Like this? Login or register to create your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Angels Among Us

Rabbi Sari Laufer

Congregation Rodeph Sholom

October 10, 2015/27 Tishrei 5776

Parashat Bereishit

More info מידע נוסף
Created October 9, 2015 · 800 Views · נוצר 9 October, 2015 · 800 צפיות ·

 1. (א) בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
  (1) In the beginning God created the heaven and the earth.
 2. (ג) ברא אלהים. ולא אמר ברא ה', שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין, ראה שאין העולם מתקים, הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין, היינו דכתיב (להלן ב ד) ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים:

  (3) God (Elohim - God's name traditionally associated with His trait of strict judgment) created: But it does not say “of the Lord’s creation of” (i.e., it should say “of the Lord God’s creation of” as below 2:4 “on the day that the Lord God made earth and heaven”) for in the beginning it was God's intention to create it with the Divine Standard of Justice, but God perceived that the world would not endure; so God preceded it with the Divine Standard of Mercy, allying it with the Divine Standard of Justice, and that is the reason it is written:“on the day the Lord God made earth and heaven.”

 3. (טו) ה' אלהים - למלך שהיו לו כוסות ריקים, אמר המלך אם אני נותן לתוכן חמין הם מתבקעין, צונן הם מקריסין. ומה עשה המלך? ערב חמין בצונן ונתן בהם ועמדו. כך אמר הקדוש ברוך הוא: אם בורא אני את העולם במדת הרחמים, הוי חטייה סגיאין. במדת הדין היאך העולם יכול לעמוד?! אלא, הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים, והלואי יעמוד י''י אלהים:

  Adonai Elohim--This is like a king, holding two empty glasses. The king says: If I put only hot liquid into them, they will break; only cold and they will collapse.” And what did the king do? Mixed the hot into the cold, poured it in--and the glasses held. Thus said the Holy Blessed One: “If I create the world with only the midat harachamim, sin will abound. If I create the world with only the midat harachamim, how can the world possibly endure? So, I will create it with both the midat hadin and the midat harachamim and hopefully, it will endure.”

 4. Rabbi Pinchas Geller

   

  Hesed implies the quality of lovingkindness, but it is also a spirit of pure giving. Hence any interaction, even to the point of violence, is also a form of Hesed. By contrast, Din is literally judgment, marked by the quality of detachment. As a Divine quality, it refers to God’s stern behavior to the world and the Jews. The vicissitudes of life might seem to be
  trials and punishments but, in the larger scheme of things, they are only outcomes of what, justifiably, according to humankind’s respect for God’s law, ought to happen.

  Judgment, then, is really what happens when God withdraws to let things take their course. The world only operates through a combination of Hesed and Din. If, in one’s personal life, one wanted to be an entity of pure lovingkindness one would only end up as a slave, totally subservient to the needs of others. If, on the other hand, one withdrew into a world governed by Din, one’s behavior would be altogether imploded, with no relation to events of the phenomenal world.
   

 5. (כו) וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ (כז) וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃

  (26) And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.’ (27) And God created man in God's own image, in the image of God created him; male and female (God) created them.

 6. (ד) אמר רבי ברכיה: בשעה שבא הקב"ה לבראת את האדם הראשון, ראה צדיקים ורשעים יוצאים ממנו. אמר: אם אני בורא אותו רשעים יוצאים ממנו, ואם לא אברא אותו היאך צדיקים יוצאים ממנו?! מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפליג דרכן של רשעים מכנגד פניו, ושיתף בו מדת רחמים ובראו, הדא הוא דכתיב (תהלים א): כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. איבדה מכנגד פניו ושיתף בו מידת רחמים ובראו. ר' חנינא לא אמר כן, אלא, בשעה שבא לבראת את אדם הראשון נמלך במלאכי השרת ואמר להן: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אמרו לו: אדם זה מה טיבו? אמר להן: צדיקים עומדים ממנו, הדא הוא דכתיב: כי יודע ה' דרך צדיקים, כי הודיע ה' דרך הצדיקים למלאכי השרת ודרך רשעים תאבד. איבדה מהם, גילה להם שהצדיקים עומדים ממנו ולא גילה להם שהרשעים עומדים הימנו, שאלו גלה להם שהרשעים עומדים הימנו, לא היתה מידת הדין נותנת שיברא:

