ותשובה, ותפילה, וצדקה- בתי מדרש לילדי בי"ס יסודי
הדף מאת: ישראל צדוק
האם אפשר לתקן את מעשינו? מהי המשמעות של תשובה גמורה? האם אפשר למחוק את המעשים הרעים שאנחנו עושים? דרך סיפור עממי נלמד על היכולת שלנו להשתפר ואולי אפילו למחוק את העבר
דיון
שמש אסוציאציות - תשובה
מה הן האסוציאציות שיש לכם למילה 'תשובה'? על מה אתם חושבים כשאתם שומעים מילה זו?
סיפור עממי, אב, בן ומסמרים
היה היה ילד שפעם אחר פעם התנהג בצורה לא נאותה. התייאש האב מלהטיף מוסר לבנו הסורר, ולכן חיפש דרכים בלתי שגרתיות להשפיע עליו שישוב מדרכו הרעה. עלה במוחו רעיון: הוא ינעץ מסמר בקיר החדר של בנו בכל פעם שבנו יעשה מעשה רע. אמר ועשה. על כל מעשה לא טוב שבנו עשה, הוא נעץ מסמר בקיר ותלה עליו פתק ובו מצוין התאריך ומה המעשה שנעשה. כאשר נכנס הבן לחדר לאחר כמה ימים נדהם. קירות החדר היו מכוסים מלמעלה עד למטה במסמרים. הבן פרץ בבכי ושאל את אביו: "אבא, מה אפשר לעשות כדי להוציא את המסמרים ממקומם?" השיב לו האב "בכל יום שיעבור ולא תעשה מעשה רע. נוציא מסמר אחד מן הקיר". הבן קיבל על עצמו להתנהג כראוי ולא לחזור על מעשיו הרעים. אחרי ימים רבים חזר והתבונן בחדרו. הקיר היה נקי ממסמרים. אביו הקפיד להוציא אותם מידי יום. אך גם הפעם פרץ הבן בבכי. "מה קרה? מדוע אתה בוכה?" שאל אביו. ענה הבן: "אמנם כל המסמרים הוסרו מהקיר אך החורים עדיין נותרו..." אמר האב: "אם כך, עליך לעשות מהיום מעשים טובים, על כל מעשה טוב שתעשה, אסתום חור אחד שבקיר עד שישוב להיות כמו שהיה בתחילה."
דיון
  • האם אפשר באמת לתקן את הדברים הקשים שעשינו?
  • האם המעשה הטוב יכול למחוק את המעשה הרע?
  • האם אפשר למחוק מעשים שעשינו?
(ניתן לעצור את הסיפור לפני הפסקה האחרונה ולדון עם התלמידים: כיצד לדעתכם ניתן לסתום את החורים? מה על הילד לעשות כדי לזכות בכך?)
אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה
What is complete repentance? He who once more had in it in his power to repeat a violation, but separated himself therefrom, and did not do it because of repentance, not out of fear or lack of strength. For example? One who knew a woman sinfully, and after a process of time he met her again privately, and he still loving her as theretofore, and he being in a state of potency, and the meeting is in the same land where the sin was first committed, if he parted without sinning, he has attained complete repentance. Of such Solomon said: "Remember then thy Creator in the days of thy youth" (Ecc. 12.1). Even if he made no reparation save in his old age, at a time when it was already impossible for him to repeat his misdeeds, although it is not the best repentance, it still is of help to him and he is considered a penitent. Moreover, though he continued a life of sin but did repent on his dying day, and did die a penitent, all of his sins are forgiven, even as it is said: "While the sun, or the light, or the moon, or the stars, be not darkened, nor the clouds return after the rain" (Ibid. 12.2), yea, that is the day of death. Deduct herefrom that if he remembered his Creator and did repent ere he died, he was forgiven.1Ibid. 86b; Kiddushin, 40b; Shabbat, 151a. C.
דיון
  • מהי לפי דעתכם "תשובה גמורה"?
  • האם הרמב"ם פותר את הבעיה של הילד בסיפור?
  • האם להיות במצב בו עברתם עברה בעבר, ולא לעבור את אותה העברה - מספיק כדי לתקן את מה שקלקלתם בעברה?
  • האם או כיצד זה 'עוזר' לתקן?