דור המבול ונח - מה לנו ולכל זה?
הדף מאת: עינט קרמר ומיכל ברגמן / טבע עברי
דף לימוד זה מבוסס על המאמר "ומה לזה ולדגים?" מאת עינט קרמר ומיכל ברגמן. דף לימוד זה חוזר לסיפור המוכר על המבול שמחה את העולם, ועל נח שהציל את האנושות והחיות מכליה, ומנסה לקשור אותו לעולמנו דרך מקורות. ננסה להבין מה היה חטאם של אנשי דור המבול, מדוע דווקא נח נבחר להצילם, ומה בעייתי בדמותו, לו היה חי כיום. נשאל כיצד נוגע סיפור זה לנו, במאה ה-21.
פתיחה במליאה
דן פגיס, אררט, לנצח אנגנך, עורכת: מלכה שקד, ת"א 2005, ע"מ 67
אררט / דן פגיס
כשכל ניצולי התיבה פרצו ליבשת
ובשמחת ערבוביה
פטפטו, שאגו, הריעו לטרף
געו לפריה ורביה
ומעל לראשם רומזת הקשת
שקץ לא יהיה עוד
בא הקץ
על הדגים חסרי הדאגה שחיו
על חשבון האסון כספסרים גמישים;
עתה על פני אדמה מתקרשת
פרועי סנפיר נלכדו
ובפה פעור טבעו באוויר.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
שאלות לדיון
 • איזו תמונה מצטיירת בדמיונכם עם קריאת השיר?
 • האם התמונות הללו מוכרות לכם מאמצעי התקשורת?
 • מי הם ניצולי התיבה ומי הם הדגים, בשירו של פגיס?
 • איך השיר קשור אלינו?
לימוד בחברותא
א. דור מהבול – החטא ועונשו
וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס
(ה) וַיַּרְא ה' כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ וְכָל-יֵצֶר מַחְשְׁבֹת לִבּוֹ רַק רַע כָּל-הַיּוֹם. (ו) וַיִּנָּחֶם ה' כִּי-עָשָׂה אֶת-הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל-לִבּוֹ [...] (יא) וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס. (יב) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ עַל-הָאָרֶץ.
And the LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the LORD that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. And the LORD said: ‘I will blot out man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and creeping thing, and fowl of the air; for it repenteth Me that I have made them.’ But Noah found grace in the eyes of the LORD. These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and wholehearted; Noah walked with God. And Noah begot three sons, Shem, Ham, and Japheth. And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way upon the earth. .
דיון
שאלות לדיון בקבוצת הלימוד:
המבול היה אסון סביבתי שבא כעונש על חטאי בני האדם "ותמלא הארץ חמס". נסו לקרוא את הפסוקים ב'קריאה יחפה', כלומר ללא הפרשנויות המוכרות אלא כיצד אתם מבינים את הכתוב:
 • מה, לדעתכם, היה ה"חמס" שבשלו נענשו בני האדם בהרס עולמם?
 • האם גם כיום בני האדם "חומסים" ?
ילקוט שמעוני, בראשית ח, רמז נח
דור המבול – מידה כנגד מידה
תנו רבנן: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להן הקדוש ברוך הוא. אמרו: כלום אנו צריכין [צריכים] אלא לטיפה של גשמים? יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן. אמר הקדוש ברוך הוא: בטובה שהשפעתי להם מכעיסין אותי, בה אני דן אותן [מעניש אותם]. שנאמר: ואני הנני מביא את המבול מים.

