אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: נָפַל דּוֹפְנָהּ — לֹא יַעֲמִיד בָּהּ אָדָם בְּהֵמָה וְכֵלִים. וְלֹא יִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה לִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בַּשַּׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ אָמְרַתְּ לִי מֵהָא, וַאֲנָא אָמֵינָא לָךְ מֵהָא: עוֹשֶׂה אָדָם אֶת חֲבֵירוֹ דּוֹפֶן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִשַׁן. וְיִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה וְיִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּפּוֹל חַמָּה עַל הַמֵּת וְעַל הָאוֹכָלִין.

A) "If the wall of a sukka fell on a Festival or on Shabbat, thus rendering the sukka unfit for the mitzva, one may not position people, animals or utensils there in its place in order to form a wall, nor may one turn a bed upright in order to spread a sheet over it, which will thereby serve as a partition, because one may not make a temporary tent for the first time on a Festival, and, needless to say, this is prohibited on Shabbat. This indicates that a human partition may not be erected on Shabbat."

Rava said to him: You state to me that this is prohibited from this baraita, but I can state to you that it is permitted from this other baraita:

B) "A person may position his fellow as a wall, so that he may eat, drink, and sleep in a sukka, and he is likewise permitted to turn a bed upright in order to spread a sheet over it, so that the sun should not beat down on a corpse, or on food."

אָדָם אַאָדָם נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן — לְדַעַת, כָּאן — שֶׁלֹּא מִדַּעַת... הָנְהוּ זִיקֵי דַּהֲוָה שַׁדְיָין בְּרִיסְתְּקָא דְמָחוֹזָא, בַּהֲדֵי דַּאֲתָא רָבָא מִפִּירְקֵיהּ, אַעְלִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ. לְשַׁבְּתָא אַחֲרִיתִי בָּעֵי עַיְּילִינְהוּ, וַאֲסַר לְהוּ, דְּהָוֵה לֵיהּ כִּלְדַעַת — וְאָסוּר. לֵוִי, אַעִילוּ לֵיהּ תִּיבְנָא, זְעֵירִי — אַסְפַּסְתָּא, רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא — מַיָּא.

Here, where it is prohibited, the baraita refers to a case where that person knowingly served as a partition; whereas here, where it is permitted, it refers to a case where that person unknowingly served as a partition.... The Gemara relates that there were these members of a wedding party who engaged the many people present to bring water in on Shabbat from a public domain to a private domain through walls comprised of people who knew that they were being used as partitions for that purpose. Shmuel instructed that they should be flogged. He said with regard to this matter: If the Sages said that a partition is effective when the people act unknowingly, does this mean that they would also say that this is permitted ab initio when they knowingly serve as a partition? The Gemara relates that there were once these flasks lying in the market [ristaka] of Meḥoza on Shabbat and could not be moved. When Rava was coming from his discourse accompanied by a throng of people, his attendants brought the flasks into his house, as the crowd of people created human partitions, upon which the attendants capitalized for this purpose. On another Shabbat they wanted to bring them in again, but Rava prohibited them from doing so, reasoning: This is like the case where the people knowingly served as partitions, for presumably the people now knew that they were being used for this purpose, and it is therefore prohibited. The Gemara further relates that Levi was brought straw through human partitions comprised of people who were unknowingly used for this purpose, and in the same manner Ze’eiri was brought fodder [aspasta], and Rav Shimi bar Ḥiyya was brought water.

לדעת - שהעומד שם יודע שלשם מחיצה העמידוהו שם אסור:
דָּפְנֵי סֻכָּה כְּשֵׁרִין מִן הַכּל שֶׁאֵין אָנוּ צְרִיכִין אֶלָּא מְחִצָּה מִכָּל מָקוֹם וַאֲפִלּוּ מִבַּעֲלֵי חַיִּים. וְעוֹשֶׂה אָדָם אֶת חֲבֵרוֹ דֹּפֶן בְּיוֹם טוֹב כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִישַׁן בְּסֻכָּה כְּשֵׁרָה שֶׁחֲבֵרוֹ דֹּפֶן לָהּ. וְהוּא שֶׁיַּעֲשֶׂה אוֹתוֹ שֶׁלֹּא לְדַעַת זֶה שֶׁנַּעֲשָׂה דֹּפֶן. אֲבָל אִם עֲשָׂהוּ לְדַעַת אָסוּר בְּיוֹם טוֹב וּמֻתָּר בִּשְׁאָר יְמֵי הֶחָג. וְכֵן עוֹשֶׂה בְּכֵלִים דֹּפֶן רְבִיעִית בְּיוֹם טוֹב. אֲבָל דֹּפֶן שְׁלִישִׁית לֹא יַעֲשֶׂה אוֹתָהּ בְּכֵלִים בְּיוֹם טוֹב לְפִי שֶׁהוּא מַכְשִׁיר הַסֻּכָּה וְאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בְּיוֹם טוֹב:
Fit panels of a sukkah are from anything. For we only need any partition that exists — even from animals. And one may make a partition from his fellow on the holiday in order that he may eat, drink and sleep in a fit sukkah, for which his fellow is a panel. And that is so long as he makes him [such] without the knowledge of that one that he was made into a panel. But if he made him [such] with [his] knowledge, it is forbidden on the holiday, but permissible on other days of the festival. And likewise may he make the fourth panel with vessels on the holiday. But he may not make the third panel with vessels on the holiday, as he is [thereby] making the sukkah fit — and one may not make a temporary [structure] on a holiday.
בכל עושים מחיצה בכלים ובאוכפות בין של ערב לבד כגון של חבלים או של שתי לבד כגון קנים נעוצים בארץ ומותרים עד סאתים אפי' ליחיד בישוב ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו ובין קנה לחבירו ג"ט ואפי' בבעלי חיים ובלבד שיהו כפותים ואפי' באנשים שעומדים זה אצל זה בפחות מג' ואפי' כשהם מהלכים חשובים מחיצה וביניהם רה"י והוא שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה ואפילו אחד מהם יודע אסור ואפי' אם לא הודיעם שעושה מחיצות עתה אם קרוב הדבר שידעו כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת לא יעשה מהם מחיצה עוד:

יכול לעשות מחבירו דופן לסוכה להכשירה ואפילו ביום טוב ובלבד שלא ידע אותו שהועמד שם שבשביל מחיצה הועמד שם אבל בחול אפי' אם הוא יודע שפיר דמי: הגה ואפי' בי"ט אינו אסור אלא באותן ג' דפנות המתירים הסוכה אבל בדופן רביעית שרי (השגת הראב"ד והמגיד פרק ד' דסוכה) וע' לעיל סי' שס"ב סעיף ה':

12. One can use a friend to constitute a wall in a valid sukkah, even on the holiday, as long as he does not know that he is standing there to be a wall. On a weekday, even if he knows, it is fine. Rem"a: Even on the holiday, this is only forbidden for the three permitting walls, but it is permitted for the fourth wall (Raavad's notes, Maggid ch.4 of Sukkah). See above 362:5.

עו) [סעיף יב'] יכול לעשות מחבירו דופן וכו' כשעושה מחבירו דופן א"צ לקושרו שם כמ"ש לעיל סי' שס"ב או' מ"ט יעו"ש ועוד עי"ש כמה דינים השייכים לזה יעו"ש. אבל אם עושה דופן מאדם שוטה צריך לקושרו כמו שעושה דופן מבהמה. מיהו באדם חרש שדברו בו חכמים דאינו שומע ואינו מדבר מספקא לי אם צריך לקושרו. בית השואבה או' ע' יעו"ש.

