Torá: Escolha ou Obrigação?

וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יי נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃

E [Moshe] pegou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo e disseram: “Tudo o que o Eterno falou nós faremos e ouviremos!"

(ו) ד"א ויאמר יי מסיני בא - כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות: בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו: מה כתוב בה? אמר להם לא תרצח. אמרו: רבש"ע, כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא, שנ' והידים ידי עשו, ועל כך הבטיחו אביו, שנאמר (בראשית כז) על חרבך תחיה. הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו מה כתוב בו? אמר להם לא תנאף. אמרו לפניו: רבש"ע, עצמה של ערוה להם היא, שנ' ותהרן שתי בנות לוט מאביהם. הלך ומצא בני ישמעאל, אמר להם: מקבלים אתם את התורה? אמרו לו מה כתוב בה? אמר להם לא תגנוב. אמרו לפניו: רבש"ע, כל עצמו אביהם לסטים היה, שנא' והוא יהיה פרא אדם, לא היתה אומה באומות שלא הלך ודבר, ודפק על פתחם מה ירצו ויקבלו את התורה, וכן הוא אומר (תהלים קכח) יודוך יי כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך. יכול שמעו וקיבלו? ת"ל (יחזקאל לג) ואתם לא תעשו, ואומר (מיכה ה) ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוי אשר לא שמעו, אלא אפילו שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם, עד שפרקום ונתנום לישראל. משל לאחד ששילח את חמורו ואת כלבו לגורן, והטעינו לחמורו לתך ולכלבו ג' סאים, והיה החמור מהלך והכלב מלחית. פרק ממנו סאה ונתנו על החמור, וכן שני וכן שלישי. אף כן ישראל קבלו את התורה בפירושיה ובדקדוקיה, אף אותם ז' מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם, עד שפרקום ונתנום לישראל. לכך נאמר ויאמר יי מסיני בא.

(6) Variantly: "And He said: The L-rd came from Sinai": When the L-rd appeared to give Torah to Israel, it is not to Israel alone that He appeared, but to all of the nations. First He went to the children of Esav, and He asked them: Will you accept the Torah? They asked: What is written in it? He answered: "You shall not kill" (Shemoth 20:13). They answered: The entire essence of our father is murder, as it is written (Bereshith 27:22) "And the hands are the hands of Esav." And it is with this that his father assured him (Ibid. 27:40) "And by your sword shall you live." He then went to the children of Ammon and Moav and asked them: Will you accept the Torah? They asked: What is written in it? He answered "You shall not commit adultery." They answered: L-rd of the Universe, ervah (illicit relations) is our entire essence, as it is written (Ibid. 19:36) "And the two daughters of Lot conceived by their father." He then went and found the children of Yishmael and asked them: Will you accept the Torah? They asked: What is written in it? He answered: "You shall not steal" (Shemoth, Ibid.) They answered: L-rd of the Universe, our father's entire essence is stealing, viz. (Bereshith 16:12) "And he (Yishmael) shall be a wild man, his hand against all." There was none among all of the nations to whom He did not go and speak and knock at their door, asking if they would accept the Torah, viz. (Psalms 138:4) "All the kings of the earth will acknowledge You, O L-rd, for they heard the words of Your mouth." I might think they heard and accepted; it is, therefore, written (Ezekiel 33:31) "And they did not do them (the mitzvoth)." And (Michah 5:14) "And with anger and wrath will I take revenge of the nations because they did not accept (the mitzvoth)." And even the seven mitzvoth that the sons of Noach took upon themselves they could not abide by, until they divested themselves of them and ceded them to Israel. An analogy: One sent his ass and his dog to the threshing floor, loading his ass with a lethech (a dry measure) and his dog with three sa’ah. The ass went and the dog buckled, whereupon he took a sa'ah from it and put it on the ass; and so with the second (sa’ah) and so with the third. Here, too, Israel accepted the Torah with all of its explanations and inferences; but the sons of Noach could not even abide by the seven mitzvoth that they did take upon themselves, until they divested themselves of them and ceded them to Israel, wherefore it is written "And he said: The L-rd came from Sinai, etc."

Rabino Jonathan Sacks - rabbisacks.org/mt-sinai-and-freedom-5779/

No coração do judaísmo está a idéia - muito à frente de seu tempo, e nem sempre plenamente compreendida - de que o D'us livre deseja a adoração livre dos seres humanos livres.

(יז) וַיּוֹצֵ֨א מֹשֶׁ֧ה אֶת־הָעָ֛ם לִקְרַ֥את הָֽאֱלֹקִ֖ים מִן־הַֽמַּחֲנֶ֑ה וַיִּֽתְיַצְּב֖וּ בְּתַחְתִּ֥ית הָהָֽר׃

Moshe levou o povo do acampamento ao encontro de D'us, e eles tomaram seus lugares sob a montanha.

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר

e eles tomaram seus lugares sob a montanha (Shemot 19:17). Rabbi Avdimi bar Hama bar Hasa disse: o povo ficou literalmente sob a montanha, isto é debaixo da montanha, e o versículo ensina que o Santo, Bendito seja Ele, inclinou a montanha sobre o povo como um barril, e lhes disse: Se você aceitarem a Torá, excelente, e se não, aqui será sua sepultura. Rav Aha bar Ya'akov disse: Daquiuma grande objeção à obrigação de cumprir a Torá. O povo judeu pode alegar que foi coagido a aceitar a Torá e, portanto, não seria obrigado a cumpri-la. Rava disse: Mesmo assim, eles viriam a aceitá-la voluntariamente no tempo de Achashverosh, como está escrito: “Os judeus cumpriram e aceitaram sobre si” (Esther 9:27), e Rava explicou o sentido desse versículo: Os judeus cumpriram o que já haviam aceitado sob coerção no Sinai.

