היה או לא היה נס ? על נס חנוכה, אז והיום
הדף מאת: איתן גור אריה / מכון גנדל
מאי חנוכה ? האם חגיגות 'נס פך השמן' או ניצחון המעטים על הרבים או אולי חגיגות הודיה לשרידותה של היהדות בכח מעטים נחושים / קנאים לה' ולתורתו? אין צורך להגיע להסכמה. די אם נעמת בין התשובות השונות ונציף את השאלות העולות מכל אחת מהגישות הללו לאופיו של חג החנוכה
אהרון זאב, אנו נושאים לפידים, הופיע בתוך: מרדכי זעירא : 111 שירים, מרכז לתרבות ולחינוך (ספריה מוסיקלית ע"ש נסימוב 116), תש"ך 1960, עמוד 19
אנו נושאים לפידים
אָנוּ נוֹשְׂאִים לַפִּידִים
בְּלֵילוֹת אֲפֵלִים.
זוֹרְחִים הַשְּׁבִילִים מִתַּחַת רַגְלֵינוּ
וּמִי אֲשֶׁר לֵב לוֹ
הַצָּמֵא לָאוֹר -
יִשָּׂא אֶת עֵינָיו וְלִבּוֹ אֵלֵינוּ
לָאוֹר וְיָבוֹא!
נֵס לֹא קָרָה לָנוּ -
פַּךְ שֶׁמֶן לֹא מָצָאנוּ.
לָעֵמֶק הָלַכְנוּ, הָהָרָה עָלִינוּ,
מַעַיְנוֹת הָאוֹרוֹת
הַגְּנוּזִים גִּלִּינוּ.

נֵס לֹא קָרָה לָנוּ -
פַּךְ שֶׁמֶן לֹא מָצָאנוּ.
בַּסֶּלַע חָצַבְנוּ עַד דָּם
- וַיְּהִי אוֹר!

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
 • מה הקשר בין השיר לחנוכה ?
 • מהם הסמלים בהם הוא משתמש או מחדש ?
 • באיזה מיתוס הוא משתמש?
 • האם תוכן השיר תואם למיתוס או סותר אותו ?
 • כנגד מה מתריס השיר?
 • מאי חנוכה?
  מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי חנוכה תמניא אינון [הם שמונה], דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [שאין להספיד בהם מתים ואין להתענות בהם]. כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
  The Gemara asks: What is Hanukkah, and why are lights kindled on Hanukkah? The Gemara answers: The Sages taught in Megillat Taanit: On the twenty-fifth of Kislev, the days of Hanukkah are eight. One may not eulogize on them and one may not fast on them. What is the reason? When the Greeks entered the Sanctuary they defiled all the oils that were in the Sanctuary by touching them. And when the Hasmonean monarchy overcame them and emerged victorious over them, they searched and found only one cruse of oil that was placed with the seal of the High Priest, undisturbed by the Greeks. And there was sufficient oil there to light the candelabrum for only one day. A miracle occurred and they lit the candelabrum from it eight days. The next year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of hallel and special thanksgiving in prayer and blessings.
  דיון
  מדוע לפי הגמרא חוגגים את חג החנוכה ?
  התעללות היוונים ביהודים
  וימלוך אלכסנדר [מוקדון] שתים עשרה שנה וימות. וישלטו עבדיו איש במקומו, וישימו כולם כתרי מלכות בראשיהם... וירבו רעות בארץ... ויתנדבו אנשים מן העם וילכו אל המלך [ אנטיוכוס אפיפנס] וישליטם... לעשות כחוקי הגויים, ויבנו גימנסיון בירושלים כמשפטי הגויים, ויעשו להם עורלה ויעזבו ברית קודש ויצמדו לגויים ויתמכרו לעשות רע... ורבים מישראל רצו בעבודתו ויזבחו לאלילים ויחללו את השבת ... לבנות במות והיכלות ופסילים ולהקריב חזירים טמאות להניח את בניכם בלתי מולים ולשקץ את נפשותם בכל טמא ופיגול ולשכוח את התורה ולהחליף את כל החוקים " "... וישוב אנטיוכוס אחרי הכותו את מצרים בשנת 143 ויעל על ישראל ועל ירושלים בעם כבד, ויבוא אל המקדש בגאווה ויקח את מזבח הזהב ואת מנורת המאור ואת כל כליה ואת שולחן המערכת ... ואת כפות הזהב ... ואת עדי הזהב ... ויפצל הכל" ובחמישה עשר יום בכסלו בשנת 145 בנו שיקוץ משומם על המזבח ובערי יהודה מסביב בנו במות ... וספרי התורה אשר מצאו שרפו באש בקרעם... ואת הנשים אשר מלו את בניהן המיתו על פי הפקודה ... ורבים בישראל ... ויבחרו למות לבלתי הטמא במאכלים ולבלתי חלל ברית קודש וימותו
  And after these things he fell sick, and perceived that he should die. Wherefore he called his servants, such as were honourable, and had been brought up with him from his youth, and parted his kingdom among them, while he was yet alive. So Alexander reigned twelve years, and then died. And his servants bare rule every one in his place. And after his death they all put crowns upon themselves; so did their sons after them many years: and evils were multiplied in the earth. And there came out of them a wicked root, Antiochus surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been an hostage at Rome, and he reigned in the hundred and thirty and seventh year of the kingdom of the Greeks. In those days went there out of Israel wicked men, who persuaded many, saying, “Let us go and make a covenant with the heathen that are round about us: for since we departed from them we have had much sorrow.” So this device pleased them well. Then certain of the people were so forward herein, that they went to the king, who gave them a license to do after the ordinances of the heathen, whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen and made themselves uncircumcised, and forsook the holy covenant, and joined themselves to the heathen, and were sold to do mischief. Now when the kingdom was established before Antiochus, he thought to reign over Egypt that he might have the dominion of two realms. Wherefore he entered into Egypt with a great multitude, with chariots, and elephants, and horsemen, and a great navy, and made war against Ptolemee king of Egypt: but Ptolemee was afraid of him, and fled; and many were wounded to death. Thus they got the strong cities in the land of Egypt and he took the spoils thereof. And after that Antiochus had smitten Egypt, he returned again in the hundred forty and third year, and went up against Israel and Jerusalem with a great multitude, And entered proudly into the sanctuary, and took away the golden altar, and the candlestick of light, and all the vessels thereof, And the table of the shewbread, and the pouring vessels, and the vials, and the censers of gold, and the veil, and the crown, and the golden ornaments that were before the temple, all which he pulled off. He took also the silver and the gold, and the precious vessels: also he took the hidden treasures which he found. And when he had taken all away, he went into his own land, having made a great massacre, and spoken very proudly. Therefore there was a great mourning in Israel, in every place where they were, so that the princes and elders mourned, the virgins and young men were made feeble, and the beauty of women was changed. Every bridegroom took up lamentation, and she that sat in the marriage chamber was in heaviness, and the land also was moved for the inhabitants thereof, and all the house of Jacob was covered with confusion. And after two years fully expired the king sent his chief collector of tribute unto the cities of Juda, who came unto Jerusalem with a great multitude, And spake peaceable words unto them, but all was deceit: for when they had given him credence, he fell suddenly upon the city, and smote it very sore, and destroyed much people of Israel. And when he had taken the spoils of the city, he set it on fire, and pulled down the houses and walls thereof on every side. But the women and children took they captive, and possessed the cattle. Then builded they the city of David with a great and strong wall, and with mighty towers, and made it a strong hold for them. And they put therein a sinful nation, wicked men, and fortified themselves therein. They stored it also with armour and victuals, and when they had gathered together the spoils of Jerusalem, they laid them up there, and so they became a sore snare: For it was