פ) שם. ובלבד שלא ידע וכו' דאז הוי כמחיצה העשויה בשוגג. מ"א ס"ק י"ט. מפי' ר' יהונתן על הרי"פ פ"ד דעירובין שכתב דכשהוא שלא לדעת הו"ל כמחיצה העשוי בשוגג אבל אם יודע דלשם מחיצה הוא עומד שם הוי מחיצה שנעשית במזיד יעו"ש. והב"ד מער"ק על הרמב"ם סוף פ"ד דסוכה וכתב ולפ"ז נלע"ד דאפי' כל הד' מחיצות יכול לעשותן מבני אדם שלא לדעתן דהא בלא דופן ג' לא מקרי סוכה כלל ואפילו הכי שרי ואם כן ה"ה והוא הטעם בכל הד' לפי פי' ר' יונתן יעו"ש. והב"ד בית השואבה או' ע"א וכתב והוא פשוט:

פג) שם. ובלבד שלא ידע וכו' וצ"ל דמיירי באדם שאינו יודע הדין שאדם מועיל לדופן אבל אם הוא ת"ח שיודע הדין ממילא ידע בשביל מה הועמד ואסור:

(נה) להכשירה ואפילו ביו"ט - כגון שנפל דופן סוכתו והוא רוצה לקיים מצות סוכה לאכול ולשתות שם יכול לבקש אדם שיעמוד שם עד אחר עת אכילתו. ומסתימת הפוסקים משמע לכאורה דבנתרצה לעמוד שם אף שאינו יודע על מה ולמה מ"מ אין לחוש שמא ילך בתוך כך אך על עכו"ם בודאי לא יכול לסמוך בזה:


אָמַר רַבָּה, דְּאָמַר קְרָא: ״לְמַעַן יֵדְעוּ דוֹרוֹתֵיכֶם כִּי בַסּוּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, עַד עֶשְׂרִים אַמָּה, אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁהוּא דָּר בַּסּוּכָּה, לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — אֵין אָדָם יוֹדֵעַ שֶׁדָּר בַּסּוּכָּה, מִשּׁוּם דְּלָא שָׁלְטָא בַּהּ עֵינָא.
Rabba said that it is derived as the verse states: “So that your future generations will know that I caused the children of Israel to reside in sukkot when I took them out of the land of Egypt” (Leviticus 23:43). In a sukka up to twenty cubits high, even without a concerted effort, a person is aware that he is residing in a sukka. His eye catches sight of the roofing, evoking the sukka and its associated mitzvot. However, in a sukka that is more than twenty cubits high, a person is not aware that he is residing in a sukka because his eye does not involuntarily catch sight of the roof, as at that height, without a concerted effort one would not notice the roofing.
כּוּלְּהוּ כְּרַבָּה לָא אָמְרִי, הָהוּא יְדִיעָה לְדוֹרוֹת הִיא.

All of them, Rabbi Zeira and Rava, did not say that the fact that a sukka more than twenty cubits high is unfit is derived from the verse: “So that your future generations will know that I caused the children of Israel to reside in sukkot when I took them out of the land of Egypt” (Leviticus 23:43), as did Rabba, because in their opinion that verse does not mandate one to be aware that he is sitting in a sukka; rather, it mandates knowledge for future generations of the exodus from Egypt.

לְמַעַן יֵדְעוּ דֹּרֹתֵיכֶם וְכוּ'. כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה שֶׁצָּרִיךְ הָאָדָם לָדַעַת שֶׁיּוֹשֵׁב בְּסֻכָּה, דְּהַיְנוּ שֶׁיִּהְיֶה עֵינָיו וְדַעְתּוֹ צוֹפוֹת וּמַבִּיטוֹת תָּמִיד אֶל הַסְּכָךְ, שֶׁהוּא בְּחִינַת הַמַּקִּיף, כְּדֵי לִזְכּוֹת לַעֲשׂוֹת מֵהַמַּקִּיף פְּנִימִי וְשֶׁיֵּצֵא מִסֻּכָּה לְסֻכָּה מִמַּקִּיף לְמַקִּיף כַּנַּ"ל.

