על לידה, מוות וגשמים
הדף מאת: נירה נחליאל / המדרשה באורנים
במרכזו של דף הלימוד מוצבת אמרתו של קֹהלת 'עת ללדת ועת למות', כמפתח לנושאים בסיסים של זמן, חיים ומוות בחיי אדם בכלל, ובחיי נשים בפרט. נבחן את הקשר בין עקרות, מוות ועצירת גשמים בשני מדרשי חז"ל, וניגע בהיבטים מטפוריים וקונקרטיים של לידה, מוות וגשם. הציפייה לגשם מן ההיבט הנשי מקבלת ביטוי נוסף בשירה של תרצה אתר, הסוגר את הלימוד.
(א) לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל חֵפֶץ תַּחַת הַשָּׁמָיִם
(ב) עֵת לָלֶדֶת וְעֵת לָמוּת עֵת לָטַעַת וְעֵת לַעֲקוֹר נָטוּעַ
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven: A time to be born, and a time to die; A time to plant, and a time to pluck up that which is planted;
דיון
נקודות לעיון
 • האם הפועל 'ללדת' הוא היפוכו של 'למות'? מהו הפועל המדויק שלכאורה היה צריך להיות כאן? - מדוע, לדעתכם, נבחר דווקא פועל זה?
 • האם יש 'עת' ללדת? האם יש עת למות? לְמה התכוון קהלת בפסוק?
 • האם אמירתו של קהלת נאמרת בטון מרגיע או מלחיץ?
 • מה יכולות להיות המשמעויות המטפוריות של לידה ושל מוות?
אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (דברים יא) ועצר את השמים?
בשעה שהשמים נעצרין מלהוריד טל ומטר, דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת.
והיינו דאמר ריש לקיש משום בר קפרא: נאמרה עצירה בגשמים, ונאמרה עצירה באשה.
נאמרה עצירה באשה, שנאמר (בראשית כ,יח) כִּי עָצֹר עָצַר ה' בְּעַד כָּל רֶחֶם.
ונאמרה עצירה בגשמים, דכתיב (דברים יא,יז) ועצר את השמים.
נאמר לידה באשה, ונאמר לידה בגשמים.
נאמר לידה באשה, דכתיב (בראשית ל,כג) ותהר ותלד בן.
ונאמר לידה בגשמים, דכתיב (ישעיהו נה,י) והולידה והצמיחה.
נאמר פקידה באשה, ונאמר פקידה בגשמים.
נאמר פקידה באשה, דכתיב (בראשית כא,א) וה' פקד את שרה.
ונאמר פקידה בגשמים, דכתיב (תהילים סה,י) פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים.
מאי "פלג אלהים מלא מים"?
תנא: כמין קובה יש ברקיע, שממנה גשמים יוצאין.
§ Returning to the topic of rain, Reish Lakish said: What is the meaning of that which is written: “And He will close up the heavens” (Deuteronomy 11:17)? This verse teaches that when the heavens are closed up from bringing down dew and rain, this is similar to a woman who has the pangs of labor and yet does not give birth, as the heavens themselves suffer from their inability to bring down rain and dew. And this is what Reish Lakish said in the name of bar Kappara: Closing up is stated with regard to rains, and closing up is likewise stated with regard to a woman. Reish Lakish elaborates: Closing up is stated with regard to a woman who cannot give birth, as it is stated: “For the Lord has fast close up all the wombs” (Genesis 20:18), and closing up is stated with regard to rains, as it is written: “And He will close up the heavens” (Deuteronomy 11:17). Likewise, an expression of giving birth is stated with regard to a woman, and an expression of giving birth is also stated with regard to rain. Specifically, giving birth is stated with regard to a woman, as it is written in the case of Rachel, when God had mercy on her: “And she conceived and gave birth to a son” (Genesis 30:23). And giving birth is stated with regard to rain, as it is written: “For as the rain comes down, and the snow from heaven, and does not return there, except it waters the earth and causes it to give birth and bud” (Isaiah 55:10). Lastly, an expression of remembering is stated in connection with a woman, and an expression of remembering is also stated in connection to rain. Remembering is stated in connection with a woman, as it is written: “And the Lord remembered Sarah” (Genesis 21:1), and remembering is stated in connection to rain, as it is written: “You have remembered the earth and have watered it; greatly enriching it, with the pool of God that is full of water” (Psalms 65:10). The Gemara asks a question with regard to this verse. What is the meaning of the phrase: “With the pool of God that is full of water”? The Gemara answers that it was taught in a baraita: There is a kind of vault [kuba] in the sky, out of which the rain falls.
