מה זאת אהבה?
הדף מאת: אליזבט גולדוין / המדרשה באורנים
השאלה 'מה זאת אהבה?' מטרידה רבים ובוערת בלב אנשים צעירים. תשובה פשוטה אין לה אבל דברים נפלאים שנכתבו עליה יכולים לעזור להבין אותה.
דיון
השאלה 'מה זאת אהבה?' עולה כאשר מחפשים בן או בת זוג, וגם כאשר יש משבר בזוגיות - קטן וחולף או גדול וכאוב. דף זה לא מתיימר לתת לה תשובה, אבל הוא מציע כמה טקסטים מעוררי מחשבה ואהבה, כך אני מקווה.

נעיין ראשית בדברי חכמינו במשנה במסכת אבות.
"כל אהבה שהיא תלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה שתלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר – זו אהבת דוד ויהונתן."
All love that depends on a something, [when the] thing ceases, [the] love ceases; and [all love] that does not depend on anything, will never cease. What is an example of love that depended on a something? Such was the love of Amnon for Tamar. And what is an example of love that did not depend on anything? Such was the love of David and Jonathan.
דיון
אהבת אמנון ותמר: עיינו בשמואל ב פרק יג פסוקים א - כט.

אהבת דוד ויהונתן: שמואל א פרקים יח פסוקים א - ה ויט פסוקים א ז .

- איזה קשר יש בין "אהבה שתלויה בדבר" לבין תשוקה? האם זה אותו הדבר? אם לא, נסו להבחין. אם כן, נמקו.

- האם אהבת דויד ויהונתן כפי שהיא מתוארת בפסוקים היא אהבה הדומה לאהבה בין בני זוג?

- האם אהבה שאינה תלויה בדבר אפשרית? האם היא אפשרית בין בני זוג?

- הדוגמה הניתנת כאן לאהבה שתלויה בדבר היא קיצונית. מדוע בחרו חכמים בדוגמה זו דווקא?
מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. [ומשום כך עליהם להתגרש].

באו אל ר' שמעון בן יוחאי, רצו להתגרש זה מזה.

אמר להם: כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה - כך אין אתם נפרדים אלא מתוך מאכל ומשתה.

הלכו בדרכיו [בעצתו] ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה, ושכרתו יותר מדאי.

כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה: בתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך.

מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם: שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא.

בחצי הלילה ננער משנתו. כיון שפג יינו אמר לה: בתי, היכן אני נתון?

אמרה לו: בבית אבא.

אמר לה: מה לי לבית אביך?

אמרה ליה: ולא כך אמרת לי בערב 'כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך'? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך.

הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו [נולד להם ילד].
דיון
מדוע שולח ר' שמעון בר יוחאי את הזוג המתגרש לעשות מסיבה? איזה מין מנהג זה?

מדוע האישה משקה את האיש שלה? מדוע הוא שותה יותר מדי? (מזכיר לכם את הסיפור של יעל וסיסרא? הסוף אחר!)

מה פירוש "נתיישבה דעתו"? הצעתו נדיבה... האם ניחש מה תיקח איתה?

האם הזוג הזה באמת רצה להתגרש?

'אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך' - מה דעתכם על הצהרת האהבה הזאת?

הזוג הזה במצב כלכלי טוב: הם עושים סעודה גדולה ויש משרתים ל"שינוע" האיש. האם אהבה כזו יכולה להתקיים גם במצוקה כלכלית?

יש כאן מקרה של התנגשות בין ההלכה (אחרי עשר שנות עקרות חובה להתגרש) לבין החיים. האם מוצדק להתפשר עם ההלכה במקרה כזה? ר' שמעון בר יוחאי הוא חכם מאוד מרכזי. האם הוא פועל כאן נכון?

חשבו על התנגשויות מסוג זה בימינו.
עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף, (תרגום רמה אילון), מאגנס, ירושלים תש"ע, עמ' 91, 15-16
נזכיר את ההבדל בין צורך לתשוקה: בצורך אני יכול לנגוס בממשי ולספק את עצמי על ידי בליעת האחר. בתשוקה אין נגיסה בהוויה, אין שובע, אלא עתיד לא-נודע המשתרע לפני. (עמ' 91)

האחר הנחשק באופן מטאפיזי איננו "אחר" כמו הלחם שאני אוכל, כמו הארץ שאני גר בה, כמו הנוף שאני מתבונן בו, כמו, לפעמים, עצמי לעצמי, אותו "אני", אותו "אחר". מן הממשויות האלה אני יכול "להזין את עצמי" ובמידה רבה לספק את עצמי, כאילו קודם לכן הן פשוט חסרו לי. באופן זה האחרות שלהן נטמעת בזהות שלי כחושב או כבעל דבר. התשוקה המטאפיזית נדרכת אל דבר אחר לגמרי, אל האחר לחלוטין...לתשוקה המטאפיזית יש יעד אחר היא משתוקקת אל המֵעבר לכל מה שיכול להשלימה בפשטות. היא כמו הטוּב הנחשק אינו ממלא אותה, אלא מעמיק אותה. (עמ' 15 16)

