What is Tu b'Shevat?

The Mishnah is the first major work of rabbinic literature, consisting of teachings transmitted over hundreds of years and compiled around 200 CE. Tractate Rosh Hashanah is part of the Mishnah and discusses the laws concerning the holiday of Rosh Hashanah and its religious significance.

(א) ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט , ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי.בית הלל אומרים, בחמשה עשר בו.

(1) The four new years are: On the first of Nisan, the new year for the kings and for the festivals; On the first of Elul, the new year for the tithing of animals; Rabbi Eliezer and Rabbi Shimon say, in the first of Tishrei. On the first of Tishrei, the new year for years, for the Sabbatical years and for the Jubilee years and for the planting and for the vegetables. On the first of Shevat, the new year for the trees, these are the words of the House of Shammai; The House of Hillel says, on the fifteenth of the month.

The Mishneh Torah (“Repetition of the Torah”) is a monumental legal code written by Rabbi Moshe ben Maimon (Rambam, also know as Maimonides) in Egypt in the late 12th century.

אֵין מְבִיאִין בִּכּוּרִים לֹא מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן וְלֹא מִן הַיָּשָׁן עַל הֶחָדָשׁ. כֵּיצַד. לֹא יָבִיא מִפֵּרוֹת שֶׁחָנְטוּ קֹדֶם חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט עַל פֵּרוֹת שֶׁחָנְטוּ אַחַר חֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ. אֶחָד הַנָּטוּעַ וְאֶחָד הָעוֹלֶה מֵאֵלָיו שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יח יג) "בִּכּוּרֵי כָּל אֲשֶׁר בְּאַרְצָם":
The first fruits may not be brought from produce of the present harvest for produce of the previous harvest or from produce of the previous harvest for produce of the present harvest.
What is implied? One should not bring produce that budded before the 15th of Shvat as first fruits for produce that budded after the 15th of Shvat. [This applies] both to produce that is planted and produce that grows on its own, as [implied by Numbers 18: 13]: 'The first fruits of everything in their land.'

Mishnat Eretz Yisrael is a 21st-century commentary on the Mishnah that combines traditional and academic methods of interpretation, with an emphasis on the Land of Israel as the backdrop of the Mishnah’s development, and enriched by the authors’ knowledge of history, geography, archaeology, and more.

(מח) באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמיי בית הלל בחמשה עשר בו – יום חמישה עשר בשבט לא היה מוכר כיום מועד משמעותי, והופעתו ברשימת ראשי השנים שבמשנה אינה מעידה על מעמדו החגיגי או המיוחד בלוח השנה היהודי. הוא מופיע במשנה רק כיום טכני לקביעת מעשרות. פרי שחנט לפני חמישה עשר בשבט נחשב לשנה הקודמת, ומפרישים ממנו את המעשרות הנהוגים באותה שנה (מעשר עני או שני), ובשנת שמיטה פרות שחנטו לפני ט"ו בשבט נחשבים לפרות חולין ואילו על פרות שחנטו אחרי ט"ו בשבט חלים דיני שביעית.

On the first of Shevat is the New Year for the tree in accordance with the statement of Beit Shammai; [according to] Beit Hillel, on the fifteenth of it: The fifteenth day of Shevat was not known as a day of any festive significance; and its appearance on the list of new years in the mishnah does not indicate its festive or special status on the Jewish calendar. It only appears in the mishnah as a technical date for the demarcation of tithes: A fruit that has formed before the fifteenth of Shevat is considered [to belong] to the previous year, and we separate the tithes that pertain to that year (the poor tithe or the second tithe). And in the sabbatical year, fruit that have formed before the fifteenth of Shevat are considered mundane fruit, whereas the laws of the sabbatical year apply to the fruit that have formed after the fifteenth of Shevat.

Leviticus (“Vayikra”) is the third book of the Torah, Judaism’s foundational text. It primarily delineates the details of sacrificial worship, impurity and purification, Yom Kippur, the festivals, forbidden relationships, dietary laws, and various ethical and agricultural laws. Though its topics are diverse, the book is unified by the theme of holiness in people, time, and space.

