שאלות של חירות
הדף מאת: חגית ברטוב / מרכז יעקב הרצוג
דף לימוד זה משמש בסיס לדיון במושג החירות, הן בהקשרו הרחב והן בהקשר של חג הפסח. הדף הוכן לקראת השתלמות של רשת 'אורט' וישמש בסיס לבניית דפי לימוד נוספים.
על פי הפרק "מהי חירות" באסופה "זכויות האדם והאזרח בישראל"
החרות השלילית היא חסרונה של מניעה, או "חרות מְ "; ואילו החרות החיובית קרובה לרעיון של ההגדרה ומיצוי עצמי, או היכולת לעשות בחירות משמעותיות – "החרות לְ "...
חרות חיובית מתמקדת ברצונות של היחיד, המושפעים בין השאר מחינוך, סביבה ומרכיבים אישיים.
ישעיהו ברלין, ארבע מסות על החירות (תרגם: יעקב שרת), רשמים 1987, עמ' 182
המשמע ה"חיובי" של המלה "חירות" נובע ממשאלתו של היחיד להיות אדון לעצמו. [...] אני מבקש להיות מכשיר של פעולותיי הרצוניות שלי, לא של זולתי. אני מבקש להיות סובייקט, לא אובייקט; להיות מונע על-ידי שיקולים, על ידי תכליות מודעות, שהם משלי, ולא על-ידי גורמים המשפיעים עלי כביכול מבחוץ. אני מבקש להיות מישהו, לא אלשהו; עושה, מחליט, לא מי שמחליטים בשבילו, מכוון-עצמי ולא מופעל על-ידי הטבע החיצון או על ידי בני-אדם אחרים, כאילו הייתי חפץ, או בעל-חיים או עבד ...

מושגים
  • סר ישעיה ברלין - (ריגה, 1909 - אנגליה, 1997). פילוסוף פוליטי והיסטוריון של הרעיונות, נחשב לאחד ההוגים הליברלים המובילים של המאה העשרים.
דיון
שאלות לדיון
  • מהי חירות בעיניכם?
  • במה דומה ובמה שונה תפיסת החירות שלכם ותפיסת החירות של סר ישעיהו ברלין?
  • ספרו לחברותא שלכם על רגעי חירות שחוויתם, חירות 'שלילית' או חירות 'חיובית'.