משנה זבחים Mishnah Zevachim

Mishnah משנה Seder Kodashim סדר קדשים
Show:מציג:  Chapters פרק Mishnayot משנה
Bilingual דו-לשוני Hebrew עברית English אנגלית Partial Hebrew עברית חלקית Partial English אנגלית חלקית

Available Texts

14 Chapters, 101 Mishnayot Complete
14 Chapters, 101 Mishnayot Complete

Title Variants

משנה זבחים
Mishna Zevachim, M. Zevachim, M Zevachim, Mishnah Zevachim