בזכות השאלה - התפתחות נוסח "מה נשתנה" בליל הסדר
הדף מאת: קולות קולות / בית מדרש קולות
לימוד על התפתחות נוסח "מה נשתנה" בליל הסדר. הדגש על השינויים וההתפתחות בשיר נועד לעורר דיון על חשיבות השאלות בליל הסדר ולהעמיק את התובנות על משמעויות החג.
מקור א' - משנה, מסכת פסחים, פרק י', משנה ד (מתוך כתב-יד פארמה, איטליה, המאה ה- 11)

הסברים
 • מזגו לו כוס שני וכן הבן שואל אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מְטָבְּלין פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי לפי דעתו שֶּלַּבֵּן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בִּשְבָח ודורש מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה
They mixed him a second cup, and here the son questions his father. If the son lacks the intelligence to ask, his father instructs him: On all other nights we dip once, on this night we dip twice? On all other nights we eat hametz or matzah, on this night only matzah. On all other nights we eat roasted, stewed or boiled meat, on this night only roasted. He begins with shame and concludes with praise; and expounds from “A wandering Aramean was my father” (Deuteronomy 6:20-25) until he completes the whole section.
דיון
 • לפי מקור זה, מי אמור לשאול את הקושיות?
 • מה תפקיד הקושיות המופיעות כאן? לשם מה הן מופיעות?
 • האם לדעתכם ההוראות של המשנה מאפשרות לשאול גם שאלות אחרות הנוגעות לפסח? האם הן מעודדות זאת?
 • במה שונות קושיות אלה מאלה המוכרות לכם מן ההגדה של פסח?
מקור ב' - משנה, מסכת פסחים, פרק י', משנה ד (מתוך נוסח הדפוס)
"מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה".
They mixed him a second cup, and here the son questions his father. If the son lacks the intelligence to ask, his father instructs him: On all other nights we dip once, on this night we dip twice? On all other nights we eat hametz or matzah, on this night only matzah. On all other nights we eat roasted, stewed or boiled meat, on this night only roasted. He begins with shame and concludes with praise; and expounds from “A wandering Aramean was my father” (Deuteronomy 6:20-25) until he completes the whole section.
דיון
שאלות הנחיה
 • במה שונות הקושיות המופיעות כאן מאלה שהופיעו בכתב היד לעיל?
 • מדוע לדעתכם חל שינוי זה?
 • מה הרעיון החינוכי העומד מאחורי ליל הסדר, לפי שני הנוסחים?
הגדה של פסח
מקור ג' - ארבע הקושיות, מתוך ההגדה של פסח
מֵסִיר הַקְּעָרָה מֵעַל הַשֻּׁלְחָן, מוֹזְגִין כוֹס שֵׁנִי וְכַאן הַבֵּן אוֹ אֶחָד מִן הַמְסֻבִּים שׁוֹאֵל: מַה נִּשְּׁתַּנָה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת? שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה - כֻּלּוֹ מַצָּה! שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת, - הַלַּיְלָה הַזֶּה מָרוֹר! שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּעַם אֶחָת, - הַלַּיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעָמִים! שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין, - הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלָּנוּ מְסֻבִּין!
דיון
שאלות הנחיה
 • שימו לב ל"הוראות הבימוי" לעורכי הסדר: במה הן שונות מ"הוראות הבימוי" שבנוסחי המשנה (מקורות א-ב)? האם לדעתכם "הוראות הבימוי" של ההגדה מאפשרות לשאול גם שאלות אחרות הנוגעות לחג הפסח?
 • האם הן מעודדות זאת?
 • מה ההבדל בין הקושיות המופיעות בנוסחי המשנה ובין נוסח הקושיות בהגדה?
 • מה ניתן ללמוד משינויים אלה?