(כג) וְכִי־תָבֹ֣אוּ אֶל־הָאָ֗רֶץ וּנְטַעְתֶּם֙ כָּל־עֵ֣ץ מַאֲכָ֔ל וַעֲרַלְתֶּ֥ם עָרְלָת֖וֹ אֶת־פִּרְי֑וֹ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֗ים יִהְיֶ֥ה לָכֶ֛ם עֲרֵלִ֖ים לֹ֥א יֵאָכֵֽל׃ (כד) וּבַשָּׁנָה֙ הָרְבִיעִ֔ת יִהְיֶ֖ה כָּל־פִּרְי֑וֹ קֹ֥דֶשׁ הִלּוּלִ֖ים לַה׳׃ (כה) וּבַשָּׁנָ֣ה הַחֲמִישִׁ֗ת תֹּֽאכְלוּ֙ אֶת־פִּרְי֔וֹ לְהוֹסִ֥יף לָכֶ֖ם תְּבוּאָת֑וֹ אֲנִ֖י ה׳ אֱ-לֹהֵיכֶֽם׃

(23) And when you come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then you shall count the fruit thereof as forbidden; three years shall it be as forbidden unto you; it shall not be eaten. (24) And in the fourth year all the fruit thereof shall be holy, for giving praise unto the LORD. (25) But in the fifth year you may eat of the fruit thereof, that it may yield unto you more richly the increase thereof: I am the LORD your God.

The Talmud is the textual record of generations of rabbinic debate about law, philosophy, and biblical interpretation, compiled between the 3rd and 8th centuries and structured as commentary on the Mishnah. Tractate Rosh Hashanah is part of the Talmud and discusses the laws concerning the holiday of Rosh Hashanah.

בְּאֶחָד בִּשְׁבָט רֹאשׁ הַשָּׁנָה לָאִילָן. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הוֹאִיל וְיָצְאוּ רוֹב גִּשְׁמֵי שָׁנָה, וַעֲדַיִין רוֹב תְּקוּפָה מִבַּחוּץ.

On the first of Shevat is the new year for trees, according to the statement of Beit Shammai. The Gemara asks: What is the reason that the new year for trees was set on this date? Rabbi Elazar said that Rabbi Oshaya said: The reason is since by that time most of the year’s rains have already fallen, and most of the season, i.e., winter, is yet to come, as it continues until the spring equinox, which usually occurs in Nisan.

מבחינה חקלאית חודש שבט הוא חודש "מת". בגלל החורף רוב העצים עדיין נמצאים במצב של תרדמת, ורק בודדים מתחילים להנץ. לשיר העם המודרני הידוע "ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות" אין כל רקע רֵאלי. חודש שבט נבחר לא משום שבו מתחילה הפריחה, אלא להפך, משום שהוא גבול מובהק בין השנים, עונת היבול מסתיימת בו ועונת הפריחה החדשה טרם החלה.
From an agricultural perspective, the month of Shevat is a 'dead' month. On account of the winter, most trees are still in a state of hibernation and only a few have begun to bloom. There is no realistic background to the modern folksong, "Tu Bishvat has arrived, the holiday of the trees." The month of Shevat was not chosen because the blossoming [of trees] begins in it, but rather just the opposite - because it is the most distinct boundary between the years, the season of the yield has just ended and the season of blossoming has not yet begun.
העדות הקדומה ביותר לציון ט"ו בשבט כיום מועד היא תשובה של רבנו גרשום מאור הגולה המזכיר כבר את היום כיום האסור בתענית. אך את עיקר משמעותו קיבל היום עם פריחת הקבלה. המקובלים הפכוהו ליום חג, כחלק מחידוש קשריהם וזיקתם לארץ ישראל הרוחנית והממשית. מאז מצוין יום המועד ברחבי ישראל, בתודעת הציבור התקשר החג לארץ ישראל והפך לביטוי לגעגועים לארץ ולזיקה אליה.
The oldest indication of Tu Bishvat’s designation as a festive day is a responsum of Rabbenu Gershom, light of the exile, who already mentions the day as one on which it is forbidden to fast. However its main importance today came about with the blossoming of the Kabbalah. As part of the renewal of their ties and attachment to the spiritual and actual Land of Israel, the Kabbalists turned it into a holiday. From then on, this festive day is observed throughout Israel. In the communal consciousness, the holiday has become connected with the Land of Israel - as an expression of the longing for, and of the attachment to, the Land of Israel.

Pri Etz Hadar ("Fruit of the Majestic Tree") is the oldest known Seder for Tu b'Shevat. It was written by an unknown author from the school of Rabbi Yitzchak Luria (Arizal) and first published as a pamphlet in Venice in 1728.