מושגים
 • ילקוט שמעוני - לקט מדרשי אגדה קדומים על התנ"ך. המדרשים הם אוסף מספרות המדרש הקדומה ביותר, ביניהם מתוך מדרשים קדומים שלא הגיעו לידינו. זמן חיבורו המדויק של הילקוט אינו ידוע, אך מניחים שאינו מוקדם מן המאה ה-11.
דור המבול בטוח בכוחו וביכולת שלו
"לַפִּיד בּוּז לְעַשְׁתּוּת שַׁאֲנָן נָכוֹן, לְמוֹעֲדֵי רָגֶל" (איוב, יב,ה) מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם [את דור המבול] ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים והיו בוזים [מבזין] אותו.אמרו לו [אנשי דור המבול לנח]: "זקן, תיבה זו למה?"אמר להם [נח]: "הקדוש ברוך הוא מביא עליכם את המבול."אמרו [אנשי דור המבול]: "מבול של מה? - אם מבול של אש, יש לנו דבר אחר ועליתה שמה. ואם [מבול] של מים הוא מביא: אם מן הארץ הוא מביא, יש לנו עששיות של ברזל שאנו מחפין בהם את הארץ. ואם מן השמים הוא מביא [מבול של גשם] יש לנו דבר ועקב שמו.
Rava taught: What is the meaning of that which is written: “A contemptible torch [lapid] in the thought of him that is at ease, a thing ready for them whose foot slips” (Job 12:5)? This teaches that Noah the righteous would rebuke the people of his generation, and he said to them statements that are harsh as torches [kelapidim], and they would treat him with contempt. They said to him: Old man, why are you building this ark? Noah said to them: The Holy One, Blessed be He, is bringing a flood upon you. They said to him: A flood of what? If it is a flood of fire, we have another item and it is called alita, and it is fireproof. And if it is a flood of water that He brings, if He brings the water from the earth, we have iron plates with which we can plate the earth to prevent the water from rising. And if He brings the water from the heavens, we have an item and it is called ekev, and some say it is called ikkesh, which will absorb the water.
דיון
שאלות לדיון בקבוצת הלימוד
 • מהן מאפיין את דור המבול על-פי המדרשים?
 • מה, לדעתכם, היה חטאם של דור המבול בהקשר למדרשים?
 • מה בין דורנו לדור המבול על פי מדרשים אלו? מה ניתן ללמוד מגורלו של אותו הדור?
ב. איזה צדיק אתה, נח?
צדיק תמים
אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת-הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ.
These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and wholehearted; Noah walked with God.
נח, לא הציל אלא את עצמו
נח אמר למשה: אני גדול ממך, שניצלתי מדור המבול. אמר לו משה: אני נתעליתי יותר ממך, אתה הצלת את עצמך, ולא היה בך כוח להציל את דורך, אבל אני הצלתי את עצמי, והצלתי את דורי כשנתחייבו כלייה בעגל [כשנגזר עליהם למות בשל חטא העגל]. מנין [למדנו שמשה הציל את בני ישראל]? שנאמר (שמות לב): וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו. למה הדבר דומה? לשתי ספינות שהיו בים והיו בתוכן שני קברניטין: אחד הציל את עצמו ולא הציל את ספינתו. ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו. למי היו מקלסין [משבחים], לא לאותו שהציל את עצמו ואת ספינתו?! כך נח, לא הציל אלא את עצמו. אבל משה, הציל את עצמו ואת דורו. הוי, ואת עלית על כולנה.
נח עובד קשה
כל אותם שנים עשר חודש שעשה נח בתיבה לא טעם טעם שינה, לא נח ולא בניו, שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה והעופות, שבשין לפילין וזכוכית לנעמה, ויש בהמות שאוכלות בשתי שעות בלילה, ויש אוכלים לשלש. תדע,דא"ר [אמר רבי] יוחנן: פעם אחת היה נח נותן מזון לארי והכישו והיה צולע, שנאמר: "וַיִּשָּׁאֶר אַךְ-נֹחַ" (בראשית, ז,כג) שלא היה שלם.

מושגים
 • מדרש תנחומא - קובץ מדרשי אגדה על התורה הנפוץ והמקובל ביותר אחרי מדרשי רבה. הקובץ נערך באמצע המאה ה-7 לספירה. הוא מיוחס לרבי תנחומא בר אבא - אמורא ארץ-ישראלי. הקובץ מבוסס על המחזור התלת–שנתי של קריאות התורה, כפי שנהגו בארץ ישראל ומשוקעים בו מדרשים מתקופות שונות.
(Gen. 8:16:) GO FORTH FROM THE ARK. This text is related (to Ps. 142:8 [7]): BRING MY SOUL OUT OF PRISON.42Tanh., Gen. 2:14; see Gen. R. 34:1. < The verse > is speaking about Noah when he was in the ark. Noah said to the Holy One: BRING MY SOUL OUT OF PRISON; for he had been imprisoned there. R. Levi said: The whole twelve months that Noah was in the ark, neither he nor his children tasted a bit of sleep because they were responsible for feeding the cattle and the wild animals. R. Abba bar Kahana said:43Gen. R. 31:14. He brought branches for the elephants and glass for the ostriches into the ark to feed the cattle and the wild animals. Now some of them ate in the second hour of the night, and some of them ate in the third hour of the day. Hence you yourself know that Noah did not taste a bit of sleep. R. Johanan said in the name of R. Eleazar b. R. Jose the Galilean: One time, when Noah was late in feeding the lion, the lion bit him; and he went away limping. Thus it is stated (in Gen. 7:23): AND NOAH ONLY [SURVIVED]. R. Huna said in the name of R. Jose: When Noah went forth from the ark, he gave a heartfelt groan. He therefore said (according to Ps. 142:8 [7]): BRING MY SOUL OUT OF PRISON…. THROUGH ME SHALL THE RIGHTEOUS WEAR A CROWN, < i.e., > through me shall the righteous take up a crown in the world. For they said: What! If in the case of Noah, who was righteous [but not completely righteous], the Holy One so performed miracles for him—Thus it is stated (in Job 22:30): HE SHALL DELIVER THE ONE THAT IS NOT INNOCENT, AND HE SHALL BE DELIVERED [THROUGH THE PURITY OF YOUR HANDS], since he was innocent and not innocent. R. Hanina b. R. Aha said: Uncia44Latin; cf. Gk.: ougkia. (i.e., a little) merit was in him.45Cf. Gen. R. 29:1. < If God did miracles for Noah >, how much the more, in the case of one who { was } [is] completely righteous, would the Holy One perform miracles for him. Thus it says (in Ps. 142:8 [7]): THROUGH ME SHALL THE RIGHTEOUS WEAR A CROWN, FOR YOU SHALL REWARD ME. R. Judah bar Il'ay said: If I had been there, I should have broken the ark to get myself out of there. (Gen. 8:5:) IN THE TENTH MONTH ON THE FIRST DAY OF THE MONTH THE TOPS OF THE MOUNTAINS BECAME VISIBLE, but he did not go out from there. Instead he waited in the ark for him (i.e., for the Holy One) to give him permission. The Holy One said to him: Are you seeking permission? (Gen. 8:16:) GO FORTH FROM THE ARK.
בראשית רבה, נח, יד, א
נח דואג להמשך קיומו של עולם
רבי לוי אמר: הכניס עמו [נח לתיבה] זמורות לנטיעות, יחורים לתאנים, גרופית לזיתים.

