The Three Questions – Haggadah And The Seder 2/5

The Mah Nishtanah

The Many Lessons It Teaches Us About the Seder

1. Starting the Seder with a Question

(ג) הֵבִיאוּ לְפָנָיו, מְטַבֵּל בַּחֲזֶרֶת, עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְפַרְפֶּרֶת הַפַּת. הֵבִיאוּ לְפָנָיו מַצָּה וַחֲזֶרֶת וַחֲרֹסֶת וּשְׁנֵי תַבְשִׁילִין, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין חֲרֹסֶת מִצְוָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר, מִצְוָה. וּבַמִּקְדָּשׁ הָיוּ מְבִיאִים לְפָנָיו גּוּפוֹ שֶׁל פָּסַח:

(3) [Then] they set [food] before him. He dips the lettuce before he reaches the course following the [unleavened] bread. [Then] they set before him unleavened bread, lettuce, and a mixture of apples, nuts, and wine, and two dishes, although the mixture of apples, nuts, and wine is not compulsory. Rabbi Eliezer bar Tzadok says: It is compulsory. And in the Temple they used to bring before him the body of the Passover-offering.

Read this mishnah very carefully.

What is the function of the Mah Nishtanah?

Who recites it? Is it a mandated text?

Why do you think the rabbis mandated that the Seder should begin with a question?

Below are the three texts in the Torah in which a child is portrayed as asking a question related to Pesah and the Exodus from Egypt. The texts should be familiar from the “Four Sons/Children” midrash. How do these texts relate to the Mishnah? What is their “simple” meaning and how did the rabbis reinterpret them?

(כו) וְהָיָ֕ה כִּֽי־יֹאמְר֥וּ אֲלֵיכֶ֖ם בְּנֵיכֶ֑ם מָ֛ה הָעֲבֹדָ֥ה הַזֹּ֖את לָכֶֽם׃ (כז) וַאֲמַרְתֶּ֡ם זֶֽבַח־פֶּ֨סַח ה֜וּא לַֽיהוָ֗ה אֲשֶׁ֣ר פָּ֠סַח עַל־בָּתֵּ֤י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בְּמִצְרַ֔יִם בְּנָגְפּ֥וֹ אֶת־מִצְרַ֖יִם וְאֶת־בָּתֵּ֣ינוּ הִצִּ֑יל וַיִּקֹּ֥ד הָעָ֖ם וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃
(26) And when your children ask you, ‘What do you mean by this rite?’ (27) you shall say, ‘It is the passover sacrifice to the LORD, because He passed over the houses of the Israelites in Egypt when He smote the Egyptians, but saved our houses.’” The people then bowed low in homage.
(יד) וְהָיָ֞ה כִּֽי־יִשְׁאָלְךָ֥ בִנְךָ֛ מָחָ֖ר לֵאמֹ֣ר מַה־זֹּ֑את וְאָמַרְתָּ֣ אֵלָ֔יו בְּחֹ֣זֶק יָ֗ד הוֹצִיאָ֧נוּ יְהוָ֛ה מִמִּצְרַ֖יִם מִבֵּ֥ית עֲבָדִֽים׃
(14) And when, in time to come, your son asks you, saying, ‘What does this mean?’ you shall say to him, ‘It was with a mighty hand that the LORD brought us out from Egypt, the house of bondage.
(כ) כִּֽי־יִשְׁאָלְךָ֥ בִנְךָ֛ מָחָ֖ר לֵאמֹ֑ר מָ֣ה הָעֵדֹ֗ת וְהַֽחֻקִּים֙ וְהַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֛ה יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ אֶתְכֶֽם׃ (כא) וְאָמַרְתָּ֣ לְבִנְךָ֔ עֲבָדִ֛ים הָיִ֥ינוּ לְפַרְעֹ֖ה בְּמִצְרָ֑יִם וַיּוֹצִיאֵ֧נוּ יְהוָ֛ה מִמִּצְרַ֖יִם בְּיָ֥ד חֲזָקָֽה׃ (כב) וַיִּתֵּ֣ן יְהוָ֡ה אוֹתֹ֣ת וּ֠מֹפְתִים גְּדֹלִ֨ים וְרָעִ֧ים ׀ בְּמִצְרַ֛יִם בְּפַרְעֹ֥ה וּבְכָל־בֵּית֖וֹ לְעֵינֵֽינוּ׃ (כג) וְאוֹתָ֖נוּ הוֹצִ֣יא מִשָּׁ֑ם לְמַ֙עַן֙ הָבִ֣יא אֹתָ֔נוּ לָ֤תֶת לָ֙נוּ֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַאֲבֹתֵֽינוּ׃
(20) When, in time to come, your children ask you, “What mean the decrees, laws, and rules that the LORD our God has enjoined upon you?” (21) you shall say to your children, “We were slaves to Pharaoh in Egypt and the LORD freed us from Egypt with a mighty hand. (22) The LORD wrought before our eyes marvelous and destructive signs and portents in Egypt, against Pharaoh and all his household; (23) and us He freed from there, that He might take us and give us the land that He had promised on oath to our fathers.

