מה הופך מורים לסוכני שינוי חברתי?
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
במפגש זה נפגוש כמה מורים בלתי שגרתיים אשר ניתן לראות בהם 'סוכנים לשינוי חברתי', כיוון שהם העניקו לתלמידיהם בדרכים שונות ומגוונות הזדמנות ללמוד ולהתפתח. מורים כאלה יוצרים בתוך הכיתה שוויון הזדמנויות אמיתי, שמוביל לתיקון חברתי. כיצד הם הצליחו לעשות זאת? לשם כך נעיין בשלל מקורות מן התלמוד הבבלי במסכת תענית, נדרים ובבא מציעא, מדרש קהלת, מבחר קטעים מתוך הספר 'המורה' של פרנק מק'קורט ושירו של עמיר בניון 'מורה לחיים'.
פתיחה
פרנק מק'קורט, המורה, מטר הוצאה לאור, 2007, עמ' 29-28
I
במקום ללמד, סיפרתי סיפורים.
כל דבר, העיקר שישבו בשקט במקומותיהם.
הם חשבו שאני מלמד.
אני חשבתי שאני מלמד.
אני למדתי.
וקראת לעצמך מורה?
לא קראתי לעצמי שום דבר. הייתי יותר ממורה. ופחות. בכיתת תיכון אחת סמל מחלקה, רב, כתף לבכות עליה, אחראי משמעת, זמר, מלומד מדרגה נמוכה, פקיד, שופט- קו, ליצן, יועץ, אוכף את כללי הלבוש, מנצח, סניגור, פילוסוף, שותף לדבר עבירה, רקדן סטפס, פוליטיקאי, שוטה, שוטר תנועה, אם-אב-אח-אחות-דוד-דודה, מנהל חשבונות, מבקר, פסיכולוג, הקש ששבר את גב הגמל.
פרנק מק'קורט, 'המורה', מטר הוצאה לאור, 2007, עמ' 169-168
II
עשר שנים מאז תחילת קריירת ההוראה שלי, בן שלושים ושמונה. אילו היה עלי להעריך את עצמי הייתי אומר, אתה עושה כמיטב יכולתך. באמת. יש מורים שמלמדים ולא מזיז להם מה שתלמידיהם חושבים עליהם. חומר הלימוד הוא המלך. מורים כאלה הם בעלי עוצמה. הם שולטים בכיתותיהם בזכות אישיות המגובה באיום עצום: עט אדום שרושם על התעודה את הנכשל המבעית. המסר שלהם לתלמידיהם הוא, אני המורה שלכם, אני לא היועץ שלכם, אני לא איש הסוד שלכם, אני לא ההורה שלכם. אני מלמד נושא: אתם רוצים, טוב. לא רוצים, לא צריך. תכופות אני חושב שעלי להיות מורה קשוח, ממושמע, מאורגן וממוקד, ג'ון ויין של הפדגוגיה, עוד מורה אירי המנופף במקל, ברצועה, בשוט. מורים קשוחים מספקים את הסחורה במשך ארבעים דקות. עכלו את השיעור, תלמידים, והיכונו להקיא אותו ביום הבחינה [...] אני לא רואה את הכיתה כיחידה אחת שיושבת ומקשיבה לי. הקלסתרים מעלים דרגות שונות של עניין או אדישות. האדישות היא האתגר בשבילי [...]
דיון
 • אילו תפקידים של המורה עולים מתוך הקטעים?
 • אילו דמויות של מורים עולות מתוך הקטעים?
 • מהו לדעתכם תפקידו המרכזי של המורה ומה ההשלכות החברתיות של תפקיד זה?
לימוד בחברותא
רב הזדמן למקום אחד,
גזר תענית ולא בא הגשם,
ירד לפניו שליח הציבור.
אמר 'משיב הרוח' ונשבה הרוח,
אמר 'מוריד הגשם' - ובא הגשם.
אמר לו: מה הם מעשיך?
אמר לו: מקריא תינוקות אני, ואני מקריא לבני עניים כבני עשירים,
וכל שלא אפשר לו אינני לוקח ממנו דבר,
ויש לי חבית של דגים, וכל מי שפשע - אני משחד אותו בהם,
ומסדר לו ומפייס לו, עד שבא וקורא.

