Like this? Login or create an account to build your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Catching Time

Source Sheet by Rabbi Danny Gold

More info מידע נוסף
Created January 13, 2015 · 1099 Views · נוצר 13 January, 2015 · 1099 צפיות ·

 1. (יג) וַיְדַבֵּ֣ר ה' אֶל־מֹשֶׁ֣ה וְאֶֽל־אַהֲרֹן֒ וַיְצַוֵּם֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶל־פַּרְעֹ֖ה מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם לְהוֹצִ֥יא אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

  (13) And Hashem spoke to Moses and to Aharon, and commanded the children of Israel, and to Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.

 2. ואתייא כהיא דא"ר שמואל בר רב יצחק (שמות ו) "וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" על מה ציום? על פרשת שילוח עבדים. ואתיא כהיא דא"ר הילא לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים הדא הוא דכתיב (ירמיהו לג) מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וגו'. 

  Rabbi Shmuel the son of Rabbi Yitzchak says "And Hashem spoke to Moshe and Aharon, and He commanded the Children of Israel…" On what did He command them? Regarding the laws governing the sending forth of slaves.

   

  Israel is punished (for their breach) in the matter of setting free the salve. 

 3. (יג) כֹּֽה־אָמַ֥ר ה' אֱ-לֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אָנֹכִ֗י כָּרַ֤תִּֽי בְרִית֙ אֶת־אֲב֣וֹתֵיכֶ֔ם בְּי֨וֹם הוֹצִאִ֤י אוֹתָם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם מִבֵּ֥ית עֲבָדִ֖ים לֵאמֹֽר׃ (יד) מִקֵּ֣ץ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֡ים תְּֽשַׁלְּח֡וּ אִישׁ֩ אֶת־אָחִ֨יו הָעִבְרִ֜י אֲשֶֽׁר־יִמָּכֵ֣ר לְךָ֗ וַעֲבָֽדְךָ֙ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְשִׁלַּחְתּ֥וֹ חָפְשִׁ֖י מֵֽעִמָּ֑ךְ וְלֹֽא־שָׁמְע֤וּ אֲבֽוֹתֵיכֶם֙ אֵלַ֔י וְלֹ֥א הִטּ֖וּ אֶת־אָזְנָֽם׃

  (13) So says Hashem, the God of Israel: I made a covenant with your fathers on the day that I brought them out of the land of Egypt, out of the house of slavery, saying: (14) ’At the end of seven years you shall let go every man his brother that is a Hebrew, that has been sold to you, and have served you six years, you shall let him go free from you’; but your fathers did not listen to Me, nor did they incline their ear.

 4. תלמוד ירושלמי ראש השנה י״ז א:א׳

  ואתיא כהיא דא"ר הילא: לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים

  Israel is punished for transgressing the command to free the slaves

 5. (ט) וְגֵ֖ר לֹ֣א תִלְחָ֑ץ וְאַתֶּ֗ם יְדַעְתֶּם֙ אֶת־נֶ֣פֶשׁ הַגֵּ֔ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

  (9) And a stranger you shall not oppress; for you know the heart of a stranger, for you were strangers in the land of Egypt.

 6. (יג) אֶת־קַשְׁתִּ֕י נָתַ֖תִּי בֶּֽעָנָ֑ן וְהָֽיְתָה֙ לְא֣וֹת בְּרִ֔ית בֵּינִ֖י וּבֵ֥ין הָאָֽרֶץ׃

  (13) I have set My bow in the clouds, and it shall serve as a sign of the covenant between Me and the earth.

 7. תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן ליש כדאמרן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב (משלי לא, כט) רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה? רבות בנות עשו חיל - זה יוסף ובועז. ואת עלית על כולנה - זה פלטי בן ליש. אמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן מאי דכתיב (משלי לא, ל) שקר החן והבל היופי. שקר החן - זה יוסף. והבל היופי - זה בועז. יראת ה' היא תתהלל - זה פלטי בן ליש!

  R.Samuel b. Nahmani said in R. Jonathan's name: What is meant by the verse, Grace is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised?4 — ‘Grace is deceitful’ refers to [the trial of] Joseph; ‘and beauty is vain’, to Boaz; while ‘and a woman that feareth the Lord, she shall be praised’, to the case of Palti son of Layish.

 8. כתיב פלטי וכתיב פלטיאל. אמר ר' יוחנן: פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטיאל? שפלטו אל מן העבירה מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה.

  [The second husband of David's undivorced wife] is variously called Palti and Paltiel! — R. Johanan said: His name was really Palti, but why was he called Paltiel? Because God saved him from transgression. What did he do [to be delivered from sin]? He planted a sword between her [Michal] and himself, and said, Whoever [first] attempts this thing, shall be pierced with this sword.

 9. ויקום איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, והוה רכיב סוסיא בשבתא. אזל קומי שריתא למצטבלא. אמר לו: חמי סוסי דארכבי מרי, וחמי סוסך דארכבך מרך. אמר לו: אם כך למכעיסיו, ק"ו לעושי רצונו! אמר לו: עשה אדם רצונו יותר ממך?! אמר לו: ואם כך לעושי רצונו, קל וחומר למכעיסיו! נכנס בו הדבר כארס של עכנא, הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה, וראה מטתו פרחה באויר. אמר: בשעה קלה קדמני זה לגן עדן:

  Rabbi Yossi ben Yoezer and his nephew...

