Tanakhתנ"ך

Targumתרגומים

Onkelos Genesisתרגום אונקלוס על בראשיתOnkelos Exodusתרגום אונקלוס על שמותOnkelos Leviticusתרגום אונקלוס על ויקרא
Onkelos Numbersתרגום אונקלוס על במדברOnkelos Deuteronomyתרגום אונקלוס על דבריםTargum Jonathan on Genesisתרגום יונתן על בראשית
Targum Jonathan on Exodusתרגום יונתן על שמותTargum Jonathan on Leviticusתרגום יונתן על ויקראTargum Jonathan on Numbersתרגום יונתן על במדבר
Targum Jonathan on Deuteronomyתרגום יונתן על דבריםAramaic Targum to Ecclesiastesתרגום קהלתAramaic Targum to Estherתרגום אסתר
Aramaic Targum to Jobתרגום איובAramaic Targum to Lamentationsתרגום איכהAramaic Targum to Proverbsתרגום משלי
Aramaic Targum to Psalmsתרגום תהליםAramaic Targum to Ruthתרגום רותAramaic Targum to Song of Songsתרגום על שיר השירים
Targum Jonathan on Amosתרגום יונתן על עמוסTargum Jonathan on Ezekielתרגום יונתן על יחזקאלTargum Jonathan on Habakkukתרגום יונתן על חבקוק
Targum Jonathan on Haggaiתרגום יונתן על חגיTargum Jonathan on Hoseaתרגום יונתן על הושעTargum Jonathan on I Kingsתרגום יונתן על מלכים א
Targum Jonathan on I Samuelתרגום יונתן על שמואל אTargum Jonathan on II Kingsתרגום יונתן על מלכים בTargum Jonathan on II Samuelתרגום יונתן על שמואל ב
Targum Jonathan on Isaiahתרגום יונתן על ישעיהוTargum Jonathan on Jeremiahתרגום יונתן על ירמיהוTargum Jonathan on Joelתרגום יונתן על יואל
Targum Jonathan on Jonahתרגום יונתן על יונהTargum Jonathan on Joshuaתרגום יונתן על יהושעTargum Jonathan on Judgesתרגום יונתן על שופטים
Targum Jonathan on Malachiתרגום יונתן על מלאכיTargum Jonathan on Micahתרגום יונתן על מיכהTargum Jonathan on Nahumתרגום יונתן על נחום
Targum Jonathan on Zechariahתרגום יונתן על זכריהTargum Jonathan on Zephaniahתרגום יונתן על צפניהTargum of I Chroniclesתרגום דברי הימים א
Targum of II Chroniclesתרגום דברי הימים בTafsir Rasagתפסיר רס"גTargum Jerusalemתרגום ירושלמי
Targum Jonathan on Obadiahתרגום יונתן על עובדיהTargum Neofitiתרגום ניאופיטי