Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(ח) הִגִּ֥יד לְךָ֛ אָדָ֖ם מַה־טּ֑וֹב וּמָֽה־ה' דּוֹרֵ֣שׁ מִמְּךָ֗ כִּ֣י אִם־עֲשׂ֤וֹת מִשְׁפָּט֙ וְאַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְהַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־אֱלֹקֶֽיךָ׃ (פ)
(8) “He has told you, O man, what is good, And what the LORD requires of you: Only to do justice And to love goodness, And to walk modestly with your God;
(טו) כִּי֩ ה' אֱלֹקֶ֜יךָ מִתְהַלֵּ֣ךְ ׀ בְּקֶ֣רֶב מַחֲנֶ֗ךָ לְהַצִּֽילְךָ֙ וְלָתֵ֤ת אֹיְבֶ֙יךָ֙ לְפָנֶ֔יךָ וְהָיָ֥ה מַחֲנֶ֖יךָ קָד֑וֹשׁ וְלֹֽא־יִרְאֶ֤ה בְךָ֙ עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְשָׁ֖ב מֵאַחֲרֶֽיךָ׃ (ס)
(15) Since the LORD your God moves about in your camp to protect you and to deliver your enemies to you, let your camp be holy; let Him not find anything unseemly among you and turn away from you.

להיות צנוע דכתיב (דברים כ”ג) והיה מחניך קדוש, וכתיב (מיכה ו’) והצנע לכת עם אלקיך, ואמרו חכמים אין צנוע אלא הצנוע בבית הכסא… וגם בתשמיש המיטה צריך להיות צנוע, גם בכל דבר צריך להיות בצניעות ולא בפריצות, ובכלל זה יש וכסית את צאתך דסמוך ליה. וכן יש לנו לעשות צניעות בשעת תורה ותפילה…וצריך להרחיק מן הצואה וממי רגלים…

Being modest, as it is written (Devarim 23:15), “And your camp shall be holy,” and it is written (Micha 6:8), “And walking modestly with your God.” The sages said that no one is modest but he who is modest in the bathroom [Berachot 62a]…One must also be modest in marital relations; also in every matter one must act with modesty and not with peritzut [breaching standards]. This includes “you shall cover your excrement” (Devarim 23:14), which is adjacent to it [in the text]. So too we must perform modesty at the time of Torah and tefilla… and one must distance himself from excrement and from urine…

דא"ר [=דאמר רבי] אלעזר מאי דכתיב (מיכה ו, ח) הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים והצנע לכת עם אלקיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה והלא דברים ק"ו [=קל וחומר] ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה

For Rabbi Elazar said: What is it that is written, “He has told you, man, what is good and what God seeks of you: only doing justice, and love of kindness, and walking modestly with your God”? “Doing justice” refers to law. “Love of kindness” refers to acts of lovingkindness. “And walking modestly with your God” refers to bringing out the dead and bringing in the bride to the chuppa. Are the matters not a fortiori (kal va-chomer)? Just as matters that are customarily done in public, the Torah said, “walk modestly,” how much more so matters that are customarily done in private!

(ב) ט֞וֹב לָלֶ֣כֶת אֶל־בֵּֽית־אֵ֗בֶל מִלֶּ֙כֶת֙ אֶל־בֵּ֣ית מִשְׁתֶּ֔ה...

(2) It is better to go to a house of mourning than to a house of feasting.

הוצאת המת והכנסת כלה - דכתיב בהו לכת טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה (קהלת ז׳:ב׳) אף שם צריך הצנע לסעוד במדה נאה ולשמוח במדה נאה ולא להנהיג קלות ראש בעצמו...

Bringing out the dead and bringing in the bride- For “lechet” is written regarding them, “It is better to go [lechet] to a house of morning than going [lechet] to a house of feasting” (Kohelet 7:2). Even there one needs modesty [hatzne’a], to feast at an appropriate level and to rejoice at an appropriate level, and not to conduct oneself frivolously.

