1א

(לה) יִתַּ֤מּוּ חַטָּאִ֨ים ׀ מִן־הָאָ֡רֶץ וּרְשָׁעִ֤ים ׀ ע֤וֹד אֵינָ֗ם בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־ה' הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃

NJPS Translation:

May sinners disappear from the earth, and the wicked be no more. Bless the LORD, O my soul. Hallelujah.

Translation from Siddur Sim Shalom:

Let sins disappear from the earth and the wicked will be no more

2ב

יתמו חטאים. חוטאים:

חטאים means חוטאים, sinners

3ג
יתמו - תפלת הנביא בעבור שלא יודו השם ולא יבינו פעולותיו, או הזכיר זה בעבור שאמר: אנכי אשמח בה' ולא כן החטאים, כי יתמו ויאבדו.
4ד
יִתַּמּוּ חַטָּאִים: הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה לי' ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה:
(ברכות י ע"א)
5ה
הָנְהוּ בִּרְיוֹנֵי דַּהֲווֹ בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר וַהֲווֹ קָא מְצַעֲרוּ לֵיהּ טוּבָא. הֲוָה קָא בָּעֵי רַבִּי מֵאִיר רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ כִּי הֵיכִי דְּלֵימוּתוּ. אָמְרָה לֵיהּ בְּרוּרְיָא דְּבֵיתְהוּ: מַאי דַּעְתָּךְ — מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״יִתַּמּוּ חַטָּאִים״, מִי כְּתִיב ״חוֹטְאִים״? ״חַטָּאִים״ כְּתִיב.

With regard to the statement of Rabbi Yehuda, son of Rabbi Shimon ben Pazi, that David did not say Halleluya until he saw the downfall of the wicked, the Gemara relates: There were these hooligans in Rabbi Meir’s neighborhood who caused him a great deal of anguish. Rabbi Meir prayed for God to have mercy on them, that they should die. Rabbi Meir’s wife, Berurya, said to him: What is your thinking? On what basis do you pray for the death of these hooligans? Do you base yourself on the verse, as it is written: “Let sins cease from the land” (Psalms 104:35), which you interpret to mean that the world would be better if the wicked were destroyed? But is it written, let sinners cease?” Let sins cease, is written. One should pray for an end to their transgressions, not for the demise of the transgressors themselves.

6ו
וְעוֹד, שְׁפֵיל לְסֵיפֵיהּ דִּקְרָא ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״, כֵּיוָן דְּ״יִתַּמּוּ חַטָּאִים״ ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״? אֶלָּא בְּעִי רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ דְּלַהְדְּרוּ בִּתְשׁוּבָה, ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״.
Moreover, go to the end of the verse, where it says: “And the wicked will be no more.” If, as you suggest, transgressions shall cease refers to the demise of the evildoers, how is it possible that the wicked will be no more, i.e., that they will no longer be evil? Rather, pray for God to have mercy on them, that they should repent, as if they repent, then the wicked will be no more, as they will have repented.
7ז
בְּעָא רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ, וַהֲדַרוּ בִּתְשׁוּבָה.

Rabbi Meir saw that Berurya was correct and he prayed for God to have mercy on them, and they repented.

8ח

ברכות י׳ א:ג׳-י״ב

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה לי' ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב (תהלים קד, לה) יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה:

d.

Berakhot 10a:2-4

There were some lawless men living in the neighborhood of R. Meir, and they used to cause him pain. Once R. Meir asked of God that they should die. His wife, Beruriah, asked, "What are you thinking? Is it because it is written (in the book of Psalms), 'Let sinners cease out of the earth'? But has the text hoteim (sinners)? It is written hata'im (sins). Glance also at the end of the verse, 'And let the wicked be no more' — i.e. when 'sins will cease,' then 'the wicked will be no more.' Rather you should ask God that they repent and stop being evil." R. Meir asked God on their behalf and they repented