 10. עבודה זרה י׳ ב:ס״ו-ע״ט
  א"ל מימר שפיר קאמרת מיהו כל דזכי (מלכא) שדו ליה לקמוניא חלילא כד הוה נקטין ליה ואזלין אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מכסא נפל על רישא דעורלתיה קטעה אמר יהבית מכסי חלפית ועברית כי קא שדו ליה אמר כל נכסאי לר"ע וחביריו יצא ר"ע ודרש (שמות כט, כח) והיה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה"ב בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים

  ‘You have spoken very well; however, he who contradicts the king is to be cast into a circular furnace’. On his being held and led away, a Roman matron said of him: ‘Pity the ship that sails [towards the harbour] without paying the tax’. Then, throwing himself on his foreskin he cut it away exclaiming: ‘Thou hast paid the tax thou wilt pass and enter [paradise]’. As he was being cast [into the furnace] he said: ‘All my possessions [are to go to] R. Akiba and his friends’. This, R. Akiba interpreted according to the verse, And it shall be unto Aaron and his sons [which is taken to mean that] one half is Aaron's and one half his sons’. A bath-kol then exclaimed: ‘Keti'ah b. Shalom is destined for [eternal] life in the world to come!’ Rabbi [on hearing of it] wept saying: ‘One may acquire eternity in a single hour, another may acquire it after many years!’

 11.  והתניא אמרו עליו על ר"א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים ... אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחה' העולם הבא [והא הכא בעבירה הוה ומית] התם נמי כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא. בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. 

  As he was with her, she blew forth breath and said: As this blown breath will not return to its place, so will Eleazar b. Dordia never be received in repentance. He thereupon went, sat between two hills and mountains and exclaimed: O, ye hills and mountains, plead for mercy for me! .. So he exclaimed: Heaven and earth, plead ye for mercy for me! .. Sun and moon, plead ye for mercy for me! .. Said he: The matter then depends upon me alone! Having placed his head between his knees, he wept aloud until his soul departed. Then a bath-kol was heard proclaiming: ‘Rabbi Eleazar b. Dordai is destined for the life of the world to come!’ .. Rabbi [on hearing of it] wept and said: One may acquire eternal life after many years, another in one hour! Rabbi also said: Repentants are not alone accepted, they are even called ‘Rabbi’!

 12. עבודה זרה י״ח א:נ״ז-ס״ח
  אמר לו קלצטונירי רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא אמר לו הן השבע לי נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה אף הוא קפץ ונפל לתוך האור יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים

  The Executioner then said to him, ‘Rabbi, if I raise the flame and take away the tufts of wool from over thy heart, will thou cause me to enter into the life to come?’ ‘Yes,’ he replied. ‘Then swear unto me’ [he urged]. He swore unto him. He thereupon raised the flame and removed the tufts of wool from over his heart, and his soul departed speedily. The Executioner then jumped and threw himself into the fire. And a bathkol exclaimed: R. Hanina b. Teradion and the Executioner have been assigned to the world to come. When Rabbi heard it he wept and said: One may acquire eternal life in a single hour, another after many years.

 13. בבא קמא צ״ב א:מ״ב
  כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה
  “Anyone who asks for mercy for his fellow and is himself in need of the same thing, he will be answered first”?
 14. (א) וַיִּשְׁמַ֞ע יִתְר֨וֹ כֹהֵ֤ן מִדְיָן֙ חֹתֵ֣ן מֹשֶׁ֔ה אֵת֩ כָּל־אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה אֱ-לֹהִים֙ לְמֹשֶׁ֔ה וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל עַמּ֑וֹ כִּֽי־הוֹצִ֧יא ה' אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָֽיִם׃

  (1) Now Jethro, the priest of Midian, Moses’father-in-law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel His people, how that Hashem had brought Israel out of Egypt.

 15. (א) "וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ" - מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (מכילתא, זבחים קטז, א):

  (1) What report did he hear and [that brought him to] come? He heard of the splitting of the sea, and the war with Amalek.

 16. (ב) דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּ֤י יַפְלִא֙ לִנְדֹּר֙ נֶ֣דֶר נָזִ֔יר לְהַזִּ֖יר לַֽיהוָֽה׃

  (2) Speak unto the children of Israel, and say unto them: When either man or woman shall clearly utter a vow, the vow of a Nazirite, to consecrate himself unto the LORD,

 17. (א) "כי יפלא" - יפריש למה נסמכה פרשת נזיר לפ' סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף (סוטה ב)

  Why are is the matter of the sota juxtaposed to the matter of the nazir? To tell you that all that saw the sota her wretched state would refrain (yazir) himself from wine - that brought about the immorality. 

 18. (ג) רבי עקיבא היה יושב ודורש, והצבור מתנמנם. בקש לעוררן, אמר: מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה, שחיתה מאה ועשרים ושבע, ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות:

  (3) Rabbi Akiva was once sitting and lecturing, and the community [his students] was falling asleep. To arouse them, he said: How could Esther rule over one hundred and twenty seven provinces? It should be that Esther, a descendant of Sarah who lived to one hundred and twenty seven, to rule over one hundred and twenty seven provinces.

 19. (א) וְאַבְרָהָ֣ם זָקֵ֔ן בָּ֖א בַּיָּמִ֑ים וַֽה' בֵּרַ֥ךְ אֶת־אַבְרָהָ֖ם בַּכֹּֽל׃

  (1) Abraham was now old, advanced in years, and the LORD had blessed Abraham in all things.

 20. (א) וַיִּהְיוּ֙ חַיֵּ֣י שָׂרָ֔ה מֵאָ֥ה שָׁנָ֛ה וְעֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וְשֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים שְׁנֵ֖י חַיֵּ֥י שָׂרָֽה׃

  (1) Sarah’s lifetime—the span of Sarah’s life—came to one hundred and twenty-seven years.

 21. (א) שני חיי שרה כֻּלָּן שָׁוִין לְטוֹבָה:

  (1) שני חיי שרה THE YEARS OF SARAH’S LIFE — The word years is repeated and without a number to indicate that they were all equally good.

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה