Arba Parshiyot ארבע פרשיות

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

רֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, קוֹרִין בְּפָרָשַׁת שְׁקָלִים (שמות ל). חָל לִהְיוֹת בְּתוֹךְ הַשַּׁבָּת, מַקְדִּימִין לְשֶׁעָבַר... בַּשְּׁנִיָּה, זָכוֹר (דברים כה). בַּשְּׁלִישִׁית, פָּרָה אֲדֻמָּה (במדבר י״ט:ב׳). בָּרְבִיעִית, הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם (שמות יב)...

On Rosh Chodesh Adar, if it falls on Shabbat, we read Parashat Shekalim. If it falls during the week, we move [the reading] earlier…On the second [Shabbat, we read] Zachor. On the third, Para aduma. On the fourth, Ha-chodesh ha-zeh lachem

...וכיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה קדמינן וקרינן באחד...

…Since in Nissan they need to bring sacrifices from the new donations, we read earlier, on the first of Adar…

Atara Snowbell, 'Parashat Shekalim,' Yutorah.org

…On the first of Adar we are reminded that our connection with the Jewish people could come across through our common goals – through the mahatzit hashekel….It is up to us to acknowledge the role we seek as part of the Jewish nation, and ensure that the goals which unite us are the correct ones…

...שתקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים לסמוך מחיית עמלק למחיית המן:

"פרה אדומה" - להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה:

"ברביעית החודש הזה לכם" - ששם פרשת הפסח...

Parashat Zachor should be read on the Shabbat adjacent to Purim, to juxtapose the blotting out of Amalek with the blotting out of Haman. Para aduma” – to alert Israel to purify themselves, so as to make their Pesach offerings in purity. “On the fourth, Ha-chodesh ha-zeh lachem” – for the portion of the Pesach offering is there.

ברכי יוסף אורח חיים סימן תרפה

… פרשת שקלים והחדש לאו דאורייתאו.

Birkei Yosef OC 685

Parashat Shekalim and Ha-chodesh are not on a Torah level.

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה ט:י והערה יט

פרשיות “שקלים” והחודש” מצותן רק מדרבנן, ונשים פטורות. הערה: כיון שהם מצוה שהז”ג [=שהזמן גרמה] לקרותם בחודש אדר

Rav David Auerbach, Halichot Beitah 9:10, and note 19

The portions of Shekalim and Ha-chodesh are only a rabbinic obligation, and women are exempt. Note: Because they are a time-bound commandment, to read them in the month of Adar.

תוספות הרא”ש ברכות יג.

שיש קריאה שהיא מן התורה כגון פרשת זכור ופרשת פרה אדומה וכיוצא בהם.

Tosafot Rosh Berachot 13a

For there is a reading that is on a Torah level, such as Parashat Zachor and Parashat Para Aduma and the like.

...בפרשיות המחוייבין לקרות דאורייתא כמו פרשת זכור...

In the portions that we are obligated to read on a Torah level, such as Zachor.

(ז) יש אומרים שפרשת זכור ופ' פרה אדומה חייבים לקרותה מדאורייתא...

There are those who say that we are obligated to read Parashat Zachor and Parashat Para Aduma on a Torah level …

...דלא הוי מדאורייתא דבאמת אין טעם בקריאת' מדאורייתא וגם לא ידענא היכא רמיזא...

For it [Para] is not on a Torah level, for there is really no reason from the Torah for its reading, and I also do not know where there is any hint [to it].

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה ט:ט

פרשת “פרה”, יש אומרים שהיא מן התורה, ולפ”ז [ולפי זה] יש לומר שגם נשים חייבות לשמוע פרשה זו— ויש אומרים שמצותה רק מדרבנן, ולפ”ז [ולפי זה] נשים פטורות.

Rav David Auerbach, Halichot Beitah 9:9

Parshat Para. There are those who say it is on a Torah level, and according to this one can say that women are also obligated to hear this portion. And there are those who say that this mitzva is only rabbinic, and according to this, women are exempt.