Below is a quote from the first century Greek philosopher, Plutarch, who composed a whole book on what types of discussion are proper at a formal meal. Indeed, a rich Greco-Roman literature coalesced around this subject. Just Google Greco-Roman symposium and you’ll get an idea.

How does the discussion proscribed by the rabbis fit into the cultural context in which they lives?

In what ways does it differ and in what ways is it the same?

Plutarch: Quaestiones Conviviales 614

Questions should be easy, the problems known, the interrogations plain and familiar, not intricate and dark, so that they may neither vex the unlearned nor frighten them from the disquisition.

[Questions found in Greco-Roman sources include: “Are different sorts of food or one single dish eaten at one meal more easily digestible?” “Does the sea or land provide better food?” Why is hunger allayed by drinking but thirst increased by eating?”

2. Who asks the questions?

אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דקא מדלי תכא מקמיה אמר להו עדיין לא קא אכלינן אתו קא מעקרי תכא מיקמן אמר ליה רבה פטרתן מלומר מה נשתנה:

Abaye was sitting before Rabba when he was still a child. He saw that they were removing the table from before him, and he said to those removing it: We have not yet eaten, and you are taking the table away from us? Rabba said to him: You have exempted us from reciting the questions of: Why is this night different [ma nishtana], as you have already asked what is special about the seder night.

This story takes place in Babylonia in the middle of the Talmudic period, perhaps around 350 C.E. What can we learn from this story about how these rabbis understood the function of the Mah Nishtanah?

Why would someone be exempt from saying the Mah Nishtanah?

3. The Original Version of the Mah Nishtanah

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

(1) שבכל הלילות אנו מטבלין פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים.

(2) שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה.

(3) שבכל הלילות אנו אולכין בשר צלי שלוק ומבושל, והלילה הזה כולו צלי.

(1) On all other nights we dip once and on this night we dip twice.

(2) On all other nights we eat chametz and matzah and on this night only matzah.

(3) On all other nights we eat meat roasted, boiled and cooked, on this night only roasted.

The above text is found in most of the major manuscripts of the Mishnah and in many ancient Eretz Yisraeli Haggadot as well, haggadot that were found in the Cairo Geniza.

Note both the text and the order of the questions. Why such an order? Why are there three “questions?” What are they about? How are they different from the questions familiar to us today?

We shall now proceed by looking at what happened to each of these questions, and how they changed/developed over the centuries. Note that the question about matzah has not changed, so it is not discussed.

Question #1

הֵבִיאוּ לְפָנָיו, מְטַבֵּל בַּחֲזֶרֶת, עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְפַרְפֶּרֶת הַפַּת.

They set [food] before him, he dips with lettuce, until he reaches the course following the bread.

We will discuss this text more fully in the second shiur. For now, we should note that this text means that the first dipping (what we call karpas) was done with lettuce. This means that there were two dippings done with lettuce.

Question #2

Both Talmudim offer various alternatives to the version found in the Mishnah.

תלמוד הירושלמי:

שבכל הלילות אנו מטבילין אותו עם הפת וכאן אנו מטבילין אותו בפני עצמו.

תלמוד הבבלי:

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים.

Yerushalmi

On all other nights we dip it with bread and tonight we dip it by itself.

Bavli

On all other nights we don’t even dip once, tonight twice.

What can we learn from the fact that the Talmud changes the version of the Mah Nishtanah found in the Mishnah?

What customs are reflected in these specific texts?

Question #3

רי”ף פסחים כה ע”ב

והשתא לא לימא בשר צלי דלית לן פיסחא.

Rif Pesachim 25b

Nowadays one is not to say (the question) about roasted meat since we don’t have a Pesach.

R. Yitzchak Alfasi was a great halakhic authority who lived in N. Africa in the tenth century. He writes that we don’t say this question anymore because we no longer eat the pesah sacrifice. About this he was certainly correct.

However, there is ample evidence that Jews continued to eat the pesach sacrifice, or at least something like it, even after the destruction of the Temple. The following is some evidence of the persistence of this practice after the destruction of the Temple.

משנה ביצה ב:ז

אף הוא [רבן גמליאל] אמר שלשה דברים להקל: .. ועושין גדי מקולס בלילי פסחים. וחכמים אוסרין.

משנה פסחים ז:ב

אמר רבי צדוק: מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה.

משנה פסחים ד:ד

מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין.

תוספתא מסכת ביצה פרק ב הלכה טו

אמ’ ר’ יוסה תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי ליקח טלאים בלילי פסחים ועושין אותן מקולסין אמרו לו אף הוא קרוב להאכיל קדשים בחוץ מפני שקורין אותן פסחין.

