman sinfully, and after a process of time he met her again privately, and he still loving her as theretofore, and he being in a state of potency, and the meeting is in the same land where the sin was first committed, if he parted without sinning, he has attained complete repentance. Of such Solomon said: "Remember then thy Creator in the days of thy youth" (Ecc. 12.1). Even if he made no reparation save in his old age, at a time when it was already impossible for him to repeat his misdeeds, although it is not the best repentance, it still is of help to him and he is considered a penitent. Moreover, though he continued a life of sin but did repent on his dying day, and did die a penitent, all of his sins are forgiven, even as it is said: "While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain" (Ibid. 12.2), yea, that is the day of death. Deduct herefrom that if he remembered his Creator and did repent ere he died, he was forgiven.1Ibid. 86b; Kiddushin, 40b; Shabbat, 151a. C.
בתוך: שירי המפולת והפיוס: שירים, תל-אביב : יחדיו, תרצ"ח 1938. ‬ וכן בתוך: אברהם שלונסקי, שירים, כרך שני, ספריית פועלים, ספרי מופת, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה. תל אביב, 1954, עמ' 231.
שִׁיבָה / אברהם שלונסקי
אַתָּה שֶׁקִּדַּשְׁתָּ שַׁבָּת מִלִּבְרֹא
צַוֵּנִי אֵלֶיךָ לָגֶשֶׁת.
הָיִיתִי כְּשֶׂה שֶׁחָזַר לְדִירוֹ
מִלַּיְלָה
מִנֶּכֶר
מִגֶּשֶׁם.

חָמַדְתִּי שׁוּב לַחְמְךָ הַלָּבָן
לֵחוּת רְגָבֶיךָ בַּחֹפֶן
וְלַיְלָה אַחֵר
מְפֻלָּשׁ וּמוּבָן
נוֹהֵר כִּשְׂדֵרוֹת אֶל הָאֹפֶק.

יִשְׁלוּ בְּחֵיקְךָ מִשְׁכָּנוֹת וְדִירִים
אֶשְׁכַּב גַּם אֲנִי וְאוֹחִילָה
לְלֶטֶף יָדְךָ אֱלֹהִים אַדִּירִים.
הָיִיתִי שָׂדֶה שֶׁהִשְׁבִּילָה.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il


מושגים
  • אברהם שלונסקי - (1900-1973)נולד באוקראינה, בבית יהודי מסורתי ציוני, ונשלח בגיל 13 לארץ ללמוד בגימנסיה "הרצליה" בתל אביב. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא חזר לרוסיה ועלה שוב ב-1921 כחלוץ. הוא עסק בעבודות בינוי וסלילה, ערך מדורים ספרותיים, ייסד את השבועון הספרותי "טורים" שזוהה, יחד עם נתן אלתרמן ולאה גולדברג, כמורד בשירת ביאליק ודורו. הוא שימש כעורך הראשי של "ספריית הפועלים", היה חבר ועד הלשון העברית והאקדמיה ללשון עברית תרגם מחזות רבים כתב שירים, סיפורי ילדים, וחידש ביטויים לשוניים רבים.
שמעון גרשון רוזנברג, תשובה כקבלה עצמית, בתוך: מאת לצדיק, גרשון קיציס עורך, עמ' 194, הוצאת 'בית', 2005.
תשובה כקבלה עצמית
...התשובה הגבוהה, תשובה מאהבה, אם כן איננה הכרה באחריות לחטא וחזרה ממנו, אלא דוקא התנערות ממנה, פרי התובנה ש"כל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך". בלשון אחרת התשובה הינה קבלת עצמך גם כחוטא, מתוך הארה שלא אני עשיתי את עצמי אלא השם יתברך. הדרך שבה מתגבר החוטא על הקונפליקט שבינו לבין חייו ועל חוסר שביעות הרצון שלו מעצמו הינה דוקא בקבלת עצמו כפי שהוא.

מושגים
  • הרב שג"ר - הרב שמעון גרשון רוזנברג (1950 - 11 ביוני 2007), עמד בראש ישיבת 'שיח יצחק'. נודע כרב ופילוסוף דתי שהוביל הגות ציונות דתית הנטועה בחסידות ובפוסט מודרניזם.
רבי יהודה אריה לייב מגור, שפת אמת, פרשת נצבים תר"נ
תשובה אינה על עבירה
כי הנה עיקר התשובה אינו על עבירה דוקא אך שצריך האדם לשוב להתדבק בשורשו, ועל זה אמרו חז"ל שמגעת עד כסא הכבוד, כלומר שצריכין לשוב אל החלק שיש לכל איש נשמת אלקי ממעל, כמו שכתוב "עד ה' אלקיך"... ולכן כשאדם רואה שהוא רחוק מזה הדביקות כמו שאמרו ז"ל ואם רק נפלאת היא ממך צריכין על זה לשוב בתשובה, וזה הנתינת טעם על התשובה, שידע האדם כי המצוה הזאת לא נפלאת וכו', ולכן צריכין לשוב לזה הדביקות כנ"ל.
רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ה'צמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות וידוי ותשובה לט, ב
המחילה היא החזרת הרצון
כי הנה המצות הם רצון העליון וכשחוטא אזי מסתלק הרצון ממנו וזהו הנק' תרעומות שפירושו סילוק הרצון שאינו מרוצה עוד לפניו הגם שאינו עושה לו מעשה כלל רק שמסתלק רצונו ממנו ואח"כ המחילה היא החזרת הרצון.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים. עמוד יא'.
אורות התשובה, פרק א
את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות: א) תשובה טבעית ב) תשובה אמונית ג)תשובה שכלית.

בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית.

הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי (הכלל).

ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא עצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן המצב, לשוב לחוקי החיים,

לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם.

...אחרי התשובה הטבעית באה האמונית...התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית...

מושגים
  • הרב קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1865 - 1935) (מכונה גם הראי"ה) היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית.
רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ז, הלכה ג
אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם [כמו] שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן. מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העוונות [החטאים] קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע [שקוע] באלו, קשה הוא לפרוש מהם [קשה לו לעזוב אותם] [...].

הסברים
  • מקור זה חשוב ביותר, מפני שהוא מקרב לכל אחד מאתנו את הצורך בחזרה בתשובה - יש לקוות שאיננו רוצחים וגנבים, אבל כעס, קנאה ותאוות מאכלות הם חטאים המוכרים לכולנו... צריך לחזור בתשובה לא רק מחטאים שהם מעשים – כמו גנבה, אלא גם מחטאים שקשורים לרגשות – כמו כעס, שנאה וקנאה. ודווקא חטאים אלה, שקשורים ברגשות, הם החטאים שקשה מאוד להיגמל מהם.
ושבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים ואומר להם: אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחם. וכל-המתגאה ואינו מודיע, אלא מכסה פשעיו - אין תשובתו גמורה, שנאמר "מכסה פשעיו, לא יצליח" (משלי כח, יג).
The penitent who confesses publicly is praiseworthy, and it is commendable for him to let the public know his iniquities, and to reveal the sins between himself and his neighbor to others, saying to them: "Truly, I have sinned against that man, and I have wronged him thus and such, but, behold me this day, I repent and am remorseful". But he, who is arrogant and reveals not but covers up his sins, is not a wholehearted penitent, of whom it is said: "He that covereth his sins shall not prosper" (Prov. 28.13). But that is saying solely concerning sins between man and man, but sins between man and God, the penitent need not make public, on the contrary it would be impudent of him to reveal them. He, however, should repent before God, blessed is he! and before Him he should detail his sins; and then make public confession upon them by simply saying: "I have sinned". Such procedure is, indeed, for his own good, even as it is said: "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered (Ps. 32.1).6Rosh ha-Shanah, 18a. C.
מִדַרכי התשובה להיות השָב צועק תמיד לפני השם [=אלוהים] בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו שגלות מכפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח.

הסברים
  • הרמב"ם מציע לא רק להתרחק מן החטא, אלא גם לשנות את החיים – את השם, את ההתנהגות, ואפילו את מקום המגורים. שינוי אווירה מסייע לאדם להתרחק מהחטא ולשפר את הדימוי העצמי שלו – הוא כבר אינו אותו אדם חוטא אלא אדם חדש.
Among the ways of repentance are, for the penitent to continue to cry out in tearful supplication before the Name, to bestow alms according to his means, and to distance himself exceedingly from the thing wherein he sinned, to have his indentity changed, as if saying: "I am now another person, and not that person who perpetrated those misdeeds", to completely change his conduct for the good and straight path, and to exile himself from his place of residence, for exile atones iniquity, because it leads him to submissiveness and to be meek and humble-spirited.4Rosh-ha-Shanah, 16b. C.
רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה' פרק יא
אין ספק שסלח
ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו וכו' ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח, והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה, אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו סלח לנו מחל לנו, ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים היינו נגאלין מיד, כמו שאנו מברכין בא"י גואל ישראל
מילים: יענקל'ה רוטבליט
היא חזרה בתשובה / מתי כספי
...
והיא שוב לא תבוא, מתגנבת בלאט
בין סדיני הרכים, לעונג שבת
ואני האומלל, מה אוסיף לדבר
לו היתה לי תשובה, אז הייתי חוזר.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דף מספר 2 בסדרה כל התשובות נכונות, דפים נוספים בסדרה:
1 3 4 5