מנהגו של עולם הוא - מחזוריות בטבע וביהדות
הדף מאת: הדס ילינק / טבע עברי
המשבר הסביבתי העולמי והמחסור במים, באוויר נקי, במשאבים וכדומה, הוא כיום עובדה הידועה לכול. היום ברור כי האחראי העיקרי למשבר זה הוא האדם. מה יש ליהדות לומר בנושא זה? התורה מדריכה את האדם להתהלך עם חוקי הטבע. בלימוד זה נברר מה משמעות הנחיה זו ואיך היא מועילה לתיקון העולם.
פתיחה
דיון
נפתח בצפייה בסרטון 'סיפורם של דברים' (story of stuff) המציג בצורה בהירה את המקור לבעיות הסביבתיות.

במהלך הצפייה בסרטון, נסו למקד את שורש המשבר הסביבתי ואת הדרך המוצעת לתיקונו.
http://www.storyofstuff.com/international/
סיפורם של דברים - story of stuff
© כל הזכויות שמורות לצפייה עם תרגום לעברית
www.storyofstuff.org
לימוד במליאה
דיון
ימי חנוכה הם ימים של שיא החורף, שיא החושך, כדברי המדרש על האדם הראשון:
מנהגו של עולם הוא
לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: "אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים" עמד וישב ח' ימים בתענית [ובתפילה]. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר: "מנהגו של עולם הוא". הלך ועשה שמונה ימים טובים.לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים.
With regard to the dates of these festivals, the Sages taught: When Adam the first man saw that the day was progressively diminishing, as the days become shorter from the autumnal equinox until the winter solstice, he did not yet know that this is a normal phenomenon, and therefore he said: Woe is me; perhaps because I sinned the world is becoming dark around me and will ultimately return to the primordial state of chaos and disorder. And this is the death that was sentenced upon me from Heaven, as it is written: “And to dust shall you return” (Genesis 3:19). He arose and spent eight days in fasting and in prayer. Once he saw that the season of Tevet, i.e., the winter solstice, had arrived, and saw that the day was progressively lengthening after the solstice, he said: Clearly, the days become shorter and then longer, and this is the order of the world. He went and observed a festival for eight days. Upon the next year, he observed both these eight days on which he had fasted on the previous year, and these eight days of his celebration, as days of festivities. He, Adam, established these festivals for the sake of Heaven, but they, the gentiles of later generations, established them for the sake of idol worship.
דיון
  • מה למד האדם הראשון מתוך ההתבוננות בטבע?
  • אילו חוקי טבע נוספים אתם מכירים הפועלים באותו אופן מחזורי?
לימוד בחברותא
דיון
קראו את המקור הבא, סמנו את המצבים החקלאיים והעונתיים הכתובים בפסוק
אם בחוקותי תלכו
אִם-בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת-מִצְו ֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם - וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ, וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֹ. וְהִשִּׂיג לָכֶם דַּיִשׁ אֶת-בָּצִיר, וּבָצִיר יַשִּׂיג אֶת-זָרַע; וַאֲכַלְתֶּם לַחְמְכֶם לָשֹׂבַע, וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם. וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ...
If ye walk in My statutes, and keep My commandments, and do them; then I will give your rains in their season, and the land shall yield her produce, and the trees of the field shall yield their fruit. And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time; and ye shall eat your bread until ye have enough, and dwell in your land safely. And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid; and I will cause evil beasts to cease out of the land, neither shall the sword go through your land.
דיון
  • איזו תחושה מתוארת בפסוק?
  • על אילו חוקים מדבר הכתוב לדעתכם?
ילקוט שמעוני פרק כו, רמז תרע
חוקים שחקקתי בהם את השמים ואת הארץ
דבר אחר אם בחקתי תלכו- חוקים שחקקתי בהם את השמים ואת הארץ.

מושגים
  • ילקוט שמעוני - לקט מדרשי אגדה קדומים על התנ"ך. המדרשים הם אוסף מספרות המדרש הקדומה ביותר, ביניהם מתוך מדרשים קדומים שלא הגיעו לידינו. זמן חיבורו המדויק של הילקוט אינו ידוע, אך מניחים שאינו מוקדם מן המאה ה-11.
דיון
  • כיצד מפרש ילקוט שמעוני את החוקים?
  • מה יביא לנו את השפע המתואר בפסוקים?
אם נתבונן בפסוק שעליו מבוסס המדרש, נראה כי זהו למעשה פשט הדברים: אם האדם מתהלך עם חוקי הטבע ולא נגדם - השפע יבוא מאליו: הגשם ירד בעיתו, האדמה תתן את יבולה - כי אלו הם חוקי הטבע.
סיכום במליאה
דיון
במאמר לראש השנה, על השופר והחצוצרות, מתייחס הרב קוק לפער שבין 'השימור' ו'הפיתוח'.

