קפיצת נחשון
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
הלימוד יוצא מתוך סיפור יציאת מצרים, האתוס המרכזי בחג הפסח, אל דמותו של נחשון בן עמינדב כפי שהיא מופיעה במדרשים. נחשון הפך שם נרדף במסורת היהודית לחלוץ ופורץ דרך, והלימוד יבחן מה ניתן ללמוד ממנו על קבלת החלטות, על צעידה לעבר החלומות ועל מנהיגות.
פתיחה: בין המצרים לים
בארבע כיתות עמדו ישראל על הים. אחת אומרת ניפול לים, ואחת אומרת נחזור למצרים, ואחת אומרת נעשה מלחמה, ואחת אומרת נצווח כנגדן...."

מושגים
 • מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) - מכילתא הוא כינויו של מדרש הלכה על חומש שמות, מפרשת בֹּא עד פרשת ויקהל. המכילתא מחולקת לפרשיות. קובץ של פרשיות העוסקות בנושא אחד נקרא "מסכתות". מהקדמת הרמב"ם לספרו 'היד החזקה' עולה כי בבתי מדרשם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא גובשו "מכילתות" לכל התורה, חוץ מלחומש בראשית. אולם בידינו מצויים שני חיבורים חלקיים בלבד המכונים "מכילתא" - 'מכילתא דרבי ישמעאל', המוכר בשם 'מכילתא', המכיל כאמור רק פרשיות מפרשת בא ועד פרשת ויקהל; 'מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי', שנקרא כך משום שהפסקה הפותחת שלו עוסקת בדברי רבי שמעון בר יוחאי. מניתוח של שני החיבורים עולה כי הראשון חובר בבית מדרשו של רבי ישמעאל, ואילו השני התגבש בבית מדרשו של רבי עקיבא.


מילים
 • כיתות - קבוצות
 • נצווח כנגדן - נפנה בצעקה לאלוהים ולמשה
דיון
 • מדוע בחרה כל כת דווקא בדרך זו ולא באחרת?
 • מהו הרווח וההפסד בכל בחירה?
 • באיזו דרך אתם הולכים בחייכם כאשר אתם נמצאים במצב של "מבוי סתום", חוסר אונים, פחד וייאוש?
לימוד קבוצתי: נחשון בן עמינדב
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח, מס' דויהי, פרשה ה', ד"ה "ויבואו בני"
וכבר היו ר' טרפון וזקנים יושבין בצלו של שובך ביבנה. אמרו לו: למדנו רבינו, באיזו זכות זכה יהודה למלכות? אמר להם - כשעמדו ישראל על הים, זה אמר איני יורד וזה אמר איני יורד. שנאמר "סבבוני בכחש אפרים". מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לגלי הים.
דיון
 • מה דעתכם על המעשה של נחשון?
 • מה ההבדל בין מעשה זה לבין הקבוצה שאמרה "ניפול לים"?
 • האם גם אתם עמדתם בחייכם מול מצב שדרש "קפיצה"?
 • האם עשיתם בעצמכם או פגשתם מי שעשה "קפיצה נחשונית"?
 • מדוע היה צריך נחשון לקפוץ למים לפני שהים נבקע?
 • מדוע אלוהים לא ביקע את הים מלכתחילה? מה ניתן ללמוד מכך?
סיכום: להיות קנגורו
מעובד על פי: "שינוי וצמיחה אישית דרך 'קפיצת הקאנגורו'", תמר יואל, 2009
החוכמה הרווחת גורסת ששינויים מהירים הם מסוכנים. יחד עם זאת, גישה כזו לשינוי יכולה גם ליצור מגבלה וכובד. זו גישה שעלולה לעיתים קרובות לטמון בחובה את זרעי ההפסד והבינוניות. ישנם רגעים בהם נדרשת תנועה מסוג שונה לגמרי - תנועה של זינוק קדימה [...] תנועה של קנגורו היא זינוק כזה של שינוי: קפיצה קוונטית ומלהיבה המדלגת בבת אחת על מכשולים ותהומות ומציבה אותנו במקום חדש לגמרי. מבט על המבנה ואופן התנועה של הקנגורו הוא השראה לכל מי שרוצה שינוי. ראשית , אלה הרגליים החזקות. ברמה הסמלית הרגליים מחברות אותנו לקרקע, למציאות ולחומר. זינוק אל החלום חייב להיעשות מתוך קרקע יציבה, מתוך ראיית המציאות. יש לדעת מהי אפשרות מאתגרת לעומת מה שהוא בלתי אפשרי (לפחות בטווח הנראה לעין) .שנית, נדרש בסיס. בכל כף רגל יש חמש אצבעות. חמש הוא מספר המסמל בסיס חזק. ההקבלה היא הבנה ביחס לטיב המקום ממנו אנו יוצאים לדרך. מהם האידיאלים , האמונות, וההתנהגויות שאנו רגילים ליישם ? מהי הנוסחה המנצחת שלנו, זו שהביאה אותנו עד הלום אך גם מגבילה את התקדמותנו מכאן והלאה? הבנה זו דורשת תהליך של חקירה עצמית נוקבת , על מנת לראות בבהירות את הדברים כפי שהם , כולל, ובמיוחד, את העובדות על עצמנו והמגבלות הלא נעימות שלנו. שלישית , המהירות. בשלב התנועה נע הקנגורו במהירות רבה ביותר. הוא אינו עוצר כדי לחשוב לאן, הוא ממוקד ומאפשר לאינסטינקטים להוביל אותו. ואנחנו , במקום לעצור ולחשוב על כל צעד ושעל לפרטי פרטים עלינו לאפשר לעצמנו במצבים כאלה לקבל הדרכה מהאינסטינקטים ומהבטן , לאזן את הידע השכלי עם אמונה [...] משמעות "רוח הקנגורו" היא לזנק באמצעות קפיצה אחת גדולה קדימה מעל כל המכשולים והפחדים שמנעו מאיתנו עד כה לממש את חלומותינו. תנועת הקנגורו הוא תנועה של התלהבות, שמחה והרפתקה. חיית הקנגורו מאתגרת אותנו להעיז ולזנק אל הבלתי- נודע (עם הפחד או בלי הפחד) על ידי חיבור לקצב הפנימי והידע האינטואיטיבי [...]
© כל הזכויות שמורות ל
www.reader.co.il
דף הנחיות למנחה:
קפיצת נחשון.rtf