לסוגיה המלאה באתר פשיטא
One day Rabbi Yosei bar Avin heard Rav Ashi studying and reciting the following statement. Shmuel said: With regard to one who removes a fish from the sea on Shabbat, when an area on the skin of the fish the size of a sela coin has dried up, he is liable for violating the prohibition against slaughtering an animal on Shabbat. A fish in that condition cannot survive, and therefore one who removed it from the water is liable for killing it. Rabbi Yosei bar Avin said to Rav Ashi: And let the Master say that this is the case provided that the skin that dried is between its fins. Rav Ashi said to him: And doesn’t the Master maintain that Rabbi Yosei ben Rabbi Avin said this ruling? Why didn’t you state it in his name? Rabbi Yosei bar Avin said to him: I am he. Rav Ashi said to him: And didn’t the Master sit before and frequent the study hall of Rabbi Yosei from Yokrat? Rabbi Yosei bar Avin said to him: Yes. Rav Ashi said to him: And what is the reason that the Master left him and came here? Rabbi Yosei bar Avin said to him: I was concerned and departed because he is so severe and unforgiving. He is a man who has no mercy on his own son, and no mercy on his daughter. How, then, could he have mercy on me? The Gemara asks: What is the incident involving his son? One day Rabbi Yosei from Yokrat hired day laborers to work his field. It grew late and he did not bring them food. The workers said to the son of Rabbi Yosei from Yokrat: We are starving. They were sitting under a fig tree, so the son said: Fig tree, fig tree. Yield your fruits, so that my father’s workers may eat. The fig tree yielded fruit, and they ate. In the meantime, his father came and said to the workers: Do not be angry with me for being late, as I was engaged in a mitzva, and until just now I was traveling for that purpose and could not get here any sooner. They said to him: May the Merciful One satisfy you just as your son satisfied us and gave us food. He said to them: From where did he find food to give you? They said: Such-and-such an incident occurred. Rabbi Yosei from Yokrat said to his son: My son, you troubled your Creator to cause the fig to yield its fruit not in its proper time, so too, you will die young. And indeed, his son died before his time. The Gemara asks: What is the incident involving his daughter? He had a very beautiful daughter. One day Rabbi Yosei from Yokrat saw a certain man piercing a hole in the hedge surrounding his property and looking at his daughter. Rabbi Yosei said to him: What is this? The man said to him: My teacher, if I have not merited taking her in marriage, shall I not at least merit to look at her? Rabbi Yosei said to her: My daughter, you are causing people distress. Return to your dust, and let people no longer stumble into sin due to you. § The Gemara relates another story involving Rabbi Yosei from Yokrat. He had a certain donkey that people hired each day for work. In the evening they would send it back with the money for its hire on its back, and the animal would go to its owner’s house. But if they added or subtracted from the appropriate sum, the donkey would not go. One day someone forgot a pair of sandals on the donkey, and it did not move until they removed the sandals from its back, after which it went off. The Gemara cites more stories about miracles that occurred to righteous individuals. Whenever the charity collectors would see Elazar of the village of Birta, they would hide from him, as any money Elazar had with him he would give them, and they did not want to take all his property. One day, Elazar went to the market to purchase what he needed for his daughter’s dowry. The charity collectors saw him and hid from him. He went and ran after them, saying to them: I adjure you, tell me, in what mitzva are you engaged? They said to him: We are collecting money for the wedding of an orphan boy and an orphan girl. He said to them: I swear by the Temple service that they take precedence over my daughter. He took everything he had with him and gave it to them. He was left with one single dinar, with which he bought himself wheat, and he then ascended to his house and threw it into the granary. Elazar’s wife came and said to her daughter: What has your father brought? She said to her mother: Whatever he brought he threw into the granary. She went to open the door of the granary, and saw that the granary was full of wheat, so much so that it was coming out through the doorknob, and the door would not open due to the wheat. The granary had miraculously been completely filled. Elazar’s daughter went to the study hall and said to her father: Come and see what your He Who loves You, the Almighty, has performed for you. He said to her: I swear by the Temple service, as far as you are concerned this wheat is consecrated property, and you have a share in it only as one of the poor Jews. He said this because he did not want to benefit from a miracle. The Gemara returns to the topic of fasting for rain. Rabbi Yehuda Nesia decreed a fast and prayed for mercy, but rain did not come. He said, lamenting: How great is the difference between the prophet Samuel of Rama, for whom rain fell even when he prayed for it in summer, and myself, Yehuda ben Gamliel. Woe to the generation that is stuck with this leadership; woe to him in whose days this has occurred. He grew upset, and rain came. The Gemara relates another story involving a Nasi’s decree of a fast for rain. In the house of the Nasi a fast was declared, but they didn’t inform Rabbi Yoḥanan and Reish Lakish of the fast the day before. In the morning they informed them. Reish Lakish said to Rabbi Yoḥanan: What are we to do? We did not accept this fast upon ourselves the evening before, and a fast must be accepted in the afternoon service of the day preceding the fast. Rabbi Yoḥanan said to him: We are drawn after the community, and therefore, when the Nasi declares a public fast there is no need for an individual to accept it upon himself the day before. The Gemara further states that on another occasion, a fast was declared in the house of the Nasi, but rain did not come. Oshaya, the youngest member of the group of Sages, taught them a baraita. It is written: “Then it shall be, if it shall be committed in error by the congregation, it being hidden from their eyes” (Numbers 15:24). This verse indicates that the leaders are considered the eyes of the congregation. Oshaya continued: There is a parable that illustrates this, involving a bride who is in her father’s home and has not yet been seen by her bridegroom. As long as her eyes are beautiful, her body need not be examined, as certainly she is beautiful. However, if her eyes are bleary [terutot], her entire body requires examination. So too, if the leaders of the generation are flawed, it is a sign that the entire generation is unworthy. By means of this parable, Oshaya was hinting that rain was withheld from the entire nation due to the evil committed by the household of the Nasi. The servants of the Nasi came and placed a scarf around his neck and tormented him as punishment for insulting the house of the Nasi. His townsmen said to them: Let him be, as he also causes us pain with his harsh reproof, but since we see that all his actions are for the sake of Heaven we do not say anything to him and let him be. You too should let him be. § The Gemara relates: Rabbi Yehuda HaNasi declared a fast but rain did not come. Ilfa descended to lead the service before him, and some say it was Rabbi Ilfi. He recited: He Who makes the wind blow, and the wind indeed blew. He continued to recite: And Who makes the rain come, and subsequently, the rain came. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: What are your good deeds, in the merit of which your prayers are answered so speedily? He said to him: I live in an impoverished city, in which there is no wine for kiddush or havdala. I go to the effort of bringing the residents wine for kiddush and havdala, and I thereby enable them to fulfill their duty. In reward for this mitzva, my prayers for rain were answered. The Gemara relates a similar incident. Rav happened to come to a certain place where he decreed a fast but rain did not come. The prayer leader descended to lead the service before him and recited: He Who makes the wind blow, and the wind blew. He continued and said: And Who makes the rain fall, and the rain came. Rav said to him: What are your good deeds? He said to him: I am a teacher of children, and I teach the Bible to the children of the poor as to the children of the rich, and if there is anyone who cannot pay, I do not take anything from him. And I have a fishpond, and any child who neglects his studies, I bribe him with the fish and calm him, and soothe him until he comes and reads. The Gemara further relates: Rav Naḥman decreed a fast, prayed for mercy, but rain did not come. In his misery, he said: Take Naḥman and throw him from the wall to the ground, as the fast he decreed has evidently had no effect. He grew upset, and rain came. The Gemara relates: Rabba decreed a fast. He prayed for mercy, but rain did not come. They said to him: But when this Rav Yehuda decreed a fast, rain would come. He said to them: What can I do? If the difference between us is due to Torah study, we are superior to the previous generation, as in the years of Rav Yehuda all of their learning
דיון
 • מדוע מצליח שליח הציבור במקום שלא הצליח רב להוריד את הגשם?
 • את מי "משחד" מלמד הדרדקים? מה דעתכם על שיטה זו?
מדרש קהלת, פרשה ז
קטע מס' 2
פרסי אחד בא לפני רב, אמר לו: למדני תורה.
אמר לו: אמור אל"ף.
אמר לו: מי יאמר שזו אל"ף? שמא אינו כך.
אמר לו: אמור בי"ת- מי יאמר שזו בי"ת?
גער בו והוציאו בנזיפה.
בא לפני שמואל, אמר לו: למדני תורה.
אמר לו: אמור אל"ף.
אמר לו: מי יאמר שזו אל"ף? שמא אינו כך.
אמר לו: אמור בי"ת.- מי יאמר שזו בי"ת?
אחזו שמואל באזנו.
ואמר הפרסי: אזני! אזני!
אמר לו שמואל: מי יאמר שזו אזנך?
אמר לו הפרסי: כל העולם יודעים שזו אזני.
אמר לו אף כאן, כל העולם יודעים שזו אל"ף וזו בי"ת.
מיד נשתתק הפרסי וקיבל עליו.
הוי - טוב אורך מגבה אורך.
דיון
 • מדוע רב לא הצליח ללמד את הפרסי?
 • מה עשה שמואל שהצליח לגרום לפרסי ללמוד?
 • האם גם אתם התנסיתם בחוויה דומה כמורים או כתלמידים?