(יז) זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק בַּדֶּ֖רֶךְ בְּצֵאתְכֶ֥ם מִמִּצְרָֽיִם׃ (יח) אֲשֶׁ֨ר קָֽרְךָ֜ בַּדֶּ֗רֶךְ וַיְזַנֵּ֤ב בְּךָ֙ כָּל־הַנֶּחֱשָׁלִ֣ים אַֽחַרֶ֔יךָ וְאַתָּ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹקִֽים׃ (יט) וְהָיָ֡ה בְּהָנִ֣יחַ ה' אֱלֹקֶ֣יךָ ׀ לְ֠ךָ מִכָּל־אֹ֨יְבֶ֜יךָ מִסָּבִ֗יב בָּאָ֙רֶץ֙ אֲשֶׁ֣ר יְהוָֽה־אֱ֠לֹקֶיךָ נֹתֵ֨ן לְךָ֤ נַחֲלָה֙ לְרִשְׁתָּ֔הּ תִּמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר עֲמָלֵ֔ק מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָ֑יִם לֹ֖א תִּשְׁכָּֽח׃ (פ)
(17) Remember what Amalek did to you on your journey, after you left Egypt— (18) how, undeterred by fear of God, he surprised you on the march, when you were famished and weary, and cut down all the stragglers in your rear. (19) Therefore, when the LORD your God grants you safety from all your enemies around you, in the land that the LORD your God is giving you as a hereditary portion, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget!

זכור בפה, אל תשכח בלב.

“Remember”- with the mouth. “Do not forget”- with the heart

וְכֵן מִצְוַת עֲשֵׂה לְאַבֵּד זֵכֶר עֲמָלֵק. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה יט) "תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק". וּמִצְוַת עֲשֵׂה לִזְכֹּר תָּמִיד מַעֲשָׂיו הָרָעִים וַאֲרִיבָתוֹ. כְּדֵי לְעוֹרֵר אֵיבָתוֹ. שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה יז) "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק". מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ זָכוֹר בַּפֶּה לֹא תִּשְׁכָּח בַּלֵּב. שֶׁאָסוּר לִשְׁכֹּחַ אֵיבָתוֹ וְשִׂנְאָתוֹ:

(5) It is a Positive Commandment to obliterate Amalek, as it says, “erase the memory of Amalek” (Deut. 28:19). It is a Positive Commandment to perpetually remember their wicked deeds and their ambush in order to arouse our enmity against them, as it says, “remember what Amalek did to you” (Deut. 25:17). By Tradition we have learned that “remember” means by speech, “do not forget” (Deut. 25:19) – in one’s heart; for it is forbidden to forget their enmity and hatred.

Shoshana Schechter, 'Purim- Fulfilling Jewish Destiny.' YU Torah-To-Go, Purim 5779

While Mordechai and Esther demonstrate the characteristics that create Jewish leadership, Amalek, represented here by Haman, demonstrates the antithesis of those values….They believed events are circumstantial, with no Divine providence, thereby allowing them to attack the Jews and, unlike the other nations, disregard the Divine events that transpired in Egypt….They did not fear G-d… [Amalek] is also the antithesis of righteousness and concern for others…. The nation attacked the Jews when they were most vulnerable…….Finally…[w]hile Jewish tradition and Torah are passed down from generation to generation, Amalek must be forgotten.

לזכור מה שעשה לנו עמלק - שנצטוינו לזכור מה שעשה עמלק לישראל... משרשי המצוה. לתת אל לבנו שכל המצר לישראל שנאוי לפני השם ברוך הוא, וכי לפי רעתו וערמת רב נזקו תהיה מפלתו ורעתו, כמו שאתה מוצא בעמלק... מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (מגילה יח, א) שחיוב זכירה זו היא בלב ובפה... ואל הזכירה הזאת בלב ובפה, לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום... ודי לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה או בשתי שנים או שלש. והנה בכל מקומות ישראל קוראים ספר התורה בשנה אחת או בשתים או שלש לכל הפחות, והנה הם יוצאים בכך מצוה זו. ואולי נאמר כי מנהגם של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה ושנה תורה היא, ומפני מצוה זו הוא שקבעו כן...

That we are commanded to remember what Amalek did to Israel…Among the roots of the mitzva: To place in our hearts that anyone who afflicts Israel is hated before God, and his fall and the evil that will befall him will be in accordance with his evil and the accumulated harm he does, as you find with Amalek…Among the laws of the mitzva: That which our sages said, that the obligation of remembering is with the heart and the mouth… We do not know of a set time in the year or in the day for this remembrance with heart and mouth …For this, it is enough for us to remember the matter once a year or every two or three years. For in all the places of Israel they read the sefer Torah over the course of one or two or three years at the least, and thus they discharge this mitzva. Perhaps we can say that the custom of Israel of Parashat Zachor, to read it on a special Shabbat every year, is authoritative and it is because of this mitzva that they established it thus…

...דמיירי בעשרה דאורייתא כגון לקרות פרשת זכור שהוא מן התורה...

