הרב מיכאל מאור תלמוד עשר הספירות - חלק ב' לוח התשובות לפירוש המילות מ"ז-מ"ח Rabbi Michael Maor Talmud Eser Hasefirot - words translations 47-48

(א) (לשאלה) נפש (ח"ב הסת"פ צ"ה)
אור שאינו בא אל פרצוף בבחינת השפעה מאור א"ס ב"ה, אלא הוא מקבל ממדרגה עליונה ממנו הסמוכה לו, נקרא בשם אור נפש או אור נקבה.

(א) (לשאלה) נרנח"י (ח"ב הסת"פ פ"ז)
כלים שבעשר ספירות, נקראים כח"ב זו"ן. ואורות שבע"ס, נקראים "נפש רוח נשמה חיה יחידה". וטעם קריאתם מתתא לעילא, דהיינו נרנח"י, ולא מעילא לתתא, דהיינו, יחנר"ן, הוא משום, דסדר כניסת האורות בפרצוף כן הוא, דהיינו מתחילה נפש, ואח"כ רוח וכו', שהוא בהיפך מכלים, ששם נגלה מתחילה כתר, ואח"כ חכמה, וכו', עד מלכות שהיא לבסוף.