דרשות ר”י אבן שועיב פרשת ויקרא
כי מלת והצנע חוזר על חסד ומשפט ואינה מצוה בפני עצמה אלא פירוש, כלומר, שיעשה אדם החסד והמצות בצינעה לשם שמים, לא להתגדל, כי אפילו המצות שאין אדם יכול לעשותן בצינעה כקבורת מת והכנסת כלה כתיב ביה והצנע, כל שכן האחרות…

Derashot of Rav Yehoshua ibn Shu'eib, Parashat Vayikra
For the word “modestly” refers back to lovingkindness and justice and is not an independent mitzva but an explanation. Meaning, a person should do lovingkindness and mitzvot modestly, for the sake of Heaven – not to make himself great. For “hatzne’a” is written regarding even mitzvot that a person cannot do in [total] privacy, like burying the dead and escorting the bride. How much more so other [mitzvot]…

רבנית מיכל טיקוצ’ינסקי, “גדולה מסך חלקיה,” אקדמות כט עמ’ 70

החיבור בין שני הפסוקים, בין הקריאה המוסרית של הנביא ובין ההוראה המעשית של התורה, מעצב את הצניעות כערך רחב-היקף המתפרט גם לביטויים מעשיים בהקשרים קונקרטיים. כשם שחוויית נוכחותו של הקב”ה מלווה את האדם בכל דרכיו, כך גם עניין הצניעות מתרחב למגוון של תחומים ולרמות שונות של חיוב. על כן, ‘הלכות צניעות’ אינן מרוכזות תחת כותרת אחת, ואין למצוא אותן סדורות במסכת אחת או בפרק אחד מספרות ההלכה.

Rabbanit Michal Tikochinsky, 'Greater than the Sum of its Parts,' Akdamot 29, p. 70

The connection between the two verses, between the ethical call of the prophet and the practical instruction of the Torah, shapes tzeniut as a value of broad scope that also finds practical expression in concrete contexts. Just as the experience of the presence of God accompanies a person in all his ways, so too the matter of tzeniut expands to a range of areas and to different levels of obligation. For this reason, ‘the Laws of Tzeniut‘ are not concentrated under one heading, and one cannot find them organized in a single tractate or chapter of the halachic literature.

ר”ע [=רבי עקיבא] רעיא דבן כלבא שבוע הוה, חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי.

Rabbi Akiva was a shepherd for the son of Kalba Sabua. His daughter saw that [Rabbi Akiva] was modest and excellent.

בשכר צניעות שהיתה בה ברחל – זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול – זכה ויצאת ממנו אסתר. ומאי צניעות היתה בה ברחל… מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא. לפיכך זכתה ויצא ממנה שאול. ומה צניעות היתה בשאול – דכתיב ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל

In the merit of Rachel’s tzeniut, she merited that Sha’ul came from her [family line], and in the merit of Sha’ul’s tzeniut, he merited that Esther came from his [family line]. What tzeniut did Rachel have? …Because of the signs that Rachel transmitted to Leah, he [Ya’akov] did not know [that it was Leah] until now [morning]. Therefore, she merited that Shaul came from her [family line]. What tzeniut did Sha’ul have? As it is written, “And he did not tell him the matter of the kingship that Shemuel had said.”

כֵּיוָן שֶׁרָאָה אוֹתָהּ נְעִימָה וּמַעֲשֶׂיהָ נָאִים, הִתְחִיל שׁוֹאֵל עָלֶיהָ, כָּל הַנָּשִׁים שׁוֹחֲחוֹת וּמְלַקְּטוֹת וְזוֹ יוֹשֶׁבֶת וּמְלַקֶּטֶת. כָּל הַנָּשִׁים מְסַלְּקוֹת כְּלֵיהֶם, וְזוֹ מְשַׁלְשֶׁלֶת כֵּלֶיהָ. כָּל הַנָּשִׁים מְשַׂחֲקוֹת עִם הַקּוֹצְרִים, וְזוֹ מַצְנַעַת עַצְמָהּ...

Since he [Boaz] saw that she was pleasant and her deeds were beautiful, he began to inquire about her. All the women bend and gather [barley], but this one sits and gathers. All the women lift up their clothes [to ease gathering], but this one lowers her clothes. All the women flirt with the harvesters, but this one keeps herself modest…

(ב) בָּֽא־זָ֭דוֹן וַיָּבֹ֣א קָל֑וֹן וְֽאֶת־צְנוּעִ֥ים חָכְמָֽה׃

Arrogance comes and disgrace will come, but with the modest (tzenu’im) is wisdom.

... כי הצניעות הוא הכבוד בעצמו

…For modesty is honor itself.

Rav Norman Lamm, 'Tzeniut: A Universal Concept,' Seventy Faces, 193-5

Concealment is both cause and effect of kavod. One who possesses kavod, a sense of dignity, will deal with it in a manner compatible with tzeniut. Modesty will characterize his conduct and personality as a reflection of that inner sense of worth….A person who has self-respect has no need to wear his virtues like a badge and show them off to the world….Tzeniut implies kavod both with regard to oneself and to others…Tzeniut means respect for the inviolability of the personal privacy of the individual, whether oneself or another, which is another way of saying that tzeniut is a respect for the integrity of one’s ego, of one’s essential self.

