Stop and Smell the Roses

The Holiday of Tu Bishvat:

(א) אַרְבָּעָה רָאשֵׁי שָׁנִים הֵם. בְּאֶחָד בְּנִיסָן רֹאשׁ הַשָּׁנָה לַמְּלָכִים וְלָרְגָלִים. בְּאֶחָד בֶּאֱלוּל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים, בְּאֶחָד בְּתִשְׁרֵי. בְּאֶחָד בְּתִשְׁרֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה לַשָּׁנִים וְלַשְּׁמִטִּין וְלַיּוֹבְלוֹת, לַנְּטִיעָה וְלַיְרָקוֹת. בְּאֶחָד בִּשְׁבָט, רֹאשׁ הַשָּׁנָה לָאִילָן, כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמַּאי. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ:

(1) The four new years are: On the first of Nisan, the new year for the kings and for the festivals; On the first of Elul, the new year for the tithing of animals; Rabbi Eliezer and Rabbi Shimon say, on the first of Tishrei. On the first of Tishrei, the new year for years, for the Sabbatical years and for the Jubilee years and for the planting and for the vegetables. On the first of Shevat, the new year for the trees according to the words of the House of Shammai; The House of Hillel says, on the fifteenth thereof.

Man's comparison to trees:

(יט) כִּֽי־תָצ֣וּר אֶל־עִיר֩ יָמִ֨ים רַבִּ֜ים לְֽהִלָּחֵ֧ם עָלֶ֣יהָ לְתָפְשָׂ֗הּ לֹֽא־תַשְׁחִ֤ית אֶת־עֵצָהּ֙ לִנְדֹּ֤חַ עָלָיו֙ גַּרְזֶ֔ן כִּ֚י מִמֶּ֣נּוּ תֹאכֵ֔ל וְאֹת֖וֹ לֹ֣א תִכְרֹ֑ת כִּ֤י הָֽאָדָם֙ עֵ֣ץ הַשָּׂדֶ֔ה לָבֹ֥א מִפָּנֶ֖יךָ בַּמָּצֽוֹר׃

(19) When in your war against a city you have to besiege it a long time in order to capture it, you must not destroy its trees, wielding the ax against them. You may eat of them, but you must not cut them down. Are trees of the field human to withdraw before you into the besieged city?

(כז) כי באמת האדם נקרא "עץ השדה", דכתיב (דברים כ, יט) "כי האדם עץ השדה", רק שהוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה תקוע בארץ, ואילו האדם שרשו למעלה, כי הנשמה הוא שורש שלו, והיא מן השמים. והידים הם ענפי האילן, הרגלים הם ענפים על ענפים, גופו עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה, כי העץ חיותו מן האדמה, והאדם חיות נשמתו מן השמים.

In truth a person is called "a tree of the field," as it is written "that a person is like the tree of a field," only man is an upside down tree, because a tree has its roots stuck in the ground, rather a person has their roots above, because a person's soul is their roots, and it is from the heavens. And why is the person an upside down tree? Because a tree with its roots below, receives its life source from the ground, but a person's life source is their neshama, from the heavens.

אָמַר רַבִּי אַחָא אַף אִילָנֵי סְרַק עֲתִידִין לִתֵּן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן. רַבָּנָן אָמְרֵי מֵהָכָא (דברים כ, יט): כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה, מָה הָאָדָם נוֹתֵן דִּין וְחֶשְׁבּוֹן, אַף עֵצִים נוֹתְנִין דִּין וְחֶשְׁבּוֹן.

Rav Acha says: Even barren trees are destined to provide "judgment" and "accounting." Rabanan say: A person is like a tree of the field, just as a person gives "judgement" and "accounting," so too trees give "judgement and accounting."

What does "cheshbon," accounting mean?