a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel. Thus they shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled it: Insomuch that the inhabitants of Jerusalem fled because of them: whereupon the city was made an habitation of strangers, and became strange to those that were born in her; and her own children left her. Her sanctuary was laid waste like a wilderness, her feasts were turned into mourning, her sabbaths into reproach her honour into contempt. As had been her glory, so was her dishonour increased, and her excellency was turned into mourning. Moreover king Antiochus wrote to his whole kingdom, that all should be one people, And every one should leave his laws: so all the heathen agreed according to the commandment of the king. Yea, many also of the Israelites consented to his religion, and sacrificed unto idols, and profaned the sabbath. For the king had sent letters by messengers unto Jerusalem and the cities of Juda that they should follow the strange laws of the land, And forbid burnt offerings, and sacrifice, and drink offerings, in the temple; and that they should profane the sabbaths and festival days: And pollute the sanctuary and holy people: Set up altars, and groves, and chapels of idols, and sacrifice swine’s flesh, and unclean beasts: That they should also leave their children uncircumcised, and make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation: To the end they might forget the law, and change all the ordinances. And whosoever would not do according to the commandment of the king, he said, he should die. In the selfsame manner wrote he to his whole kingdom, and appointed overseers over all the people, commanding the cities of Juda to sacrifice, city by city. Then many of the people were gathered unto them, to wit every one that forsook the law; and so they committed evils in the land; And drove the Israelites into secret places, even wheresoever they could flee for succour. Now the fifteenth day of the month Casleu, in the hundred forty and fifth year, they set up the abomination of desolation upon the altar, and builded idol altars throughout the cities of Juda on every side; And burnt incense at the doors of their houses, and in the streets. And when they had rent in pieces the books of the law which they found, they burnt them with fire. And whosoever was found with any the book of the testament, or if any committed to the law, the king’s commandment was, that they should put him to death. Thus did they by their authority unto the Israelites every month, to as many as were found in the cities. Now the five and twentieth day of the month they did sacrifice upon the idol altar, which was upon the altar of God. At which time according to the commandment they put to death certain women, that had caused their children to be circumcised. And they hanged the infants about their necks, and rifled their houses, and slew them that had circumcised them. Howbeit many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat any unclean thing. Wherefore the rather to die, that they might not be defiled with meats, and that they might not profane the holy covenant: so then they died And there was very great wrath upon Israel.
  מקבים א', פרק ב' 15 -28
  מתתיהו מרים את נס המרד
  ויבואו אנשי המלך המאלצים על המעל למודיעים העיר לזבוח, ורבים מישראל באו אליהם ומתתיהו ובניו נאספו. ויענו אנשי המלך וידברו אל מתתיהו לאמור: ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת ונתמך בבנים ובאחים . עתה קרב ראשון ועשה מצוות המלך... והיית אתה ובניך מאוהבי המלך ואתה ובניך תכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. ויען מתתיהו בקול גדול... חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות. לדברי המלך לא נשמע לסור מעבודתנו ימין או שמאל. וככלותו לדבר את הדברים האלה קרב איש יהודי לעיני כולם לזבח על הבמה. וירא מתתיהו ויקנא... וישלח חרונו כמשפט וירוץ ויזבחהו על הבמה... ויקנא לתורה כאשר עשה פינחס לזמרי בן סלוא. ויקרא מתתיהו בעיר בקול גדול לאמור כל המקנא לתורה העומד בברית ילך אחרי, וינוס הוא ובניו אל ההרים ויעזבו כל אשר היה להם בעיר .
  דיון
 • מה מבקשים היוונים ממתתיהו ומדוע ?
 • כיצד הם מנסים לפתותו ?
 • כיצד פרץ המרד ?
 • מקבים א' פרק ד' 36 - 54
  יהודה המכבי מספר על טיהור המקדש
  ויהודה אמר לאחיו הנה נגפו אויבינו, נעלה לטהר את המקדש ולחנכהו... ויראו את המקדש שומם והמזבח מחולל והשערים שרופים ובחצרות גדלים סבכים כמו ביער והלשכות שוממות . ויקרעו את בגדיהם ויבכו בכי גדול ויעלו אפר על ראשיהם... ויבחר כוהנים תמימים חפצי תורה, ויטהרו את המקדש ויוציאו את אבני השקוץ למקום טמא ויוועצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו, ותצלח עליהם מחשבה טובה לנתוץ אותו לבלתי היות להם למוקש ... ויניחו את האבנים על הר הבית במקום מיוחד... ויקחו אבנים שלמות על פי התורה ויבנו מזבח חדש כראשון. ... ויעשו כלי קודש חדשים ויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ... ויעלו את הנרות אשר במנורה ויאירו בהיכל... וישכימו בבוקר בחמשה ועשרים לחדש התשיעי הוא חודש כסלו בשמונה וארבעים ומאה שנה ויקריבו קורבן על פי התורה על מזבח העולה החדש אשר עשו
  דיון
  מה בולט בהעדרו בתאור שלפנינו, את מה אין יהודה המכבי מזכיר ?
  ספר המקבים ב' פרק א 1 - 19 (בדילוגים)
  אגרות יהודה המכבי ליהודי מצרים על מלחמותיו וטיהור המקדש
  לאחים היהודים אשר במצרים בברכה האחים היהודים אשר בירושלים ואשר בארץ יהודה שלום וטוב... ועתה הננו מתפללים פה בעדכם. במלכות דמטריוס בשנת 169 אנחנו היהודים כתבנו לכם בצרה ובמצוקה שבאה עלינו בשנים ההן למן סור יסון ואשר איתו מן הארץ הקדושה והממלכה, וישרפו את השערים וישפכו דם נקי ונתפלל אל ה' וישמע אלינו ונבא זבח ומנחה ונדלק את הנרות ונשם את הלחם. ועתה עשו את ימי חג הסוכות מחמישה ועשרים בחודש כסלו ... על הכל ברוך אלהינו אשר הסגיר את הרשעים . בהיותנו נכונים לעשות בחודש כסלו בחמישה ועשרים בו את חג טהרת המקדש ראינו להודיעכם למען תעשו גם אתם חג הסוכות והאש כנחמיה וכלכלו אז את המקדש ואת המזבח הביא זבחים
  דיון
 • איזה חג ביקש יהודה המקבי לחגוג ומדוע ?
 • מה בולט בהעדרו במכתבים אלה ?
 • ספר התודעה, כסלו - חנוכה . הרב אליהו כי טוב, ירושלים 1997
  ספקות לגבי נס פך השמן
  בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שׁרִחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנים עד החרבן השני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום - בעשרים וחמשה בחֹדשׁ כסלו היה. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור'.
  © כל הזכויות שמורות להוצאה
  דיון
  שימו לב למילים המודגשות במקור.

