מגילת רות - על פיתוי ונישואים אסורים שהבטיחו מלכות עולם
הדף מאת: איתן גור אריה / מכון גנדל
מגילת רות בפשטותה הינה סיפור אודות משפחה שירדה מהארץ לנסות מזלה בגולת מואב, והגורל התאכזר אליה. נעמי אם המשפחה, שהיא וכלותיה הפכו לעריריות, מחליטה לשוב לנחלת בעלה ולהעביר שם את שארית ימיה. החלטתה של כלתה המואבייה רות לעקור עימה מגלה סיפור הרואי שנתוני הפתיחה שלו מתרחשים בשולי החברה, בחברת חסרי כל כמותן, החיים בחסדי החברה הנורמטיבית ונדיבותה, עוברת דרך סיפור אהבה מרתק הכולל סממנים רומנטיים וסצנות פיתוי קלאסיים בין רות לאחד מראשי הקהילה – בועז - שלימים יגאלנה, ישאנה לאישה חרף היותה בת לעם האסור בקשרי חיתון עם עם ישראל, ושניהם יהפכו לסבא וסבתא גדולים של דוד המלך, שזכה לשבועה למלכות עולם: הקב"ה מבטיח לו שמלך בישראל יהיה רק מצאצאיו . נקרא את מגילת רות כפשוטה, נעסוק בנושא הפיתוי ונחשוף את אחת מלבנות היסוד במחשבת חז"ל, קריאתם והבנתם את מגילת רות.
איסור חיתון עם עמוני ומואבי
(ד) לֹא-יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא-יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה' עַד-עוֹלָם. (ה) עַל-דְּבַר אֲשֶׁר לֹא-קִדְּמוּ אֶתְכֶם בַּלֶּחֶם וּבַמַּיִם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר שָׂכַר עָלֶיךָ אֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר מִפְּתוֹר אֲרַם נַהֲרַיִם לְקַלְלֶךָּ. (ו) וְלֹא אָבָה ה' אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹעַ אֶל-בִּלְעָם וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת-הַקְּלָלָה לִבְרָכָה כִּי אֲהֵבְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ. (ז) לֹא-תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם וְטֹבָתָם כָּל-יָמֶיךָ לְעוֹלָם. (ח) לֹא-תְתַעֵב אֲדֹמִי כִּי אָחִיךָ הוּא לֹא-תְתַעֵב מִצְרִי כִּי-גֵר הָיִיתָ בְאַרְצוֹ. (ט) בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי יָבֹא לָהֶם בִּקְהַל ה'
An Ammonite or a Moabite shall not enter into the assembly of the LORD; even to the tenth generation shall none of them enter into the assembly of the LORD for ever;
דיון
כיצד ניתן להבין את הציווי על העמוני והמואבי? מהן האפשרויות להבנת הפסוק ?

איזה פירוש מעשי נותנים לפסוק זה מחלון וכיליון במגילת רות (אולי באישור הוריהם אלימלך ונעמי) ?
הכרה בעובדת נישואי תערובת
...וימת אלימלך איש נעמי, ולא היה לבניו ללמוד מאביהם לחזור לא"י ?! ומה עשו - אף הם נשאו להם נשים מואביות שלא הטבילו אותם ולא גיירו אותן, שם האחת ערפה שהפכה עורף לחמותה ושם השנית רות שראתה דברי חמותה...
