Three Mitzvot II: The Mitzvot חלה נדה והדלקת הנר: המצוות

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

(יז) וַיְדַבֵּ֥ר ה' אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (יח) דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם בְּבֹֽאֲכֶם֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֛י מֵבִ֥יא אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה׃ (יט) וְהָיָ֕ה בַּאֲכָלְכֶ֖ם מִלֶּ֣חֶם הָאָ֑רֶץ תָּרִ֥ימוּ תְרוּמָ֖ה לַה'׃ (כ) רֵאשִׁית֙ עֲרִסֹ֣תֵכֶ֔ם חַלָּ֖ה תָּרִ֣ימוּ תְרוּמָ֑ה כִּתְרוּמַ֣ת גֹּ֔רֶן כֵּ֖ן תָּרִ֥ימוּ אֹתָֽהּ׃ (כא) מֵרֵאשִׁית֙ עֲרִסֹ֣תֵיכֶ֔ם תִּתְּנ֥וּ לַה' תְּרוּמָ֑ה לְדֹרֹ֖תֵיכֶֽם׃ (ס)
(17) The LORD spoke to Moses, saying: (18) Speak to the Israelite people and say to them: When you enter the land to which I am taking you (19) and you eat of the bread of the land, you shall set some aside as a gift to the LORD: (20) as the first yield of your baking, you shall set aside a loaf as a gift; you shall set it aside as a gift like the gift from the threshing floor. (21) You shall make a gift to the LORD from the first yield of your baking, throughout the ages.

רמ"א: נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב [סמך ממרדכי ריש מסכת ר"ה] והוא מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות

Rema: The custom is to knead enough [dough] to meet the measure of challa at home, to make from them loaves to break on Shabbat and Yom Tov. This [custom] is a matter of honoring Shabbat and Yom Tov and should not be changed.

...וְרֵאשִׁ֤ית עֲרִסֽוֹתֵיכֶם֙ תִּתְּנ֣וּ לַכֹּהֵ֔ן לְהָנִ֥יחַ בְּרָכָ֖ה אֶל־בֵּיתֶֽךָ׃

…And the first of your kneading you will give to the kohen to set a blessing upon your home.

(ב) משרשי המצוה. לפי שחיותו של אדם במזונות ורב העולם יחיו בלחם, רצה המקום לזכותנו במצוה תמידית בלחמנו, כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצוה ונקבל בה זכות בנפשנו, ונמצאת העסה מזון לגוף ומזון לנפש.

Because a person’s sustenance is through grains, and most of the world lives on bread, God wanted to give us the merit of a constant mitzva in our bread, so that a blessing rests upon it through the mitzva and our souls receive merit, and the dough becomes food for the body and food for the soul.

איה קרמרמן, “מה כל כך מיוחד במצוות הפרשת חלה?”

אני אומרת: “מתוך זה החומר, מתוך זה הבוץ, שאני מרגישה שלפעמים כך נראים חיי, אני מתחברת אליך”. זה רגע שבו אני מסיטה הכול הצידה, את החיתולים, הכביסות, הילדים הרעבים, ומתחברת פנימה.

Aya Kremerman, 'What's So Special About the Mitzva of Separating Challa?'

I say: “From this matter, from this mud, that I sometimes feel that my life resembles, I connect to You.” This is the moment in which I push everything to the side – the diapers, the laundry, the hungry children – and connect from within.

(יט) וְאִשָּׁה֙ כִּֽי־תִהְיֶ֣ה זָבָ֔ה דָּ֛ם יִהְיֶ֥ה זֹבָ֖הּ בִּבְשָׂרָ֑הּ שִׁבְעַ֤ת יָמִים֙ תִּהְיֶ֣ה בְנִדָּתָ֔הּ וְכָל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּ֖הּ יִטְמָ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

And a woman when she will be aflow, blood will be her flow in her flesh. Seven days will she be in her nidda[separation] and all who touch her will be ritually impure until the evening.

תניא היה ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה

Rabbi Meir says: Why did the Torah say [a woman is in]nidda for seven [days]? Because he [the husband] gets accustomed to her and becomes tired of her. The Torah said, she should be ritually impure for seven days in order that she be as beloved to her husband as when she entered the chuppa[wedding canopy].

“And she counts for her[self]”— to herself [and not for a court of law].

וְיִהְיֶה נֵר דָּלוּק וְשֻׁלְחָן עָרוּךְ לֶאֱכל וּמִטָּה מֻצַּעַת שֶׁכָּל אֵלּוּ לִכְבוֹד שַׁבָּת הֵן:

A lamp should be lit, a table spread, and a bed properly arranged. All these are marks of respect for the Sabbath.

הדלקת נר בשבת חובה -דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג

…For it is an obligation to dine in proximity to the candle, because of oneg[Shabbbat].

נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף משום שלום ביתו

[If one lacks sufficient funds for both, which takes precedence,] the [Shabbat] candle of his home or [wine for] Kiddush? The candle of his home takes precedence because of shalom bayit.

Prayer Before Lighting Shabbat Candles, trans. from Ladino

May it be Thy will, Lord our God and God of our fathers, that You increase the light of joy in my home and blessing and peace and a good and bright life, and that You light our souls with the light of Your face, and that You grant peace to our family.

(א) האהלה שרה אמו. וַיְבִיאֶהָ הָאֹהֱלָה וְנַעֲשֵׂית דֻּגְמַת שָׂרָה אִמּוֹ, כְּלוֹמַר וַהֲרֵי הִיא שָׂרָה אִמּוֹ, שֶׁכָּל זְמַן שֶׁשָּׂרָה קַיֶּמֶת הָיָה נֵר דָּלוּק מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת וּבְרָכָה מְצוּיָה בָּעִסָּה וְעָנָן קָשׁוּר עַל הָאֹהֶל, וּמִשֶּׁמֵּתָה פָּסְקוּ, וּכְשֶׁבָּאת רִבְקָה חָזְרוּ (בראשית רבה):

“Into the tent of Sara his mother” – [Yitzchak] brought Rivka “into the tent,” and she became “Sara his mother,” that is to say, the image of Sara his mother. For the whole time that Sara lived, there was a lit candle from Friday night to Friday night, and a blessing found in the dough, and a cloud bound atop the tent, and when she died they ceased, and when Rivka came they returned.

רב מנחם מ. שניאורסון, “מעמד האשה באור היהדות,” אגרות מלך חלק ב’, עמ’ שצט

שלוש המצוות האמורות הן שלושה העמודים שעליהם מבוססים הבית וחיי המשפחה היהודיים. העובדה שהם נמסרו במיוחד לאשה מוכיחה כי הוענקה לה אחריות בלתי רגילה וזכות בלתי רגילה בחיים, לא רק ביחס למשפחה שלה, כי אם גם ביחס לכל העם היהודי, המורכב, כמובן, מסך- הכל של כל המשפחות היהודיות היחידות.

Rav Menachem M. Schneerson, 'The Standing of Women in the Light of Judaism'

The three mitzvot mentioned are the three pillars upon which are based Jewish home and family life. The fact that they were given over especially to the woman proves that she was granted unusual responsibility and unusual merit in life, not just with respect to her family, but also with respect to the entire Jewish nation, which is of course composed of the aggregate of all individual Jewish families.

ראויה האשה להתפלל לשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת שהיא מצוה מוטלת עליה שיתן לה ה' בנים מאירים בתורה, כי התפלה יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה

It is fitting for a woman to pray to God, may He be blessed, at the time of lighting the Shabbat candle – which is a mitzva incumbent upon her – that God give her descendants who shine with the light of Torah, for prayer is more heard at the time of performing a mitzva.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020