(א) אבל החשבון עם הנפש הוא השתדלות האדם בעניני תורתו ועולמו בינו ובין שכלו כדי שידע בזה מה שיש לו ומה שיש עליו מן החובות

(ב) וכבר הזהירנו על זה הנביא ע״‎ה באמרו (דברים ד) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה׳ ‎‎הוא האלהים וגו׳ ‎‎ואמר דוד ע״‎ה (תהלים לד) טעמו וראו כי טוב ה׳ ‎‎ואמר (ד״‎ה א כח) דע את אלהי אביך ועבדהו ואמר (תהלים לב) אל תהיו כסוס כפרד אין הבין

(ג) ואמר במי שלא הסתכל בעניניו ולא חשב עם נפשו עליהם (ישעיה מד) ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה ואמר (תהלים עח) לא זכרו את ידו ואמר (דברים לב) זכור ימות עולם ואמר (תהלים קמג) זכרתי ימים מקדם ואמר (איוב לו) אשא דעי למרחוק:

(1) Spiritual account-taking means the deliberation of a man on his torah and worldly affairs between his nefesh (bodily soul/emotional side/will) and his intellect, so that one may know what one has and what one still owes of his duties. (this will be clarified through examples).

(2) The prophet (Moshe) has already exhorted us on this in saying: "Know therefore this day, and establish it in your heart that the L-ord he is G-d" (Devarim 4:39), and David, peace be unto him, said: "O taste and see that G-d is good" (Tehilim 34:9), "know the G-d of your father and serve Him.." (Divrei Hayamim 28:9), and "Be you not as the horse, or as the mule, which have no understanding" (Tehilim 32:9).

(3) It was said of one who did not examine his matters and did not account with himself on them: "None returns it to heart, neither is there knowledge nor understanding to say" (Yeshaya 44:19), and "They remembered not His hand [nor the day when He delivered them from the oppressor]" (Tehilim 78:42), and "Remember the days of old..." (Devarim 32:7), and "I remember the days of old [I meditate on all Your works; I ponder on the work of Your hands]" (Tehilim 143:5), and "I will get my knowledge from afar [and will ascribe righteousness to my Maker]" (Iyov 36:3).

The following stories are examples of man going out and experiencing nature.

What do these pieces have to with חשבון הנפש?

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים (משנה תורה)

ג כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם

Rambam- Hilchot Avodat Kochavim (Mishnah Torah)

3 After this mighty man was weaned, he began to explore and think. Though he was a child, he began to think [incessantly] throughout the day and night, wondering: How is it possible for the sphere to continue to revolve without having anyone controlling it? Who is causing it to revolve? Surely, it does not cause itself to revolve.

He had no teacher, nor was there anyone to inform him. Rather, he was mired in Ur Kasdim among the foolish idolaters. His father, mother, and all the people [around him] were idol worshipers, and he would worship with them. [However,] his heart was exploring and [gaining] understanding.

Ultimately, he appreciated the way of truth and understood the path of righteousness through his accurate comprehension. He realized that there was one God who controlled the sphere, that He created everything, and that there is no other God among all the other entities. He knew that the entire world was making a mistake. What caused them to err was their service of the stars and images, which made them lose awareness of the truth.

אבות דרבי נתן ו:ב

מה היה תחילתו של רבי עקיבא?

אמרו, בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום.
פעם אחת היה עומד על פי הבאר.
אמר: מי חקק אבן זו?
אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום.
אמרו לו: עקיבא אי אתה קורא "אבנים שחקו מים"?
מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם.
מיד חזר ללמוד תורה.
הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות.
אמר לו: רבי למדני תורה.
אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה. אלף תיו ולמדה, תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה.

Avot D'Rabbi Natan 6:2

What were R. Akiva's beginnings?

It is said, up to the age of forty, he had not studied a thing. One time, while standing by the mouth of a well in Lydda, he inquired, "Who hollowed out this stone?" and was told, "It was water falling upon it constantly, day after day." They said, "Akiva, haven't you read that ‘water wears away stone' (Job 14:19)?" At that, R. Akiva asked himself all the more so, "Is my mind harder than this stone?" He immediately returned to study Tora, and he and his son sat with a children's teacher.... The teacher wrote down alef and bet for him... he went on learning until he had learned all five Books of Moses.9