מושגים
  • עמנואל לוינס - לוינס (1906 – 1995) פילוסוף יהודי-צרפתי. הגותו עסקה בעיקר בעקרון ה"אחריות לאחר", במחויבות מוסרית לאחר באשר הוא. בין ספריו: אתיקה והאינסופי, אלוהים והפילוסופיה, תשע קריאות תלמודיות.
  • כוליות ואינסוף - אחד משני ספריו החשובים ביותר של לוינס. תורגם לא מכבר לעברית
דיון
צרכים יש לכולנו והם מעסיקים אותנו לא מעט: אויר, מזון, דיור, מין, חירות וכו'.

האם יש לכם תשוקה מטאפיזית מן הסוג שלוינס מתאר כאן? תנו דוגמאות.
יהודה עמיחי, בספר: "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול" הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב 1985, עמ' 34
שִׁיר אַהֲבָה / יהודה עמיחי (קטע)
אֲנָשִׁים מִשְׁתַּמְּשִׁים זֶה בָּזֶה

כְּמַרְפֵּא לִכְאֵבָם.

© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
www.schocken.co.il
אהבה בעולם הבא
רבי בנאה היה מציין מערות [קבורה כדי שכוהנים לא יטמאו]

כאשר הגיע למערה של אברהם, מצא את אליעזר עבד אברהם שעמד בפתח.

אמר לו: מה עושה אברהם?

