משנה חולין Mishnah Chullin

Bilingual דו-לשוני Hebrew עברית English אנגלית Partial Hebrew עברית חלקית Partial English אנגלית חלקית

Available Texts

12 Chapters, 74 Mishnayot Complete
12 Chapters, 74 Mishnayot Complete

Title Variants

משנה חולין
M. Chullin, Mishna Chullin, M Chullin, Mishnah Chullin