(ו) וַיְמַ֣ן יְהוָֽה־אֱ֠לֹהִים קִיקָי֞וֹן וַיַּ֣עַל ׀ מֵעַ֣ל לְיוֹנָ֗ה לִֽהְי֥וֹת צֵל֙ עַל־רֹאשׁ֔וֹ לְהַצִּ֥יל ל֖וֹ מֵרָֽעָת֑וֹ וַיִּשְׂמַ֥ח יוֹנָ֛ה עַל־הַקִּֽיקָי֖וֹן שִׂמְחָ֥ה גְדוֹלָֽה׃ (ז) וַיְמַ֤ן הָֽאֱלֹהִים֙ תּוֹלַ֔עַת בַּעֲל֥וֹת הַשַּׁ֖חַר לַֽמָּחֳרָ֑ת וַתַּ֥ךְ אֶת־הַקִּֽיקָי֖וֹן וַיִּיבָֽשׁ׃ (ח) וַיְהִ֣י ׀ כִּזְרֹ֣חַ הַשֶּׁ֗מֶשׁ וַיְמַ֨ן אֱלֹהִ֜ים ר֤וּחַ קָדִים֙ חֲרִישִׁ֔ית וַתַּ֥ךְ הַשֶּׁ֛מֶשׁ עַל־רֹ֥אשׁ יוֹנָ֖ה וַיִּתְעַלָּ֑ף וַיִּשְׁאַ֤ל אֶת־נַפְשׁוֹ֙ לָמ֔וּת וַיֹּ֕אמֶר ט֥וֹב מוֹתִ֖י מֵחַיָּֽי׃ (ט) וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־יוֹנָ֔ה הַהֵיטֵ֥ב חָרָֽה־לְךָ֖ עַל־הַקִּֽיקָי֑וֹן וַיֹּ֕אמֶר הֵיטֵ֥ב חָֽרָה־לִ֖י עַד־מָֽוֶת׃ (י) וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אַתָּ֥ה חַ֙סְתָּ֙ עַל־הַקִּ֣יקָי֔וֹן אֲשֶׁ֛ר לֹא־עָמַ֥לְתָּ בּ֖וֹ וְלֹ֣א גִדַּלְתּ֑וֹ שֶׁבִּן־לַ֥יְלָה הָיָ֖ה וּבִן־לַ֥יְלָה אָבָֽד׃ (יא) וַֽאֲנִי֙ לֹ֣א אָח֔וּס עַל־נִינְוֵ֖ה הָעִ֣יר הַגְּדוֹלָ֑ה אֲשֶׁ֣ר יֶשׁ־בָּ֡הּ הַרְבֵּה֩ מִֽשְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֨ה רִבּ֜וֹ אָדָ֗ם אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יָדַע֙ בֵּין־יְמִינ֣וֹ לִשְׂמֹאל֔וֹ וּבְהֵמָ֖ה רַבָּֽה׃
(6) The LORD God provided a ricinus plant, which grew up over Jonah, to provide shade for his head and save him from discomfort. Jonah was very happy about the plant. (7) But the next day at dawn God provided a worm, which attacked the plant so that it withered. (8) And when the sun rose, God provided a sultry east wind; the sun beat down on Jonah’s head, and he became faint. He begged for death, saying, “I would rather die than live.” (9) Then God said to Jonah, “Are you so deeply grieved about the plant?” “Yes,” he replied, “so deeply that I want to die.” (10) Then the LORD said: “You cared about the plant, which you did not work for and which you did not grow, which appeared overnight and perished overnight. (11) And should not I care about Nineveh, that great city, in which there are more than a hundred and twenty thousand persons who do not yet know their right hand from their left, and many beasts as well!”

The potential misuse of nature:

What does it mean to "misuse" nature?

Does "too much of a good thing" apply?