(Lev. 25:25:) ”When your relative becomes poor and sells some of his property, then his redeemer shall come.” Who is his redeemer? I am He, as stated (in Jer. 50:33-34), “The Children of Israel […] are oppressed […]. Their Redeemer is mighty, His name is the Lord of hosts […].” Seven names are given to the poor.14Cf. Lev. R. 34:6, which lists eight names. And they are the following: crushed (dakh), poor ('ani), lowly (makh), dispossessed (rash), oppressed (tekhakhim),15Cf. Lev. R. 34:6, followed by Yalqut Shim‘oni, Lev. 665, which reads dal (“impoverished”) here. wretched (misken), and pauper (evyon). [(Lev. 25:25:) “When your relative becomes poor.”] This text is related (to Ps. 106:43), “Many times He delivered them, but they rebelled; so they became poor through their iniquity.” You find that in the days that the Judges judged, Israel served idols; so they were enslaved in the hands of the peoples of the world, as stated (in Jud. 3:7-8), “Then the Children of Israel did evil in the sight of the Lord…. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he delivered them into the hands of Cushan.” What did they do (according to vs. 9)? “The Children of Israel cried unto the Lord, and the Lord raised up a savior for the Children of Israel [to save them, i.e.,] Othniel ben Kenaz.” They immediately repented and were redeemed. So [it happened] another time, as stated (in Jud. 3:12), “Then the Children of Israel again did evil….” They immediately repented; so the Lord raised up a redeemer for them, Ehud ben Gera the Binyaminite; and they were redeemed at his hands. Then they served idols again and were sold into the hands of Sisera, as stated (in Jud. 4:3), “and he oppressed the Children of Israel with might twenty years.” What is the meaning of “with might?” With blasphemies and with curses, just as you say (in Mal. 3:13), “Your words have been mighty against me.” When they repented, He raised up Barak and Deborah as redeemers for them; and they were redeemed at their hands. Ergo (in Ps. 106:43), “Many times He delivered them…; so they became poor through their iniquity.” What is the meaning of “so they became poor through their iniquity?” That they became impoverished in the midst of the nations, as stated (in Jud. 6:6), “And Israel became very impoverished….” What is the meaning of “and Israel became impoverished?” R. Isaac and R. Levi differed. One said, “They were impoverished (rt.: dll) from good works”; and the other said, “They did not have [enough] to bring even a poor person's (rt.: dll) offering, as stated (in Lev. 14:21), ‘If, however, he is poor (rt.: dll) and does not have the means.’” Ergo (in Ps. 106:43), “so they became poor through their iniquity,” as they had become impoverished (rt.: dll). Another interpretation (of Ps. 106:43), “Many times He delivered them”: [These words] speak about people. When trouble comes to one [of them] and he repents, the Holy One, blessed be He, delivers him. So it is the first time and the second. [If he repents, that is preferable; but if not, the Holy One, blessed be He, brings trouble upon him. And you yourself know that the Holy One, blessed be He, tests Israel to know if they will repent. First, He brings punishments against the [other] nations, as stated (Zeph. 3:6-7) “I wiped out nations: Their corner towers are desolate… I thought that she would fear Me, would learn a lesson.” [If] they repented, that is preferable; but if not, He destroys their money, as stated (Hos 7:9), “Strangers have consumed his strength….” [If they] repented, that is preferable; but if not, the Holy One blessed be He, brings evil upon one of the cities of Israel, as stated (Is. 42:25), “it blazed upon them all about… it burned among them.” [If] they repented, that is preferable; but if not, what is written (in Numbers 14:35)? “In this desert they will end, and there will they die.” And a person should not say, “The evil is not coming on my account.” He should know that he [too] will die, as stated (Amos 9:10), “All the sinners of My people shall perish [by the sword], who boast, ‘Never shall the evil overtake us or come near us.’” Come and see how difficult it is for the Holy One, blessed be He, to raise His hand against a human being. So what does He do to him? When he sins, He begins by raising His hand against his assets. From whom have you learned it? From Naomi, her sons, and Elimelech her husband, who was the head of [his] generation. When famine came, what did he do? He left the Land of Israel and went to the Land of Moab. Now the Holy One, blessed be He, was angry with him because he was prince (nasi) of [his] generation. The Holy One, blessed be He, said to him, “These have abandoned My children and left the Land of Israel a wilderness.” What is written there (in Ruth 1:3)? “Then Naomi's husband Elimelech died,” but his sons were unable to learn from their father to return to the Land of Israel. And what did they do? (According to vs. 4) They also “took Moabite wives for themselves,” whom they neither immersed nor converted.16Ruth R. 2:9. (Ibid., cont.:) “The name of the one was Orpah ('rph) and the name of the second was Ruth”: Orpah ('rph), because she turned her back ('rp) on her mother-in-law; Ruth, because she esteemed (r'th) the words of her mother-in-law. (ibid., cont.:) “And they lived there about ten years.” All those ten years (in Moab) the Holy One, blessed be He, had been warning them, that they might repent and return to the Land of Israel. When He saw that they did not repent, he began to raise His hand against their camels and against their cattle.17Lev. R. 17:4; Ruth R. 2:10; PRK 7:10; PR 17:6. When He saw that they did not repent (literally, return in repentance), immediately (in vs. 5), “Both of them, Mahlon and Chilion, also died.” Thus [you may infer] that it is difficult for the Holy One, blessed be He, to raise His hand against [a human being]. So what does He do to them? He deprives them of their assets, and they sell them. When someone sins, what does the Holy One, blessed be He, do to him first? He brings poverty upon him, so that he sells his field. If he repents, then fine; but if not he sells his house. If he repents, then fine; but if not he sells himself. How is this shown? So is it written (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor.” If he repents, then fine; but if not, see what is written in the second section; (in Lev. 25:29), “And when someone sells a dwelling house.” If he repents, then fine; but if not, (in Lev. 25:39), “When your relative becomes poor and he is sold to you.” Why all this? Because they became poor through [their] iniquities. (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come.” R. Simeon ben Johay said, “Elimelech, Salmon, So-and-So,18Peloni Almoni. According to Ruth 4:1, this was the “name” of Ruth’s most closely related redeemer. and Naomi's father were all descendants of Nahshon ben Amminadab;19BB 91a. See Ruth 4:20–21; also Exod. 6:23, according to which Nahshon ben Amminadab was Aaron’s brother-in-law. and Elimelech, Mahlon, and Chilion were leaders20Rt.: PRNS. Cf. the Gk.: pronoos (“prudent”). of the generation.” So for what reason were they punished? Because they went abroad from the Land of Israel. Thus it is stated (in Ruth 1:19), “the whole city was excited over them, [and the women said, ‘Is this Naomi?’]” What is the meaning of, “Is this (Hazot) Naomi?” You saw (hazitem) Naomi when she went abroad from the Land of Israel. What has happened to her? (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come, the one most closely related (qarov).” This is Boaz. When? When Naomi sold the field, as stated (in Ruth 4:3), “the parcel of land which belonged to our relative, [Elimelech].” (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come, the one most closely related to him.” This is Boaz, since it is stated (in Ruth 2:20), “The man is our relative (qarov), [he is one of our redeeming kin (go'el)].” At that time Ruth went to Boaz. Her mother-in-law said to her (in Ruth 3:2), “see, he is winnowing barley on the threshing floor tonight.” [If] he was a prince (nasi), would he have been winnowing on a threshing floor? It is simply because his generation was dissolute in matters of theft, and [so] he went out to guard his threshing floor. She said to her (in vs. 3), “You are to wash and anoint yourself.” Then after that (ibid), “and go down to the threshing floor.” "And I shall go down" is the actual written text (ketiv)]. What is the meaning of "and I shall go down?" She said to her, “My merit will go down with you.” Hence it is written, "And I shall go down."21Ruth R. 5:12. But she did not do as her mother-in-law had told her. What did Ruth do? [Only] after she went down to the threshing floor, she did what she was told, as stated (in vs. 6), “She went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her.”22In other words, since she only obeyed Naomi after she had arrived at the threshing floor, she must have neglected to wash and anoint herself before then. Why? It is simply that she said, “The generation was dissolute in sexual matters. What if they see me made up and say, ‘Perhaps she is a harlot?’” Therefore, “She went down to the threshing floor and” afterwards “she did just as her mother-in-law had commanded her.” (Vs. 7:) Then, when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry.” What is the meaning of “and his heart was merry?” That he was occupied with words of the Torah.23Ruth R. 5:15. Thus it is stated (Prov. 4:2), “As a good teaching…,” and it is [also] written (about wisdom in Prov. 9:5), “Come and eat of my bread.” (Ruth 3:7, cont.:) “And when he came to lie down beside the grain pile, then she came in secret.” What is the meaning of, “in secret (lt; rt.: lwt)?” [It is] just as you say (in I Sam. 21:10), “here it is wrapped (rt.: lwt) in a mantle.” (Ruth 3:8:) “Now it came to pass in the middle of the night that the man was startled. So he turned aside, [and here was a woman lying at his feet].” What is the meaning of, “turned aside (rt.: lpt)?” [It is] just as you say (in Jud. 16:29), “And Samson embraced (rt.: lpt) the two middle pillars.” That righteous man began to yell. [Fear] embraced him. (Ruth 3:9:) Then he said, “Who are you?” And she said, “I am your handmaid Ruth.” He said to her, “What have you come here to do?” She said to him, “To fulfill the Torah (in Lev. 25:25), ‘When your relative becomes poor [… then his redeemer shall come].’ Arise and fulfill the Torah.” He said to her, “Since you have come to fulfill the Torah, (Ruth 3:13:) ‘Spend the night; then it shall come to pass in the morning that, if he will redeem you, good (tov)’”; for he had a relative older than he, whose name was Tov. R. Hanina said, “She said to him, ‘And are you dismissing me with words?’” He said to her (ibid., cont.), “’As the Lord lives,’ I am not dismissing you with words.” (Ruth 4:1:) “Then Boaz went up to the gate and sat down there, and behold, the redeemer of whom Boaz had spoken was passing by.” He said to him, “Sit down, and we shall look into the Torah; what is written there? Is it not written (in Lev. 25:25), ‘When your relative becomes poor and sells some of his property, [then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…]’” Boaz said to Tov (in Ruth 4:3–4), “’Naomi is selling the parcel of land which belonged to our relative Elimelech […]. And I thought I should disclose it to you, saying, ‘Buy it,’” since you are a senior redeemer than I [and have the right] to redeem it. [Hence] (as in vs. 4, cont.,) “If you will redeem it, redeem it.” (Vs. 6:) “Then the redeemer said, ‘Acquire it for yourself.’” At that time Boaz redeemed what Naomi had sold. Now from where did Boaz learn [what to do]? From this section (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor and sells [some of his property, then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…].” And who else was [like] this? Jeremiah was [like] this. At the time that the Holy One, blessed be He, said (in Jeremiah 32:7), “Behold Hanamel the son of Shalum your uncle is coming to you…,” [Jeremiah said] (in Jeremiah 32:8), “And just as the Lord had said, my cousin Hanamel came to me in the prison compound.” Immediately, Jeremiah fulfilled this section [of the Torah], as stated (in Jeremiah 32:9), “And I bought the field.” Now from where did he learn [what to do]? From this section (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor and sells some of his property, [then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…].”
