Texts

Sefaria is a Living Library of Jewish Texts. ספאריה היא ספריה חיה ודינאמית של טקסטים יהודיים

In a beautiful interface, fully interconnected, with parallel translations, for free. בממשק מדהים ביופיו, עם קישורים מלאים בין הטקסטים, תרגומים מקבילים ובחינם. Learn more » קרא עוד »

Parashat HaShavua פרשת השבוע

Devarim: Deuteronomy 1:1-3:22 Haftara: Isaiah 1:1-1:27

Daf Yomi דף יומי

Today: Megilah 21 Tomorrow: Megilah 22

807 people who have made a public textual contribution משתמשים שתרמו טקסטים

764,304 words of translation created by Sefaria Contributors מלים שתורגמו ע"י קהילת ספאריה

147,635 known connections between different texts הפניות וקישורים בין טקסטים שונים

16,584,870 total words in the Sefaria Library סה"כ מילים במאגר

More Metrics » עוד מדדים »

Recent Activity » פעילות אחרונה »

 • dovid Asher edited the text info of Metzudat Tzion.
  an hour ago
 • Dan Epstein published a new Source Sheet, At the Crossroads of time: What If? .
  2 hours ago
 • Jonathan Dine published a new Source Sheet, An Introduction to 'Academic Talmud' .
  2 hours ago
 • Yitzchok H edited Shulchan Arukh, Choshen Mishpat 8:1 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  Anyone who appoints a judge iswho is not proper and not wise in the wisdom of the Torah and not fitting to be a judge, even though is completely desirable and has other good traits, behold this person who appointed him violates a negative precept. Hagah: And it is forbidden to appoint an ignoramus as a judge with the assumption that he will ask a wise man every time. (B"Y) And cities that there is not in them wise men who are fitting to be judges, or where they are all ignoramuses, and they need judges to rule between them so that they not go to courts of idol worshipers, we appoint the best and wisest among them (based on the opinion of the people of the city), even though they are not fitting to be judges. And since the people of the city accepted (them) upon themselves, nobody else is able to disqualify them. And similarly, every community is able to accept upon themselves a Bais Din even though they are not fitting according to the Torah. (B"Y quoting Tshuvos HaRashb"a) And any judge who was appointed because of silver or gold, it is forbidden to stand before him. And not only that, rather it is a commandment to belittle and deride him.
  3 hours ago
  2 related »
 • Yitzchok H translated Shulchan Arukh, Choshen Mishpat 7:11 history »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  A court of 3 requires that there be in each of them 7 things: Wisdom, humility, fear (of heaven), hatred of money, love of the truth, love of the creations to them and possessors of a good name (See Chapter 8 Section 1).
  4 hours ago
 • Matisyahu Shochet published a new Source Sheet, Mashiach, Olam Haba, and Techiat Hameitim: Rambam (Hand-out) .
  5 hours ago
 • Yehoshua Kahan edited Mishnah Zevachim 13:1 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  One who slaughters and offers [a sacrifice] outside [the tTemple] is liable for the slaughtering and the offering. Rabbi Yossi Haglili said if he slaughtered it inside [the tTemple] but offered it outside [the tTemple] he is liable, but if slaughtered it outside [the tTemple] and offered it outside [the Temple], he is exempt because he only offered something outside that was [already] invalid. They said to him, even if he slaughtered it inside [the tTemple] and offered it outside [the tTemple], since[the moment] it was taken out, it became invalidated.!
  9 hours ago
  2 related »
 • Yehoshua Kahan edited Mishnah Zevachim 12:1 history »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  A <i>Tvul Yom</i> [a person who has immersed himself that day to purify himself, but who must wait for night-fall to be fully pure] and <i>Mechusar Kippurim</i> [a person who has purified himself via immersion but still needs to bring an sacrifice before eating from offerings ] do not receive portions in the sacrifices to be eaten that night. An <i>Onein</i> [A person whose close relative has died but has not yet been buried] may touch the sacrifices but may not offer them and does not receive a portion to eat that night. A blemished priest, whether it is a passing blemish or a permanent blemish, may receive a portion of the sacrifice to eat but does not offer the sacrifice. Anyone who is unfit to perform the [Temple] service does not receive a portion to eat, and whoever does not receive a portion of the meat does not receive a portion in the hides. If he was impure at the time the blood was dashed [on the altar], even if he became pure by the time the limbs were burned - he does not receive a portion in the meat as it says (Leviticus 7:33) "The one who brings the blood of the <i>shelamim</i> [An offering whose various parts are consumed by its owners, the priests and the fire on the altar] and the fats, among the children of Aharon, he receives the right thigh as his portion."
  9 hours ago
View all Activity » צפה בכל הפעילות

Can you Translate Hebrew? האם אתם יודעים לתרגם מעברית לאנגלית?

Our current goal is to create a free translation of Shulchan Arukh, Even HaEzer. המטרה הנוכחית שלנו היא ליצור תרגום (לאנגלית) של שלחן ערוך-אבן העזר שיהיה ניתן להשתמש בו בחינם.
Help Translate עזרו בתרגום

About Sefaria אודות ספאריה


The Sefaria Project is about building the future of Jewish learning in an open and participatory way. מטרת הפרויקט : פיתוח מודל לימוד תורה פתוח מבוסס תוכן גולשים.

