לך עם החולמים: על חזון ומנהיגות
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
הלימוד עוסק בקשר בין ה"חלומות" החברתיים שלנו לבין היכולת לשנות את המציאות החברתית, מתוך ראייה שחלום הוא שלב בסיסי והכרחי בדרך לשינוי. החוליה המקשרת בין החלום למציאות היא תרגום החלום והפיכתו לחזון. הלימוד ייעשה סביב מקורות שונים העוסקים בחלומות ומנהיגות: נאומו של מרטין לותר קינג, דברי סמי שלום-שטרית ומסכת ברכות עוסקים בחלום. המקורות שנכתבו בידי מיכה פופר ואבי אלטמן עוסקים במקומו המרכזי של החזון. רבי יצחק עראמה דן בחשיבות פירוש החלום על ידי מספר אנשים בדרך להגשמתו.
כל החלומות הולכים אחרי הפה
אמר רבי ביזנא בר זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד, ומי הוא? – רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר: "כל החלומות הולכים אחר הפה". מנין ש"כל החלומות הולכים אחר הפה"? האם מקרא הוא? כן, וכרבי אליעזר. שאמר רבי אליעזר: "מנין שכל החלומות הולכים אחר הפה?, שנאמר: "ויהי כאשר פתר לנו כן היה" (בראשית מ"א, י"ג).
In a long chain of those transmitting this statement, it is said that Rabbi Bizna bar Zavda said that Rabbi Akiva said that Rabbi Panda said that Rav Naḥum said that Rabbi Birayim said in the name of one elder, and who is he, Rabbi Bena’a: There were twenty-four interpreters of dreams in Jerusalem. One time, I dreamed a dream and went to each of them to interpret it. What one interpreted for me the other did not interpret for me, and, nevertheless, all of the interpretations were realized in me, to fulfill that which is stated: All dreams follow the mouth of the interpreter. The Gemara asks: Is that to say that all dreams follow the mouth is a verse cited as corroboration? The Gemara responds: Yes, and in accordance with the opinion of Rabbi Elazar, as Rabbi Elazar said: From where is it derived that all dreams follow the mouth of the interpreter? As it is stated in the story of the dreams of Pharaoh’s two ministers. The butler and the baker said to Pharaoh: “And it came to pass, as he interpreted to us, so it was” (Genesis 41:13). Rava said, one must attach a caveat to this: This is only in a case where it is interpreted for him in a manner akin to the dream, where the interpretation is relevant to the dream, as it is stated in the story of Joseph’s interpretation of the dreams of Pharaoh’s two ministers: “Each man according to his dream he did interpret” (Genesis 41:12).
דיון
  • כיצד ייתכן שכל הפירושים של החלום התקיימו?
  • מהי ההקבלה בין חלומות שחולמים בלילה ל"חלומות" חברתיים המהווים משאלה לתיקון חברתי?
  • מה המשמעות של "הליכה אחר הפה" בהקשר של החלומות החברתיים שהצגתם בפתיחה?
מיכה פופר, על מנהלים כמנהיגים, הוצאת רמות, תל אביב 1994, עמ' 102-103
מנהיגים אפקטיביים מונעים בעצמם ע"י החזון "הספון בעצמותיהם", המעניק להם כוח התמדה והתלהבות להניע אחרים באמצעותו... כאשר מדובר בחזון אין הכוונה למושגים מופשטים. הכוונה היא לתמונה ברורה, תמונה עתידית בהירה של הארגון במיטבו... המנהיגות מתבטאת בראש ובראשונה בניסוחה של אותה תמונה ובתרגומה ל"מערכת החושים" באופן חי. הדבר הנוסף המתלווה לתמונה, שבלעדיו היא נשארת חלום בלבד, הוא היכולת של אותם מנהיגים לתרגם אותה למציאות ארגונית, לתהליכים ארגוניים, ללוחות זמנים, לרעיונות ממשיים, לאבני דרך, וכל זאת תוך החדרת אמונה שהדבר אפשרי.
אבי אלטמן, המנהיג כיוצר משמעות, מתוך האתר: "מנהיגים ברשת"
האירוע המיוחס לאציל הונגרי בשם אלברט סנט-גיורטי ונכתב כפואמה ע"י הולוב (1970), התרחש במהלך אימונים צבאיים בשוויץ. סגן צעיר של יחידה הונגרית קטנה שלח בהרים האלפים כיתת סיור אל שממת הקרח. השלג התחיל לרדת מיד, נמשך יומיים והכיתה לא חזרה. הסגן סבל וחשש ששלח את אנשיו אל מותם. אבל ביום השלישי הכיתה חזרה. איפה היו? איך מצאו את דרכם חזרה? כן, הם אמרו, היינו בטוחים שאנחנו אבודים וחיכינו לסופנו. אך אז, אחד מאתנו מצא מפה בכיסו. הקמנו מחנה, חיכינו עד ששככה הסערה ואז בעזרת המפה זיהינו את מקומנו והנה אנחנו כאן. הסגן שאל את המפה והעיף בה מבט בוחן וגילה לתדהמתו שזו לא הייתה מפה של האלפים אלא של הפירנאים.