דיון
מהי מוסיף מדרש תנחומא על 'ידעותינו' בענין נישואי הבנים ?
התרת האיסור (?!)
עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות מיד. מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד, מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד ? אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה. אמר להם לא כי, הלכה אני אומר ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות:
An Ammonite and a Moabite are forbidden [to enter into the congregation of the Lord] and their prohibition is for ever. However, their women are permitted at once. An Egyptian and an Edomite are forbidden only until the third generation, whether they are males or females. Rabbi Shimon permits their women immediately. Said Rabbi Shimon: This is a kal vehomer: if where the males are forbidden for all time the females are permitted immediately, where the males are forbidden only until the third generation how much more should the females be permitted immediately. They said to him: If this is a halakhah, we shall accept it; but if it is only a logical reference, there is a refutation. He replied: This is not so, I am in fact saying a halakhah. Mamzerim and nethinim are forbidden, and their prohibition is forever, whether they be males or females.
דיון
כיצד מתיר רבי שמעון את האיסור? (ראו על תחולת איסור החיתון בדברים כ"ג פסוקים ד',ח'-ט')
מאומנות הפיתוי לאומנות הטשטוש
... ובא גואלו הקרוב אליו - זה בועז, שכך נעמי אומרת לכלתה: קרוב לנו האיש. באותה שעה הלכה לה רות אצל בועז. אמרה לה חמותה: הנה הוא זרה את גורן השעורים הלילה (רות ג') והוא היה נשיא והיה זורה את השעורים בגורן, אלא שהיה דורו פרוץ בגזל והיה יוצא לשם לשמור גורנו. אמרה לה: ורחצת וסכת ושמת שמלותיך ואחרי כן וירדת הגורן, מהו וירדתי הגורן ? כתיב ! שאמרה לה: זכותי תרד עמך. לכך כתיב וירדתי הגורן. והיא לא עשתה כן כמו שאמרה לה חמותה, היא אמרה לה ורחצת וסכת ושמת שמלותיך ואח"כ וירדת הגורן, ומה עשתה רות? לאחר שירדה לגורן עשתה כל מה שאמרה לה שנאמר (רות ג') ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה. למה לא עשתה כך? אמרה רות כלתה: הדור פרוץ בעריות שמא יראו אותי מקושטת ויאמרו שמא זונה היא. ולפיכך ותרד הגורן ואחרי כן ותעש ככל אשר צותה חמותה, ויאכל בועז וישת וייטב לבו (רות ג'). מהו וייטב לבו ? שעסק בד"ת (בדבר תורה) שנ' (משלי ד) כי לקח טוב וגו', וכתיב לכו לחמו בלחמי וגו'. ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט (רות ג) מהו בלט? כמו דאמרת הנה היא לוטה בשמלה (שמואל א' כא) ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת (רות ג). מהו וילפת? כמו דאמרת וילפת שמשון את שני עמודי וגו' (שופטים טז). התחיל אותו צדיק לצעוק. לפפתו. אמר לה : מי את? ותאמר : אנכי רות אמתך. אמר לה: ומה באתה לעשות כאן? אמרה לו: לקיים את התורה שנא' וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, אלא עמוד וקיים את התורה. אמר לה: הואיל ובאתה לקיים את התורה ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל (רות ג) שהיה לו אח גדול ממנו ושמו טוב, ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי. חי ה' שכבי עד הבקר. אמר רבי חנינא: אמרה לו: וכי בדברים אתה מוציאני ? אמר לה: חי ה', איני מוציאך בדברים. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דבר בועז (רות ד) אמר לו שב ונביט בתורה מה כתיב שם. לא כך כתיב: וכי ימיך אחיך ומכר מאחוזתו ? אמר בעז לטוב : חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה שאתה גדול ממני לגאלה אם תגאל גאל. ויאמר הגואל אל בועז: קנה לך. באותה שעה גאל בועז מה שמכרה נעמי ...