ברכה שנאמרה אחרי ברכת המוציא (מהגדה מן הגניזה בקהיר)

ב’ א’ ה’ אלקינו מלך העולם אשר צוה את אבותינו לאכל מצות מרורים בשר צלי אש להזכיר את גבורותיו. ב’ א’ ה’ זוכר הברית

Mishnah Beitzah 2:7

He [Rabban Gamliel] said three leniencies:…and you can make a roasted kid on the night of Pesah. But the Sages forbid.

Mishnah Pesachim 7:2

Rabbi Zadok said: It happened that Rabban Gamliel said to Tabi his slave, go out and roast for us the Pesach on a grate.

Mishnah Pesachim 4:4

In a place where it is customary to eat roasted (meat) on the Pesach night, we eat. In a place where it is not customary to eat, we don’t eat.

Tosefta Beitzah 2:15

Rabbi Yose said: Todos of Rome taught the people of Rome to take lambs on the eve of Pesach and to roast them. They (the sages) said to him, “This is too close to eating sacrifices outside (of the Temp
le) since they call them “Pesachim”.

Blessing said after Hamotzi (found in a Cairo Geniza Haggadah)

Blessed are you Adonai, our God, King of the Universe, who has commanded our fathers to eat matzot, bitter herbs and roasted meat to remember His greatness. Blessed are you, the one who remembers the covenant.

4. Post-Talmudic Additions

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין.

On all other nights we eat sitting and reclining, tonight we all recline.

The above question about reclining entered into the Haggadah in post-talmudic times. It is found in European Haggadot, but not in the Eretz Yisraeli type of Haggadah that were found in the Cairo Geniza.

Reclining was an important social signifier in the Greco-Roman world of a proper meal. This can be seen throughout rabbinic literature—when people gather for a meal they are usually described as “reclining.” I have cited just two sources below that talk about proper behavior at a meal.

תוספתא מסכת ברכות פרק ד הלכה ח

כיצד סדר סעודה?

אורחין נכנסין ויושבין על ספסלים ועל גבי קתדראות עד שיתכנסו. נתכנסו כולן נתנו להם לידים כל אחד ואחד נוטל ידו אחת.

מזגו להם את הכוס כל אחד ואחד מברך לעצמו

הביאו לפניהם פרפראות כל אחד ואחד מברך לעצמו.

עלו והסבו ונתנו להם לידים אע”פ שנטל ידו אחת נוטל שתי ידיו

מזגו להם את הכוס אע”פ שברך על הראשון מברך על השיני

הביאו לפניהם פרפראות אע”פ שברך על הראשונה מברך על השניה ואחד מברך לכולן

הבא אחר שלש פרפראות אין לו רשות ליכנס.

תוספתא ברכות ה:ה

כיצד סדר הסב?

בזמן שהן שתי מטות גדול מסב בראשה של ראשונה, שני לו למטה ממנו.

בזמן שהן שלש מטות גדול מסב בראשה של אמצעית שני לו למעלה ממנו שלישי לו למטה ממנו.

כך היו מסדירין והולכין.

Tosefta Berachot 4:8

What is the order (seder) of a meal?

The guests enter and sit on benches and on chairs until all have entered.

When all have entered they put out their hands and everyone washes one hand.

They pour them a cup [of wine], and everyone blesses for himself.

They bring in front of them appetizers, and everyone blesses for himself.

When they enter and recline they put out their hands. Even though they washed one hand, they now wash two hands.

They pour them a cup [of wine]. Even though they blessed over the first, they bless over the second.

They bring in front of them appetizers. Even though they blessed over the first, they bless over the second.

And one blesses on behalf of every one.

Anyone who comes after three appetizers does not have the right to enter.

Tosefta Berachot 5:5

What is the arrangement of reclining? When there are two cushions, the most important person reclines at the head of the first, the second to him is below him.When there are three cushions, the most important person reclines at the head of the middle [cushion], the second to him is above him, and the third is below him. Thus they would proceed to organize [the cushions.]

The last question to be added was the question concerning marror. Medieval commentators noted that this question was a little weird, as we can see below.

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות, הלילה הזה מרור.

On all other nights we eat all vegetables, tonight maror.

Abudraham on this question

And if you ask, On other nights is it impossible to go without eating other vegetables? Rather, what this question means is: on all other nights we seek out vegetables that are tastier and sweeter than marror.

Perush Kadmon

But on other nights we also eat lettuce which is bitter? And on this night we also eat other vegetables! But this is the meaning: On other nights when we eat lettuce it is not bitter, for we do not eat it because it is bitter. But on this night it is all bitter to remind us of the bitterness of the enslavement in Egypt.

The Pesah Sacrifice after the Destruction of the Temple