(א) לכל עמו. אַף עֲלֵיהֶם גָּזַר (סוטה י"ב), יוֹם שֶׁנּוֹלַד מֹשֶׁה אָמְרוּ לוֹ אִצְטַגְנִינָיו, הַיּוֹם נוֹלַד מוֹשִׁיעָן, וְאֵין אָנוּ יוֹדְעִים אִם מִמִּצְרַיִם אִם מִיִּשְׂרָאֵל, וְרוֹאִין אָנוּ שֶׁסּוֹפוֹ לִלְקוֹת בַּמַּיִם, לְפִיכָךְ גָּזַר אוֹתוֹ הַיּוֹם אַף עַל הַמִּצְרִיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד, וְלֹא נֶאֱמַר הַיִּלּוֹד לְעִבְרִים; וְהֵם לֹא הָיוּ יוֹדְעִים שֶׁסּוֹפוֹ לִלְקוֹת עַל מֵי מְרִיבָה:

(1) לכל עמו This may be translated AND PHARAOH GAVE COMMAND REGARDING ALL (לכל) HIS PEOPLE — Regarding them, too, he made a decree (Sotah 12a). For on the day when Moses was born his astrologers said to him, “To-day their deliverer has been born, but we know not whether he is born of an Egyptian father or of an Israelite; but we see by our astrological art that he will ultimately suffer misfortune through water”. Pharaoh therefore made a decree that day regarding the Egyptians also, as it is said here, “Every son that is born [ye shall cast into the river]”, and it is not stated “[every son] who is born to the Hebrews”. They (the astrologers), however, were not aware that Moses was ultimately to suffer misfortune through the waters of Meribah and not through the waters of the Nile (Exodus Rabbah 1:18; Sotah 12a; cf. also Rashi on Numbers 20:13).

(ז) רַבִּי אֶלְעָזָר אִישׁ בַּרְתּוֹתָא אוֹמֵר, תֶּן לוֹ מִשֶּׁלּוֹ, שֶׁאַתָּה וְשֶׁלְּךָ שֶׁלּוֹ. וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר (דברי הימים א כט) כִּי מִמְּךָ הַכֹּל וּמִיָּדְךָ נָתַנּוּ לָךְ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, הַמְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ וְשׁוֹנֶה, וּמַפְסִיק מִמִּשְׁנָתוֹ וְאוֹמֵר, מַה נָּאֶה אִילָן זֶה וּמַה נָּאֶה נִיר זֶה, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ:

(7) Rabbi Elazar, man of Bartuta, says: Give Him from what is His, for you and yours are His, and thus with David it says, "For all comes from You, and from Your hand we have given to You" (I Chronicles 29:14). Rabbi Shimon says: He who is walking on the way and repeating his studies, and interrupts his studies and says, "How lovely is this tree! And how lovely is this newly plowed field!" - Scripture considers him as if he is liable for [forfeiture of] his life.

(ב) מַה נָּאֶה אִילָן זֶה מַה נָּאֶה נִיר זֶה. הוּא הַדִּין לְכָל שִׂיחָה בְּטֵלָה, אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר בַּהֹוֶה שֶׁדֶּרֶךְ הוֹלְכֵי דְּרָכִים לְדַבֵּר בְּמַה שֶּׁרוֹאִים בְּעֵינֵיהֶם. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, דְּאַשְׁמוֹעִינַן רְבוּתָא דְּאַף עַל גַּב דְּעַל יְדֵי כֵן הוּא מְבָרֵךְ בָּרוּךְ שֶׁכָּכָה לוֹ בְּעוֹלָמוֹ, אַף עַל פִּי כֵן מַעֲלִין עָלָיו כְּאִלּוּ מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהִפְסִיק מִמִּשְׁנָתוֹ:

(2) "'How lovely is this tree! And how lovely is this newly plowed field'": This is true of all idle talk, but it is speaking according to what is common; as it is the way of wayfarers to speak about what they see with their eyes. And some say that it comes to make us understand a novelty: that even though through this, he will make the blessing, 'Blessed is He, Who it is like this in His world;' nonetheless, Scripture considers it as if he was liable for his life, because he interrupted his study.

Nature is essential to both our worldly and personal understanding:

Why is it important to understand nature? Why do we have such a strong responsibility to protect it?

