משנה מנחות Mishnah Menachot

Bilingual דו-לשוני Hebrew עברית English אנגלית Partial Hebrew עברית חלקית Partial English אנגלית חלקית

Available Texts

13 Chapters, 93 Mishnayot Complete
13 Chapters, 93 Mishnayot Complete

Title Variants

משנה מנחות
M Menachot, Mishna Menachot, M. Menachot, Mishnah Menachot