"אשר נשיא יחטא" - פרשת ויקרא
הדף מאת: מערכת מדרשת / אתר מדרשת
ספר ויקרא אינו מחזיר רק את ריח הקורבנות של העולם העתיק; הוא נוגע בנו כאן ועכשיו, במקומות כואבים. "אשר נשיא יחטא" – אומרת פרשת ויקרא. כיצד מתייחסת התורה לחטא של שליח העם, וכיצד היא מתייחסת לחטא של העדה כולה? מה ניתן או צריך ללמוד מכך לימינו? לימוד במסגרת "פרשה בשניים באתר MAKO
(כב) אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא וְעָשָׂה אַחַת מִכָּל מִצְוֹת ה' אֱלֹהָיו אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם. (כג) אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ וְהֵבִיא אֶת-קָרְבָּנוֹ שְׂעִיר עִזִּים זָכָר תָּמִים. (כד) וְסָמַךְ יָדוֹ עַל-רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשָׁחַט אֹתוֹ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר-יִשְׁחַט אֶת-הָעֹלָה לִפְנֵי ה' חַטָּאת הוּא. (כה) וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל-קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת-דָּמוֹ יִשְׁפֹּךְ אֶל-יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה. (כו) וְאֶת-כָּל-חֶלְבּוֹ יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה כְּחֵלֶב זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ וְנִסְלַח לוֹ.
When a ruler sinneth, and doeth through error any one of all the things which the LORD his God hath commanded not to be done, and is guilty: if his sin, wherein he hath sinned, be known to him, he shall bring for his offering a goat, a male without blemish. And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt-offering before the LORD; it is a sin-offering. And the priest shall take of the blood of the sin-offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt-offering, and the remaining blood thereof shall he pour out at the base of the altar of burnt-offering. And all the fat thereof shall he make smoke upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace-offerings; and the priest shall make atonement for him as concerning his sin, and he shall be forgiven.
דיון
הכתוב מתאר היתכנות מצב שבו נשיא חוטא. הוא אינו עוסק בשאלה מדוע חטא או מה עונשו, אלא מתמקד בדקדקנות בתהליך הכפרה והבאת הקורבן.
 • מדוע, לדעתכם הדברים מתוארים כך? מה מנסה התורה לומר על אפשרות החטא ועל אפשרות התיקון של מנהיג?
 • האם גישה כזו אפשרית בימינו? האם היא ראויה?
אשר נשיא יחטא - (תורת כוהנים, הוריות פרק רבן גמליאל) לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו קל וחומר שמתחרט על זדונותיו.
אשר נשיא יחטא — The word אשר is connected in meaning with ‎‎‏אשרי “happy”. Happy is the generation whose prince (king) takes care to bring an atonement sacrifice even for an inadvertent act of his; how much the more certain is it that he will do penance for his wilful sins (Sifra, Vayikra Dibbura d'Chovah, Section 5 1; Horayot 10b)
דיון
 • באיזה חטא קשה יותר להודות? חטא בשגגה או חטא במזיד?
 • כיצד הופך המדרש שמביא רש"י את חטאו של הנשיא למעלת הדור? האם אתם מסכימים עם רעיון זה?
 • חשבו על "מכתב הרבנים" לקצב , האם הוא עומד בסתירה לגישת ספר ויקרא והמדרש?
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:

כל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה, שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו'
Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yonatan said: Anyone who says that David sinned with Bathsheba is nothing other than mistaken, as it is stated: “And David succeeded in all his ways; and the Lord was with him” (I Samuel 18:14). Is it possible that sin came to his hand and nevertheless the Divine Presence was with him?
והיינו דרבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: מאי דכתיב [מהו שכתוב - למה מתכוון הכתוב] 'נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על' (שמואל ב, כ"ג/ב')? נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה.
And this is similar to that which Rabbi Shmuel bar Naḥmani says that Rabbi Yonatan says: What is the meaning of that which is written: “The saying of David, son of Yishai, and the saying of the man raised on high [al]” (II Samuel 23:1)? This is the meaning of the verse: The saying of David, son of Yishai, who raised and lightened the yoke [ullah] of repentance, as he taught the power of repentance through his own example.
דיון
 • מהי תפיסתם של המנסים לכסות על חטאי דוד או להתכחש להם ומה עומד מאחורי הגישה של המבליטים את החטא אך גם את תהליך התשובה שעבר?
 • עם מי אתם מזדהים? האם תוכלו להבין גם את הגישה ההפוכה?
וְאִם כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְעָשׂוּ אַחַת מִכָּל-מִצְוֹת ה' אֲשֶׁר לֹא-תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁמוּ.

הסברים
 • רש"י: "עדת ישראל" – אלה הסנהדרין... טעו להורות באחת מכל כריתות שבתורה שהוא מותר... ועשו צבור על פיהם.
And if the whole congregation of Israel shall err, the thing being hid from the eyes of the assembly, and do any of the things which the LORD hath commanded not to be done, and are guilty:
דיון
 • האם ייתכן שכל עדת ישראל תטעה? האם יכולים כל עדת ישראל לחטוא?
 • כיצד עונה על כך רש"י?
 • האם תוכלו להציע רעיון אחר?
 • האם גם בימינו ייתכן דבר שכזה?
 • האם אתם מוצאים קשר בין יחס התורה לנשיא שחוטא לבין יחסה לחטא של העדה כולה?