ליקוטי הדף היומי | שבת צג

מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא אוֹכָלִין(שמשיג ע"י אכילתו בקדושה) פָּחוֹת מִכְּשִׁיעוּר בִּכְלִי(שאינו ממלא כריסו רק אוכל לשובע נפשו) — פָּטוּר אַף עַל הַכְּלִי(ממתיק דינים מהגוף), שֶׁהַכְּלִי טְפֵלָה לוֹ(לצדיק ולא מילוי כריסו עיקר), אֶת הַחַי בַּמִּטָּה(דעת קדושה במצוות הבית) — פָּטוּר אַף עַל הַמִּטָּה,שֶׁהַמִּטָּה טְפֵלָה לוֹ(שניצל מתאווה הכללית). אֶת הַמֵּת בַּמִּטָּה(שבטל ואין לו הרגש בזה כמידת צדיקי אמת) — חַיָּיב(זוכה לביטול), וְכֵן כְּזַיִת מִן הַמֵּת(שמשיג קצת מאור עולם הבא) וּכְזַיִת מִן הַנְּבֵלָה(שמשיג קצת בשפלותו) וְכַעֲדָשָׁה מִן הַשֶּׁרֶץ(רואה ביצרו) — חַיָּיב(כנ"ל), וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר(עסק תורת רשב"י דרך לזה).

לעשות מתורה תפילה : הזן ברחמיו את הכל אתה ידעת יצרי המקולקל בתאוות אכילה עד שהתביישתי לפרט איך נראית אכילתי וכמה גסה ומגושמת היא ועל פי רוב שלא בדרך ארץ. רחם עלי מעה להצילני מאכילת בהמה כזאת להיכלל באכילת צדיק וזכני לקבל בהצנע את כל האורות שהצפנת ליהודיך באכילתן לפניך.