מושגים
 • בראשית רבה - מדרש אגדה ארצישראלי קדום לספר בראשית. נערך באמצע המאה ה-5 או ה-6 לספירה (תקופת האמוראים). מסודר על פי סדר הפרקים והפסוקים בספר בראשית. משלב פרשנות המקרא עם דרשות שהושמעו בציבור.
דיון
שאלות לדיון בקבוצת הלימוד
 • עם איזה מקור על נח אתם מזדהים יותר, מדוע?
 • מהי התכונה החיובית ביותר, בעיניכם, שעולה מהמקורות על דמותו של נח? מהי התכונה השלילית ביותר?
 • נסו לבנות "פרופיל" של נח, לו היה חי בימינו.
דיון
אסיף במליאה
כל קבוצה משתפת בלימוד שלה:
 • מה היה נושא הלימוד שלכם?
 • שתפו את המליאה במקור אחד שנראה לכם חשוב ומעניין במיוחד.
 • אילו תובנות עלו בכם בעקבות הלימוד?
 • כיצד, אם בכלל, יכולים המקורות הללו לסייע לנו בהתמודדות עם המשבר הסביבתי של זמננו?
דיון
סיכום- לפנינו המבול
העולם שטבע באסון הסביבתי של המבול שונה מהעולם שלנו. אך אי אפשר להתעלם מקווי הדמיון, הן בהתנהלות האנושית והן בתוצאותיה ההרסניות לסביבה. אל מול המשבר הסביבתי עולה דמותו של נח , שהציל את משפחתו ואת בעלי החיים והצמחים, אך לא היה מסוגל להציל את האנושות. נח, שהתמקד בהצלת בעלי החיים, היה איש סביבה מצוין, שלא האמין בבני אדם. הוא נמנע מלהביט באסון האנושי והתמקד באסון הסביבתי.

בימינו אנו נמנעים מלהביט באסון הסביבתי ואיננו קושרים אותו לחיינו היומיומיים. לפנינו המבול ואין אנו רשאים להיבטל ממנו. הדאגה להמשך קיומו של עולם היא הציווי שנתן אלוהים לאדם – "לעבדה ולשמרה" – לשמור על העולם. שמירת העולם כוללת בתוכה שמירה גם על חיי בני האדם ודאגה לגורלם. זוהי חלק ממורשת מפוארת של מצוות שכולן בכלל "ואהבת לרעך כמוך".
Error loading media...
מילים: מתוך תפילת נשמת כל חי ; לחן: שלמה גרוניך
אילו פינו
© כל הזכויות שמורות ל
www.youtube.com
מתוך תפילת נשמת כל חי
לשיר ביחד –
אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם,

וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה כֲּהַמוֹן גַּלָּיו,

וְשִׂפְתוֹתֵינוּ שֶׁבַח כְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ,

וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ,

וְיָדֵינוּ פְרוּשׂוֹת כְּנִשְׂרֵי שָׁמַיִם,

וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת -

אֵין אֲנַחְנוּ מַסְפִּיקִים לְהוֹדוֹת לְךָ ,

ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ
דיון
ומה עושים?
המלצה - מומלץ לסיים את הלימוד בהצעה קונקרטית לפעילות אישית, משפחתית וקהילתית למען הסביבה.
קישורים לרקע והרחבה:
טבע עברי
דף הנחיות למנחה:
נח והמבול טבע עברי (2).rtf