…that this applies to a case where ten [are required] on a Torah level, like reading Parashat Zachor, which is on a Torah level…

קרן אורה ברכות ג.

ויש אומרים דעיקר המצוה לקרותה בציבור. ולדעה זו יש להבין דמאי שנא זכירה זו דמצותה בציבור משאר הזכירות, וצריך לומר דכיון דכוונת הזכירה היא לנקום נקמת ה’ מאת החטאים האלה, וזה דבר המוטל על הציבור הוא.

Keren Ora Berachot 3a

There are those who say that the fundamental mitzva is to read it publicly. According to this view, one must understand how this remembrance, whose mitzva is communal, differs from other remembrances. One must say that since the intention of the remembrance is to avenge God’s vengeance upon these sinners, this is a matter incumbent upon the community.

יש אומרים שפרשת "זכור" ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותם מדאורייתא. לפיכך בני הישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו, כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. ואם אי אפשר להם לבוא – מכל מקום יזהרו לקרותם בנגינתם ובטעמן...

There are those who say that there is a Torah-level obligation to read Parashat Zachor and Parashat Para Aduma. Therefore, members of small communities that do not have a minyan must come to a place that has a minyan on these Shabbatot in order to hear these parashiyot, which are on a Torah level. Rema: And if it is impossible for them to come, they should still take care to read them with their [proper] tunes and accents…

(א) לה) שם הגה. ואם א"א להם לבא מ"מ יזהרו לקרותם וכו' ר"ל אם יש להם יקראו אותם בס"ת אלא בלא ברכה כגין שאין מנין ואם אין להם ס"ת יקראו אותם בחומש של דפוס:

He [Rema] means that, if they have [a sefer Torah], they should read them from a sefer Torah but without a beracha since there is no minyan, and if they don’t have a sefer Torah, they should read them from a printed chumash.

ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים, כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, ולא לנשים...

This mitzva is practiced in every place and in every time, among men, because it is for them to make war and take revenge on the enemy, and not for women.

שנצטוינו לזכור מה עשה עמלק לישראל וכו' מבואר בר"מ פ"ה מה' מלכים. ...פ' זכור בעשרה ובס"ת הוא מדרבנן אבל מן התורה די שיזכור בפה כל יחיד וז"פ. והרהמ"ח פוטר נשים ממצוה זו ונראה קצת דפוטר אותם מהלאו ג"כ ובר"מ אינו מבואר זה וצריך ראיה לפטור נשים ממ"ע שאין הזמן גמרא ובפרט במקום לאו ג"כ ומ"ש כי להם לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו כלה מחופתה כמבואר בש"ס ובר"מ פ"ז כאן גם מי עמד בסוד ד' ית' אם הטעם מחמת הנקמה דאפשר גזה"כ שנזכור שנאתו מאיזה טעם ואנחנו אין יודעים ואפשר אף בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהי' זכר להם מכל מקום הזכירה יהי' תמיד מ"ע לזכור ולא לשכוח ע"כ צ"ע דפוטר נשים ממ"ע זו...

Parashat Zachor with ten [men] and with a sefer Torah is rabbinic, but from the Torah it is enough that each individual mention verbally, and this is clear. Sefer Ha-chinuch exempts women from this mitzva and it seems a bit as if he exempts them from the prohibition [not to forget] as well. This is not clear in Rambam, and one needs a proof to exempt women from a positive commandment that is not time bound, especially when there is also an accompanying prohibition. That which he wrote – that “it is upon them [men] to make war and not upon women” – actually, for an obligatory war everyone goes out, even a bride from her wedding canopy as is explained in the mishna. Also, who has access to the secrets of God [to know with certainty] if the rationale is to promote the vengeance? For it is possible that it is a decree of the Torah for whatever reason that we remember hating him for some reason that we don’t know, and it is possible even when our Moshi’ach comes, who will cut off Amalek entirely such that there will be nothing left of them, that in any case the remembering will always be fa positive commandment as well as not to forget. Therefore, it requires further investigation that he exempts women from this positive commandment…

(א) ל) נשים אין חייבין לשמוע פ' זכור... אבל בעיקר המצוה לזכור מעשה עמלק חייבים שהרי היא מצוה שלא הזמן גרמא ונשים חייבות ומה שקורין אותה קודם פורים אינו אלא תקנת חכמים כנז"ל וגם אם באים לשמוע יש להם שכר...