מילים
  • בדברים אתה מוציאני - הונאת דברים; אינך מתכוון לעשות כאשר דיברת
(Lev. 25:25:) ”When your relative becomes poor and sells some of his property, then his redeemer shall come.” Who is his redeemer? I am He, as stated (in Jer. 50:33-34), “The Children of Israel […] are oppressed […]. Their Redeemer is mighty, His name is the Lord of hosts […].” Seven names are given to the poor.14Cf. Lev. R. 34:6, which lists eight names. And they are the following: crushed (dakh), poor ('ani), lowly (makh), dispossessed (rash), oppressed (tekhakhim),15Cf. Lev. R. 34:6, followed by Yalqut Shim‘oni, Lev. 665, which reads dal (“impoverished”) here. wretched (misken), and pauper (evyon). [(Lev. 25:25:) “When your relative becomes poor.”] This text is related (to Ps. 106:43), “Many times He delivered them, but they rebelled; so they became poor through their iniquity.” You find that in the days that the Judges judged, Israel served idols; so they were enslaved in the hands of the peoples of the world, as stated (in Jud. 3:7-8), “Then the Children of Israel did evil in the sight of the Lord…. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he delivered them into the hands of Cushan.” What did they do (according to vs. 9)? “The Children of Israel cried unto the Lord, and the Lord raised up a savior for the Children of Israel [to save them, i.e.,] Othniel ben Kenaz.” They immediately repented and were redeemed. So [it happened] another time, as stated (in Jud. 3:12), “Then the Children of Israel again did evil….” They immediately repented; so the Lord raised up a redeemer for them, Ehud ben Gera the Binyaminite; and they were redeemed at his hands. Then they served idols again and were sold into the hands of Sisera, as stated (in Jud. 4:3), “and he oppressed the Children of Israel with might twenty years.” What is the meaning of “with might?” With blasphemies and with curses, just as you say (in Mal. 3:13), “Your words have been mighty against me.” When they repented, He raised up Barak and Deborah as redeemers for them; and they were redeemed at their hands. Ergo (in Ps. 106:43), “Many times He delivered them…; so they became poor through their iniquity.” What is the meaning of “so they became poor through their iniquity?” That they became impoverished in the midst of the nations, as stated (in Jud. 6:6), “And Israel became very impoverished….” What is the meaning of “and Israel became impoverished?” R. Isaac and R. Levi differed. One said, “They were impoverished (rt.: dll) from good works”; and the other said, “They did not have [enough] to bring even a poor person's (rt.: dll) offering, as stated (in Lev. 14:21), ‘If, however, he is poor (rt.: dll) and does not have the means.’” Ergo (in Ps. 106:43), “so they became poor through their iniquity,” as they had become impoverished (rt.: dll). Another interpretation (of Ps. 106:43), “Many times He delivered them”: [These words] speak about people. When trouble comes to one [of them] and he repents, the Holy One, blessed be He, delivers him. So it is the first time and the second. [If he repents, that is preferable; but if not, the Holy One, blessed be He, brings trouble upon him. And you yourself know that the Holy One, blessed be He, tests Israel to know if they will repent. First, He brings punishments against the [other] nations, as stated (Zeph. 3:6-7) “I wiped out nations: Their corner towers are desolate… I thought that she would fear Me, would learn a lesson.” [If] they repented, that is preferable; but if not, He destroys their money, as stated (Hos 7:9), “Strangers have consumed his strength….” [If they] repented, that is preferable; but if not, the Holy One blessed be He, brings evil upon one of the cities of Israel, as stated (Is. 42:25), “it blazed upon them all about… it burned among them.” [If] they repented, that is preferable; but if not, what is written (in Numbers 14:35)? “In this desert they will end, and there will they die.” And a person should not say, “The evil is not coming on my account.” He should know that he [too] will die, as stated (Amos 9:10), “All the sinners of My people shall perish [by the sword], who boast, ‘Never shall the evil overtake us or come near us.’” Come and see how difficult it is for the Holy One, blessed be He, to raise His hand against a human being. So what does He do to him? When he sins, He begins by raising His hand against his assets. From whom have you learned it? From Naomi, her sons, and Elimelech her husband, who was the head of [his] generation. When famine came, what did he do? He left the Land of Israel and went to the Land of Moab. Now the Holy One, blessed be He, was angry with him because he was prince (nasi) of [his] generation. The