Who are Your Guests?

ויקרא פרק כג, פסוקים לג-לו; לט-מג

(לג) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: (לד) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה חַג הַסֻּכּוֹת שִׁבְעַת יָמִים לַה': (לה) בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ: (לו) שִׁבְעַת יָמִים תַּקְרִיבוּ אִשֶּׁה לה' בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לה' עֲצֶרֶת הִוא כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ: ... (לט) אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ תָּחֹגּוּ אֶת חַג ה' שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן: (מ) וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים: (מא) וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לה' שִׁבְעַת יָמִים בַּשָּׁנָה חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי תָּחֹגּוּ אֹתוֹ: (מב) בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: (מג) לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם:

Leviticus 23: 33-36, 39-43

33 And the LORD spoke to Moses, saying: 34 Speak to the children of Israel, saying: On the fifteenth day of this seventh month is the feast of tabernacles for seven days unto the LORD. 35 On the first day shall be a holy convocation; you shall do no manner of servile work. 36 Seven days you shall bring an offering made by fire unto the LORD; on the eighth day shall be a holy convocation unto you; and you shall bring an offering made by fire unto the LORD; it is a day of solemn assembly; you shall do no manner of servile work.39 On the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruits of the land, you shall keep the feast of the LORD seven days; on the first day shall be a solemn rest, and on the eighth day shall be a solemn rest. 40 And you shall take on the first day the fruit of goodly trees, branches of palm-trees, and boughs of thick trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before the LORD your God seven days. 41 And you shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year; it is a statute for ever in your generations; you shall keep it in the seventh month. 42 You shall dwell in booths seven days; all that are citizens in Israel shall dwell in booths; 43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כז עמוד ב

וחכמים אומרים: אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו של חבירו, אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו, דכתיב +ויקרא כג+ כל האזרח בישראל ישבו בסכת - מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת.

TB Sukkah 27b

The sages say “even though a person cannot exempt himself from his obligation of the four species on the first day of sukkot with a borrowed lulav and etrog, he may exempt himself from his obligation of sitting in a sukkah by using his friend’s sukkah. The basis for this is the verse that says “every citizen of Israel shall sit in sukkot”. This teaches us that all of Israel are fit to sit in one sukkah.

  • What can we learn from the idea that the Sukkah should be open to everyone, and the four species need to be individually owned, at least on the first day?

Zohar Emor, 103-104

Guests, and they are the souls of the seven forefathers: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Aaron, and David. Each day one is invited into the Sukkah. In order to merit in having the spiritual guests, one should invite physical guests as well.

מנהג האושפיזין, הרב יונה גולן

המקור מהזוהר(זוהר פרשת אמור רע"ז)...תרגום: רב המנונא סבא כשנכנס לסוכה היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבפנים ואמר נזמן את האורחים, וערך שולחן ועמד על רגליו ומברך לישב בסוכה, ואמר "בסוכות תשבו שבעת ימים". שבו אורחים העליונים, שבו, שבו אורחי האמונה שבו והרים ידיו ושמח ואמר אשרי חלקנו אשרי חלקם של ישראל שכתוב, "כי חלק ה' עמו" וגו' והיה יושב. ועוד כתוב(זוהר פרשת אמור רע"ו)...בוא וראה בשעה שאדם יושב במדור זה בסוכה שבוא צל האמונה, השכינה פורשת כנפיה עליו מלמעלה ואברהם וחמשה צדיקים אחרים עודים משכנם עמו...(זוהר פרשת אמור רפ"ט)ישראל כשיוצאים מבתיהם ונכנסים לסוכה לשמו של הקב"ה זוכים שם ומקבלים פני השכינה וכל שבעת הרועים הנאמנים יורדים מגן עדן ובאים לסוכה ונעשים להם אושפיזין.

Custom of Ushpizen, Rav Yonah Golan


The custom comes from the Zohar (Parshat Emor)...: When Rav Hamnunah walked into the Sukkah and was happy, and would stand at the entrance and say “invite the guests”, and he would set the table and stand by it and make the blessing “leshev basukkah”. and say the verse “one shall dwell in the sukkah for seven days”, sit guests from on high, sit. He would raise his hands and say “praise is our lot, praise is the lot of Israel”...It is also written...when a person sits in the sukkah, the shechina opens her wings above it, and Abraham and five tzadikim gather...when Israel goes out of their homes to the sukkah in the name of God they receive the shechinah, and the 7 tzadikim come down from Gan Eden and join as guests.

  • According to the texts of the Zohar what is Ushpizin?

  • What is the purpose of Ushpizin?

בענף יוסף (המפרש בסידור אוצר התפילות) כתב וז"ל כל ירא שמים יראה שיהיה לו עני בכל יום ויום על שלחנו ויראה בעיניו כאילו הוא מהאבות הנ"ל שזימן אצלו ביומו ויתן לו מנה יפה. ובספר מועד לכל חי להדר"ח פלאג"י זצ"ל (ע"מ רנ"ו שע"ק י) עורר והוסיף דמאיך גיסא אם נמנע מלזמן עני אחר לדלחנו גדול עוונו מנשוא ומקללין אותו השבעה אושפיזין עילאין קדושין, ואם אין לו, שישלח להם תבשיל ויאמר בעת הנתינה זה חלק מסעודתינו יהיה חלק האושפיזין שיבואו לסוכתנו.

In Anaf Yosef it is written, anyone who is God fearing, will make sure to have a poor person each day at his table, and see him as if he is one of the forefathers that is invited on these days, and he should be given a nice meal. In the book Moed Le’kol Chai, he adds that one that does not invite a poor person is cursed by the fathers in heaven. And if there is not a poor person to invite in, he should send to them food, and while preparing say that this for the guests that would come to the sukkah.

  • Why do you think there was a change to add the poor people into the picture? Why was there a change to add physical people at all?

  • What do the poor, the forefathers, and the Shechina have to do with each other? What is there connection to Sukkot?

ספר התודעה עמ' פ"ב

"שמחים ישראל באבות העולם (אושפיזין) וכשם שישראל שמחים באורחיהם כן הם האושפיזין שמחים בישראל בניהם שרואים אותם הולכים בעקבותיהם הרועים, שאין שמחה גדולה לאב מבשעה שהוא רואה בניו הולכים בדרכיו. וצריך אדם לשמוח בכל יום ויום מימי הסוכות ויהיו פניו מאירות בשמחה שהוא שמח באושפיזין אלו ששוהים עמו...

Sefer Hatoda’ah pg.82

The children of Israel are happy with the guests, and when they are happy with the guests, the guest are happy with their children as they see them following in the right path. As there is no greater happiness than a parent seeing their child follow in their footsteps. A person must be happy each day of Sukkot, and her face should be filled with happiness, which is happiness brought by these guests....

  • Who is invited into your sukkah? Who is not? Who would you want to invite? And why?