Women are not obligated to hear Parashat Zachor…But they [women] are obligated in the fundamental mitzva to remember the act of Amalek, for it is not a time-bound mitzva and women are obligated. That which we read it before Purim is only a rabbinic enactment as mentioned previously, and also if they [women] come to hear it [Parashat Zachor] they receive a reward…

שו”ת בנין ציון החדשות סימן ח

קבלתי מאדמו”ר הגאון ר’ אברהם בינג זצ”ל הגאב”ד דק”ק ווירצבורג בשם רבו החסיד שבכהונה הגאון מו”ה נתן אדלער זצ”ל שהנשים חייבות ושהקפיד שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור וכן נהגתי אחריו. וטעמו נלע”ד [=נראה לפי עניות דעתי] מפני שאינה מצות עשה שהזמן גרמא שאין קפידא באיזו זמן שתקרא …רק שיקרא פעם א’ בשנה ולכן הוי כשאר מצ”ע [=מצוות עשה] שאין הזמן גרמא שנשים חייבות בהן. …למה לא תהי[ה] מצות זכירת מעשה עמלק בנשים אף שלא בנות מלחמה נינהו עם כל זה אפשר שזכירת השנאה תהי[ה] תועלת למחייתו ומעשה אסתר יוכיח…

Responsa Binyan Tziyon II:8

I received a tradition from Admor Rav Avraham Bing z”l, head of the Beit Din of Wurtzberg, in the name of his pious rabbi, Rav Natan Adler, that women are obligated, and that he was particular that even his housemaid needed to hear Parashat Zachor and so I practiced according to him. His reason, in my humble opinion, is because it is not a positive time-bound commandment for there is no specific requirement regarding what time it is read…Just that one read it once a year, and therefore it is like other positive commandments that are not time-bound in which women are obligated….Why shouldn’t the mitzva of remembering Amalek apply to women? Even though they are not active participants in war, it is possible that remembering the hatred [among women] will prove useful for blotting out [Amalek], as the acts of Esther prove…

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה ט:ח

יש שכתב, ד…יכולה לקרות בעצמה בספר תורה בלי צבור, אך למעשה יש להחמיר שלא לקרות בס”ת [=בספר תורה] בשביל אשה ואפילו לעשר נשים.

Rav David Auerbach, Halichot Beitah 9:8

There are those who wrote that… she [a woman] can read for herself from a Sefer Torah without a congregation, but in practice, one should be stringent not to read from a sefer Torah for a woman or even for ten women…

חזון עובדיה דיני קריאת ארבע פרשיות, ג

ומותר להוציא ספר תורה במיוחד לנשים (בשעות שלאחר מכן) לקרוא להן בפרשת זכור בלי ברכה.

Chazon Ovadya Keri'at Arba Parashiyot 3

It is permissible to take out a sefer Torah especially for the women (at a time afterward [after the reading during prayer]) to read Parashat Zachor for them without a beracha.

שו”ת מנחת יצחק חלק ט סימן סח

למעשה נקטו כרוב הפוסקים שנשים חייבות לשמוע פרשה זו בקריאה בתורה, ונתפשט המנהג כן ברוב הקהלות שהנשים באות לביהכ”נ [=לבית הכנסת] לשמוע קריאת פ[רשת] זכור, ומ”מ [=ומכל מקום] לקרוא בשביל נשים לבדן, ס”ל [סבירא להו] לכמה גדולי האחרונים דיש להחמיר שלא לקרות בשביל נשים לבדן, ואפילו לעשרה נשים, כמ”ש [=כמו שכתוב] בספר מקראי קודש, אכן כפי מש”כ כ”ת [=מה שכתב כבוד תורתו] דבאשכנז המנהג שקוראים בשביל נשים לבדן כנ”ל [=כנזכר לעיל], אבל בודאי אין לברך כיון דלכ”פ ס”ל [=דלכמה פוסקים סבירא להו] דפטורים…

Responsa Minchat Yitzchak 9:68

In practice they follow the opinion of the majority of halachic authorities that women are obligated to hear this parasha through a Torah reading, and the custom has spread thus in most congregations, that women come to synagogue to hear the reading of Parashat Zachor. And in any case to read only for women, a number of great later authorities think one should be stringent not to read only for women, even for ten women, as is written in Mikra’ei Kodesh. Indeed, just as his honor wrote, in Ashkenaz the custom is to read only for women, but certainly one should not recite a beracha since some authorities think they are exempt…