כי האישה עץ השדה
1א
הדף מאת: עינת הלוי עטייא
2ב
הפסוק 'כי האדם עץ השדה' זכה לפירושים, שירים ודיונים, בלימוד זה נבחן האם (גם) נשים הן 'עץ השדה'? מה המשמעויות של שימוש בדימויים מעולם הצומח והטבע לתפיסות של חז"ל אודות נשים ונשיות ואלו משמעויות חדשות או עתיקות נרצה לאמץ לתפיסות שלנו על הקשר בין נשים וטבע.
3ג
כִּי-תָצוּר אֶל-עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ לֹא-תַשְׁחִית אֶת-עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר
When thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by wielding an axe against them; for thou mayest eat of them, but thou shalt not cut them down; for is the tree of the field man, that it should be besieged of thee?
4ד
דיון
כיצד אתם מבינים את הביטוי המפורסם, המופיע בפסוק - 'כי האדם עץ השדה'?
5ה
זכר ונקבה?
וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם: וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ ...
And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them. And God blessed them; and God said unto them: ‘Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth.’
6ו
דיון
 • לפי המתואר בפרק א' - מיהו 'אדם'?
 • האם הבנה זו משפיעה על הבנתכם את הביטוי 'כי האדם עץ השדה'? כיצד?
7ז
דיון
חז"ל גזרו "לעולם יספר אדם בלשון נקיה" (בבלי, פסחים, ג' ע"א), בייחוד בחרו לדבר אודות האישה ב"לשון נקיה" - כלומר בסמלים. להלן סמלים מעולם הטבע בהם נמשלה אישה:
8ח
עץ / אילן:
9ט
ספר הזוהר, פרשת ויחי, דף רל"ח, ע"א
עֵץ פְּרִי דָּא נוּקְבָא. (זה הנקבה)
10י
יחיאל היילפרין, ערכי הכינויים, הערך: אילן
האישה דומה לאילן שעושה פרחים לפירות.
11יא
פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ד
שישה דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע, ואלו הן:
בשעה שכורתין את עץ האילן שהוא עושה פרי,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע;
ובשעה שהנחש מפשיט את עורו,
הקול יוצא מסוף העולם עד סופו ואין הקול נשמע;
ובשעה שהאישה מתגרשת מבעלה,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע;
ובשעה שהאישה עם בעלה בעילה ראשונה,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע;
ובשעה שהוולד יוצא ממעי אימו,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע;
ובשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף,
הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע.
12יב
דיון
 • אילו תכונות/כישורים/מאפיינים מיוחסים לנשים דרך המשלתן לעץ/אילן?
 • באיזו תכונה מתכונות האילן הייתן רוצות שימשילו אתכן? איזה עץ הייתן רוצות להיות?
13יג
פירות:
14יד
ספר הבהיר, סימן קע"ב
ואתרוג מאי הוי? (מה הוא?) - נקבה
15טו
אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פֹּרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ
Thy wife shall be as a fruitful vine, in the innermost parts of thy house; Thy children like olive plants, round about thy table.
16טז
משל משלו חכמים באישה--פגה, בוחל, וצמל. פגה, עודה תינוקת; בוחל, אלו ימי הנעורים; צמל--כל שבגרה, אין לאביה בה רשות.

הסברים
 • פַּגָּה - הפרי טרם בישולו, בּוֹחַל - הפרי הקרוב לבישולו, וְצֶמֶל - הפרי הבשל במילואו
The sages spoke of [the physical development of] a woman in a parable: an unripe fig, a fig in its early ripening stage and a ripe fig. "An unripe fig": while she is yet a child; "A fig in its early ripening stage": when she is in her youth (naarut). In both ages her father is entitled to anything she finds and to her handiwork and to the right of invalidating her vows. "A ripe fig" as soon as she becomes of majority age (bogeret), her father has no longer any right over her.
17יז
ויש אומרים: לאחר שמצא בתולים מברך: בא"י אלוקינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום...
