'איש אשר רוח בו'
הדף מאת: רֹני יבין / בית מדרש אלול
'איש אשר רוח בו' עוסק במנהיגות ומציג תפיסה ביחס ל'רוח' המנהיג הראוי.
דיון
זהו לימוד אקטיבי שבו כל לומד אחראי לדרוש מעצמו, לצלול פנימה, להרהר בקול ולשתף במחשבות ורגשות שעולים בו, כדי לגלות ולהפיק את הטמון בעומקי הכתוב. לא להתבייש, ולא לפחד כלל! אם המעוף והכנות והתעוזה והיצירתיות של חכמינו ונביאינו סופרינו וצדיקינו מן העבר יפגשו באלה שלנו... עם ישראל חי! כך אפשר 'לגדול' באמת ולקבל השראה מהעיון במקורות ישראל, ובאותה עת להרחיב את טווח המשמעויות הגלומות בהם, על ידי הוספת נקודת המבט הייחודית שלנו. כל לומד מוזמן להסכים או לחלוק על הכתוב, או להבין אותו אחרת, או לבנות עליו, להסמיך אליו את ניסיון חייו, ולהמשיך בכך את 'תרבות המחלוקת' ואת 'תרבות המדרש' היהודית לדורותיה.
(טז) יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר, אִישׁ, עַל-הָעֵדָה. (יז) אֲשֶׁר-יֵצֵא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם, וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם; וְלֹא תִהְיֶה, עֲדַת ה', כַּצֹּאן, אֲשֶׁר אֵין-לָהֶם רֹעֶה. (יח) וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה, קַח-לְךָ אֶת-יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן אִישׁ, אֲשֶׁר-רוּחַ בּוֹ; וְסָמַכְתָּ אֶת-יָדְךָ, עָלָיו. (יט) וְהַעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְלִפְנֵי כָּל-הָעֵדָה וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעֵינֵיהֶם. (כ) וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו לְמַעַן יִשְׁמְעוּ כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
’Let the LORD, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, who may go out before them, and who may come in before them, and who may lead them out, and who may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd.’ And the LORD said unto Moses: ‘Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is spirit, and lay thy hand upon him; and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; and give him a charge in their sight. And thou shalt put of thy honour upon him, that all the congregation of the children of Israel may hearken.
... תדע לך שלאחר מ' שנה א"ל הקב"ה למשה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו ונתת מהודך עליו (במדבר כז) מה כתיב ביהושע (דברים לד) ויהושע בן נון מלא רוח חכמה למה כי סמך משה את ידיו עליו, אמר הקב"ה בעולם הזה יחידים נתנבאו אבל לעולם הבא כל ישראל נעשין נביאים שנאמר (יואל ג) והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם וגו', כך דרש רבי תנחומא בר אבא.
(Numb. 11:16:) “Gather Me seventy man (sic)63The midrash is ignoring the fact that Hebrew uses singular nouns with large numbers in order to build an interpretation on this singular usage. from the elders of Israel.”64Numb. R. 5:23. This text is related (to Prov. 22:11), “The one who loves purity of heart has grace on his lips, has a king as his friend.” Why did He not say to him (in Numb. 11:16), “seventy men" (with "men" in the plural), instead of “seventy man.” It is simply that He said to him, “seventy man (ish) [with the singular ish indicating] singular individuals,65I.e. singular individuals like the one described in Prov. 22:11. because they were to be like Me and you, as stated (Exod. 15:3:) “The Lord is a Man (ish) of war,” [and it is likewise] stated (Numb. 12:3), “Now the man (ish) Moses was very humble.” (Numb. 11:16:) “Gather Me [seventy men from the elders of Israel].” But did you not have elders before?66Numb. R. 15:24. Here now it is written concerning Mount Sinai (in Exod. 24:9), “Then there went up Moses […] and the seventy elders of Israel”; and this parashah (with Numb. 11:16) comes after that. So where were the[se earlier] elders? It is simply that, when Israel did those things which are stated (in Numb. 11:1), “Now the people were as murmurers […] then the fire of the Lord burned against them,” they were all destroyed by fire at that time. It is simply that their burning was like the burning of Nadab and Abihu, for they also had acted with disrespect on ascending Sinai, when they saw the Divine Presence. It is so