דיון
נקודות לעיון
 • מה הקשר לדעתכם בין עצירת גשמים לעקרות, בין גשם ליולדת?
 • עיינו בתנ"ך בפסוקים שמצטט התלמוד ובדקו את הקשרם - מדוע ישנה עצירת גשמים? ועצירת רחם? מיהו הפוקד ומתי נפקדים/"יולדים" השמים, או האישה?
אמר ר' יוחנן:
ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן:
מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים.
מפתח של גשמים - דכתיב (דברים כח,יב) יִפְתַּח ה' לְךָ אֶת אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת הַשָּׁמַיִם לָתֵת מְטַר אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ.
מפתח של חיה מנין? דכתיב (בראשית ל,כב) וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת רָחֵל וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים וַיִּפְתַּח אֶת רַחְמָהּ.
מפתח של תחיית המתים מנין? דכתיב (יחזקאל לז,יג) וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' בְּפִתְחִי אֶת קִבְרוֹתֵיכֶם וּבְהַעֲלוֹתִי אֶתְכֶם מִקִּבְרוֹתֵיכֶם עַמִּי.
במערבא אמרי [בארץ ישראל היו אומרים]: אף מפתח של פרנסה, דכתיב (תהילים קמה,טז) "פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן" .
ורבי יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא [מה טעם לא החשיב זאת]? אמר לך: גשמים היינו פרנסה.
MISHNA: From when, i.e., from which date, does one begin to mention the might of the rains by inserting the phrase: He makes the wind blow and rain fall, in the second blessing of the Amida prayer? Rabbi Eliezer says: The phrase is inserted from the first Festival day of the festival of Sukkot. Rabbi Yehoshua says: From the last Festival day of the festival of Sukkot. Rabbi Yehoshua said to Rabbi Eliezer: Since rain is nothing other than a sign of a curse during the festival of Sukkot, as rainfall forces Jews to leave their sukkot, why should one mention the might of rain during this period? Rabbi Eliezer said to him: I too did not say that it is proper to request rain at this time, but it is proper only to mention the phrase: He makes the wind blow and rain fall, in its due time. Rabbi Yehoshua said to him: If so, i.e., if reciting the phrase does not constitute a request for rain, one should always mention rain, even in the summer. The mishna states a general principle: One requests rain only immediately preceding the rainy season. Rabbi Yehuda says: With regard to the one who passes before the ark as prayer leader on the concluding Festival day of the festival of Sukkot, the Eighth Day of Assembly: The last prayer leader, who leads the additional prayer, mentions rain, whereas the first prayer leader, for the morning prayer, does not mention rain. The opposite is the case at the conclusion of the period for mentioning rain on the first Festival day of Passover: Here, the first prayer leader, who leads the morning prayer, mentions rain, while the last prayer leader, who leads the additional prayer, does not mention rain. GEMARA: The Gemara asks: Where does the tanna of the mishna stand, that he teaches: From when? The mishna’s opening question indicates that it has already been established that there is an obligation to mention rain at this time of the year. Where is this obligation stated? The Gemara answers: The tanna is standing there, i.e., he bases himself on a mishna in Berakhot. As it teaches (Berakhot 33a): One mentions the might of the rains and recites: He makes the wind blow and the rain fall in the second blessing of the Amida prayer, the blessing of the resurrection of the dead. And the request for rain: And grant dew and rain as a blessing, is recited in the ninth blessing of the Amida prayer, the blessing of the years. And the prayer of distinction [havdala] between the sacred and the profane, recited in the evening prayer following Shabbat and Festivals, is recited in the fourth blessing of the Amida prayer: Who graciously grants knowledge. And it is based on that mishna, which establishes the obligation to request for rain, that this mishna teaches: From when does one begin to mention the might of the rains. The Gemara asks: But if so, let the tanna teach this halakha there, in tractate Berakhot, at the beginning of the order of Zera’im. What is different about this case that he left it until here, toward the end of the order of Moed? In other words, if this issue is indeed a continuation of the mishna in Berakhot, why did the tanna neglect it until tractate Ta’anit? The Gemara answers: Rather, the tanna interrupted a discussion from tractate Rosh HaShana. As we learned in a mishna there: And on the festival of Sukkot all creatures are judged for water. Since the tanna taught: And on the festival of Sukkot all creatures are judged for water, from which it can be inferred that one should request rain near the time of this judgment, he taught here: From when does one mention the might of the rains. § The Gemara asks a question with regard to the language of the mishna: And let the tanna simply teach: From when does one mention the rains. What is the meaning of the phrase: The might of the rains? Rabbi Yoḥanan said: Because the rains fall with might. The might of the rain displays God’s power in the world, as it is stated: “Who does great things beyond comprehension, marvels without number” (Job 5:9). And it is also written: “Who gives rain upon the earth, and sends water upon the fields” (Job 5:10). The Gemara asks: From where may it be inferred that these verses indicate that rainfall is