  מה בתאור שלפנינו עשוי להטיל ספק ב'נס פך השמן' ?
  חמדת ימים חלק ב' פרק א - טעם שנעשה הנס בנרות
  ספקות נס פך השמן - 2
  ובשובם ( של המקבים מהכות ביוונים ) נתנו שבח והודאה לאל, וחזקו את בדק הבית, והיה אור ישראל לאש והארץ האירה מכבודו כימי עולם. ודבר זה הוא לבדו יספיק לעשות זיכרון לבני ישראל לנס ההוא ולקבוע ח' ימי חנוכה בהלל ובהודאה, ולא כמו שעלה על רוח רבים לאמור אשר עיקר קביעותן הייתה מפני נס הפך, כי אין לקבוע ימים טובים בהלל והודאה מפני נס הנעשה באיזה ענין היפך הטבע

  מושגים
  • חמדת ימים - ספר 'חמדת ימים' חובר ע"י מקובל עלום שם במאה ה- 17. הודפס בקושטא במאה ה- 18. יש המייחסים אותו לנתן העזתי, עוזרו/ נביאו של שבתי צבי
  דיון
  מהו טיעונו של המקובל בעל 'חמדת ימים' כנגד 'נס פך השמן'?
  חנוכה - חג ניצחון המעטים על הרבים?
  זאת החנוכה שאנו עושים זכר לחנוכת בית חשמונאי על שעשו מלחמה ונצחו לבני יוון אנו עכשיו מדליקין

  מושגים
  • פסיקתא רבתי - חיבור הלכתי שנכתב אחרי תקופת האמוראים, כלומר אחרי המאה ה – 6 לספירה
  ... Another explanation. “And all the work that king Solomon had wrought in the house of the Lord was finished.” (Melachim I 7:51) What does ‘all the work’ mean? It was built by itself, rising and floating up – thus it does not say when the house was built, but rather “And the house, when it was in building…” (Melachim I 6:7) “…was built of stone finished at the quarry (masa)…” (ibid.) What does ‘finished at the quarry’ (masa nivne) mean? R’ Brechia said: the stone picked itself up (nosah atzma), rose up and was built by itself. This is what Shlomo said in his song “I have surely built You a house to dwell in…” (Melachim I 8:13) He says ‘I have surely built’, meaning ‘I built a building and the stones rose up and flew into place themselves’. If you are shocked that the Holy One would do such a thing for a single righteous person, “And a stone was brought and placed on the mouth of the pit…” (Daniel 6:18) And where did they get a rock in Bavel? Our Rabbis said that it rolled all the way from the land of Israel and came in an instant. So if the Holy One did such a thing for flesh and blood, are you surprised that He would do so for the building of a house to the Holy One?
  ישעיהו ליבוביץ - יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל. שוקן, 1979, עמ' 406 - 407.
  מהותו של נס חנוכה
  אין להתפעל מגבורה צבאית ומכושר לחימה, לא בישראל ולא באומות - העולם. תכונות אלו היו מצויות, והן מצויות גם היום, בטובים וברעים בצדיקים וברשעים, בטהורים ובטמאים, בלוחמים למען ערכים נשגבים ובלוחמים למען רשע וכסל... אשר לבחינה ה'דתית' של הגבורה: ... בכל המקורות של היהדות לא נמצא סימן של הערצה של הגבורה המלחמתית או של התלהבות לה, מעין ההערצה לתלמוד-תורה ולשמירת המצוות. מעולם לא נקבעו ביהדות חגי זכרון והודיה לנצחונות ולכיבושים. גם החשמונאים-- שאותם מרבים להזכיר היום- אינם נזכרים במקורות ובמסורת אלא בזכות מלחמתם למען הצלת התורה, ולא בזכות היותם לוחמים גיבורים... וחג החנוכה נקבע לזכר הצלת התורה ולא לזכר הנצחון הצבאי.
  © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
  דיון
  במה חולק פרופ' ליבוביץ' על הפסיקתא רבתי?

  לאור המקורות הנלמדים , בררו לעצמכם את עמדתכם :

  האם חג החנוכה מציין את נס פך השמן או אולי את נס השרדותה של היהדות ?