פרשת מסעי – "למה נכתבו המסעות הללו?"
הדף מאת: אברהם יוסקוביץ' / גשר - מפעלים חינוכיים
פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר ומתארת לפרוטרוט את התחנות הרבות במסע נדודיהם של בני ישראל במדבר במשך ארבעים שנה. רשימה זו של "ויסעו...ויחנו" מעלה שאלה עקרונית: אילו תכנים ראויים להיכתב ולהיזכר לדורי דורות בספר המקודש ביותר? בלימוד זה נבדוק מדוע ראתה התורה צורך לפרט את המסע ומה חלקה של תקופה מכריעה זו בעיצוב דמותו של עם ישראל.
מקור מרכזי
(א) אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן: (ב) וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם עַל פִּי ה’ וְאֵלֶּה מַסְעֵיהֶם לְמוֹצָאֵיהֶם: (ג) וַיִּסְעוּ מֵרַעְמְסֵס... (ה) וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס וַיַּחֲנוּ בְּסֻכֹּת: (ו) וַיִּסְעוּ מִסֻּכֹּת וַיַּחֲנוּ בְאֵתָם אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַמִּדְבָּר: ... (מא) וַיִּסְעוּ מֵהֹר הָהָר וַיַּחֲנוּ בְּצַלְמֹנָה: (מב) וַיִּסְעוּ מִצַּלְמֹנָה וַיַּחֲנוּ בְּפוּנֹן: (מג) וַיִּסְעוּ מִפּוּנֹן וַיַּחֲנוּ בְּאֹבֹת: (מד) וַיִּסְעוּ מֵאֹבֹת וַיַּחֲנוּ בְּעִיֵּי הָעֲבָרִים בִּגְבוּל מוֹאָב: (מה) וַיִּסְעוּ מֵעִיִּים וַיַּחֲנוּ בְּדִיבֹן גָּד: (מו) וַיִּסְעוּ מִדִּיבֹן גָּד וַיַּחֲנוּ בְּעַלְמֹן דִּבְלָתָיְמָה: (מז) וַיִּסְעוּ מֵעַלְמֹן דִּבְלָתָיְמָה וַיַּחֲנוּ בְּהָרֵי הָעֲבָרִים לִפְנֵי נְבוֹ: (מח) וַיִּסְעוּ מֵהָרֵי הָעֲבָרִים וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ: (מט) וַיַּחֲנוּ עַל הַיַּרְדֵּן מִבֵּית הַיְשִׁמֹת עַד אָבֵל הַשִּׁטִּים בְּעַרְבֹת מוֹאָב:
These are the stages of the children of Israel, by which they went forth out of the land of Egypt by their hosts under the hand of Moses and Aaron. And Moses wrote their goings forth, stage by stage, by the commandment of the LORD; and these are their stages at their goings forth. And they journeyed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with a high hand in the sight of all the Egyptians, while the Egyptians were burying them that the LORD had smitten among them, even all their first-born; upon their gods also the LORD executed judgments. And the children of Israel journeyed from Rameses, and pitched in Succoth. And they journeyed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness. And they journeyed from Etham, and turned back unto Pihahiroth, which is before Baal-zephon; and they pitched before Migdol. And they journeyed from Penehahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness; and they went three days’journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah. And they journeyed from Marah, and came unto Elim; and in Elim were twelve springs of water, and threescore and ten palm-trees; and they pitched there. And they journeyed from Elim, and pitched by the Red Sea. And they journeyed from the Red Sea, and pitched in the wilderness of Sin. And they journeyed from the wilderness of Sin, and pitched in Dophkah. And they journeyed from Dophkah, and pitched in Alush. And they journeyed from Alush, and pitched in Rephidim, where was no water for the people to drink. And they journeyed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai. And they journeyed from the wilderness of Sinai, and pitched in Kibroth-hattaavah. And they journeyed from Kibroth-hattaavah, and pitched in Hazeroth. And they journeyed from Hazeroth, and pitched in Rithmah. And they journeyed from Rithmah, and pitched in Rimmon-perez. And they journeyed from Rimmon-perez, and pitched in Libnah. And they journeyed from Libnah, and pitched in Rissah. And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelah. And they journeyed from Kehelah, and pitched in mount Shepher. And they journeyed from mount Shepher, and pitched in Haradah. And they journeyed from Haradah, and pitched in Makheloth. And they journeyed from Makheloth, and pitched in Tahath. And they journeyed from Tahath, and pitched in Terah. And they journeyed from Terah, and pitched in Mithkah. And they journeyed from Mithkah, and pitched in Hashmonah. And they journeyed from Hashmonah, and pitched in Moseroth. And they journeyed from Moseroth, and pitched in Bene-jaakan. And they journeyed from Bene-jaakan, and pitched in Hor-haggidgad. And they journeyed from Hor-haggidgad, and pitched in Jotbah. And they journeyed from Jotbah, and pitched in Abronah. And they journeyed from Abronah, and pitched in Ezion-geber. And they journeyed from Ezion-geber, and pitched in the wilderness of Zin—the same is Kadesh. And they journeyed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.