Holy One, blessed be He, said to him, “These have abandoned My children and left the Land of Israel a wilderness.” What is written there (in Ruth 1:3)? “Then Naomi's husband Elimelech died,” but his sons were unable to learn from their father to return to the Land of Israel. And what did they do? (According to vs. 4) They also “took Moabite wives for themselves,” whom they neither immersed nor converted.16Ruth R. 2:9. (Ibid., cont.:) “The name of the one was Orpah ('rph) and the name of the second was Ruth”: Orpah ('rph), because she turned her back ('rp) on her mother-in-law; Ruth, because she esteemed (r'th) the words of her mother-in-law. (ibid., cont.:) “And they lived there about ten years.” All those ten years (in Moab) the Holy One, blessed be He, had been warning them, that they might repent and return to the Land of Israel. When He saw that they did not repent, he began to raise His hand against their camels and against their cattle.17Lev. R. 17:4; Ruth R. 2:10; PRK 7:10; PR 17:6. When He saw that they did not repent (literally, return in repentance), immediately (in vs. 5), “Both of them, Mahlon and Chilion, also died.” Thus [you may infer] that it is difficult for the Holy One, blessed be He, to raise His hand against [a human being]. So what does He do to them? He deprives them of their assets, and they sell them. When someone sins, what does the Holy One, blessed be He, do to him first? He brings poverty upon him, so that he sells his field. If he repents, then fine; but if not he sells his house. If he repents, then fine; but if not he sells himself. How is this shown? So is it written (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor.” If he repents, then fine; but if not, see what is written in the second section; (in Lev. 25:29), “And when someone sells a dwelling house.” If he repents, then fine; but if not, (in Lev. 25:39), “When your relative becomes poor and he is sold to you.” Why all this? Because they became poor through [their] iniquities. (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come.” R. Simeon ben Johay said, “Elimelech, Salmon, So-and-So,18Peloni Almoni. According to Ruth 4:1, this was the “name” of Ruth’s most closely related redeemer. and Naomi's father were all descendants of Nahshon ben Amminadab;19BB 91a. See Ruth 4:20–21; also Exod. 6:23, according to which Nahshon ben Amminadab was Aaron’s brother-in-law. and Elimelech, Mahlon, and Chilion were leaders20Rt.: PRNS. Cf. the Gk.: pronoos (“prudent”). of the generation.” So for what reason were they punished? Because they went abroad from the Land of Israel. Thus it is stated (in Ruth 1:19), “the whole city was excited over them, [and the women said, ‘Is this Naomi?’]” What is the meaning of, “Is this (Hazot) Naomi?” You saw (hazitem) Naomi when she went abroad from the Land of Israel. What has happened to her? (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come, the one most closely related (qarov).” This is Boaz. When? When Naomi sold the field, as stated (in Ruth 4:3), “the parcel of land which belonged to our relative, [Elimelech].” (Lev. 25:25:) “Then his redeemer shall come, the one most closely related to him.” This is Boaz, since it is stated (in Ruth 2:20), “The man is our relative (qarov), [he is one of our redeeming kin (go'el)].” At that time Ruth went to Boaz. Her mother-in-law said to her (in Ruth 3:2), “see, he is winnowing barley on the threshing floor tonight.” [If] he was a prince (nasi), would he have been winnowing on a threshing floor? It is simply because his generation was dissolute in matters of theft, and [so] he went out to guard his threshing floor. She said to her (in vs. 3), “You are to wash and anoint yourself.” Then after that (ibid), “and go down to the threshing floor.” "And I shall go down" is the actual written text (ketiv)]. What is the meaning of "and I shall go down?" She said to her, “My merit will go down with you.” Hence it is written, "And I shall go down."21Ruth R. 5:12. But she did not do as her mother-in-law had told her. What did Ruth do? [Only] after she went down to the threshing floor, she did what she was told, as stated (in vs. 6), “She went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her.”22In other words, since she only obeyed Naomi after she had arrived at the threshing floor, she must have neglected to wash and anoint herself before then. Why? It is simply that she said, “The generation was dissolute in sexual matters. What if they see me made up and say, ‘Perhaps she is a harlot?’” Therefore, “She went down to the threshing floor and” afterwards “she did just as her mother-in-law had commanded her.” (Vs. 7:) Then, when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry.” What