קטע מס' 3
"אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר שנים?
מפני שעשה אנגרייא [=שעבוד] בתלמידי חכמים, שנאמר: "וירק את חניכיו ילידי ביתו (בראשית י"ד, י"ד) [...]
"וירק את חניכיו ילידי ביתו".
רב אמר: שהוֹריקן בתורה, ושמואל אמר: שהוֹריקן בזהב.

הסברים
 • רש"י: 'שהוריקן בתורה' - שלימדם תורה, כאדם שמריק מכלי זה לתוך כלי זה, כך הוא לימדם תורה.
Because he was occupied with lodging first and did not immediately perform the mitzva of circumcision, as it is stated: “And it came to pass on the way at the lodging-place” (Exodus 4:24). Rabban Shimon ben Gamliel says: It was not Moses our teacher that Satan wanted to kill, but rather, that infant who was not circumcised, as it is stated: “Surely a bridegroom of blood are you to me” (Exodus 4:25). Go out and see: Who does it make sense would be the one that is called the bridegroom in this instance? You must say this is the infant, since he is the one who entered the covenant of Abraham by means of the circumcision. Rabbi Yehuda bar Bizna taught: At the time that Moses our teacher was negligent about the circumcision, the destructive angels named Af, meaning anger, and Ḥeima, meaning wrath, came and swallowed him, and only his legs were left outside. Immediately, “Zipporah took a flint, and cut off the foreskin of her son” (Exodus 4:25), and immediately “He let him alone” (Exodus 4:26). At that moment, Moses our teacher wanted to kill them, as it is stated: “Cease from anger [af ] and forsake wrath [ḥeima]” (Psalms 37:8), which indicates that he wanted to harm them. And there are those who say: He killed the angel named Ḥeima, as it is stated: “Wrath is not in me” (Isaiah 27:4). The Gemara asks: How is it possible to say that he killed Ḥeima? Isn’t it written that Moses himself said much later: “For I was in dread of the anger and wrath” (Deuteronomy 9:19)? The Gemara answers: There are two types of wrath. And if you wish, say that the army of Ḥeima remained but not the angel itself. It is taught in a baraita: Rabbi Yehuda HaNasi says: Great is the mitzva of circumcision, for there is no one who was engaged in mitzvot like Abraham our Patriarch, and yet he was called wholehearted only due to the mitzva of circumcision, as it is stated: “Walk before Me and you should be wholehearted” (Genesis 17:1), and it is written in the next verse: “And I will make My covenant between Me and you” (Genesis 17:2), and Abraham was then commanded with regard to circumcision. This indicates that he was not called wholehearted until he performed circumcision. Alternatively, so great is the mitzva of circumcision that it is equal to all the mitzvot of the Torah, as it is stated at the giving of the Torah: “For according to these words I have made a covenant with you and with Israel” (Exodus 34:27), and “covenant” refers to circumcision. Alternatively, so great is the mitzva of circumcision that if not for circumcision heaven and earth would not have been established, as it is stated: “If My covenant be not with day and night, I would not have appointed the ordinances of heaven and earth” (Jeremiah 33:25), and the covenant that exists day and night is the covenant of circumcision, as it is always found on the person’s body. The Gemara comments: And this statement disagrees with the words of Rabbi Eliezer, for Rabbi Eliezer said: Great is the Torah, for if not for Torah, heaven and earth would not have been established, as it is stated: “If My covenant be not with day and night, I would not have appointed the ordinances of heaven and earth” (Jeremiah 33:25). According to Rabbi Eliezer, the covenant that exists day and night is the Torah, as it says: “You should contemplate it day and night” (Joshua 1:8). Rav Yehuda said that Rav said: At the time that the Holy One, Blessed be He, said to Abraham our Patriarch: “Walk before Me and you should be wholehearted” (Genesis 17:1), a sensation of trembling seized him and he said: Perhaps there is something disgraceful about me due to a transgression that I committed, and therefore I cannot be called complete. When God said to him: “And I will make My covenant between Me and you” (Genesis 17:2), his mind was set at ease, since he understood that the removal of the foreskin that he was now commanded to do was the reason he had not yet achieved completion. The Gemara expounds the verse “and He brought him outside” (Genesis 15:5): Abraham said before Him: Master of the Universe, I looked at my constellation and according to it I will have only one son, and a son has already been born to me, i.e., Ishmael. He said to him: Emerge from your astrology because there is no constellation for the Jewish people, as they are not subject to the influence of astrology. Rabbi Yitzḥak said: Anyone who conducts himself with wholeheartedness, the Holy One, Blessed be He, treats him with wholeheartedness, as it is stated: “With the devout You act devoutly, and with the one who is strong in his wholeheartedness You act wholeheartedly” (II Samuel 22:26). Rabbi Hoshaya said: Anyone who acts wholeheartedly, time will stand for him, i.e., he will be successful, as it is stated: “Walk before Me and you should be wholehearted” (Genesis 17:1), and it is written: “And you shall be the father of a multitude of nations” (Genesis 17:4). Rabbi Yehuda HaNasi said: Anyone who divines, i.e., he guesses and looks for signs about the future, the sign will injure him, as it is stated: “For there is to him [lo] divination with Jacob” (Numbers 23:23). The Gemara asks: But it is written lo with the letters lamed alef, meaning “no divination,” as opposed to with the letters lamed vav, meaning “there is to him divination.” The straightforward meaning of the verse is that there is no divination with regard to Jacob. Rather, the reason that he will be injured is not based on the verse but rather due to the concept of measure for measure: Since he attempts to tell his fortune, it injures him. Ahava, son of Rabbi Zeira, teaches: Any person who does not divine his future is brought inside a partition close to God to a place that even the ministering angels cannot enter inside, as it is stated: “For there is no divination with Jacob, neither is there any enchantment with Israel, now it is said to Jacob and Israel what has God wrought” (Numbers 23:23). In other words, matters are revealed to Israel that even the angels do not know, since Israel is closer to God than the angels. Rabbi Abbahu said that Rabbi Elazar said: For what reason was Abraham our Patriarch punished and his children enslaved to Egypt for 210 years? Because he made a draft [angarya] of Torah scholars, as it is stated: “He led forth his trained men, born in his house” (Genesis 14:14). These trained men that he took to war were actually his disciples, who were Torah scholars. And Shmuel said: Because he greatly examined [hifriz] the characteristics of the Holy One, Blessed be He, as it is stated: “Whereby shall I know that I shall inherit it?” (Genesis 15:8). And Rabbi Yoḥanan said: He was punished because he distanced people from entering under the wings of the Divine Presence, as it is stated that the king of Sodom said to him: “Give me the people and take the goods to yourself” (Genesis 14:21), but Abraham refused to take any goods either. If he had not listened to the king of Sodom and had allowed the people to remain with him, he would have brought the prisoners under the wings of the Divine Presence. The Gemara returns to discuss one of the verses cited previously: “He led forth [vayyarek] his trained men, born in his house” (Genesis 14:14). Rav said: He showered them [horikan] with Torah like someone who pours from one vessel into another, and Shmuel said: He showered them [horikan] with gold and gave them an abundance of money so that they would go to war with him. The Torah states that he took “eighteen and three hundred” (Genesis 14:14) men to war. Rabbi Ami bar Abba said: Eliezer was equivalent to all of them. There are those who say: Only Eliezer is referred to here, as the numerical value of the letters of his name is this amount, i.e., 318. And Rabbi Ami bar Abba said: Abraham recognized his Creator at the age of three years, as it is stated: “Because [ekev] Abraham hearkened to My voice” (Genesis 26:5). The numerical value of the letters of the word ekev is 172, indicating that he observed the halakha for this many years. If Abraham lived until 175 then his first recognition of the Creator must have been at the age of three. And Rami bar Abba said in a similar manner:
דיון
 • מדוע נענש זרעו של אברהם על פי פירוש רש"י?
 • מה משמעות המילים: "להוריק מכלי אחד למשנהו"?
 • איזו דמות של מורה מבקש רש"י לראות?
קטע מס' 4
ריש לקיש היה מציין את מערות הקבורה של חכמים.
כאשר הגיע אל מערתו של רבי חייא נעלמה ממנו, וחלשה דעתו.
אמר: "ריבונו של עולם לא פילפלתי תורה כמותו?"
יצתה בת קול ואמרה לו: "תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא ריבצת".
כאשר היו רבים רבי חנינא ורבי חייא, אמר לו רבי חנינא לרבי חייא: "וכי עמי אתה רב? חס ושלום, אם תשתכח תורה מישראל אחזיר אותה בפלפולי".
אמר לו רבי חייא לרבי חנינא: "עמי אתה רב? שעשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. מה אני עושה? אני הולך וזורע כותנה ושוזר ממנה רשתות וצד צבאים ומאכיל בשר ליתומים, ועושה מגילות מעורם, וכותב חמישה חומשי תורה עליהם, ואני הולך מעיר לעיר ומלמד לחמישה תינוקות חמישה חומשים, לכל אחד מהם חומש אחד. ומלמד משנה לשישה תינוקות שישה סדרים. ואני אומר להם: עד שאחזור ואבוא לכאן תלמדו מקרא זה לזה ולמדו משנה זה לזה".