considered a mighty act of God? Rabba bar Sheila said: This is derived by means of a verbal analogy between the term “comprehension” here and the term “comprehension” from a passage that deals with the creation of the world. Rabba bar Sheila elaborates on this verbal analogy. It is written here: “Who does great things that are beyond comprehension,” and it is written there, with regard to the creation of the world: “Have you not known? Have you not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, does not grow faint or weary? His discernment is beyond comprehension” (Isaiah 40:28). This shows that both creation and rainfall are beyond comprehension. And concerning the creation of the world, it is written elsewhere: “Who sets firm the mountains with Your strength; Who is girded with might” (Psalms 65:7). From this verse it can be inferred that rainfall, like the creation of the world, reflects God’s might. The Gemara asks: And from where do we derive that rain must be mentioned specifically in the Amida prayer? The Gemara answers: As it was taught in a baraita with regard to the verse: “To love the Lord your God and to serve Him with all your heart” (Deuteronomy 11:13). Which is the service of God that is performed in the heart? You must say that this is referring to prayer. And, afterward, it is written: “And I shall give the rain of your land in its due time, the first rain and the last rain” (Deuteronomy 11:14). This juxtaposition teaches that it is appropriate to request rain while engaged in the service of the heart, i.e., prayer. § The Gemara cites related statements concerning the idea that rainfall provides evidence of God’s might. Rabbi Yoḥanan said: There are three keys maintained in the hand of the Holy One, Blessed be He, which were not transmitted to an intermediary, i.e., God tends to these matters Himself. And they are: The key of rain, the key of birthing, and the key of the resurrection of the dead. Rabbi Yoḥanan cites verses in support of his claim. The key of rain, as it is stated: “The Lord will open for you His good treasure, the heavens, to give the rain of your land in its due time” (Deuteronomy 28:12), indicates that rainfall is controlled by God Himself. From where is it derived that the key of birthing is maintained by God? As it is written: “And God remembered Rachel and listened to her, and He opened her womb” (Genesis 30:22). From where is it derived that the key of the resurrection of the dead is maintained by God Himself? As it is written: “And you shall know that I am the Lord when I have opened your graves” (Ezekiel 37:13). In the West, Eretz Yisrael, they say: The key of livelihood is also in God’s hand, as it is written: “You open Your hand and satisfy every living thing with favor” (Psalms 145:16). The Gemara asks: And what is the reason that Rabbi Yoḥanan did not consider this key of livelihood in his list? The Gemara answers that Rabbi Yoḥanan could have said to you: Rain is the same as livelihood in this regard, as rain is indispensable to all livelihoods. § The mishna taught that Rabbi Eliezer says: One mentions rain from the first Festival day of the festival of Sukkot etc. A dilemma was raised before the Sages: From where did Rabbi Eliezer derive this halakha? He must have learned it from one of the two mitzvot of Sukkot that are linked to rain. Did he derive it from the mitzva to wave the lulav, or did he derive it from the obligation of the water libation? The Gemara clarifies the significance of this dilemma: Did he derive this halakha from the lulav, in which case one would say: Just as the mitzva to take the lulav applies during the day and not at night, so too, the mention of rain begins during the day of the first Festival day of Sukkot. Or perhaps he derives this halakha from the water libation, in which case one would say: Just as the water libation can be prepared from the first night of Sukkot, as the Master said, with regard to the verse: “And their meal-offerings and their libations” (Numbers 29:18), and certain meal-offerings and libations may be brought even at night, so too, the mention of rain begins from the evening. The Gemara seeks to resolve this dilemma: Come and hear a resolution, as Rabbi Abbahu said that Rabbi Eliezer derived this halakha from nothing other than the case of lulav. Some say that Rabbi Abbahu learned this claim by way of a tradition, which was the source of Rabbi Eliezer’s opinion; and some say that he learned it from a baraita. The Gemara asks: What is the baraita from which Rabbi Abbahu may have derived his statement? The Gemara answers: As it is taught in a baraita: From when does one begin to mention the rains in his prayers? Rabbi Eliezer says: From the time that one takes the lulav, i.e., the first day of Sukkot. Rabbi Yehoshua says: From the time that one puts the lulav down, i.e., at the conclusion of Sukkot. § The baraita cites a discussion of these opinions. Rabbi Eliezer said: It is since these four species, the lulav and the other species taken with it, come only to offer appeasement for water, as they symbolize the rainfall of the coming year. And this symbolism is as follows: Just as these four species cannot exist without water, as they need water to grow, so too, the world cannot exist without water. Therefore, it is proper