stated (in Exod. 24:11), “they beheld God, and they ate and drank.” Was there eating and drinking there? To what is the matter comparable? To a servant who attended his master while [holding] a slice of bread in his hand and taking bites from it. Similarly had they acted with disrespect as though eating and drinking. So the elders along with Nadab and Abihu deserved to be destroyed by fire on that day; but because the giving of Torah was dear to the Holy One, blessed be He, He therefore did not want to harm them and bring calamity to them on that day. This is what is written (ibid.), “But He (the Holy One, blessed be He,) did not raise His hand against the nobles of the Children of Israel.” From this you may infer that they deserved to have a hand raised [against them]. After a time, however, they were destroyed by fire. Nadab and Abihu were destroyed by fire as they entered the tent of meeting, while the elders were destroyed by fire when they were filled with lusting, as stated (in Numb. 11:4), “Then the rabble (ha'safsuf) which was in their midst became filled with lust.” Who were the rabble (ha'safsuf)? R. Simeon ben Menasya and R. Simeon bar Abba [differed on the matter]. One said, “These were the proselytes who came up with them from Egypt and who were gathered (ne'esafim) together with them as stated (in Exod. 12:38), ‘And a mixed multitude went up with them.’” But the other said, “Rabble can only be a Sanhedrin, since it is stated (in Numb. 11:16), ‘Gather (esfah) Me seventy men.’” What [else] is written there (in Numb. 11:1)? “Then the fire of the Lord burned against them and consumed them in the outskirts (qetseh) of the camp,” [i.e.,] among the selected (muqetsim) in the camp. And where is it shown that those elders who went up onto the mountain were destroyed by fire? Where it is stated (in Ps. 106:18), “And fire broke out in their company ('edah),” since company ('edah) can only be a Sanhedrin as stated (in Numb. 15:24), “And it shall come to pass that if it was done [by mistake] away from the eyes of the congregation ('edah).”67I.e. the leaders of the congregation. So Rashi on Numb. 15:24. It is also written (in Lev. 4:13), “And if the whole congregation ('edah) of Israel68This expression was often interpreted as denoting the Sanhedrin. So Sifra to Lev. 4:13 (42: Wayyiqra parashah 4); R. Meir in Hor. 5a; Rashi on Lev. 4:13. should err.” And so did David say (in Ps. 78:31), “When God’s anger flared up at them, He slew their sturdiest,” these were the Sanhedrin; “struck down the chosen of Israel,” these were the chosen ones that were called elders, about whom it is written (in II Sam. 6:1), “And David still added to the chosen among Israel.” Then they wept again and demanded meat. Now you might say, “What they wanted was flesh? Did it not come about that the manna became whatever they wanted inside of their mouths, as stated (in Ps. 106:15), ‘So He gave them what they asked for...’?” And in case you should say that they did not have oxen and cattle in the desert, has it not already stated (in Exod. 12:38), “And a mixed multitude went up with them and flocks and herds.” And in case you should say they ate them in the desert, is it not written (in Numb. 32:1), “Now the children of Reuben and the children of Gad had much livestock?” From here R. Simeon said, “It was not meat for which they lusted, since it says so (in Ps. 78:27), ‘And He rained down flesh (she'er) upon them like dust.’ Now she'er must denote illicit intercourse since it is stated (in Lev. 18:6), ‘None of you shall approach any close (she'er) relation to him.’ Ergo, it [really] says that they desired to permit illicit intercourse for themselves; and so it says (in Numb. 11:10), ‘Now Moses heard the people weeping for their families.’”69See Yoma 75a according to which they were weeping here because of the family relations with whom they were forbidden to have intercourse. Thus when they desired such [relations] (ibid. cont.), “the Lord was very angry and it was bad in the eyes of Moses.” At that time Moses said to the Holy One, blessed be He, (in vs. 11), “’Why have you mistreated Your servant […]?’ In the past there was one with me who would bear the burden of Israel, but now I am alone.” Thus it is written (in vs. 14-15), “I am not able to bear [all] this people alone…. So if You are dealing like this with me, please truly kill me.” At that time the Holy One, blessed be He, said to him, “Appoint other elders instead of those elders.” It is so stated] (in vs. 16), “Gather Me seventy men.” (Numb. 11:17:) “Then I will come down and speak with you there.” [This verse is] to inform you that the day for appointing elders was as dear to the Holy One, blessed be He, as the day for the giving of Torah.70Numb. R. 15:25. Thus it is stated (in Exod. 19:11), “for on the third day the Lord will come down”; and also (in Numb. 11:17) with reference to appointing the elders, “I will come down,” is written. To what is the matter comparable? To a king who had an orchard and hired a guard for it. Then he gave him the payment of a guard for him to guard the orchard. After a time the guard said to him, “I cannot guard all of it myself. Rather give me others to guard it with me.” The king said to him, “I have given the entire orchard into your keeping, and I have given you all the payment for guarding it; but now you would say to me, ‘Go and bring others to guard it with me.’ See I am bringing others to guard with you, but observe that I am not giving them their payment from what belongs to me. Rather it is from your payment which I have given you that they are receiving their payment.” Similarly did the Holy One, blessed be He, speak to Moses. When [Moses] said to Him, “I cannot [do everything] alone,” the Holy One, blessed be He, said to him, “I have given you understanding and knowledge to sustain71PRNS. Cf. Gk.: pronoos (“prudent”). My children. Moreover, I did not want others, simply so that you would have strength and knowledge and so that you would stand alone in that greatness. But now you are the one who wants others. Be aware that they will receive [payment], not from what is Mine, but from what is yours.” It is so stated (in Numb. 11:17.), “and I will set aside some of the spirit which is upon you and put it on them [...].” Nevertheless Moses did not lack anything. You should know that after forty years He said to Moses (in Numb. 27:18, 20), “Take Joshua ben Nun …. And put some of your glory upon him.” Then what is written about Joshua (in Deut. 34:9)? “Now Joshua ben Nun was filled with the spirit of wisdom.” Why? (Ibid. cont.:) “Because Moses had laid his hands upon him.” The Holy One, blessed be He, said, “In this world [only] individuals have prophesied, but in the world to come all Israel shall become prophets.” It is so stated (in Joel 3:1), “And it shall come to pass afterward that I will pour out My spirit upon all flesh so that your sons and your daughters shall prophesy.”72See also above Gen. 10:4; cf. Deut. R. 6:14. So did R. Tanchuma bar Abba expound.
דיון
  • "מהודך עליו" - כיצד אפשר לפרש זאת?
  • "אשפוך את רוחי" - האם הכוונה לאותה רוח? מהי הרוח הזאת?
איש אשר רוח בו... איש אשר רוח בו שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, איש אשר רוח בו שיהא הולך עם הקפדנים כפי דעתן ועם המתונים כפי דעתן, וסמכת את ידך עליו שיתברך תלמידו על ידך,
(...למה משה דומה לאבוקה שהיא דולקת נדלקו ממנה כמה נרות אבל אורה של אבוקה לא חסרה כלום, כן חכמתו של משה לא חסר כלום)
דיון
  • "רוח בו" - מהי מהותה וכוחה של הרוח לפי מקור זה?
ולבסוף רש"י על פי המדרש:
רש"י על ספר במדבר, פרק כז, פסוקים טז-יח
"אלוהי הרוחות"- אלוהי הרוחות למה נאמר, אמר לפניו: רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו.
"אשר רוח בו" – אשר רוח בו, כאשר שאלת, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד.
דיון
  • כיצד מפרש רש"י את 'רוח' המנהיג?
דיון
לסיכום:
  • האם יש סתירה בין הפרשנויות השונות? כיצד אפשר להסביר זאת?