ברצוני להתבונן בסיפור הזה ולומר דרכו כמה דברים על תופעת המנהיגות: קבוצת החיילים שבסיפור עברה מהגדרת מציאות אחת לאחרת. מהראשונה: "אנחנו אבודים לא נותר לנו אלא לחכות לסופנו" אל השנייה: "יש לנו מפה בעזרתה נוכל למצוא את דרכנו". המציאות לכאורה לא השתנתה, שכן בנסיבות הללו, המפה לא הייתה שווה יותר מהנייר עליו היא מודפסת, אבל הפרשנות של המציאות השתנתה באופן קיצוני. במקרה הזה ההבדל בין שתי תפיסות המציאות היה כהבדל בין חיים ומוות. רוצה לומר שלאירועים שמסביבנו אין קיום לכשעצמם אלא רק בכפוף לפרשנות או למשמעות שאנחנו נותנים להם, והמשמעות שהענקנו להם היא הקובעת את פעולתנו. זהו בעצם תפקידם החשוב של מנהיגים: הם מעניקים את הפרשנות למציאות ומקנים לה משמעות היכולה להפיח בנו תקווה, להניע אותנו לפעולה, ולגרום לדברים להתרחש... מכאן שיש אפשרות שכאשר אתה אבוד, גם מפה ישנה שאיננה בהכרח מייצגת היטב את המציאות יכולה לעזור, בתנאי שאתה מאמין בה, מתחיל לפעול, יוצר תוצאות מוחשיות, מגלה מה קורה וזה עוזר להבין מה לעשות בצעד הבא.
למאמר המלא
דיון
  • מהו סוד כוחו של המנהיג לפי מיכה פופר ולפי אבי אלטמן?
  • מה מסביר את כוח השפעתה של המנהיגות המעצבת? איזה התפקיד ממלא החזון בהקשר זה?
  • כיצד ניתן לפרש "הליכה אחר הפה" לאור הקטעים האלו?
עקידת יצחק, רבי יצחק עראמה, שער תשעה ועשרים
וכבר אפשר שישיג הפותר הוראה אחת מהוראות החלום לבד, ויחשוב הנשאר לבטלה ויהיה לו אז הפסולת רבה על האוכל. וזולתו מהפותרים יתחלף אליו, ויכיר ממנו מה שלא הכירו הראשון ויעלם ממנו מה שידעהו. ועל זה הסוד אמרו רבותינו ז"ל: "כל החלומות הולכים אחר הפה". כי כאשר פתר לו עניין צודק החלום, ייתן ליבו אל הפתרון והכיר בקיומו. אמנם שאר ההוראות אשר בתוך החלום אע"פ שיתקיימו לא יורגשו, למה שלא קדמה ההודעה מהן. וכבר ייפתר לו פותר אחד מצד אחר ויורגש הפתרון ההוא ולא זולתו, וזהו מה ש"הולכים אחר הפה".

הסברים
  • "וכבר אפשר שישיג הפותר הוראה אחת מהוראות החלום לבד, ויחשוב הנשאר לבטלה ויהיה לו אז הפסולת רבה על האוכל"= פתירת החלום על ידי אדם אחד חושפת רק חלק מן הפרטים שיש בו ולכן שאר פרטי החלום עשויים להפוך לפסולת. "וזולתו מהפותרים יתחלף אליו, ויכיר ממנו מה שלא הכירו הראשון ויעלם ממנו מה שידעהו. ועל זה הסוד אמרו רבותינו ז"ל: "כל החלומות הולכים אחר הפה""= ככל שיש יותר פותרים לחלום מודגשים מתוכו יותר ויותר פרטים 'והפסולת' קטנה, שכן כל פרשן של החלום שם לב לפרטים נוספים שיש בו ונעשה בהם שימוש. "כי כאשר פתר לו עניין צודק החלום, ייתן ליבו אל הפתרון והכיר בקיומו"= כפי שראינו במקור ממסכת ברכות קיים קשר הדוק בין הענקת פירוש לחלום בפה לבין הפיכתו למציאות. אם הפירוש לחלום צודק ומשכנע הוא גורם לכך שנפנים אותו וכך נוכל לראותו מתגשם במציאות. "אמנם שאר ההוראות אשר בתוך החלום אע"פ שיתקיימו לא יורגשו, למה שלא קדמה ההודעה מהן. וכבר ייפתר לו פותר אחד מצד אחר ויורגש הפתרון ההוא ולא זולתו, וזהו מה ש"הולכים אחר הפה""= הפרטים בחלום שלא ניתן להם פירוש עשויים להתגשם, אולם בגלל שלא ניתנה להם פרשנות הם אינם מורגשים במציאות.
מושגים
  • רבי יצחק עראמה - (1494-1420) רב, דרשן, פילוסוף, ראש ישיבה ואב בית דין. נודע בשם "עקידת יצחק" על שם ספרו . נולד בספרד בשנת 1420 בערך ומת בנאפולי בשנת 1494.