זהו שאמר רבי: כמה גדולים מעשי חייא!

הסברים
 • רש"י: "ואני הולך מעיר לעיר"- למקום שאין מלמדי תינוקות.
was stated by the Sages, i.e., the wise man mentioned in the verse, and yet they could not explain it. It was stated by the prophets, i.e., those to whom the mouth of the Lord has spoken, and yet they could not explain it, until the Holy One, Blessed be He, Himself explained it, as it is stated in the next verse: “And the Lord says: Because they have forsaken My Torah which I set before them” (Jeremiah 9:12). Rav Yehuda says that Rav says: This does not mean that the Jewish people ceased Torah study altogether; rather, they did not recite a blessing on the Torah prior to its study, as they did not regard Torah study as a sacred endeavor. Rav Ḥama says: What is the meaning of that which is written: “In the heart of him that has discernment wisdom rests; but in the inward part of fools it makes itself known” (Proverbs 14:33)? “In the heart of him who has discernment wisdom rests”; this is a Torah scholar, son of a Torah scholar. “But in the inward part of fools it makes itself known”; this is a Torah scholar, son of an ignoramus, as his wisdom stands out in contrast to the foolishness of the rest of his family. Ulla said: This explains the adage that people say: A small coin in an empty barrel calls: Kish, kish, i.e., it rattles loudly, whereas a coin in a barrel full of coins is not heard. Rabbi Yirmeya said to Rabbi Zeira: What is the meaning of that which is written with regard to the World-to-Come: “The humble and great are there; and the servant is free from his master” (Job 3:19)? Is that to say that we do not know that the humble and the great are there in the World-to-Come? Rather, this is the meaning of the verse: Anyone who humbles himself over matters of Torah in this world becomes great in the World-to-Come; and anyone who establishes himself as a servant over matters of Torah in this world becomes free in the World-to-Come. § The Gemara continues discussing the greatness of the Sages. Reish Lakish was demarcating burial caves of the Sages. When he arrived at the cave of Rabbi Ḥiyya, the precise location of his grave eluded him. Reish Lakish became distressed, as he was apparently unworthy of finding the grave. He said: Master of the Universe! Did I not analyze the Torah like Rabbi Ḥiyya? A Divine Voice emerged and said to him: You did analyze the Torah like him, but you did not disseminate Torah like him. The Gemara relates: When Rabbi Ḥanina and Rabbi Ḥiyya would debate matters of Torah, Rabbi Ḥanina would say to Rabbi Ḥiyya: Do you think you can debate with me? Heaven forbid! If the Torah were forgotten from the Jewish people, I could restore it with my powers of analysis and intellectual acumen. Rabbi Ḥiyya said to Rabbi Ḥanina: Do you think you can debate with me? You cannot compare yourself to me, as I am acting to ensure that the Torah will not be forgotten by the Jewish people. Rabbi Ḥiyya elaborated: What do I do to this end? I go and sow flax seeds and twine nets with the flax, and then I hunt deer and feed their meat to orphans. Next I prepare parchment from their hides and I write the five books of the Torah on them. I go to a city and teach five children the five books, one book per child, and I teach six other children the six orders of the Mishna, and I say to them: Until I return and come here, read each other the Torah and teach each other the Mishna. This is how I act to ensure that the Torah will not be forgotten by the Jewish people. The Gemara notes that this is what Rabbi Yehuda HaNasi said: How great are the deeds of Rabbi Ḥiyya! Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, said to Rabbi Yehuda HaNasi: Are his deeds even greater than the Master’s, i.e., yours? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Yes. Rabbi Yishmael persisted: Are they even greater than those of my father, Rabbi Yosei? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Heaven forbid! Such a statement shall not be heard among the Jewish people, that someone is greater than your father, Rabbi Yosei. The Gemara continues discussing the greatness of Rabbi Ḥiyya. Rabbi Zeira said: Last night, Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, appeared to me in a dream. I said to him: Near whom are you placed in the upper realms? He said to me: Near Rabbi Yoḥanan. I asked: And Rabbi Yoḥanan is near whom? He replied: Near Rabbi Yannai. And Rabbi Yannai is near whom? Near Rabbi Ḥanina. And Rabbi Ḥanina is near whom? Near Rabbi Ḥiyya. Rabbi Zeira added: I said to Rabbi Yosei: But isn’t Rabbi Yoḥanan worthy of being placed near Rabbi Ḥiyya? He said to me: In a place of fiery sparks and burning fires, who can bring Rabbi Yoḥanan, son of Nappaḥa, there? Rav Ḥaviva said: Rav Ḥaviva bar Surmakei told me: I once saw one of the Sages whom Elijah the prophet would visit, and his eyes looked beautiful and healthy in the morning, but appeared to be charred by fire in the evening. I said to him: What is this phenomenon? And he said to me: I said to Elijah: Show me the Sages upon their ascension to the heavenly academy. Elijah said to me: You may gaze at all of them except for those in the chariot [miguharka] of Rabbi Ḥiyya, upon whom you may not gaze. I asked Elijah: What are the signs of Rabbi Ḥiyya’s chariot, so I will know when not to look? He said: Angels accompany all of the other Sages’ chariots as they ascend and descend, except for the chariot of Rabbi Ḥiyya, which ascends and descends of its own accord, due to his greatness. The Sage relating this story continued: I was unable to restrain myself, and I gazed upon Rabbi Ḥiyya’s chariot. Two fiery flames came and struck that man, i.e., me, and blinded his eyes. The next day, I went and prostrated on Rabbi Ḥiyya’s burial cave in supplication. I said: I study the baraitot of the Master, Rabbi Ḥiyya; please pray on my behalf. And my vision was healed, but my eyes remained scorched. The Gemara relates another incident involving Elijah the prophet. Elijah was often found in the academy of Rabbi Yehuda HaNasi. One day it was a New Moon, the first of the month, and Elijah was delayed and did not come to the academy. Later, Rabbi Yehuda HaNasi said to Elijah: What is the reason that the Master was delayed? Elijah said to him: I had to wake up Abraham, wash his hands, and wait for him to pray, and then lay him down again. And similarly, I followed the same procedure for Isaac, and similarly for Jacob in turn. Rabbi Yehuda HaNasi asked Elijah: And let the Master wake them all together. Elijah responded: I maintain that if I were to wake all three to pray at the same time, they would generate powerful prayers and bring the Messiah prematurely. Rabbi Yehuda HaNasi said to Elijah: And is there anyone alive in this world who is comparable to them and can produce such efficacious prayers? Elijah said to him: There are Rabbi Ḥiyya and his sons. Rabbi Yehuda HaNasi decreed a fast, and the Sages brought Rabbi Ḥiyya and his sons down to the pulpit to pray on behalf of the congregation. Rabbi Ḥiyya recited the phrase in the Amida prayer: Who makes the wind blow, and the wind blew. Rabbi Ḥiyya recited the next phrase: Who makes the rain fall, and rain fell. When he was about to say the phrase: Who revives the dead, the world trembled. They said in heaven: Who is the revealer of secrets in the world? They said in response: It is Elijah. Elijah was brought to heaven, whereupon he was beaten with sixty fiery lashes. Elijah came back down to earth disguised as a bear of fire. He came among the congregation and distracted them from their prayers, preventing Rabbi Ḥiyya from reciting the phrase: Who revives the dead. § The Gemara relates: Shmuel Yarḥina’a was the physician of Rabbi Yehuda HaNasi. One time, Rabbi Yehuda HaNasi felt a pain in his eye. Shmuel said to him: I will place a medication in your eye. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: I cannot have the medication placed directly in my eye, as I am afraid it will cause me too much pain. Shmuel said to him: I will apply a salve above your eye, not directly in it. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Even that I cannot bear. Shmuel placed the medication in a tube of herbs beneath his pillow, and Rabbi Yehuda HaNasi was healed. Rabbi Yehuda HaNasi made efforts to ordain Shmuel Yarḥina’a as a rabbi but was unsuccessful, as Shmuel always demurred. Shmuel Yarḥina’a said to him: The Master should not be upset about my refusal, as I know that I am not destined to be ordained as a rabbi. I myself saw the book of Adam the first man, which contains the genealogy of the human race, and it is written in it that Shmuel Yarḥina’a
דיון
 • מה ההבדל בין רבי חייא לבין ריש לקיש ורבי חנינא?
 • כיצד רואה רבי חייא את עבודת המורה? מדוע?
פרנק מק'קורט, המורה, מטר הוצאה לאור, 2007, עמ' 280-279
קטע מס' 5
אחרי הארוחה שאלתי את קלרנס אם הוא יהיה מוכן להקריא באחד הימים. לא, אין לו שום דבר להגיד.
שום דבר?