יום ט״ו בשבט אף כי הוא מימי השובבים אין בו תענית כי הוא ראש השנה לפירו׳ האילן. ‏

Explanation for the Tikkun of Fruit
Although the 15th of Shevat occurs during the “days of the Shovavim,” it is not a fast day, since it is the New Year’s Day for the fruit of the tree.

ולתקון הדבר הזה יאותה לנו בעצם היום הזה לאכול כל מיני פירות ולברך עליהן בכוונה זו כי חביבה מצוה בשעתה.‏
In order to effect this tikkun, it is fitting for us to eat all kinds of fruit on this very day and to bless them with this intention. For a mitzvah is best when performed at the proper time.

וטעם הדבר שכשם שהנהנה מן העה״ז בלא ברכה נקרא גזלן.

The reason is that whoever enjoys produce in this world without pronouncing a blessing is called a robber.

Genesis (“Bereshit”) is the first book of the Torah, Judaism’s foundational text, and the only one consisting almost entirely of stories, with just three explicit laws. Rather, it tells of the origins of mankind and of the Israelites.

(כז) וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ (כח) וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ (כט) וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְאָכְלָֽה׃ (ל) וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב לְאָכְלָ֑ה וַֽיְהִי־כֵֽן׃
(27) And God created man in His image, in the image of God He created him; male and female He created them. (28) God blessed them and God said to them, “Be fertile and increase, fill the earth and master it; and rule the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.” (29) God said, “See, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit; they shall be yours for food. (30) And to all the animals on land, to all the birds of the sky, and to everything that creeps on earth, in which there is the breath of life, [I give] all the green plants for food.” And it was so.

Leshon Chakhamim is an early 20th-century work by Yosef Hayyim, the rabbinic leader of the Jewish community of Baghdad. It contains prayers for various occasions, such as before performing a mitzvah or while at a graveside.

אָנָּא יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה־נָא הַיּוֹם הַזֶּה לָאִילָן הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אָנָּא יְהֹוָה הַצְלִיחָה־נָא הַיּוֹם הַזֶּה לָאִילָן הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אָנָּא יְהֹוָה הַרְוִיחָה־נָא הַיּוֹם הַזֶּה לָאִילָן הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אָנָּא יְהֹוָה הֵטִיבָה־נָא הַיּוֹם הַזֶּה לָאִילָן הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אָנָּא יְהֹוָה בָּרֵךְ־נָא הַיּוֹם הַזֶּה לָאִילָן הוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה. אֵל נָא, פְּצֵה שָׁנָה זוֹ מִשָּׁמִיר וָשָׁיִת, וּבָרֵךְ עֵץ שֶׁמֶן וְזַיִת. אֵל נָא, בְּמָטָר רָוֶה חַרְבוֹנֵי יְשִׁימוֹן, וּבָרֵךְ גֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן. אֵל נָא, רוֹמֵם עֲצַת עוֹלְלֵי טִפּוּחִים, וּבָרֵךְ אֱגוֹז וְתָמָר וְתַפּוּחִים. אֵל נָא, צִדְקֶךָ מֵעַמְּךָ בַּל יִפָּסֵק, וּבָרֵךְ חָרוּב וקְרוּסְטֵמַל וַאֲפַרְסֵק. אֵל נָא, חָלֶץ קְהִלָּה אֲשֶׁר אֵלֶיךָ תַּעֲרֹג, וּבָרֵךְ הַתּוּת וְהָאֱגוֹז וְהָאֶתְרוֹג.
Lord, please save us on this day; for the trees is it the new year. Lord, please grant us success on this day; for the trees is it the new year. Lord, please grant us relief on this day; for the trees is it the new year. Lord, please grant us goodness on this day; for the trees is it the new year. Lord, please bless us on this day; for the trees is it the new year. Please, God spare this year from briers and thistles, and bless the oil tree and the olive. Please, God quench the dry wastelands with rain, and bless the cotton, the fig and the pomegranate. Please, God exalt the counsel of the new born babes, and bless the nut, the date and the apples. Please, God do not stop Your charity from Your people, and bless the carob, the wild pear and the peach. Please, God release the congregation that pines for You, and bless the mulberry, the nut and the etrog (citron).