כלי הטבע - השופר, וכלי שנוצר מפיתוח האדם - החצוצרה. הרב קוק קובע מה היחס הראוי ביניהם .
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מתוך מאמרי הראי"ה עמ' 146-147
השופר והחצוצרות
שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו, והננו מצווים להתהלך עמהם, בקשר קדושת התורה והמצוה את חוקותיו תשמרו, חוקים שחקקתי בהם שמים וארץ. אמנם הננו גם כן מאוגדים, עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה, וכל הסתעפויותיה. וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר ה' ואור תורתו, כן אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה, וחייבים אנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפעת אורה. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית, היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר הכלי הטבעי, אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות כלי המעשה המתוקן במפעלו של האדם, באומנתו הטכנית. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בשני חלקי היהדות הללו הטבעית והטכנית... ובחצוצרות וקול שופר נריע לפני המלך ד' בבית נכון ונשא. ונלמד את עצמנו ואת כל עמי הארץ אשר יראו כי שם ד' נקרא עלינו, כי הטכניקה האנושית נוצרה כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר ה' להיות חיים תמימים וטהורים כאשר עשה אלקים את האדם ישר והיא צריכה לא לבלע ולהשחית אלא להעשות טפל לקיומו של העולם בטהרת טבעו הבריא והרענן על פי מהלך חוקי הטבע אשר ברא אלקים חיים ומלך עולם להחיות בהם את בריותיו. ונזכור גם וביחוד אז בימי גדולתנו ופארנו כי השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר. ואשרי העם יודעי תרועה ד' באור פניך יהלכו.

מושגים
  • הרב אברהם יצחק הכהן (הראי"ה) קוק - (1865 – 1935) רב, פוסק, מקובל, משורר והוגה דעות. מנהיגה הרוחני הבולט של הציונות הדתית.
דיון
כיום אנו מבינים כי רוב הנזקים הסביבתיים נגרמים כתוצאה מכך שהאדם שבר את מחזוריות הטבע. אם בעבר העולם נהג באופן עגול - מחזר פחמן, מחזר מים, מחזר חנקן, התאים עצמו לעונות השנה, יצר קומפוסטציה ועוד - הרי שהיום האדם רוצה יותר ולכן מייצר יותר פסולת ההולכת למטמנה ויוצרת נזקים רבים. יותר מדי פחמן דו חמצני נפלט לאוויר ונוצרת התחממות. האדם הפסיק להתאים את עצמו לטבע והחל להתאים את הטבע אליו בטכנולוגיה שהפכה את המעגליות לקו ישר.

התורה מנחה אותנו להלך עם חוקי הטבע. גם כשאנו יוצרים, מחדשים ומפתחים - עלינו לזכור את הצו האלוקי ולהתחשב בכלי ההכרחי לקיום העולם - המחזוריות.
העשרה- יש דרך אחרת
אתר האינטרנט ביומימיקרי ישראל
ביומימיקרי- טכנולוגיה בדרך הטבע
ביומימיקרי הוא תחום דעת ישן-חדש. עם ההתפתחות התעשייתית נוצרו טכנולוגיות בעלות השפעה סביבתית, המנצלות משאבי טבע ויוצרות פסולות וזיהום. האדם חזר והמציא את הגלגל שוב ושוב ושוב, באופן מסורבל יותר, בזבזני יותר המנצל עד חורמה את משאבי הטבע. מיקסום תוצאות לטווח הקצר הפך למונח המוביל והמועדף בפיתוח ומחקר על פני אופטימיזציה רב-מערכתית ארוכת שנים. צורך השעה מחדד את ההבנה שקבלת השראה מהטבע לפיתוח פתרונות מקיימים לבעיות שבהן אנו נתקלים חיונית לשמירת משאבי כדור הארץ והחיים בו. האתגר כיום הוא למזער את ההשפעה הסביבתית של הטכנולוגיות על ידי התאמתן לקריטריונים אקולוגיים או על ידי פיתוח טכנולוגיות חדשות. קבלת השראה מהטבע ולמידת העקרונות המקיימים בטבע יכולות לסייע במאמץ למזעור ההשפעות הסביבתיות של הטכנולוגיות שפותחו.ביומימיקרי, כמתודת מחקר ופיתוח, מקדמת הסתכלות על הטבע כמקור אינסופי לפתרונות מקיימים לאתגרים הנדסיים, אדריכליים, רפואיים ואחרים – כי זה טבעי ללמוד מהטבע.
© כל הזכויות שמורות לביומימיקרי
biomimicry.org.il
דיון
למקורות נוספים בנושא
קישורים לרקע והרחבה:
אתר טבע עברי
דף הנחיות למנחה:
מנהגו של עולם, למנחה.rtf