מה בוער לי? זהות ואחריות חברתית
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
המפגש עוסק בבירור הקשר בין ההקשרים (החברתיים, הזהותיים, הרגשיים) מהם אנו מגיעים לבין האחריות שאנו מבקשים לקחת על סביבתנו. השאלה המרכזית היא: מה בוער לי ומה אני רוצה לתקן? הלימוד פותח בפסוק מספר בראשית, ממשיך במדרש מבראשית רבה ומסיים בפירוש 'מי השילוח' על המדרש, המואר על ידי דברים של דניאל אפשטיין (מתוך מאמר שלו על עמנואל לוינס). הפירושים בנויים בריבוד זה על גבי זה כאשר כל מקור מפרש את המקור שלפניו.
לימוד בחברותא
וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ.
Now the LORD said unto Abram: ‘Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto the land that I will show thee.
תאמר שבירה זו ללא מנהיג?
ויאמר ה' אל אברם: "לך לך מארצך" [...]
אמר רבי יצחק: משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת.
אמר: "תאמר שבירה זו ללא מנהיג?"
הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו: "אני הוא בעל הבירה".
כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר: "תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג?"
הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו: "אני הוא בעל העולם".
"G-d said to Abram, 'Go forth from your land…'" (Genesis 12:1) Rabbi Yitzchak opened: "Listen, daughter, look, and incline your ear, and forget your people and your father's house." (Psalms 45:11) Rabbi Yitzchak said: this may be compared to a man who was traveling from place to place when he saw a a castle aglow. He said, "Is it possible that this castle lacks a person to look after it?" The owner of the building looked at him and said to him, 'I am the master of the castle.'" What happened with Abraham our father was similar. He said, “Is it possible that this universe lacks a person to look after it?," the Holy Blessed One looked at him and said to him, 'I am the Master of the Universe.'" "And let the king be aroused by your beauty since he is your master" (Psalms 45:12) And let the king be aroused for your beauty in the universe. "And bow to him" (Psalms 45:12) Hence, G-d said to Abram, [go forth...].Rabbi Yitzchak opened: "Listen, daughter, look, and incline your ear, and forget your people and your father's house." (Psalms 45:11) Rabbi Yitzchak said: this may be compared to a man who was traveling from place to place when he saw a castle aglow. He said, "Is it possible that this castle lacks a person to look after it?" The owner of the building looked at him and said to him, "I am the master of the castle." What happened with Abraham our father was similar. He said, "Is it possible that this universe lacks a person to look after it?" The Holy Blessed One looked at him and said to him, "I am the Master of the Universe." "And let the king be aroused by your beauty since he is your master..." (Psalms 45:12) And let the king be aroused for your beauty in the universe. "And bow to him" (Psalms 45:12) Hence, G-d said to Abram, [go forth...].
דיון
  • מהי בירה דולקת?
רבי מרדכי יוסף מאיזבציא, מי השילוח, מהדורת בני ברק, תשנ"ה, חלק א עמ' כ"ב
הציץ עליו בעל הבירה

נאמר במדרש: מי הוא בעל הבירה? וכפי הנראה היה לו לכתבו 'הציץ אליו' ולא 'הציץ עליו'. אך בראות אברהם אבינו עליו השלום את עסק דור הפלגה, זאת ייקרא בשם 'בירה דולקת', כי היה בעיניו לפלא, והרעים בנפשו – מי ברא אלה? הציץ עליו בעל הבירה, היינו שהשיב עליו הקדוש ברוך הוא: "הלא תראה בעצמך, כי לכל העולם לא יקשה, ואין אחד שם על לב לאמור – מי עשה זאת, ואך בעיניך ייפלא, ומהרעמות לבך תוכל לשער, אשר בוודאי נמצא בורא הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין, והוא העיר לבך ונפשך לזה"; וזה לשון 'עליו' – היינו, על קושייתו, שזה בעצמו הוא תירוץ מספק לפניו.

מושגים
  • דור הפלגה - דור הפלגה הוא כינוי לדור שביקשו לבנות "מגדל וראשו בשמיים" (בראשית יא, ד), הוא מגדל בבל.
  • הרב מרדכי יוסף לינער, "מי השילוח" - (1854-1800, תק"ס- תרי"ד)- תלמידו המובהק של ר' שמחה בונים מפשיסחה, ואחריו של ממשיכו - מנחם מנדל מקוצק. מכתביו לא נשאר דבר, אבל נכדו - ר' גרשון העניך, ליקט מדברי תורת סבו, וכתב אותם בספר "מי השילוח". על שם הספר הזה, נקרא האדמו"ר הראשון "מי השילוח". הגותו של רבי מרדכי יוסף היא חדשנית ונועזת.
דניאל אפשטיין, "אחרית דבר - מאיתקה לאתיקה", בתוך: עמנואל לוינס, קריאות תלמודיות חדשות, שוקן, ישראל 2004, עמ' 131
מי אתה השואל?
אברהם התחיל כמו סוקראטס: שואל, תמה, חוקר. ברגע מסוים השאלה מופנית אל אברהם עצמו. הבורא, שנדרש להתגלות, מפנה את תשומת לבו למשמעות המקופלת בשאלתו. מי אתה, השואל? מדוע אתה שואל, כשכולם עוברים לסדר היום? האם שאלתך אינה מוכיחה שאתה הנשאל?

מושגים
  • הרב דניאל אפשטיין - מתרגמו של הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס לעברית. נולד בשווייץ בשנת 1944 למשפחה דתית. הוא למד במסגרות חינוך דתיות בשוויץ ואחר כך עבר ללמוד פילוסופיה באוניברסיטת שטרסבורג בצרפת, שם התוודע למשנתו של לוינס.
דיון
  • מהי הבירה הדולקת על פי מי השילוח?
  • מדוע נאמר במדרש 'הציץ עליו' ולא 'הציץ אליו'?
  • כיצד הופך השואל לנשאל?
דף הנחיות למנחה:
מה בוער לי.rtf