is the meaning of “and his heart was merry?” That he was occupied with words of the Torah.23Ruth R. 5:15. Thus it is stated (Prov. 4:2), “As a good teaching…,” and it is [also] written (about wisdom in Prov. 9:5), “Come and eat of my bread.” (Ruth 3:7, cont.:) “And when he came to lie down beside the grain pile, then she came in secret.” What is the meaning of, “in secret (lt; rt.: lwt)?” [It is] just as you say (in I Sam. 21:10), “here it is wrapped (rt.: lwt) in a mantle.” (Ruth 3:8:) “Now it came to pass in the middle of the night that the man was startled. So he turned aside, [and here was a woman lying at his feet].” What is the meaning of, “turned aside (rt.: lpt)?” [It is] just as you say (in Jud. 16:29), “And Samson embraced (rt.: lpt) the two middle pillars.” That righteous man began to yell. [Fear] embraced him. (Ruth 3:9:) Then he said, “Who are you?” And she said, “I am your handmaid Ruth.” He said to her, “What have you come here to do?” She said to him, “To fulfill the Torah (in Lev. 25:25), ‘When your relative becomes poor [… then his redeemer shall come].’ Arise and fulfill the Torah.” He said to her, “Since you have come to fulfill the Torah, (Ruth 3:13:) ‘Spend the night; then it shall come to pass in the morning that, if he will redeem you, good (tov)’”; for he had a relative older than he, whose name was Tov. R. Hanina said, “She said to him, ‘And are you dismissing me with words?’” He said to her (ibid., cont.), “’As the Lord lives,’ I am not dismissing you with words.” (Ruth 4:1:) “Then Boaz went up to the gate and sat down there, and behold, the redeemer of whom Boaz had spoken was passing by.” He said to him, “Sit down, and we shall look into the Torah; what is written there? Is it not written (in Lev. 25:25), ‘When your relative becomes poor and sells some of his property, [then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…]’” Boaz said to Tov (in Ruth 4:3–4), “’Naomi is selling the parcel of land which belonged to our relative Elimelech […]. And I thought I should disclose it to you, saying, ‘Buy it,’” since you are a senior redeemer than I [and have the right] to redeem it. [Hence] (as in vs. 4, cont.,) “If you will redeem it, redeem it.” (Vs. 6:) “Then the redeemer said, ‘Acquire it for yourself.’” At that time Boaz redeemed what Naomi had sold. Now from where did Boaz learn [what to do]? From this section (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor and sells [some of his property, then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…].” And who else was [like] this? Jeremiah was [like] this. At the time that the Holy One, blessed be He, said (in Jeremiah 32:7), “Behold Hanamel the son of Shalum your uncle is coming to you…,” [Jeremiah said] (in Jeremiah 32:8), “And just as the Lord had said, my cousin Hanamel came to me in the prison compound.” Immediately, Jeremiah fulfilled this section [of the Torah], as stated (in Jeremiah 32:9), “And I bought the field.” Now from where did he learn [what to do]? From this section (in Lev. 25:25), “When your relative becomes poor and sells some of his property, [then his redeemer shall come, the one most closely related to him, and redeem…].”
דיון
עימדו על ההבדלים בין הכתוב במגילה לבין הכתוב במדרש תנחומא, על מפגשם של רות ובועז עד לגאולתה ונישואיה לבועז.
טיהור הפסול
רבי אבא בר כהנא פתח (תהלים ד') רגזו ואל תחטאו. אמר דוד לפני הקב"ה: עד אימתי הם מתרגזים עלי ואומרים לא פסול משפחה הוא [?!] ולא מרות המואביה הוא, [?!] (תהלים ד') אמרו בלבבכם על משכבכם. אף אתם לא באתם משתי אחיות ?! אתם ראו מה עיקרכם ודומו סלה. ואף תמר שלקחה יהודה זקניכם לא מפסול משפחה הוא אלא בתו של שם בן נח מה אתם יש לכם יוחסים, ... ר' יצחק פתח... במגלת ספר [מגילת רות ] כתוב עלי במגלה אשר צוית לא יבאו בקהל לך. בספר (דברים כ"ג) לא יבא עמוני ומואבי. ולא דיו שבאתי אלא במגלה ובספר כתוב עלי. במגלה [ ד' 18 22 ] פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בועז עובד ישי דוד, בספר (שמואל א' ט"ז) ויאמר ה' קום משחהו כי זה הוא. ר' הונא אומר כתיב (בראשית ד') כי שת לי אלהים זרע אחר, זרע הבא ממקום אחר ואיזה זה, זה מלך המשיח. ר' ברכיה ור' סימון משל למלך שהיה עובר ממקום למקום ונפלה מרגלית מעל ראשו, עמד המלך וכל פמליא שלו שם והיו עוברים ושבים אומרים מה טיבו של מלך וכל פמליא שלו כאן, ראו אמרו נפלה מרגלית מעל ראשו, מה עשה צבר את העפר והביא מכבדות וכבד את הצבור האחד ולא מצאה, והשני ולא מצאה, והשלישי ומצאה, אמרו מצא המלך את מרגליתו, כך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם לך לך, לך הייתי מצפה. מה צורך היה לי לייחס שם ארפכשד שלח עבר פלג נחור תרח, אלא בשבילך (דברי הימים א' א') אברם הוא אברהם (נחמיה ט') ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד: מה צורך היה לי לייחס פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי, לא בשבילך מצאתי דוד עבדי ?!
