"כי האדם עץ השדה" (דברים כ יט)
הדף מאת: עתיד במידבר / עתיד במידבר
הדף בוחן את הקשר בין האדם לעץ דרך ארון הספרים היהודי. מה אנו לומדים מהעץ על האדם? מי דומה למי – האם האדם דומה לעץ או העץ דומה לאדם?
(יט) כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר. (כ) רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא אֹתוֹ תַשְׁחִית וְכָרָתָּ וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה עַד רִדְתָּהּ:
When thou shalt besiege a city a long time, in making war against it to take it, thou shalt not destroy the trees thereof by wielding an axe against them; for thou mayest eat of them, but thou shalt not cut them down; for is the tree of the field man, that it should be besieged of thee? Only the trees of which thou knowest that they are not trees for food, them thou mayest destroy and cut down, that thou mayest build bulwarks against the city that maketh war with thee, until it fall.
דיון
הכי אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב (דברים כ) "כי האדם עץ השדה..", וכי אדם עץ שדה הוא? אלא משום דכתיב (שם) כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת, וכתיב אתו תשחית וכרת. הא כיצד? אם תלמיד חכם הגון הוא - ממנו תאכל ואתו לא תכרת, ואם לאו - אתו תשחית וכרתמושגיםתלמוד בבלי - חיבור קולקטיבי שבו מסוכמת הגותם של האמוראים במאות 3-5 לספירה כפרשנות והרחבה של המשנה, וכולל דברי הלכה ואגדה. האמוראים פעלו בשני מרכזים עיקריים, בבל וארץ-ישראל, ולפיכך ישנם שני תלמודים - התלמוד הירושלמי (הארץ-ישראלי) והתלמוד הבבלי שנחשב לחשוב מביניהם, ודיוניו ההלכתיים הם הבסיס להלכה הנוהגת עד היום. יש המדגישים כי התלמוד הבבלי מציג לעיתים קרובות נרטיב שונה (לפעמים אף באופן מהותי), מיצירתה של ארץ ישראל המשתקפת בספרות התנאים ובתלמוד הירושלמי, ומשקף את עולמם של יהודי בבל.
Rabbi Yirmeya once said to Rabbi Zeira: Let the Master come and teach a halakhic discourse. Rabbi Zeira said to him: My heart is weak and I cannot strain myself over a halakhic discourse. Rabbi Yirmeya replied to him: In that case, let the Master tell us a matter of aggada, which does not require as much effort. Rabbi Zeira said to him that Rabbi Yoḥanan said as follows: What is the meaning of that which is written: “For man is a tree of the field” (Deuteronomy 20:19)? And is man actually a tree of the field? Rather, it is because it is written earlier in the same verse: “You may eat of them but you may not cut them down,” and it is written in the next verse: “Them you may destroy and cut down” (Deuteronomy 20:20). This indicates that there are certain trees which may be cut down, while others may not be destroyed. How so? If a Torah scholar is worthy: “You may eat of them but you may not cut them down,” but if he is not worthy: “He you may destroy and cut down.”
דיון
מאי דכתיב: "כי האדם עץ השדה"? וכי האדם עץ השדה הוא? אלא: [משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרת וכתיב אותו תשחית וכרת, הא כיצד] אם תלמיד חכם הגון הוא - ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו - אותו תשחית וכרת. ולמה נמשלו דברי תורה לעץ? לומר לך - מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדין את הגדולים, והיינו דאמר רבי [חנינא]: הרבה תורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכלם, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'. מושגיםילקוט שמעוני - לקט מדרשי אגדה קדומים על התנ"ך. המדרשים הם אוסף מספרות המדרש הקדומה ביותר, ביניהם מתוך מדרשים קדומים שלא הגיעו לידינו. זמן חיבורו המדויק של הילקוט אינו ידוע, אך מניחים שאינו מוקדם מן המאה ה-11.
דיון
"..וה' פקד את שרה כאשר אמר" (בראשית כא, א). זהו שאמר הכתוב- "וידעו כל עצי השדה כי אני ה' השפלתי עץ גבוה הגבהתי עץ שפל..." (יחזקאל יז, כד). אמר רבי יודן: לא כדין דאמרין ולא עבדין, אלא אני ה' דברתי ועשיתי. אמר רבי ברכיה: אני ה' דברתי ועשיתי, והיכן דבר? "למועד אשוב אליך ולשרה בן" (בראשית יח, י), ועשה. "וידעו כל עצי השדה"- אלו הבריות, היאך מד"א כי האדם עץ השדה (דברים כ, יט), "כי אני ה' השפלתי עץ גבוה"- זה אבימלך, הגבהתי עץ שפל זה אברהם, הובשתי עץ לח, אלו נשי אבימלך, דכתיב כי עצור עצר ה', הפרחתי עץ יבש, זו שרה, אני ה' דברתי.. היכן דבר? "למועד אשוב אליך", ועשיתי, הה"ד (הדא הוא דכתיב- זה מה שכתוב) "ויעש ה' לשרה כאשר דבר..."הסבריםהמדרש מתבסס על סיפור ירידתו של אברהם לגרר (בראשית פרק כ, פסוקים ב-יב). אבימלך לקח את שרה לארמונו משום שחשב שהיא אחותו של אברהם. בעקבות כך נשותיו של אבימלך לא הרו, עד שאבימלך החזיר את שרה לאברהם וקיבל את ברכתו.שרה ילדה בגיל 90, דבר לא טבעי לכל הדעות.
דיון
נתן זך, עץ השדה, מתוך: כי האדם עץ השדה, הוצאת תמוז, 1999, עמ' 16עץ השדה © כל הזכויות שמורות ללמחבר ולאקו"םwww.acum.org.il
דיון
דף הנחיות למנחה:רציונל.rtf