We are building a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. Our scope is Torah in the broadest sense, from Tanakh to Talmud to Zohar to modern texts and all the volumes of commentary in between. Sefaria is created, edited, and annotated by an open community. אנו מפתחים ספריה דינמית ופתוחה של טקסטים יהודיים יחד עם ההפניות השונות ביניהם, בשפה העברית וגם בתרגומים. הספריה שואפת לכלול את התורה במובנה הרחב- מהתלמוד ועד הזוהר, מהתנ"ך ועד טקסטים בני ימינו. ספאריה נוצרת, נערכת, ומוערת ע"י קהילת הגולשים.

Having digital texts enables us to create new, interactive interfaces for the Web, tablet and mobile which allow students and scholars around the world to freely learn and explore the interconnections among Torah texts. תהליך הדיגיטציה של הטקסט התורני בטכנולוגית הקוד הפתוח מאפשרת לחוקרים, סטודנטים ומפתחים ברחבי העולם לפתח ולהתאים ממשקים חדשים (למחשב ולמכשירים ניידים) ללימוד ומחקר של הטקסט התורני תוך התייחסות חדשה לקשרים המילוליים, הענייניים והאסוציאטיבים בין הטקסטים השונים.

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. We envision creating an open space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. ספרי היסוד של היהדות צמחו מתוך דו-שיח, דיונים ומחלוקות שנמשכו על פני דורות רבים. אנו שואפים ליצירת מרחב פתוח בו הדיאלוג העתיק הזה יוכל להמשיך בדרכים חדשות, עם משתתפים חדשים שישאלו שאלות חדשות ויתרמו רבדים חדשים לשיח הנצחי.

In the Public Domain ברשות הרבים

For the Jewish people, our texts are our collective treasure. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. אסופת ההגות היהודית לאורך הדורות הינה נכס לאומי וציבורי. אנו שואפים שלציבור תהיה גישה אליה על ידי שימוש בקוד פתוח או ברשיונות ציבוריים.

Interconnected רב-קישורי

Our tradition is inherently interconnected. Dialogue, source citing, and reinterpretation have always been our way. We need an interactive experience of our texts that reflects this network of connections. המסורת שלנו בנויה מטבעה כך שמקורות מתייחסים תמיד על המקורות שקדמו להם. דו-שיח, ציטוטים, מראי מקומות ומדרש היו דרכנו מאז ומעולם. אנו זקוקים לחוויה אינטראקטיבית המשקפת רשת קשרים זו.

Open to Reuse פתוח לשימוש חוזר

We want to be a resource without the red tape, whether it's copying a page of text for republication or downloading our entire database for research and new projects. אנו חפצים בהנגשת הטקסט כולו לציבור ללא בירוקרטיה מבלבלת. יובהר: מותרת העתקה, שיכפול, צילום ואפילו הורדת כל מאגר הנתונים שלנו על פי כללי השימוש ההוגן.

Community Driven ממונע ע"י הציבור

Our goal is to foster an open community of stewards who choose to take an active role in making our texts accessible and relevant to the future. מטרתנו היא לטפח קהילת גולשים מעורבת ופעילה שתבחר לפעול למען הנגשת הטקסטים שלנו ולמען הרלוונטיות שלהם לדור ההמשך.

Infrastructure for Jewish Tech תשתית יהודית בעולם מרושת

All our code is released under an open source license, and we're offering services (like our Torah Texts API) to any projects that can make use of them. The basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו הותר לפרסום ברישיון בקוד פתוח. אנחנו מציעים שירותים (כגון ממשק המפתחים לטקסטים שלנו Torah Texts API) לכל פרויקט שיכול להיעזר בהם. התשתית הבסיסית עבור יהדות בעולם מרושת הוא נחלה המשותפת לכולם.

Space for New Conversations מרחב לרב-שיח חדש

Bringing together all of the written Torah of the past is just a start. Where will we find the most important dialogues of the future? איסוף כל התורה כולה הכתובה מן קדמת דנא הוא רק התחלה. היכן נמצאים רבי השיח החשובים של העתיד?

We need your help אנו זקוקים לעזרתכם

Sefaria is an open source, not-for-profit project committed to bringing digital texts into the public domain. We're looking for volunteers who can help translate, annotate, proofread, design or code. ספאריה היא פרויקט ללא מטרת רווח, שפותחה בקוד פתוח ושמטרתה להביא טקסטים דיגיטליים לרשות הציבור. אנו מחפשים מתנדבים שיכולים לעזור בתרגום, בהארה ובהגהה של טקסטים וכן בפיתוח או עיצוב תוכנה.

Educators מחנכים

Sefaria is a free, interactive resource for you and your students.            ספאריה היא אמצעי אינטראקטיבי חינמי לכם ולתלמידים שלכם.                   

Scholars חוקרים ולומדים

You can contribute to the growth of a public resource with any level of Torah knowledge. תוכלו לתרום לצמיחה ולשגשוג המשאב הציבורי ללא קשר לרמת הידע התורנית שלכם.

Developers מפתחים

If you care about Jewish texts, you can help build something of lasting value. אם אכפת לכם מטקסטים יהודיים, תוכלו לעזור לבנות משהו בעל ערך ובר קיימא.

Make a Donation הפרויקט עולה כסף רב. כל תרומה תתקבל בברכה.

If you can't help with texts or with code, you can still support the Sefaria Project by making a tax deductible donation. אם כשרונותיכם אינם בתחום התכנות או הלימוד, עדין תוכלו לעזור לקדם את ספאריה ע"י תרומה כספית מוכרת במס.

Next Steps אז איך מתקדמים מכאן? {