Some authorities say that after he finds the hymen [blood] he should recite the following blessing: Blessed are you HaSHem, the King of the World, who watered the nut in the Garden of Eden, [the rose of the valley, a foreigner shall not rule in the sealed wellspring. Therefore the beloved morning star has been guarded in purity, as a law that shall not be forsaken. Blessed is the One who chooses the offspring of Abraham]. Rem"a: Other authorities say that we do not recite this blessing without a cup of wine.
18יח
רבי אליהו הכהן, מדרש תלפיות, ענף סוד ברכת בתולין
אגוז - המשיל הכלה לאגוז שהיא סגורה ובחותם האמת חתומה
19יט
דיון
 • מה משותף לסמלים הללו ולהמשלתם לנשים?
 • בחרו אחד מהפירות / הצמחים הללו והמשילו אותו לנשים באופן שונה מהנזכר לעיל.
20כ
פרחים
21כא
(א) אֲנִי חֲבַצֶּלֶת הַשָּׁרוֹן שׁוֹשַׁנַּת הָעֲמָקִים.
(ב) כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת.
I am a rose of Sharon, A lily of the valleys. As a lily among thorns, So is my love among the daughters.
22כב
סוגה בשושנים - שאפילו כסוגה (גדר) של שושנים לא יפרצו בהן פרצות
The phrase “your belly is like a heap of wheat” teaches that just as with regard to a heap of wheat, all derive benefit from it, so too, with regard to the Sanhedrin, all derive benefit from their explanations of the Torah. The phrase “set about with lilies” is said in praise of the Jewish people, as they do not breach even a fence made of lilies, since the Jewish people observe both Torah law as well as rabbinic ordinances and decrees.
23כג
רבי אליהו הכהן, מדרש תלפיות' ענף סוד ברכת בתולין
שושנת העמקים על שם שהכלה הכלולה בכל יופי נקראת בשם זה
24כד
דיון
 • האם דימויי הפרחים עוסקים באותן תכונות ומאפיינים נשיים כמו הפירות?
25כה
שדה / גן
26כו
זבדני אלהים אותי זבד טוב (בראשית ל', כ"ו - ותֹּאמֶר לֵאָה זְבָדַנִי אֱלֹהִים אֹתִי זֵבֶד טוֹב הַפַּעַם יִזְבְּלֵנִי אִישִׁי) - השדה הזו, כל זמן שאתה מזבלה ומעדרה, היא עושה פירות.
27כז
הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים. היא אומרת: משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו
Rather, it is in reference to this case (12b): One who marries a woman and did not find her hymen intact, and she says: After you betrothed me, I was raped and his field was inundated, i.e., it is attributable to your own misfortune. And he says: No; rather, you were raped before I betrothed you, and my transaction was a mistaken transaction.
28כח
פירוש רבי מנחם רקנאטי על התורה, בראשית
שנאמר "ויהי בהיותם בשדה"...אין שדה זו אלא אישה שנמשלה לשדה שנאמר "כי האדם עץ השדה".
29כט
פרקי דרבי אליעזר, כ"א
מפרי העץ אשר בתוך הגן, תני ר׳ זעירא 'ומפרי העץ' - אין העץ אלא אדם שנמשל לעץ שנאמר: "כי האדם עץ השדה". 'אשר בתוך הגן' - אין גן אלא אישה שנמשלה לגן שנאמר: "גן נעול אחותי כלה" ואמר 'הגן' ולא אמר אישה תפש לשון נקיה. מה הגינה הזו כל מה שנזרעה צמחה ומוציאה כך האישה הזאת מה שהיא מזריעה הרה ויולדת.
30ל
דיון
 • מה מאפיין דימויים אלו?
 • האם הייתן רוצות להמשיל אישה לשדה או לגן ולתת לכך משמעות אחרת? איזו?