Rabbi Abba son of Kahana began: "So tremble, and sin no more; ponder it on your bed, and sigh (Psalms 4:5)": "tremble and sin no more", David said before the Holy One, blessed be He, until when are they going to cause me to tremble and say 'his family is illegitimate and is he not from Ruth the Moabitess?'" "Ponder it on your bed, and sigh": but did you not come from two sisters" Look at how your roots are and be quiet. And also Tamar who took Judah your ancestor, did he not invalidate the family? And on top of that she was the daughter of Shem the son of Noah! What connection do you trace for yourselves?" Rabbi Jacob the son of Aviyyah said: "tremble" at your yetzer and do not sin". And the Rabbis said: "upset your yetzer and do not sin". "These ('eleh) are the generations of Peretz (Ruth 4:18). Rabbi Abba said every place that "these" ('eleh) is said it invalidates the first verse but "and these" (ve'eleh) increases the first verse. "And Hezron bore Ram (Ruth 4:19)": and was not Jerahmeel the son of Kadmai? "The sons of Hezron that were born to him: Jerahmeel, Ram, and Chelubai (1 Chronicles 2:26)"? He married a Canaanite woman to adorn (lehit'ater) himself, as it is written: "Jerahmeel had another wife, whose name was 'Atarah (1 Chronicles 2:26)". "And Ram bore Amminadab and Salmon (Ruth 4:20)", but rather because they made ladders (sullamot) for princes and then they made ladders for kings. Rabbi Yitzchak began: "Then ('az) I said, “Then I said: See, I will bring (Psalm 40:8)": 'I had to say a song when I came'. And it is not "then" ('az) but rather a song, as it is said: "Then ('az) Moses and the Israelites sang this song (Exodus 15:1)": from this I was not able to come and I came "with a scroll (megillat sefer) recounting what befell me (Psalm 40:8)". "With a scroll": (megillah)"Which You have denied admission into Your community (Lamentations 1:1)". "Of a book (sefer): "No Ammonite or Moabite shall be admitted into the congregation (Deuteronomy 23:4)". And I did not come by this law, but rather by a scroll and a book written about me. "In a scroll": Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nahson, Boaz, Obed, Jesse, David. "In a book": "And Hashem said, “Rise and anoint him, for this is the one (1 Samuel 16:12)". Rabbi Huna says: "It is written: "God has provided me with another seed (Genesis 4:25)": the seed will come from another place, and who is this? This is the King Messiah". Rabbi Berachya and Rabbi Simon: "there is a parable of a king who was traveling from place to place and a pearl fell from his head. The king stood up and all of his servants there and the people walking by were saying: 'what is up with the king and all of his servants here?' And they saw and said: "A pearl has fallen from his head". What did he do? He heaped up the dust and brought in brooms and swept one pile and he did not find it. And the second, and he did not find it. And the third, and he found it. So they said the king found his pearl. So the Holy One, blessed be He, said to Abraham: "Go for yourself from your native land (Genesis 12:1)". "For you I have waited, why do I need to trace the connection of Shem, Arpachsad, Shelah, Eber, Peleg, Nahor, Terah?Only because of you "Abram, he is Abraham (1 Chronicles 1:27) and "you found his heart faithful before you" (Nehemiah 9:8)". And so said the Holy One, blessed be He, to David: "Why do I need to trace the connection of Perez, Hezron, Ram, Amminadab, Nahson, Salmon, Boaz, Obed, Jesse? Is it not because of you: "I have found David, my servant (Psalms 89:21)".
דיון
על פי עדות מדרש רות רבה, מה פסול נמצא בדוד?

מהו הטיעון של רות רבה לטיהור הפסול בדוד?

מה דעתכם על האיסור להינשא לעמוני ומואבי ועל ההיתר? מה לדעתכם ניסו לומר לנו חז"ל?