to mention rain in one’s prayers when taking the four species. Rabbi Yehoshua said to him in response: But rain during the festival of Sukkot is nothing other than a sign of a curse. Rabbi Eliezer said to Rabbi Yehoshua: I too did not say that it is proper to ask for rain at this time, but only to mention it. And just as with regard to the resurrection of the dead, one mentions it the entire year and yet it will come only at its proper time, when God wills the resurrection, so too, one mentions the might of the rains all the year, and they fall only in their season. Therefore, if one seeks to mention rain throughout the year, he may mention it. Rabbi Yehuda HaNasi says: I say that when one ceases to request rain, one also ceases to mention it. Rabbi Yehuda ben Beteira says: On the second day of the festival of Sukkot one mentions rain, rather than on the first day. Rabbi Akiva says: On the sixth day one mentions rain. Rabbi Yehuda says in the name of Rabbi Yehoshua: With regard to the one who passes before the ark as prayer leader on the concluding Festival day of the festival of Sukkot, the Eighth Day of Assembly, the last prayer leader of the additional prayer mentions rain, whereas the first prayer leader for the morning prayer does not mention rain. Conversely, on the first Festival day of Passover, the first prayer leader mentions rain, while the last prayer leader does not mention rain. The Gemara asks: Rabbi Eliezer is speaking well to Rabbi Yehoshua. How does Rabbi Yehoshua respond to Rabbi Eliezer’s powerful argument that one can mention God’s praises at any time of the year? The Gemara answers: Rabbi Yehoshua could have said to you: Granted, with regard to the resurrection of the dead, one mentions this daily, as although it is not fulfilled every day, any day is fit to be its proper time. However, in the case of rain, are all times when it falls its proper time? But didn’t we learn in a mishna (12b): If the month of Nisan has ended and rains subsequently fall, they are a sign of a curse, as it is stated: “Is not the wheat harvest today? I will call to the Lord that He may send thunder and rain, and you will know and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of the Lord, in asking you a king” (I Samuel 12:17). § The baraita states that Rabbi Yehuda ben Beteira says: On the second day of the festival of Sukkot, one begins to mention rain. The Gemara asks: What is the reason for this ruling of Rabbi Yehuda ben Beteira? The Gemara answers: As it is taught, in a baraita that deals with the source for the water libation on Sukkot, that Rabbi Yehuda ben Beteira says: The Torah alludes to the water libation in its description of the libations of the additional offerings of Sukkot. The Torah uses a slightly different term for the libations of certain days. On most days, it states that the sin-offering must be brought with “its libation [veniskah]” (e.g., Numbers 29:16), in the singular form. By contrast, it is stated on the second day that one must offer “their libations [veniskeihem]” (Numbers 29:19). The plural form indicates the presence of multiple offerings. And furthermore, it is stated concerning the sin-offering libations on the sixth day: “And its libations [unsakheha]” (Numbers 29:31), which is again a plural form that is referring to many libations. And finally, it is stated, with regard to the libations of the additional offering on the seventh day, that they must apportion the respective animals, i.e., oxen, rams, and sheep: “According to their laws [kemishpatam]” (Numbers 29:33), using another plural form which differs from the phrase used on the other Festival days: “According to the law [kamishpat]” (e.g., Numbers 29:19), in the singular. These variations yield the three superfluous letters mem, yod, and mem, from veniskeiheM, unsakhEha, and kemishpataM, which together spell the Hebrew word for water [MaYiM]. The letter yod is represented in unsakhEha with the letter E and in MaYiM with the letter Y. From here one learns an allusion to the mitzva of the water libation in the Torah. The Gemara asks: And what is different about the second day that Rabbi Yehuda ben Beteira took it as the day on which one begins to mention rain? The Gemara answers: The reason is that when the verse first alludes to the water libation, it is on the second day of Sukkot that it alludes to it (Numbers 29:19). Therefore, on the second day one begins to mention rain. The baraita stated that Rabbi Akiva says: On the sixth day one begins to mention rain. The Gemara explains that this ruling is based on the allusion to the water libation in the offering of this day. As it is stated on the sixth day: “And its libations [unsakheha]” (Numbers 29:31). The allusion is written in the plural, which indicates that the verse is speaking of two libations: One is the water libation and the other one is the standard wine libation. The Gemara raises an objection: Even if it is accepted that the verse is referring to two libations, one can say that both libations are of wine. The Gemara answers: Rabbi Akiva holds in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda ben Beteira, who said that the superfluous letters of these verses allude to water [mayim]. This proves that the additional libation of the sixth day must be a water libation.
דיון
נקודות לעיון
 • מהם אותם מפתחות? מיהו השליח?
 • מה מחבר בין גשם, חיה (יולדת) ותחיית המתים?
 • מדוע דווקא הם אינם נמסרים ביד שליח?
 • איך הפרנסה משתלבת בתמונה העולה מהמדרש?
 • מה מייצגים הגשם, היולדת ותחיית המתים כמטפורה? מה מסמל כל אחד מהם בעבורכם? מתי אתם חשים כי הם "סגורים", ומה "פותח" אותם?
 • האם ריש לקיש ורבי יוחנן מסכימים עם קהלת, ש'עת ללדת ועת למות'?
תרצה אתר, גשם הקשב לנשים
גשם הקשב לנשים/ תרצה אתר
עַד רֶדֶת הָעֶרֶב,
גֶּשֶׁם. הַקְשֵׁב לַנָּשִׁים בַּחַלּוֹן,
עַד רֶדֶת הַחֹשֶׁךְ. גֶּשֶׁם, הַקְשֵׁב
לַנָּשִׁים הַצּוֹפוֹת בַּוִּילוֹן.

גַּם לָנוּ אֲדָמָה שֶׁמְּחַכָּה
לְמַשֶּׁהוּ מִלְּמַעְלָה.
גַּם בָּנוּ יֵשׁ אֵימָה וּזְעָקָה
לְמַשֶּׁהוּ פּוֹרֵחַ... וְכֵן הָלְאָה...

עַד סוֹף הַשָּׁבוּעַ, גֶּשֶׁם.
הַקְשֵׁב לַנָּשִׁים בַּחַלּוֹן,
עַד קֵץ הַשְּׁבוּעַיִם. גֶּשֶׁם, הַקְשֵׁב
לַנָּשִׁים הָעוֹמְדוֹת וּמְחַכּוֹת.

גַּם לָנוּ בַּחֲצַר גִּנָּה קְטַנָּה
רֵיקָה מִזֹּהַר דֶּשֶׁא.
גַּם אָנוּ מְצַפּוֹת עַד אֵין בֵּינָהּ
לְמַשֶּׁהוּ בָּרוּךְ כְּמוֹ הַגֶּשֶׁם.

גַּם בְּתוֹכֵנוּ מְחַכָּה, שׁוֹתֶקֶת,
חֶלְקַת אֶרֶץ קְטַנָּה, חֲרֵבָה.
וְהַגֶּשֶׁם שֶׁלָּנוּ אִחֵר לָרֶדֶת.
הַגֶּשֶׁם שֶׁלָּנוּ
טֶרֶם בָּא.

אַךְ הַגֶּשֶׁם שֶׁלָּנוּ יָבוֹא
עֲנָנִים כְּבָר זָעִים בַּמֶּרְחָק.
הַגֶּשֶׁם שֶׁלָּנוּ קָרֵב, קָרַב
בְּצַעֲדֵי עֲנָק.

הַקְשֵׁב לַנָּשִׁים בַּחַלּוֹן.
גֶּשֶׁם אַדִּיר וְנוֹהֵר.
הַקְשֵׁב, אֵיךְ קוֹרְאוֹת הֵן בְּזוֹ אַחַר זוֹ -
הוּא חוֹזֵר
הוּא חוֹזֵר
הוּא חוֹזֵר.
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאק"ום
www.acum.org.il
דיון
נקודות לעיון
 • לְמה מצפות הנשים העומדות בחלון, לפי דעתכם?
 • מדוע הן פונות דווקא אל הגשם?
 • מדוע נוקט השיר לשון רבות – נשים – ולא 'אשה'?
 • מי חוזר בסוף השיר? ומה יקרה כשיחזור?