(ד) וגם שישא חלקו עמו לעולמו הנצחי שישמח שם בכל עמלו זה באמת לא יגיע כי אם בתורת מתנה מאת האלהים. על זאת יתפלל החכם הזה בעצמו להתישר מאת האלהים על השגת זה השלמות מאתו בהקדים ראשונה החסרונות המגיעות אליו בכל דרכי השגותיו אשר מהם יגיעהו הקיצור בשני מיני החקירה אם בידיעת סבת הענינים הטבעיים ואם בדעות האלהיות וזה באומרו.

(4) In particular, all his intellectual faculties, though G-d given, do not necessarily lead him to the right conclusions. In order to progress from ignorance toward understanding the works of G-d, one must understand the laws of nature as manifest in our universe; subsequently, one may acquire some insights into the workings of the Divine.

(א) בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אָדָם הָרִאשׁוֹן, נְטָלוֹ וְהֶחֱזִירוֹ עַל כָּל אִילָנֵי גַּן עֵדֶן, וְאָמַר לוֹ, רְאֵה מַעֲשַׂי כַּמָּה נָאִים וּמְשֻׁבָּחִין הֵן, וְכָל מַה שֶּׁבָּרָאתִי בִּשְׁבִילְךָ בָּרָאתִי, תֵּן דַּעְתְּךָ שֶׁלֹא תְקַלְקֵל וְתַחֲרִיב אֶת עוֹלָמִי, שֶׁאִם קִלְקַלְתָּ אֵין מִי שֶׁיְתַקֵּן אַחֲרֶיךָ

(1) When the Blessed Holy One created the first human, He took him and led him round all the trees of the Garden of Eden and said to him: “Look at My works, how beautiful and praiseworthy they are! And all that I have created, it was for you that I created it. Pay attention that you do not corrupt and destroy My world: if you corrupt it, there will be no one else to repair it.

Avot d’ Rabbi Natan B31

Rabbi Yochanan ben Zakkai taught: “If you have a sapling in your hand and someone tells you the Messiah has arrived, first plant the sapling and then go out to welcome the Messiah”

How does nature help us discover depths within ourselves?

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות שנאמר (דניאל ו, יא) וכוין פתיחן ליה בעליתיה (לקבל) [נגד]
And on the topic of prayer, Rabbi Ḥiyya bar Abba said that Rabbi Yoḥanan said: One may only pray in a house with windows, as then he can see the heavens and focus his heart, as it is stated with regard to Daniel’s prayer: “In his attic there were open windows facing Jerusalem” (Daniel 6:11).

Likutei Moharan II #25

Hitbodedut is the highest asset and greater than every thing.3 That is,to set aside for oneself at least an hour or more for secluding oneself in some room or a field,5 and, using claims and excuses, speak one’s piece with one’s Maker; using words that evoke favor, placate and conciliate in order to entreat and plead with God that He bring one closer to Him—to genuine Divine worship.

This prayer and conversation should be in the language one normally uses, one’s native tongue, because it is difficult for a person to say everything he wants to say in the Holy Tongue. Also, being unfamiliar with that language,one’s heart is not moved by the words, as we are not accustomed to speaking Hebrew....And in one’s native tongue one can express oneself fully. Everything that is in his heart he should express and tell to God: be it remorse and repentance for the past, or pleas to genuinely merit drawing closer to God from this day forward, or the like; each individual according to his level.

