הנוער של בן גוריון
הדף מאת: חיים אלבום / המכון למורשת בן גוריון
אם בן גוריון היה נכנס היום לאחד מהתיכונים בארץ, האם הוא היה מרוצה? האם חזונו לחינוך הנוער בישראל היה משתנה עם השנים? ומה דעתכם על תפיסותיו בנוגע לחינוך? דף לימוד זה הוכן כחלק מפרויקט "שבוע ציונות 2012" שנערך בדף הפייסבוק של מדרשת בשיתוף המכון למורשת בן גוריון.
דיון
שאלות למחשבה
אם בן גוריון היה נכנס היום לאחד מהתיכונים בארץ, האם הוא היה מרוצה?
כיצד מבין בן גוריון את מקומו של הנוער ב'בניית הואמה'? האם זה עדיין רלוונטי?
מה ניתן לעשות, לדעתכם כדי לקרב בין החזון למציאות?
דוד בן גוריון, מתוך: ישיבה 224 של הכנסת החמישית, דברי הכנסת, 36, עמ' 1265, 26.02.1963
בעיית החינוך
בעית החינוך היא ראשונה בערכה ובדחיפותה אחרי בעיית הבטחון. ויש לעשות מאמץ מקסימלי ... למען הבטיח צרכי החינוך של הדור החדש הגדל בארץ, כי דור זה יעצב את דמות העם הישראלי, דמותו האינטלקטואלית והמוסרית.
דוד בן גוריון, מתוך: דוד בן-גוריון, 'קריירה או שליחות', 10.06.1954, חזון ודרך, ה, עמ' 209
קריירה מול שליחות
דמות האדם בישראל פירושה קודם-כל - דמות הנוער בישראל, יכלתו היוצרת, יוזמתו החלוצית, נאמנותו לשליחות שהטילה עליו ההיסטוריה בדורנו. נוער קארייריסטי, שעיניו לבצע, לחיים ריקים, לרווחים קלים, לקיום פאראסיטי - נוער כזה יהווה הנשק הסודי של אויבינו, בו יכריעו בנקל את עם ישראל.
דוד בן גוריון, מתוך: מכתב לעמוס עוז, 28.03.1954, הזקן והעם, עמ' 247
תפקיד הנוער
נהניתי מאד מכתיבתך, אם כי לא הסכמתי לכמה מדבריך ולא אגע בחלוקי הדעות מחוץ לאחד. לא נראית לי, כתפקיד הנוער, המלחמה בשחיתות. זוהי תעודת מבקר-המדינה, המשטרה, המשפט - ואני סומך עליהם. תעודת הנוער, וכן תעודת כל איש טוב במדינה - היא להרבות אור, לעשות קצת יותר משהמדינה מחיבת אותו, עד כמה שאפשר - לעשות המכסימום. ועשיה שיש בה ממש היא עשיה חיובית, לא מניעת הרע של אחרים, אלא עשית הטוב בעצמך, במלוא יכולתך היוצרת. והדברים החיוביים שיש לעשות - ואין המדינה יכולה לצוות עליהם - הם בעיקרם שנים: הליכה לעולים והליכה להתיישבות חלוצית, והתיישבות חלוצית בעיני היא התיישבות הכורכת יחד עם עבודת האדמה (בגליל ובנגב) צרכי הבטחון, השכלה גבוהה, כיבוש הים והאויר ושרותי המדינה. אם אלפי בחורים צעירים יקומו ויעשו זאת - יחניקו ממילא כל שחיתות וריקנות. האור מגרש מאליו החושך.
דוד בן גוריון, מתוך: 'מהפכת הרוח', באסיפת בעלי מקצועות חופשיים, 15.01.1949, חזון ודרך, א, עמ' 37
זכויות המורים
שום גוף מקצועי בארץ אינו יכול להתברך שהוא מגלם וממצה כשהוא לבדו את כל צרכי האומה. אבל אם יש בישוב גוף אחד שיש לו זכות זו יותר מאשר לגופים האחרים, הרי זה ציבור המורים שבידיו הופקד הדור הצעיר, זאת אומרת, האומה העתידה.
קישורים לרקע והרחבה:
אתר המכון למורשת בן גוריון
דף מספר 2 בסדרה בן גוריון, דפים נוספים בסדרה:
1 3