— And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fifth month, on the first day of the month. And Aaron was a hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor. And the Canaanite, the king of Arad, who dwelt in the South in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.— And they journeyed from mount Hor, and pitched in Zalmonah. And they journeyed from Zalmonah, and pitched in Punon. And they journeyed from Punon, and pitched in Oboth. And they journeyed from Oboth, and pitched in Ije-abarim, in the border of Moab. And they journeyed from Ijim, and pitched in Dibon-gad. And they journeyed from Dibon-gad, and pitched in Almon-diblathaim. And they journeyed from Almon-diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, in front of Nebo. And they journeyed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by the Jordan at Jericho. And they pitched by the Jordan, from Beth-jeshimoth even unto Abel-shittim in the plains of Moab.
למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום. שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה. שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות - צא מהם י"ד, שכולם היו בשנה ראשונה, קודם גזירה, משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה. שמשם נשתלחו המרגלים, שנאמר (במדבר יב) 'ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן' [ומיד אחר כך] (שם יג) 'שלח לך אנשים'. וכאן [בסדר המסעות, פסוק יח] הוא אומר 'ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה', למדת שהיא [=רתמה] במדבר פארן [שבפרק יב]. ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים, נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן. ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת: משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך.

מושגים
  • רש"י - רבי שלמה יצחקי - (1105-1040) מגדולי פרשני המקרא והתלמוד, בלשן, מנהיג ופוסק הלכה. מחשובי הראשונים. פירושו לתנ"ך נוטה לפשט אך הוא שילב בו גם מדרשי חז"ל.
אלה מסעי THESE ARE THE JOURNEYS (STAGES) [OF THE CHILDREN OF ISRAEL] — Why are these stations recorded here? In order to make known the loving acts of the Omnipresent: that although He had decreed against them to make them move about and wander in the wilderness, you should not think that they wandered and moved about without cessation from one station to another station all the forty years, and that they had no rest, for you see that there are here only forty-two stages. Deduct from them fourteen, all of which were their stopping places in the first year after they left Egypt, before the decree was made, viz., from the time when they journeyed from Rameses until when they came to Rithmah whence the spies were sent out — as it is said. (Numbers 12:16): “And afterwards the people journeyed from Hazeroth, [and encamped in the wilderness of Paran], whereupon the Lord said unto Moses, (Numbers 13:2) "Send thee men [who may search out the land]”; and here (v. 18) it states, “and they journeyed from Hazeroth and they encamped in Rithmah”, so you learn that it (Rithmah) is in the wilderness of Paran. — Further deduct from them the eight stages which were after Aaron’s death viz., those from Mount Hor to the plains of Moab in the fourtieth year (v. 38). It follows that during the whole of the thirty eight years they made only twenty journeys. This is excerpted from the work of R. Moses the Preacher. — R. Tanchuma gave another explanation of it (of the question why these stages are here recorded). A parable! It may be compared to the case of a king whose son was ill and whom he took to a distant place to cure him. When they returned home the father began to enumerate all the stages, saying to him, “Here we slept, here we caught cold, here you had the head-ache, etc.” (Midrash Tanchuma 4:10:3.
דיון
1. מה הקושי של רש"י? מדוע הוא מתמודד עם שאלה זו דווקא בפסוקים אלה?
2.מה לדעתכם תפקידם של פסוקים כגון אלה המספקים אינפורמציה שהיא לכאורה טרחנית ומיותרת?
3. כיצד עונה רש"י על קושי זה? מה ההבדל בין שתי התשובות? איזו עדיפה בעיניכם?
רמב"ם, מורה הנבוכים, חלק ג' פרק נ'
יש כאן דברים שהם סתרי תורה גם כן, כבר נכשלו בהם רבים וצריך לבארם, והם אלו הספורים אשר ספר בתורה, אשר יחשבו רבים שאין תועלת בזכרם... ומזה הזכרת המסעות יֵרָאה מפשוטו של ענין שזכר מה שאין תועלת בו כלל, ומפני זאת המחשבה העולה על הלב אמר "וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם עַל פִּי ה’" [כלומר משה כתב על פי ה' ולא מעצמו], ומקום הצורך אליו גדול מאד, מפני שכל הנסים אין אמתתם ברורה רק [ל]מי שראם, אך לעתיד יהיה זכרונם סיפור, ואפשר שיכזיבם השומע, וידוע שאי אפשר להיות וגם לא יצוייר שיהיה הפלא עומד קיים לדורות לבני אדם כלם. ומפלאי התורה מן הגדולים שבהם, עמוֹד ישראל במדבר ארבעים שנה והִמצֵא בו המן בכל יום, והמדבר ההוא כמו שזכר הכתוב [דברים ח] נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב וְצִמָּאוֹן אֲשֶׁר אֵין מָיִם, והם מקומות רחוקים מאד מן הישוב, בלתי טבעיים לאדם ... ואלו [=ההישרדות של עם שלם, תקופה ארוכה בתנאים קשים] כלם מופתים גדולים גלוים נראים, וכאשר ידע השם יתעלה שאפשר לפקפק באלו המופתים בעתיד, כמו שמפקפקים בשאר הסיפורים, ויחשבו שעמידתם היתה במדבר קרוב מן הישוב שאפשר לאדם לעמוד בו, כמו המדברות ששוכנים בהם הערביים היום, או שהם מקומות שאפשר לחרוש בהם ולזרוע ולקצור, או להזון באחד הצמחים אשר היו שם, או שמִטֶבע המן לרדת במקומות ההם תמיד, או שיש במקומות ההם בארות מים, ומפני זה הסיר המחשבות ההם כֻּלַם, וחִזֵק עניני אלו הפלאים כֻּלַם בְּבאוּר המסעות ההם, שיראו אותם הבאים וידעו גודל הפלא, בישיבת מין האדם במקומות ההם ארבעים שנה.

מושגים
  • הרמב"ם - רבי משה בן מימון, מגדולי ישראל שבכל הדורות, נולד בקורדובה שבספרד בשנת ד"א תתצ"ח (1138) ונפטר בשנת ד"א תתקס"ה (1204) בפוסטט (קהיר העתיקה) שבמצרים. פילוסוף ורופא. ספריו הם מהמרכזיים בתחומי היהדות השונים: פרשנות - פירוש למשנה, הלכה - משנה תורה לרמב"ם, פילוסופיה יהודית - מורה נבוכים. עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה" והוכתר בכינוי "הנשר הגדול".
דיון
1. כיצד משיב הרמב"ם לקושי?
2. מה פשר הביטוי "סתרי תורה"? מדוע "יש כאן דברים שהם סתרי תורה" לדעתו?
ר' עובדיה סְפוֹרנוֹ, על במדבר, פרק לג, פסוק א'
רצה האל יתברך שיכתבו מסעי ישראל להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה, באופן שהיו ראויים להכנס לארץ.

מושגים
  • רבי עובדיה ספורנו - (1550-1470)מגדולי חכמי איטליה, איש אשכולות, רב, דיין, מורה, רופא ופילוסוף דגול. בנוסף לפירושו לתורה ולכמה מספרי נ"ך, כתב פירוש לפרקי אבות וספרים בפילוסופיה, מתמטיקה ודקדוק עברי.
דף הנחיות למנחה:
מסעי דף למנחה הדס.doc