אמר לו: יושב בחיקה של שרה והיא מעיינת בראשו.
to a bonfire, where the fire is in the center and pots surround it. Similarly, the table of an ignoramus is arranged with the food in the center and is surrounded by plates. Rabbi Yoḥanan asked: How should the bed of Torah scholars be kept? He replied: It is acceptable as long as there is nothing except sandals beneath it during the summer, and shoes beneath it during the rainy season, i.e., winter. And the bed of an ignoramus is similar to a cluttered [balus] storehouse, as he keeps a wide array of items beneath it. § Having mentioned Rabbi Bena’a, the Gemara relates an incident in which he was involved. Rabbi Bena’a was marking burial caves for the purpose of helping to prevent the contracting of ritual impurity. When he arrived at the cave of Abraham, i.e., the Cave of Machpelah, he encountered Eliezer, the servant of Abraham, who was standing before the entrance. Rabbi Bena’a said to him: What is Abraham doing at this moment? Eliezer said to him: He is lying in the arms of Sarah, and she is examining his head. Rabbi Bena’a said to him: Go tell him that Bena’a is standing at the entrance, so that he should assume an appropriate position to receive a visitor. Eliezer said to him: Let him, i.e., Rabbi Bena’a, enter, since it is known that there is no evil inclination in this higher world, so it is not inappropriate for Rabbi Bena’a to see Abraham and Sarah in this position. He entered, examined the cave in order to measure it, and exited. When he arrived at the cave of Adam the first man, who is buried in the same area, a Divine Voice emerged and said: You gazed upon the likeness of My image, i.e., Abraham, who is similar to the image of Adam the first man. Do not gaze upon My image itself, i.e., Adam the first man, about whom the verse states that he was formed in the image of God (see Genesis 1:27). Rabbi Bena’a said: But I need to mark the cave. The voice said to him: As the measurements of the dimensions of the outer cave where Abraham is buried, so are the measurements of the dimensions of the inner cave, where Adam is buried. The Gemara notes: And according to the one who says that the Cave of Machpelah consists of two chambers, this one above that one, not two adjacent chambers, the voice said: As the measurements of the dimensions of the upper cave where Abraham is buried, so are the measurements of the dimensions of the lower cave. Therefore, there is no need to measure it. Rabbi Bena’a says: I gazed at his, Adam’s, two heels, and they shone so brightly that they are similar to two suns. Along these lines, the Gemara states that all people compared to Sarah are like a monkey compared to a human, as Sarah was exceedingly beautiful; Sarah compared to Eve is like a monkey compared to a human; Eve compared to Adam is like a monkey compared to a human; and Adam compared to the Divine Presence is like a monkey compared to a human. It was also stated that the beauty of Rav Kahana is a semblance of the beauty of Rav. The beauty of Rav is a semblance of the beauty of Rabbi Abbahu. The beauty of Rabbi Abbahu is a semblance of the beauty of Jacob our forefather. The beauty of Jacob our forefather is a semblance of the beauty of Adam the first man. On the topic of burial caves, the Gemara relates that there was a certain magus [amgusha] who was rummaging through the graves of the dead. When he arrived at the burial cave of Rav Tovi bar Mattana, Rav Tovi grabbed him by his beard and would not release him. Abaye came and said to Rav Tovi: I beg of you to release him. The magus came again in another year, and Rav Tovi grabbed him by his beard. Abaye came and requested that he release him, but Rav Tovi did not release him, until Abaye brought a scissors and cut his beard. § The Gemara relates additional incidents involving Rabbi Bena’a: There was a certain individual who said to his family before he died: A barrel of earth to one of my sons, a barrel of bones to one of my sons, and a barrel of wads of wool to one of my sons. They did not know what he was saying to them. They came before Rabbi Bena’a for guidance. Rabbi Bena’a said to them: Do you have land that your father left as an inheritance? They said to him: Yes. He asked: Do you have livestock that your father left as an inheritance? They said: Yes. He asked: Do you have quilts [bistarkei] that your father left as an inheritance? They said: Yes. He said to them: If so, this is what he said to you, i.e., he meant that he is bequeathing land to one son, livestock to the second, and quilts to the third. There was a certain man who heard his wife saying to her daughter: Why do you not act clandestinely when you engage in forbidden sexual intercourse? That woman has, i.e., I have, ten sons, and I have only one from your father, and no one knows. So too, you must be careful so that no one will discover your illicit behavior. Having overheard that only one son was his, when that man was dying he said to his family: All of my property is left to one son. They did not know to which of them he intended to leave his property. They came before Rabbi Bena’a for guidance, and he said to the sons: Go strike your father’s grave, until he rises and reveals to you to which of you he left his property. They all went, but that one who was his son did not go. Rabbi Bena’a said to them: All of the property belongs to this son who did not go. The other brothers were angry. They went and slandered [akhlu kuretza] Rabbi Bena’a in the king’s house. They said: There is one man among the Jews who removes money from people without witnesses and without any evidence. The king’s guards brought Rabbi Bena’a and imprisoned him. The wife of Rabbi Bena’a went and said to the guards: I had one servant. They cut off his head, and skinned him and ate his flesh, and they fill him with water and give their friends to drink from him, and they have not paid me his value nor have they rented him. They did not know what she was saying to them. They said: Let us bring the wise man of the Jews, and let him say what she meant. They called Rabbi Bena’a, and he said to them: She spoke to you of a water skin [zarnuka]. In other words, she was referring to a goat she owned that was slaughtered, its meat eaten, and its skin made into a water skin that could be filled with drinking water. They said: Since he is so wise, let him sit at the gate where the judges congregate and render judgment. Rabbi Bena’a saw that it was written upon the gate [be’abbula]: Any judge who is summoned to judgment is not considered a judge, as judges must be above reproach. He said to them: If that is so, then if a person comes from elsewhere
חמוטל בר יוסף, לשאת בשנים (שיר חתונה), פורסם ב'החוטם' - כתב עתמקוון לשירה, ספרות ואמנות, גיליון רביעי, קיץ 2009
לָשֵׂאת בִּשְׁנַיִם (שיר חתונה) / חמוטל בר יוסף
לָשֵׁאת בִּשְׁנַיִם אֶת הָאֶשְׁכּוֹל הַלָא מְבוֹרָר, הֶעָטוּף בְּשַׂק, כְּמוֹ חָתוּל.

לְגָרֵשׁ בְּסַבְלָנוּת שֶׁל זְנַב חֲמוֹר אֶת לַהֲקוֹת הַזֶּמֶר שֶׁל הַיַּתּוּשִׁים.

לְהַשְׁלִים בְּחָכְמָה שֶׁל רִמּוֹן עִם הַטְרָדוֹת שֶׁל זְבוּבוֹנִים וְרִמּוֹת.

לְהִתְעַלֵּם בְּתוֹם שֶׁל תִּינוֹק מֵהַשָּׁחוֹר-צָהוֹב שֶׁל הַדַבּוּרִים.

לְהַאֲמִין, לְהַאֲמִין בַּמְּתִיקוּת שֶׁל הַנִּשָּׁא עַל הַשֶּׁכֶם בִּשְׁנַיִם,

לִקְטוֹף בַּחֲשָׁאי עֵנָב וְלָשִׂים אוֹתוֹ בַּפֶּה הַאָהוּב.

לָא לְבָרֵר.

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il
דיון
לאחר המסע הזה, חוזרת ונשאלת השאלה: מה זאת אהבה?

האם נוסף לכם משהו מן הלימוד? מן הטקסטים?
דף הנחיות למנחה:
מה זאת אהבה.doc
דף מספר 1 בסדרה אהבה, תשוקה ומה שביניהם, דפים נוספים בסדרה:
2 3