  Rabbi Berechia taught: When the moment came for the Holy Blessed One to create the first human, God saw that both righteous people and wicked people would descend from adam. God said: “If I create this adam, wicked people will descend from him. If I do not create this adam, righteous people cannot possibly descend from him.” What did the Holy Blessed One do? God pushed away the possibility of evil, and joined together with the midat harachamim, and created adam. Thus it is written (Psalms 1:6): For Adonai knows the way of the righteous, but the way of the wicked is lost. Lost--because God turned away and joined with the midat harachamim and created adam.

   

  Rabbi Hanina does not say it thusly, rather that when the moment came for the Holy Blessed One to create the first human, God consulted with the ministering angels, and said to them (Genesis 1:26): Let us create humankind in our image, after our likeness. The angels said: What will be his nature? And God responded: Righeous people will descend from him, as it is written (Psalms 1:6): For Adonai knows the way of the righteous, but the way of the wicked is lost. Adonai knows the way of the righteous--because Adonai made known the possibility of righteousness to the angels; but the way of the wicked is lost--it was lost from them, for God revealed to the angels that righteous people would descend from adam, but did not reveal that evil people could also descend from adam, for if God had revealed the possibility of evil descending from this first human, the midat hadin would not have allowed for its creation.

 7. (ה) אמר רבי סימון: בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים: אל יברא, ומהם אומרים: יברא, הדא הוא דכתיב (תהלים פה): חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר: יברא, שהוא גומל חסדים. ואמת אומר: אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר: יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר: אל יברא, דכוליה קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב (דניאל ח): ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבון העולמים! מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך? תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה): אמת מארץ תצמח. רבנן אמרי לה בשם ר' חנינא בר אידי ורבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר: מאד הוא אדם, הדא הוא דכתיב: וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, והנה טוב אדם. ר' הונא רבה של צפורין אמר: עד שמלאכי השרת מדיינין אלו עם אלו, ומתעסקין אלו עם אלו, בראו הקדוש ברוך הוא. אמר להן: מה אתם מדיינין, כבר נעשה אדם:

  (5) Rabbi Simon said: At the time when the Holy Blessed One came to create the first man, the ministering angels formed themselves into groups, some saying 'man should not be created' and some saying 'man should be created.' As it says: "Kindness and Truth met; Justice and Peace kissed" (Psalms 85:11). Kindness said: man should be created because he does acts of kindness, and Truth said: man should not be created, because he is all lies. Justice said: man should be created because he does just acts, and Peace said: man should not be created because he is all quarrels. What did the Holy Blessed One do? God took Truth and threw him to the ground, as it says: "And Truth was thrown to the ground" (Daniel 8:12). The ministering angels said before the Blessed Holy One: Master of the Universe: why are You disgracing the chief of your court ceremonies - bring Truth back from the ground! As it says: "Truth will grow from the ground" (Psalms 85:12). The Rabbis said [the following] in the name of Rabbi Hanna bar Idi, and Rabbi Pinchas and Rabbi Hilkiyah in the name of Rabbi Simon said: "Very" refers to man, as it says: "And God saw all that God had done, and behold it was very good" (Genesis 1:31), behold man is good. Rabbi Huna Rabbah of Tzippori said: while the ministering angels were reasoning one with the other and engaging one with the other, the Holy Blessed One created man. God said to them: what are you reasoning about - I already created man.

 8. Torah Gems:

   

  “In the beginning, God created…When R’ Leibele Eiger returned from Kotzk, his father, R’ Shloimele, asked him: ‘What did you learn in Kotzk?’ He answered, ‘I learned three things there a) that a human is a human and an angel is an angel b) if a person wishes to, he can become greater than an angel and c) ‘In the beginning, God created’ – God only created the beginning and left the rest to mankind.

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה