Three Mitzvot I: The Group חלה נדה והדלקת הנר: הקבוצה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(ו) עַל שָׁלשׁ עֲבֵרוֹת נָשִׁים מֵתוֹת בִּשְׁעַת לֵדָתָן, עַל שֶׁאֵינָן זְהִירוֹת בַּנִּדָּה וּבַחַלָּה וּבְהַדְלָקַת הַנֵּר:

(6) Women die in childbirth for three transgressions: If they are not careful with [the laws] of menstruation; and if they are not careful with challah; and if they are not careful with candle-lighting.

ומאי שנא בשעת לידתן? אמר רבא: נפל תורא, חדד לסכינא... וגברי היכא מיבדקי? אמר ריש לקיש בשעה שעוברים על הגשר. גשר ותו לא? אימא: כעין גשר...רבי יוסי אומר שלשה בדקי מיתה נבראו באשה... נדה וחלה והדלקת הנר.

What distinguishes "at the time of their giving birth?" Rava said: If the ox fell, sharpen the knife to slaughter it. ... And where are men examined [to see if their punishment should be meted out]? Reish Lakish said: When they are crossing a bridge. A bridge and nothign else? Rather, say: Any [physically vulnerable situation] like a bridge... Rabbi Yosei says: Three checks [whose punishments may be exacted at a vulnerable point] were created for woman... Menstruation, ḥalla, and lighting the Shabbat lights.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא שלש אמתות הללו למה אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם שלשה בדקי מיתה בראת באשה ... ואלו הן נדה וחלה והדלקת הנר כלום עברתי על אחת מהן? "ונתת לאמתך זרע אנשים!":

Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, said: Why these three [mentions of the word] maidservant? Chana said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, You have created three 'assessments of [liability for] death' for woman... and they are these: nidda, challa, and lighting candles. Have I ever violated one of them? [In their merit] "You should give to your maidservant seed..."

וּמִפְּנֵי מָה נִתַּן לָהּ מִצְוַת נִדָּה, עַל יְדֵי שֶׁשָּׁפְכָה דָּמוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן, לְפִיכָךְ נִתַּן לָהּ מִצְוַת נִדָּה. וּמִפְּנֵי מָה נִתַּן לָהּ מִצְוַת חַלָּה, עַל יְדֵי שֶׁקִּלְקְלָה אֶת אָדָם הָרִאשׁוֹן שֶׁהָיָה גְּמַר חַלָּתוֹ שֶׁל עוֹלָם, לְפִיכָךְ נִתַּן לָהּ מִצְוַת חַלָּה. וּמִפְּנֵי מָה נִתַּן לָהּ מִצְוַת נֵר שַׁבָּת, אָמַר לָהֶן עַל יְדֵי שֶׁכִּבְּתָה נִשְׁמָתוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן, לְפִיכָךְ נִתַּן לָהּ מִצְוַת נֵר שַׁבָּת.

Why was the mitzva of nidda given to her? Because she spilled Adam’s blood… Why was the mitzva of challa given to her? Because she degraded Adam, who was the ultimate dough of the world… Why was the mitzva of the Shabbat candle given to her? He said to them: Because she snuffed out Adam’s soul….

אָמַר רַבִּי לֵוִי (יהושע יד, טו): הָאָדָם הַגָּדוֹל בָּעֲנָקִים, זֶה אַבְרָהָם. לָמָּה קוֹרֵא אוֹתוֹ גָּדוֹל, שֶׁהָיָה רָאוּי לְהִבָּרְאוֹת קֹדֶם לְאָדָם הָרִאשׁוֹן, אֶלָּא אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁמָּא יְקַלְקֵל וְאֵין מִי שֶׁיָּבוֹא לְתַקֵּן תַּחְתָּיו, אֶלָּא הֲרֵי אֲנִי בּוֹרֵא אֶת הָאָדָם תְּחִלָּה, שֶׁאִם יְקַלְקֵל יָבוֹא אַבְרָהָם וִיתַקֵּן תַּחְתָּיו.

Rabbi Levi said: “The man who is great among giants” – this refers to Avraham. Why does it call him “great”? Because he was worthy to be created before Adam, but the Holy One, Blessed be He, said: Perhaps [Adam] will sin and there will not be anyone to come and rectify [matters] in his place. Rather, behold, I am creating Adam first, so that if he sins, Avraham will come and rectify [matters] in his place.

דְּאַבְרָהָם תִּקֵּן מַה דַּעֲבַד אָדָם. וְכֵן יִצְחָק וְיַעֲקֹב וְצַדִּיקַיָּיא.

For Avraham rectified what Adam did. So too Yitzvhak and Ya'akov and the righteous.

שצוה הקב"ה את אברהם במצות המילה כדי לתקן את אשר עוות אדם הראשון כי הוא באכלו מעץ הדעת נטה לתאות המשגל יותר מהראוי כמו שפירשתי שם ואברהם צווה במצוה כדי להרחיק אותה נטיה מותרית שעשה אדם אביו

For the Holy One commanded Avraham in the mitzva of mila in order to rectify that which Adam made wrong, for he in his eating of the tree of knowledge leaned toward sexual desire more than is fitting…Avraham was commanded in the mitzva in order to distance this excessive tendency that Adam his forefather acted on.

וְנָשִׁים מְצֻוּוֹת עַל דָּבָר זֶה יוֹתֵר מִן הָאֲנָשִׁים לְפִי שֶׁהֵן מְצוּיוֹת בַּבָּתִּים וְהֵן הָעֲסוּקוֹת בִּמְלֶאכֶת הַבַּיִת.

This duty is assigned to women rather than men, because women are found in the homes and they are occupied with the housework.

תשובות הגאונים החדשות – עמנואל (אופק) סימן קיד

כיון שהאפיה מן המלאכות שהאשה עושה לבעלה (עיין כתובות נט עמוד ב) ומנהג העולם שהנשים אופות ועיסה מסורה להן דברו בה חכמים,

Teshuvat HaGeonim (New) 114

Since baking is among the labors that a woman performs for her husband (see Ketubot 59b) and it is common custom that women bake and dough is their responsibility, the sages spoke of her [regarding mitzvat challa].

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020