רבנית דינה כהן, שיויתי ה’ לנגדי תמיד, כתנות עור 278-9
שתי התביעות המוסריות אשר הצניעות מעמיד בפני האדם—לא לחיות חיי ראווה ולא לקנא בחברו ובהישגיו אלא לשמוח בחלקו אשר חלק לו ה’—עומדות בניגוד מוחלט למגמה הקיימת בחברה המודרנית…לראות ולהראות, להפגין ולפרסם כל דבר שקנית, שהשגת, שלמדת, כדי שכל האנשים בחברתך ידעו שהתקדמת.

Rabbanit Dina Cohen, I Have Set God Before Me Always, Kotenot Or, 278-9

The two ethical demands that tzeni’ut places before a person— not to live a life on display, and not to be jealous of one’s friend or his accomplishments but to be happy with the lot that God has given one— stand in total contrast to the existing trend in modern society:…to see and to be seen, to demonstrate and to publicize everything that you’ve bought, that you’ve achieved, that you’ve learned, in order that all the people in your social circle will know that you have gotten ahead.

לבוש אורח חיים מנהגים לו

ואין נזהרין עכשיו בזה, ואפשר משום דעכשיו מורגלות הנשים הרבה בין האנשים … וכיון דדשו דשו.

Levush OC, Minhagim 36

We are not careful now about this [which berachot may be recited when there is mixed seating at the wedding feast], possibly because now women are accustomed to be among men…and since they have done this a lot [lit. trodden in this way], they have done it a lot [until it is standard. See Shabbat 129b.]

וְעַל כָּל אֵבָר וְאֵבָר שֶׁהָיָה בוֹרֵא בָהּ הָיָה אוֹמֵר לָהּ תְּהֵא אִשָּׁה צְנוּעָה אִשָּׁה צְנוּעָה

Over each and every limb He [God] created in her [Chava], He said to her, “Be a modest woman, a modest woman.”

Tamar Biala, 'To Teach Tsni'ut with Tsni'ut,' Meorot 7:2, 2009, p. 13

Sexual tsni’ut is equally binding on men and women. Every person must take responsibility for his or her sexuality and not take advantage of or deprecate the sexuality of another person. Women must take care to avoid exploiting the sexuality of men, and men must take care to avoid exploiting the sexuality of women…

בית הבחירה למאירי שבת קיג:

אף על פי שהצניעות משובחת אצל הכל בנשים מיהא משובחת ביותר

Meiri Shabbat 113b

Even though tzeniut is praiseworthy for everyone, for women it is nevertheless especially praiseworthy.

(יד) כָּל־כְּבוּדָּ֣ה בַת־מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִֽמִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁהּ׃

All the honor of a king’s daughter is within, her clothing is of wrought gold.

כֵּיוָן שֶׁהוּקַם הַמִּשְׁכָּן, אָמַר, יָפֶה הוּא הַצְּנִיעוּת, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹקֶיךָ (מיכה ו, ח). הִתְחִיל לְדַבֵּר עִמּוֹ בְּאֹהֶל מוֹעֵד. וְכֵן דָּוִד אָמַר, כָּל כְּבוֹדָהּ בַּת מֶלֶךְ פְּנִימָה מִמִּשְׁבְּצוֹת זָהָב לְבוּשָׁהּ (תהלים מה, יד). בַּת מֶלֶךְ, זֶה מֹשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: וַתְּבִיאֵהוּ לְבַת פַּרְעֹה וַיְהִי לָהּ לְבֵן (שמות ב, י)... מִמִּשְׁבְּצוֹת זָהָב לְבוּשָׁהּ, זֶה אַהֲרֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: וְעָשִׂיתָ מִשְׁבְּצוֹת זָהָב (שמות כח, יג)...

When the tent of meeting was set up, He said, “Humility is beautiful,” as stated (in Micah 6:8), “and to walk humbly with your God.” [So] He began to speak with him [Moshe] in the tent of meeting. Likewise David also says (in Ps. 45:14), “All glorious is the king's daughter within; her clothing is of gold brocade.” “The king's daughter” – that is Moses, as stated (Exod. 2:10), “and she brought him to the daughter of Pharaoh, and he was a son to her.”...“Her clothing is of gold brocade.” This is Aaron, since it is stated (in Exod. 28:13), “And you shall make a gold brocade.”

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020