וְזֶהוּ עִקַּר בְּחִינַת סֻכָּה, כִּי סֻכָּה בְּגִימַטְרִיָּא מַלְאָךְ, (כַּמְבֹאָר שָׁם). וְעַל-כֵּן עִקַּר מִצְוַת סֻכָּה הוּא אֲכִילָה וְשֵׁנָה, כִּי אֲכִילָה וְשֵׁנָה נִתְתַּקֵּן עַל-יְדֵי בְּחִינַת מַלְאָךְ, כִּי תִּקּוּן הַשֵּׁנָה הוּא בְּחִינַת חֲלוֹם עַל-יְדֵי מַלְאָךְ. גַּם תִּקּוּן הַמַּאֲכָלִים הוּא עַל-יְדֵי הַמַּלְאָךְ, דְּהַיְנוּ כְּשֶׁיֵּשׁ חִזּוּק לְהַמַּלְאָךְ, (כְּמוֹ שֶׁמְּבֹאָר שָׁם). וְעַל-כֵּן אוֹכְלִים וִישֵׁנִים בַּסֻּכָּה כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה הַשֵּׁנָה בִּבְחִינַת חֲלוֹם עַל-יְדֵי מַלְאָךְ. וְכֵן הָאֲכִילָה בַּסֻּכָּה כְּדֵי שֶׁהַמַּאֲכָלִים יְקַבְּלוּ כֹּחַ מֵהַמַּלְאָךְ לְבַד וְלֹא יִתְעָרֵב בָּהֶן כֹּחַ הַשֵּׁד חַס וְשָׁלוֹם:

(יג) חַיָּב אָדָם לְהִזָּהֵר בִּמְזוּזָה מִפְּנֵי שֶׁהִיא חוֹבַת הַכּל תָּמִיד. וְכָל זְמַן שֶׁיִּכָּנֵס וְיֵצֵא יִפְגַּע בְּיִחוּד הַשֵּׁם שְׁמוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְיִזְכֹּר אַהֲבָתוֹ וְיֵעוֹר מִשְּׁנָתוֹ וְשִׁגְיוֹתָיו בְּהַבְלֵי הַזְּמַן. וְיֵדַע שֶׁאֵין דָּבָר הָעוֹמֵד לְעוֹלָם וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים אֶלָּא יְדִיעַת צוּר הָעוֹלָם. וּמִיָּד הוּא חוֹזֵר לְדַעְתּוֹ וְהוֹלֵךְ בְּדַרְכֵי מֵישָׁרִים. אָמְרוּ חֲכָמִים הָרִאשׁוֹנִים כָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ תְּפִלִּין בְּרֹאשׁוֹ וּבִזְרוֹעוֹ וְצִיצִית בְּבִגְדוֹ וּמְזוּזָה בְּפִתְחוֹ מֻחְזָק הוּא שֶׁלֹּא יֶחֱטָא שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לוֹ מַזְכִּירִין רַבִּים וְהֵן הֵם הַמַּלְאָכִים שֶׁמַּצִּילִין אוֹתוֹ מִלַּחֲטֹא שֶׁנֶּאֱמַר (תהילים לד ח) ״חֹנֶה מַלְאַךְ יְיָ׳‎ סָבִיב לִירֵאָיו וַיְחַלְּצֵם״:

(13) A person should pay heed to the precept of the Mezuzah; for it is an obligation perpetually binding upon all. Whenever one enters or leaves a home with the Mezuzah on the doorpost, he will be confronted with the Declaration of God's Unity, blessed be His holy name; and will remember the love due to God, and will be aroused from his slumbers and his foolish absorption in temporal vanities. He will realize that nothing endures to all eternity save knowledge of the Ruler of the Universe. This thought will immediately restore him to his right senses and he will walk in the paths of righteousness. Our ancient teachers said: He who has phylacteries on his head and arm, fringes on his garment and a Mezuzah on his door may be presumed not to sin, for he has many monitors—angels that save him from sinning, as it is said, (Psalms 34:8) "The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them".