The Chanukiyah in the Window: Why is it Important to Publicize Chanukah?

Pirsumei Nisa (Aramaic, ‘Publicize the Miracle’) is the basis for Chanukiyot (Chanukah Menorahs) in windows, front lawns and public space everywhere. But why is it important to publicize the holiday of Chanukah?

י. מאי חנוכה דתנו רבנן בכה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

10. The Gemara asks: What is Hanukkah, and why are lights kindled on Hanukkah? The Gemara answers: The Sages taught in Megillat Taanit: On the twenty-fifth of Kislev, the days of Hanukkah are eight. One may not eulogize on them and one may not fast on them. What is the reason? When the Greeks entered the Sanctuary they defiled all the oils that were in the Sanctuary by touching them. And when the Hasmonean monarchy overcame them and emerged victorious over them, they searched and found only one cruse of oil that was placed with the seal of the High Priest, undisturbed by the Greeks. And there was sufficient oil there to light the candelabrum for only one day. A miracle occurred and they lit the candelabrum from it eight days. The next year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of hallel and special thanksgiving in prayer and blessings.

(ג) וּמִפְּנֵי זֶה הִתְקִינוּ חֲכָמִים שֶׁבְּאוֹתוֹ הַדּוֹר שֶׁיִּהְיוּ שְׁמוֹנַת הַיָּמִים הָאֵלּוּ שֶׁתְּחִלָּתָן כ''ה בְּכִסְלֵו יְמֵי שִׂמְחָה וְהַלֵּל וּמַדְלִיקִין בָּהֶן הַנֵּרוֹת בָּעֶרֶב עַל פִּתְחֵי הַבָּתִּים בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה מִשְּׁמוֹנַת הַלֵּילוֹת לְהַרְאוֹת וּלְגַלּוֹת הַנֵּס. וְיָמִים אֵלּוּ הֵן הַנִּקְרָאִין חֲנֻכָּה וְהֵן אֲסוּרִין בְּהֶסְפֵּד וְתַעֲנִית כִּימֵי הַפּוּרִים. וְהַדְלָקַת הַנֵּרוֹת בָּהֶן מִצְוָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים כִּקְרִיאַת הַמְּגִלָּה:

(3) Because of this, the Sages of that same generation established that these eight days which begin on the 25th of Kislev [would be] days of joy, and singing-praise, and would light lights on them in the evening at the entrances of their houses every night of the eight nights, to show and reveal the miracle. And these days are called Hanukkah (lit. Dedication), and on then it is forbidden to eulogize, and to fast, like the days of Purim (lit. Lots). And lighting the lights on them is a commandment from the teachings of the Scribes, like Reading the Megillah (lit. Scroll).

Discussion Questions 1:

Which of the two miracles of Chanukah do you think is more important:

1. The victory of the Maccabean Revolt of 165 BCE against the Seleucid/

Syrian Greeks led by Antiochus Epiphanes

---OR----

2. A one-day supply of pure, unsealed oil burning for 8 days?

Why do you think secular culture focuses so greatly on the oil aspect rather than the victory?

These sources explain the placement of the Chanukah Menorah

(ז) נֵר חֲנֻכָּה מִצְוָה לְהַנִּיחוֹ עַל פֶּתַח בֵּיתוֹ מִבַּחוּץ בַּטֶּפַח הַסָּמוּךְ לַפֶּתַח עַל שְׂמֹאל הַנִּכְנָס לַבַּיִת כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה מְזוּזָה מִיָּמִין וְנֵר חֲנֻכָּה מִשְּׂמֹאל. וְאִם הָיָה דָּר בַּעֲלִיָּה מַנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן הַסְּמוּכָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים. וְנֵר חֲנֻכָּה שֶׁהִנִּיחוֹ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה לֹא עָשָׂה כְּלוּם לְפִי שֶׁאֵינוֹ נִכָּר:

It is a mitzvah to place the Chanukah lamp at the outside of one's house within the handbreadth closest to [the edge of] the entrance, so that the mezuzah will be to the right and the Chanukah lamp to the left. And if he was living in an attic [or second story apartment], he should place it in the window that is closest to the public domain. One who has placed the Chanukah lamp above twenty ells [cubits] has not done anything, because it is not recognizable [too high up].

(ז) מִצְוַת נֵר חֲנֻכָּה, לְהַדְלִיק בַּפֶּתַח הַסָּמוּךְ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, מִשּׁוּם פִּרְסוּמֵי נִסָּא, וְכָךְ הָיוּ עוֹשִׂין בִּזְמַן הַמִּשְׁנָה וְהַגְּמָרָא. וּבַזְּמַן הַזֶּה שֶׁאָנוּ דָרִים בֵּין הָאֻמּוֹת, מַדְלִיקִין בַּבַּיִת שֶׁהוּא דָר בּוֹ. וְאִם יֶשׁ לוֹ חַלּוֹן לִרְשׁוּת הָרַבִּים, יַדְלִיקֵם שָׁם. וְאִם לָאו, מַדְלִיקָן אֵצֶל הַפָּתַח. וּמִצְוָה שֶׁיַנִּיחֵם בַּטֶּפַח הַסָּמוּךְ לַפֶּתַח מִשְּׂמֹאל, שֶׁתְּהֵא מְזוּזָה מִיָמִין, וְנֵר חֲנֻכָּה מִשְּׂמֹאל, וְנִמְצָא שֶהוּא מְסֻבָּב בְּמִצְוֹת. וְיוֹתֵר טוֹב לְהַנִּיחָם בַּחֲלַל הַפָּתַח.

(7) It is a mitzvah to light the menorah in the doorway that opens to the street, [public domain], in order to publicize the miracle; and it was done in this manner in the days of the Mishnah and the Talmud. Now, since we live among non-Jews*, we light the menorah in the house, and if you have a window facing the street, you should light it there; if not, you should light it near the door. It is a mitzvah to place the menorah within a tefach[width of one's hand across] of the left side of the door so that the mezuzah will be on the right5If for whatever reason there is no mezuzah, the Chanukah menorah should be placed on the right side of the door. (Shulchan Aruch 671:7) and the Chanukah lights on the left, and in so doing you find yourself surrounded by mitzvos. It is preferable to place the menorah within the open space of the door.

*Literally “Among the peoples” referring to wide-spread antisemitism and the potential difficulties that might arise by leaving a Chanukiyah outside the home. Shabbat 21b:8 states that in times of danger, one can place a Chanukah Menorah on the table to fulfill the mitzvah.

Discussion Questions 2:

After reading these two texts, what are your thoughts about lighting a Chanukiyah/Chanukah Menorah in public space (not necessary public land)?

Does this fulfill the mitzvah of Pirsumei Nisa (‘Publicize the Miracle’) as much as lighting a Chanukiyah in one's home? Why or why not?

These next sources focus on the importance of Chanukah oil and candles, in relation to Shabbat lamps and Havdala wine.

אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף משום שלום ביתו בעי רבא נר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום עדיף דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא בתר דאבעיא הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא:

Rava said: It is obvious to me that there is a fixed list of priorities. When a person is poor and must choose between purchasing oil to light a Shabbat lamp for his home or purchasing oil to light a Hanukkah lamp, the Shabbat lamp for his home takes precedence. That is due to peace in his home; without the light of that lamp, his family would be sitting and eating their meal in the dark. Similarly, if there is a conflict between acquiring oil to light a lamp for his home and wine for the sanctification [kiddush] of Shabbat day, the lamp for his home takes precedence due to peace in his home. However, Rava raised a dilemma: When the conflict is between oil for a Hanukkah lamp or wine for kiddush of Shabbat day, what is the ruling in that case? Does kiddush of Shabbat day take priority because it is frequent, i.e., it is performed every week, and there is a principle: When there is a conflict between a frequent practice and an infrequent practice, the frequent practice takes precedence? Or, perhaps the Hanukkah lamp takes precedence due to publicity of the miracle? After he raised the dilemma, he then resolved it on his own and he ruled that, in that case, the Hanukkah lamp takes precedence due to publicity of the miracle.

(א) נר של שבת קודם לנר של חנוכה ובו ס"א:
מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת יקנה נר שבת מפני שלום ביתו [וע"ל סי' רס"ג סעיף ג'] ואם יש לו לשל שבת ואין לו לנר חנוכה וליין לקידוש היום יקנה לנר חנוכה משום פרסומי ניסא: הגה וה"ה נר חנוכה קודם ליין הבדלה וע"ל סי' רצ"ו סעיף ה':

(1) Someone who cannot afford both Chanukah candles and Shabbat candles should buy a Shabbat candle, for the sake of tranquility in his household (see above Siman 263:3); and if he has money for a Shabbat candle, but not enough for a Chanukah candle and kiddush wine, he should be a Chanukah candle, to publicize the miracle. Rem"a: And such is the ruling, that a Chanukah candle takes preference over wine for Havdala, and see above Siman 296:5).

Discussion Questions 3:

Why does lighting Chanukah candles or oil take precedence over the wine for Havdala, another often public ritual?

In this day and age, when we have electric lights and do not require Shabbat candles to light our house, do you think that lighting the Shabbat candles takes priority over publicizing the miracle?

Final thoughts on Pirsumei Nisa (Publicizing the Miracle).

From: "The Jewish Way: Living the Holidays" by Rabbi Irving Greenberg

...Pessimists and assimilationists have more than once informed Jew that there is no more oil left to burn. As long as Hanukkah is studied and remembered, Jews will not surrender to the night. The proper response, as Hanukkah teaches, is not to curse the darkness but to light a candle.

Final Discussion Questions:

Which aspects of Pirsumei Nisa (publicizing the miracles) Chanukah are the most important?

Does Persumei Nisa require gathering in public spaces to fulfill the mitzvah?

On a more personal note, how can we fulfill this mitzvah within ourselves? How can we publicize the Jewish pride within? And as we approach the secular new year and the practice of short-term resolutions, how can we instill this resolve to last us until next Chanukah?

Sheet 207070