ליקוטי תפילות חלק ב תפילה יא

אות רכד "לְכָה דּוֹדִי נֵצֵא הַשָּׂדֶה נָלִינָה בַּכְּפָרִים, נַשְׁכִּימָה לַכְּרָמִים, נִרְאֶה אִם פָּרְחָה הַגֶּפֶן, פִּתַּח הַסְּמָדַר, הֵנֵצוּ הָרִמּוֹנִים, שָׁם אֶתֵּן אֶת דּוֹדַי לָךְ" רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם זַכֵּנִי לְהַרְבּוֹת בְּהִתְבּוֹדְדוּת תָּמִיד, וְאֶזְכֶּה לִהְיוֹת רָגִיל לָצֵאת בְּכָל יוֹם לַשָּׂדֶה בֵּין אִילָנוֹת וַעֲשָׂבִים וְכל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה, וְשָׁם אֶזְכֶּה לְהִתְבּוֹדֵד וּלְהַרְבּוֹת בְּשִׂיחָה זוֹ תְפִילָּה בֵּינִי לְבֵין קוֹנִי, לָשׂוּחַ שָׁם כָּל אֲשֶׁר עִם לְבָבִי וְכל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה וְכָל הָעֲשָׂבִים וְהָאִילָנוֹת וְכָל הַצְּמָחִים, כֻּלָּם יִתְעוֹרְרוּ לִקְרָאתִי, וְיַעֲלוּ וְיִתְּנוּ כחָם וְחַיּוּתָם לְתוֹךְ דִּבְרֵי שִׂיחָתִי וּתְפִלָּתִי, עַד שֶׁתִּהְיֶה תְפִלָּתִי וְשִׂיחָתִי נִשְׁלֶמֶת בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת עַל יְדֵי כָּל שִׂיחַ הַשָּׂדֶה, שֶׁיֻּכְלְלוּ כֻלָּם, עִם כָּל כּחוֹתָם וְחַיּוּתָם וְרוּחֲנִיוּתָם עַד שָׁרְשָׁם הָעֶלְיוֹן, כֻּלָּם יֻכְלְלוּ בְּתוֹךְ תְּפִלָּתִי וְעַל יְדֵי זֶה אֶזְכֶּה לִפְתּחַ אֶת לִבִּי לְהַרְבּוֹת בִּתְפִילָּה וְתַחֲנוּנִים וּבְשִׂיחָה קְדוֹשָׁה לְפָנֶיךָ מָלֵא רַחֲמִים רַבִּים, וּלְפָנֶיךָ אֶשְׁפּךְ כָּל שִׂיחִי, עַד שֶׁאֶזְכֶּה לִשְׁפּךְ לִבִּי כַמַּיִם נוֹכַח פָּנֶיךָ ה', וְאֶשָּׂא אֵלֶיךָ כַּפַּי, עַל נַפְשִׁי וְנֶפֶשׁ עוֹלָלַי וְטַפַּי. אות רכה אֲהָהּ ה' עֲזר עֲזר, אֲהָהּ ה' כִּמְעַט אָפֵס תִּקְוָה חָלִילָה, רְאֵה כִּי אָזְלַת יָדִי וְאָפֵס כּחִי, רַק מֵרָחוֹק וּמֵעָפָר אֲנִי מְצַפְצֵף אִמְרָתִי אֵלֶיךָ חֲמל עַל חַיָּב אֲלָפִים וּרְבָבוֹת פְּעָמִים עַד הַיּוֹם כָּמוֹנִי, חֲמל עַל רָחוֹק כָּמוֹנִי, חֲמל עַל מִי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְחֶמְלָה כָּמוֹנִי, חֲמל עָלַי, חֲמל עָלַי, חֲמל עָלַי, חֲמל עָלַי, רַחֵם עָלַי, רַחֵם עָלַי, חָנְנֵנִי ה' בְּמַתְּנַת חִנָּם לְגַמְרֵי, חָנֵּנִי חָנֵּנִי, פְּדֵנִי פְּדֵנִי, הַצִּילֵנִי מֵחֲטָאִים וַעֲווֹנוֹת וּפְשָׁעִים, הַצִּילֵנִי מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנָּם, הַצִּילֵנִי מֵעֳנָשִׁים הַקָּשִׁים וְהַמָּרִים שֶׁהָיוּ מַגִּיעִים לִי חַס וְשָׁלוֹם עַל פִּי מִשְׁפָּטֶיךָ הָאֲמִתִּיִּים, הַצִּילֵנִי מֵחַרְבּוֹ שֶׁל מַלְאַךְ הַמָּוֶת וּמֵחִבּוּט הַקֶּבֶר וּמִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנָּם הַצִּילֵנִי מֵחֶרְפּוֹת וּבוּשׁוֹת וּבִזְיוֹנוֹת, שֶׁלּ א אֵבוֹשׁ וְל א אֶכָּלֵם וְל א אֶכָּשֵׁל לְעוֹלָם וָעֶד, ל א בְעַלְמָא הָדֵין וְל א בְעַלְמָא דְאָתֵי הַחֲזִירֵנִי בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה לְפָנֶיךָ, עֲשֵׂה אֶת אֲשֶׁר בְּחֻקֶּיךָ אֵלֵךְ וְאֶת מִשְׁפָּטֶיךָ אֶשְׁמר "שָׁמְרָה נַפְשִׁי וְהַצִּילֵנִי אַל אֵבוֹשׁ כִּי חָסִיתִי בָךְ" הַפְלֵא חֲסָדֶיךָ, גַּלֵּה חֲסָדִים חֲדָשִׁים הַגְּנוּזִים אֶצְלְךָ לְקָרֵב וּלְרַחֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְרַחֵם כָּמוֹנִי, לְמַעַנְךָ וּלְמַעַן אֲבוֹתֵינוּ וְרַבּוֹתֵינוּ הַצַּדִּיקִים הָאֲמִתִּיִּים אֲשֶׁר קְדֻשָּׁתָם כְּדַאי לְהָגֵן גַּם עָלַי הוֹשִׁיעָה אָבִי שֶׁבַּשָּׁמַיִם, הוֹשִׁיעָה אֲדוֹנִי הַמֶּלֶךְ, "שִׁטַּחְתִּי אֵלֶיךָ כַּפָּי, אֵלֶיךָ נָשָׂאתִי אֶת עֵינַי הַיּוֹשְׁבִי בַּשָּׁמָיִם, פֵּרַשְׂתִּי יָדַי כָּל הַיּוֹם, נַפְשִׁי כְּאֶרֶץ עֲיֵפָה לְךָ סֶלָה" זַכֵּנִי שֶׁאֶהְיֶה כִּרְצוֹנְךָ תָּמִיד, "דַּלּוּ עֵינַי לַמָּרוֹם אֲדנָי עָשְׁקָה לִּי עָרְבֵנִי, עֲרב עַבְדְּךָ לְטוֹב אַל יַעַשְׁקוּנִי זֵדִים עֵינַי כָּלוּ לִישׁוּעָתֶיךָ וּלְאִמְרַת צִדְקֶךָ, עַד יַשְׁקִיף וְיֵרֶא ה' מִשָּׁמָיִם", אוּלַי יָחוֹס אוּלַי יְרַחֵם "וַאֲנִי תָּמִיד אֲיַחֵל וְהוֹסַפְתִּי עַל כָּל תְּהִלָּתֶךָ, כִּי ל א יִזְנַח לְעוֹלָם אֲדנָי, טוֹב וְיָחִיל וְדוּמָם לִתְשׁוּעַת ה', כִּי שָׁחָה לֶעָפָר נַפְשֵׁנוּ דָּבְקָה לָאָרֶץ בִּטְנֵנוּ, קוּמָה עֶזְרָתָה לָנוּ וּפְדֵנוּ לְמַעַן חַסְדֶּךָ", אָמֵן וְאָמֵן

Likutey T'fillot 2:21

My God, grant me the ability to be alone (to do Hitbodedut); that I may merit to be accostomed to go outside every day to the fields, between the trees and grass - among all growing things, that there may I be alone, and enter into prayer,
to talk with the One to whom I belong.
May I express there everything in my heart,
and may all the foliage of the field -
all grasses, trees, and plants -
awake at my coming,
to send the powers of their life into the words of my prayer so that my prayer and speech are made whole through the life and spirit of all growing things,
which are made as one by their transcendent Source…may all of nature be one with my prayer, and through this may I open my heart to holy prayer, pleading, and conversation before you, merciful one, and before you I will pour my thoughts, until I can pour forth my heart like water before you, hashem.

Walt Whitman:

A child said, What is the grass? fetching it to me with full
hands;
How could I answer the child?. . . .I do not know what it
is any more than he.

I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful
green stuff woven.

Or I guess it is the handkerchief of the Lord,
A scented gift and remembrancer designedly dropped,
Bearing the owner's name someway in the corners, that we
may see and remark, and say Whose?