וְאִם תֹּאמַר, עַל הַתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב כָּפָה עֲלֵיהֶם אֶת הָהָר, וַהֲלֹא מִשָּׁעָה שֶׁאָמַר לָהֶם מְקַבְּלִין אַתֶּם אֶת הַתּוֹרָה, עָנוּ כֻלָּם וְאָמְרוּ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהּ יְגִיעָה וְצַעַר וְהִיא מְעַט, אֶלָּא אָמַר לָהֶן עַל הַתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דִּקְדּוּקֵי מִצְוֹת...

Se você disser que D'us inclinou a montanha sobre eles por causa da Torá Escrita, isso não faz sentido. Afinal não é verdade que D'us perguntou a eles "Vocês aceitarão a Torá?" e que todos responderam: "Nós faremos e ouviremos"? Isso, porque a Torá Escrita é relativamente breve e não exige tamanho esforço e dedicação. Mas D'us precisou coagi-los por causa da Torá Oral. Afinal, ela contém as explicações detalhadas dos mandamentos...

ואין דעתי נוחה בפירוש זה לעשות כל זכות ישראל שהקדימו נעשה לנשמע - לאין [...] וידוע, כי דברים המוכרחים להיות הם חשובים במעלה יותר, שאי אפשר מבלעדם, ואין קיום לנמצא בזולתם. לכך כפה עליהם ההר כגיגית להודיע מעלת התורה, שאי אפשר מבלעדה כלל. ואם לא היה עושה זה, היו אומרים כי התורה אין הכרחית לעולם, רק ברצון קבלו עליהם, ואם לא קבלו - לא היו צריכין.

Não me sinto à vontade com a explicação que anula todo o mérito de Israel de "Na'asse veNishmá" - "Faremos e Ouviremos" [...] Sabe-se que as coisas obrigatórias são as mais importantes, que a obrigatoriedade demonstra que uma situação é impossível sem essas coisas, que não se sustenta a existência sem elas. Por esta razão, D'us segurou a montanha sobre eles como um barril, para informá-los sobre a importância da Torá, que a existência do mundo é totalmente impossível sem ela. E se Ele não tivesse feito isso, eles diriam que a Torá não é essencial para o mundo, uma vez que eles a aceitaram por pura e simples boa vontade e diriam que caso eles não a tivessem aceitado - não faria a menor diferença.

משך חכמה – שמות יט:יד

ויתיצבו בתחתית ההר. מלמד שכפה עליהן הר כגיגית (שבת פח, א), פירוש שהראה להם כבוד יי בהקיץ ובתגלות נפלאה עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעי [...] והיו מוכרחים כמלאכים בלא הבדל, וראו כי כל הנבראים תלוי רק בקבלת התורה

Meshech Chochma - Shemot 19:14

E eles tomaram seus lugares sob a montanha: Isso ensina que Deus segurou a montanha acima deles como um barril. Isso significa que D'us lhes mostrou Sua glória de maneira revelada e maravilhosa, até o ponto em que seu livre arbítrio natural foi totalmente removido [...]. Eles se viram forçados a atender a vontade de D'us, assim como os anjos que não tem livre arbítrio, viram com clareza que toda a criação é dependente da Torá.

Rabbi Elli Fischer – adderabbi.blogspot.com/

O Meshech Chochmah [...] explica que a coerção deriva da incapacidade básica dos israelitas naquele momento de negar a D'us. Tendo encerrado séculos de escravidão, tendo sido miraculosamente trazidos a esse ponto, eles não estavam em posição de rejeitar qualquer coisa que D'us tivesse para oferecer. Eles estavam intimidados e vulneráveis. No entanto, essa situação continuou até o final do Primeiro Templo. A existência da profecia, a monarquia judaica, os milagres contínuos no Templo e através dos profetas, realmente mantinham D'us 'nas suas caras' - isto é, eles eram incapaz de negar a Sua presença. Essa situação só começaria a mudar nos tempos de Achashverosh. Lembre-se que a Meguilat Esther é caracterizada pela aparente "ausência" de D'us. Naquele momento, uma afirmação da Aliança com Deus, a aceitação da Torá, era estritamente voluntária, e permanece assim hoje, no sentido de que não somos "forçados", por nenhuma pressão externa a aceitar a Torá.

וַתֹּ֤אמֶר רוּת֙ אַל־תִּפְגְּעִי־בִ֔י לְעָזְבֵ֖ךְ לָשׁ֣וּב מֵאַחֲרָ֑יִךְ כִּ֠י אֶל־אֲשֶׁ֨ר תֵּלְכִ֜י אֵלֵ֗ךְ וּבַאֲשֶׁ֤ר תָּלִ֙ינִי֙ אָלִ֔ין עַמֵּ֣ךְ עַמִּ֔י וֵאלֹקַ֖יִךְ אֱלֹקָֽי׃

Mas Ruth disse: “Não me incite a abandoná-la, a me afastar de você. Para onde quer que você vá, eu irei, onde você se hospedar, eu me hospedarei, seu povo é meu povo, e seu D'us, é meu D'us.