31לא
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אדם וביתו, אדם וחוה, עמ' 50
האישיות הנשית מודעת לטבע ומעורבת בו. היא משלמת את מחיר ההגבלה העצמית ואת מחיר הנסיגה מרצון ממרחבי האישיות הרוחנית אל מצרי הטבעיות. היא ממירה את כמיהתה למרחבי זמן ומקום חסרי גבולות בחיים מוגבלים, שהטבע סובב אותם ומקיפם. היא מוצאת את עצמה כאם, כבולה לילדיה ולבעלה. האישה נכנעת לתביעות הטבע ומוותרת על חלומותיה ועל חזונה בדבר הנצחי כדי להיות לאם טבעית.
מן הגבר לא נשללה כמיהתו לגדולה ולמרחבים חסרי גבולות, פעולת הנצחיות והנשגבות העצמית. הוא מסרב להחליף את הדחף אל הפנטסטי בקיום מוגבל. הוא שומר על חופש הפעולה והתנועה שלו; פעמים רבות הוא נע על פני הטבע מבלי להכות שורשים בעמקי עומקו. הוא משתדל להיות בררן ולקבל מהטבע רק את הנעים והמשמח, אבל לא את המחייב והמגביל. הוא עושה כל מאמץ לשלוט בטבע;
32לב
הרב אילעאי עופרן, אין גבריות, דעות 59, עמ' 27-26
ההשלכות של החלוקה המגדרית ל'תכונות נשיות' ו'תכונות גבריות'...יוצרות נזק חמור בתחומים רבים...דומה שהשימוש במושגים המגדריים מצמצם ומגביל את מגוון האפשרויות העומדות בפני הגברים והנשים, וכופה על שני המינים התנהגות סטריאוטיפית ותבניתית...דומני שאין מנוס מהחלפת המושגים הללו בשפה מאפשרת יותר ומכילה יותר. שפה כזאת תסייע בידינו לבנות חברה רגישה יותר, עדינה יותר ושלמה יותר.
© כל הזכויות שמורות למחבר
33לג
דיון
 • האם אתם מסכימים עם הרב סולובייצ'יק?
 • האם האופי הנשי שהוא מתאר הוא סטאטי או דינמי?
 • היה רצוי לשנות את המצב? אם כן כיצד?
34לד
רבקה מרים, 'מִתּוֹךְ לִמּוּד פְּנֵי הַקַּרְקַע לָמַדְנוּ לָדַעַת אֶת גּוּפֵנוּ שֶׁלָּנוּ' מתוך: אבי ציווני לא למות עמוד 76
מִתּוֹךְ לִמּוּד פְּנֵי הַקַּרְקַע לָמַדְנוּ לָדַעַת אֶת גּוּפֵנוּ שֶׁלָּנוּ
מִתּוֹךְ לִמּוּד פְּנֵי הַקַּרְקַע לָמַדְנוּ לָדַעַת אֶת גּוּפֵנוּ שֶׁלָּנוּ.
בֶּטֶן שֶׁל סְרָק. בֶּטֶן שֶׁל פְּרִי.
הַנּוֹף, כְּמוֹ גּוּפֵנוּ, חוֹלֶה וּבָרִיא.
הַנּוֹף, כְּמוֹ גּוּפֵנוּ, נִזְקָק לִשְׁאֵר, לְעוֹנָה.
גּוּפֵנוּ שֶׁעַל הַקַּרְקַע שָׁכוּב, שְׁאֵלָה שׁוֹאֵל
וּמִיָּד הָאָרֶץ עוֹנָה.
עוֹד בְּטֶרֶם פִּינוּ נַסְפִּיק בִּשְׁאֵלָה לִפְתֹּחַ
מִתּוֹךְ טַבּוּרֵנוּ כְּבָר עוֹלָה תְּאֵנָה
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
www.acum.org.il
35לה
אסתר ראב, שירת אישה, פורסם לראשונה בדבר הפועלת, ינואר 1969, שבט תשכ"ט
שירת אישה. אסתר ראב
ברוך שעשני אישה-
שאני אדמה ואדם,
וצלע רכה;
ברוך שעשיתני
עיגולים עיגולים-
כגלגלי מזלות
וכעיגולי פירות,
שנתת לי בשר חי
פורח,
ועשיתני כצמח השדה
נושא פרי;
© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם
www.acum.org.il