9ט
לעשות נקמה בגוים. אי זו היא נקמה. אמר הקב"ה מה שנקמו לישראל. שנאמר (תהלים עט י) נקמת דם עבדיך השפוך. ולא נקמת אדם אלא (שם צד א) אל נקמות ה' וגו'. ואומר (דברים לב מג) הרנינו גוים עמו וגו'. וכתיב (נחום א ב) אל קנא ונוקם ה'. כל הנקמות האלה יש לרשעים אצל הקב"ה. לכך נאמר לעשות נקמה בגוים וגו'. ושמא תאמר כל ההדיוטות. אמר הקב"ה לאו אלא למלכי עכו"ם. שנאמר לאסור מלכיהם וגו'. ולמה שמלכים באו עלי. שנאמר (תהלים ב א) למה רגשו גוים וגו'. לכך נאמר לאסור מלכיהם וגו'. אמר הקב"ה (שם קלז ח) אשרי שישלם לך את גמולך. ומה גמלו להם לישראל מלכים-ב כה ז) ועיני צדקיהו עור. וגם אני כך אעשה להם. שנאמר ונכבדיהם בכבלי ברזל. אמר הקב"ה מה הם סבורים ששכחתי מה שעשו. כתובה היא לפני שנאמר לעשות בהם משפט כתוב. ואיזהו משפט כתוב (מלאכי ג יט) הנה היום בא בוער כתנור. וכתיב (ישעיה סו כד) ויצאו וראו בפגרי האנשים. לעשות בהם משפט כתוב. ואיזהו משפט כתוב (תהלים קד לה) יתמו חטאים מן הארץ. לכך נאמר לעשות בהם משפט כתוב:
10י
Above all, we must foster a moral climate in which acts of terrorism are anathema. The Psalmist calls out, " Yitamu ḥata'im min ha-arez—Let evil deeds cease from the earth" (Psalms 104:35). The Gemara, Berakhot 10a, underscores the use of the word ḥata'im in commenting, "Mi ketiv ḥot'im, ḥata'im ketiv," i.e., we pray for the eradication of evil deeds, but not of evildoers. Even in administering punishment, the purpose is not retribution but prevention. Public condemnation and censure are essential lest silence be regarded as approval. And approval, Heaven forbid, can only lead to further violence.
11יא

Nothing is more dangerous to society than zeal inspired by honest conviction, whether based on religion or on secular ideologies. How can we control the overflowing energy of honest conviction that may become morally as well as materially destructive? Let us examine the example of B’rooryah, the wife of Rabbi Meir. The Talmud recounts that some hoodlums lived in Rabbi Meir’s neighborhood and caused him a great deal of trouble. Finally, in despair, he prayed that they might die. (This is the same Rabbi Meir who -- as we saw earlier -- taught: “No matter how sinful they might be they are still the children of God!”) At this, B’rooryah intervened. “What’s the idea?” she asked. “You think, because it is written: ‘Let sinners cease’ [such indeed is the authorized translation of Ps. 104:35]? But does it really say ‘sinners’? ‘Sins’ is written. [“Let sins cease out of the earth.”] And also pay attention to the conclusion of that verse: ‘And let the wicked be no more.’ Once sins will cease, there will be no more wicked. Therefore,” she said, “ask for God’s mercies to help them repent. Then, indeed, the wicked will be no more.” He prayed for them and they “returned” in repentance (Berakhot 10a).

12יב
(א) אַחַ֣ר ׀ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה הָיָ֤ה דְבַר־ה' אֶל־אַבְרָ֔ם בַּֽמַּחֲזֶ֖ה לֵאמֹ֑ר אַל־תִּירָ֣א אַבְרָ֗ם אָנֹכִי֙ מָגֵ֣ן לָ֔ךְ שְׂכָרְךָ֖ הַרְבֵּ֥ה מְאֹֽד׃
(1) Some time later, the word of the LORD came to Abram in a vision. He said, “Fear not, Abram, I am a shield to you; Your reward shall be very great.”
13יג
וטעם אנכי מגן לך. אנכי הייתי מגן לך והצלתיך מיד המלכים גם אתן לך שכר שנדבה רוחך להושיע בן אחיך במתי מעט ונשענת עלי
I am your shield. I was the one who protected you from the four kings and I will also reward you for trusting in Me and going to the rescue of your nephew.