כי האדם עץ השדה
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
במפגש זה נלמד על המשמעויות העומדות מאחורי מנהג אכילת שלושים מינים שונים של פירות בסדר ט"ו בשבט. מתוך הלימוד נצא להתבוננות בדבר הקליפות המכסות את פנימיותינו באמצעות מבחר מקורות: סיפור בריאת האדם, ספר חמדת אליהו והרב שלמה בן אליהו.
פתיחה: עצים ואנשים
וַיִּיצֶר ה' אֱלהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה, וַיִּפַּח בְּאַפָּיו, נִשְׁמַת חַיִּים; וַיְהִי הָאָדָם, לְנֶפֶשׁ חַיָּה. וַיִּטַּע ה' אֱלהִים, גַּן-בְּעֵדֶן--מִקֶּדֶם; וַיָּשֶׂם שָׁם, אֶת-הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר. וַיַּצְמַח ה' אֱלהִים, מִן הָאֲדָמָה, כָּל-עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה, וְטוֹב לְמַאֲכָל [...]
Then the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. And the LORD God planted a garden eastward, in Eden; and there He put the man whom He had formed. And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
דיון
לימוד קבוצתי: תיקון נפלא בנגלה ובנסתר
ספר חמדת ימים, הקדמה לסדר ט"ו בשבטומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן, ... ואף כי בדברי הרב (האר"י) אין זכר לטו' בשבט ... מכל מקום תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר ... מושגיםספר חמדת הימים - ספר העוסק במוסר קבלי, במנהגים ובנוסחי תפילות. תוכנו של הספר רצוף במאמרי מוסר והתעוררות על פי דרך הקבלה. הספר נחשב כמקור חשוב למנהגים ומסורות, והוא אחד המקורות לחידוש מנהגי החג ט"ו בשבט בדורות האחרונים. הספר התפרסם בעילום שם המחבר, ולכן קיים פולמוס באשר לזהותו.
הרב שלמה בן אליהו, מהותו של סדר ט"ו בשבט - סיכום תלמידים מתוך אתר ישיבת בית אלשמורה בזיכרוני, תמונתם של מקובלי ירושלים הזקנים, הקונים בעצמם פירות בשוק מחנה יהודה בשעות הערב המאוחרות, כשנותרת רק סחורה זולה, והיו מלקטים פרי אחד מכל סוג ומכל ערמה. שאלתי אחד מהם - מדוע לא יקנה הרב פירות נאים ומשובחים? סיפר לי הרב, שרצונו לתקן ולהעלות את כל הנשמות המגולגלות בפירות... נהגו המקובלים בירושלים לסדר על השולחן לאחר שבעת המינים עוד כ-30 מיני פרות ופיצוחים על-פי הסדר הבא: עשרה מינים שבהם קליפה קשה עוטפת את הפרי כמו אגוזים, שקדים וכדומה. מינים אלו מייצגים את עשר הספירות של עולם העשייה. כלומר - מציאות העטופה בקליפה קשה. כדי להגיע אל הפרי - התכלית, אנו נדרשים להסיר את קליפת החומר הקשה. לפעמים נדרש מאתנו מאמץ, ורק בכוח ועבודה ניתן לקלף את קליפות החומר ויצר הרע, ולהגיע אל הרוח, הנשמה ואל התוך - התוכן. זה תפקידנו בעולם העשייה - לתקן ולהתקין את הכל לקראת תכליתו. לאחר מלאכה זו, ממשיכים המקובלים לעשרת מיני פרות, שבהם הגרעין הקשה נמצא בפנים והמעטפה היא הפרי כמו תמר, שזיף וכדומה. אלו כנגד עולם היצירה. במצב זה קל לנו להגיע אל הפרי כי הוא נגיש יותר, אבל עדיין נדרשת מאתנו עבודת הברור, המיון וההפרדה. כאן החומר הקשה, הרוע והייסורים נמצאים במעבה הפרי. אי אפשר לאכול את כל הפרי, ואנו נדרשים להפריד ולהפוך את היצר ליצירה, נשתמש בחומר ובשלילה כמנוף לחיוב, לרוח ולטוב... מתוך אתר ישיבה באתר ניתן למצוא גם סדר ט"ו בשבט . © כל הזכויות שמורות לwww.yeshiva.org.il
דיון
דף הנחיות למנחה:טו בשבט 1.rtf