בדיוק, אני לא יכול להיות כמו דיוויד.
זה לא היה מוצא חן בעיניך. הסיפורים היחידים שאני מכיר זה סיפורים מהרחוב. ברחוב שלי קורים כל מיני דברים.
אז תכתוב משהו על הרחוב שלך.
לא יכול. מילים גסות וכל זה.
קלרנס, תגיד לי מילה אחת שאתה יודע ושאני עוד לא שמעתי. מילה אחת, קלרנס.
אבל חשבתי שאנחנו צריכים להשתמש באנגלית טובה.
אתה יכול להשתמש באיזו אנגלית שאתה רוצה, העיקר שתעלה אותם על הנייר.
ביום שישי שלאחר מכן, הוא היה מוכן. קוראים אחרים קמו כשהקריאו, אבל הוא רצה לשבת. הוא הזכיר לי שהוא השתמש בשפת רחוב. ואני לא מתנגד?
אמרתי, שום דבר אנושי לא זר לי, ואחר-כך אמרתי לו שאני לא זוכר איזה סופר רוסי ציטטתי. הוא אמר, טוב, והתחיל להקריא את התיאור שכתב על איך האמהות ברחוב שלו טיפלו בסוחר סמים אחד. הן החזירו אותו להסתלק מן הרחוב אבל הוא אמר להן שהוא צריך להתפרנס ושילכו לעזאזל. לילה אחד תפסו אותו שש אמהות ולקחו אותו למגרש ריק. קלרנס לא יודע להגיד מה הן עשו לו שם אבל היו כל מיני שמועות. הוא לא יכול לחזור על השמועות אפילו אם מותר לו והשפה היא גסה מדי בשביל תלמידים בסטאיווסנט. הוא יכול להגיד רק שאחת האמהות הזמינה אמבולנס כדי שהבן אדם לא ימות במגרש הריק. באו שוטרים כמובן, אבל אף אחד לא ידע כלום והשוטרים הבינו. ככה זה ברחוב של קלרנס.
שתיקה. ואו, תרועות פרועות, תשואות. קלרנס התרווח בכיסאו והביט בדיוויד, אשר מחיאות הכפיים שלו היו הנלהבות מכולן [...]
דיון
 • מה עשה המורה כדי לגרום לקלרנס לעמוד מול הכיתה ולהקריא את חיבורו?
 • האם גם אתם הייתם מכניסים את המציאות בשכונה של קלרנס לתוך הכיתה? מדוע?
סיכום
מיכאל דדון, המורה הטוב שלי, מתוך: בלוג מורים באינטרנט
המורה הטוב שלי/ מיכאל דדון
המורה הטוב שלי היה מורה מבוגר, הוא לימד אותי תנ”ך. המורה שלי לא היה מרשים במיוחד , הוא היה נמוך, משקפי עצם עבות לעיניו. כאדם הוא היה נחבא לכלים ואפילו ביישן. אם היה עובר לידי ברחוב אני מניח שלא הייתי מבחין בו. הוא נסע במכונית קטנה וישנה מאוד, גם אז המכונית הייתה ישנה מאוד. אני אפילו לא זוכר את שמו. כן, זה המורה הזכור לי לטובה, זה הוא שהדביק אותי בחיידק הלימודים, הקריאה, החשיבה ואהבת החוכמה. עד היום, עוד מעט יעברו שלושים שנה מאז למדתי איתו. אני זוכר את השיעור ההוא, איך במילים ובתנועות גופו הבהיר והמחיש לי את מרום האלוהים, את עוצמת ההרים לעומת האדם והאדמה. ראו עליו,במורה שלי, שהוא מאוהב בחומר, מנתר ומדלג וכולו שמחה.
זה היה סתם עוד שיעור, לקראת הבגרות. מה כבר יכול היה להיות מעניין בשיעור תנ”ך, ועוד לבגרות ?
לכולנו יש מורה אחד או אולי יותר שאנו זוכרים לטובה, מורה שפתח בפנינו עולמות חדשים לעיתים רחוקות ולעיתים קרובות. מה יש בו במורה ההוא, המיוחד. האם אפשר לייצר מורים כאלו שיש בהם את התכונות המיוחדות האלו. שאלה טובה ונראה לי שהתשובות הן רבות ומגוונות [...]

לרשימה כולה
© כל הזכויות שמורות ל
www.blogmorim.com
דיון
• נסו להיזכר במורה משמעותי שהיה לכם.
• מה הפך אותו להיות משמעותי בעיניכם?
• במה הוא דומה/ שונה לאחד המורים שפגשנו היום?