Lechem Panim

(ל) וְנָתַתָּ֧ עַֽל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד׃ (פ)

(30) And on the table you shall set the bread of display, to be before Me always.

(א) לחם פנים. שֶׁהָיוּ לוֹ פָּנִים כְּמוֹ שֶׁפֵּרַשְׁתִּי, וּמִנְיַן הַלֶּחֶם וְסֵדֶר מַעַרְכוֹתָיו מְפֹרָשִׁים בֶּאֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים:
(1) לחם הפנים SHEW-BREAD (lit., bread of faces) — It was so called because it had “faces” (פנים) as I have explained (v. 29). The number of loaves and the way they were set in piles are fully explained in the Sidrah אמר אל הכהנים (Leviticus 24:5—9).

(ה) וְלָקַחְתָּ֣ סֹ֔לֶת וְאָפִיתָ֣ אֹתָ֔הּ שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה חַלּ֑וֹת שְׁנֵי֙ עֶשְׂרֹנִ֔ים יִהְיֶ֖ה הַֽחַלָּ֥ה הָאֶחָֽת׃ (ו) וְשַׂמְתָּ֥ אוֹתָ֛ם שְׁתַּ֥יִם מַֽעֲרָכ֖וֹת שֵׁ֣שׁ הַֽמַּעֲרָ֑כֶת עַ֛ל הַשֻּׁלְחָ֥ן הַטָּהֹ֖ר לִפְנֵ֥י ה'׃ (ז) וְנָתַתָּ֥ עַל־הַֽמַּעֲרֶ֖כֶת לְבֹנָ֣ה זַכָּ֑ה וְהָיְתָ֤ה לַלֶּ֙חֶם֙ לְאַזְכָּרָ֔ה אִשֶּׁ֖ה לַֽה'׃ (ח) בְּי֨וֹם הַשַּׁבָּ֜ת בְּי֣וֹם הַשַּׁבָּ֗ת יַֽעַרְכֶ֛נּוּ לִפְנֵ֥י ה' תָּמִ֑יד מֵאֵ֥ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּרִ֥ית עוֹלָֽם׃ (ט) וְהָֽיְתָה֙ לְאַהֲרֹ֣ן וּלְבָנָ֔יו וַאֲכָלֻ֖הוּ בְּמָק֣וֹם קָדֹ֑שׁ כִּ֡י קֹדֶשׁ֩ קָֽדָשִׁ֨ים ה֥וּא ל֛וֹ מֵאִשֵּׁ֥י ה' חָק־עוֹלָֽם׃ (ס)

(5) You shall take choice flour and bake of it twelve loaves, two-tenths of a measure for each loaf. (6) Place them on the pure table before the LORD in two rows, six to a row. (7) With each row you shall place pure frankincense, which is to be a token offering for the bread, as an offering by fire to the LORD. (8) He shall arrange them before the LORD regularly every sabbath day—it is a commitment for all time on the part of the Israelites. (9) They shall belong to Aaron and his sons, who shall eat them in the sacred precinct; for they are his as most holy things from the LORD’s offerings by fire, a due for all time.

(א) שש המערכת. שֵׁשׁ חַלּוֹת הַמַּעֲרֶכֶת הָאַחַת:
(1) שש המערכת SIX ON A ROW — i. e. six cakes shall form one row.
(ב) ואכלהו. מוּסָב עַל הַלֶּחֶם שֶׁהוּא לְשׁוֹן זָכָר:
(2) ואכלהו‎ AND THEY SHALL EAT IT; the suffix which is masc. refers to לחם which is masculine.
(א) לחם פנים. פירש"י שיש לו פנים רואים לכאן ולכאן לצידי הבית ואתיא כמ"ד שהי' כמין תיבה פרוצה אבל למ"ד שהי' כמין ספינה אינו כן. ור' אברהם פי' שנקרא לחם פנים על שם לפני תמיד:
(1) לחם פנים, “show-bread.” Rashi explains the name פנים, faces, to mean that these breads had two ”faces,” i.e. that the manner in which they were displayed enabled people from opposite sides of the Tabernacle to see them clearly. He accepts the view of the sage who describes the manner in which they were displayed as resembling a box that has split open. According to the view that these breads, when in their forms, resembled the shape of a ship, this cannot be the meaning of the word פנים. Ibn Ezra explains simply that the breads were called thus as the Torah itself describes G’d as viewing them as constantly in His presence, i.e. enjoying His attention,לפני תמיד.

(יג) ואמר (שמות כה, ל) לחם הפנים לפני תמיד. רומז להלחם שמאכיל לעניים יתן בסבר פנים יפות באהבה ובחיבה ודרך כבוד, ויזכור בהש"י שהוא נותן לחם לכל בשר ונותן בפנים יפות:

(13) When the Torah stipulates that the showbreads are to be on this Table on a constant basis (25,30), this is an allusion to the requirement to feed the needy at all times in a generous and friendly manner. Such hospitality must also bear in mind the dignity of the recipient. One should always remember that G–d provides food for all His creatures in a friendly spirit.

אלא אמרי נהרדעי רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא דתנן ארבעה כהנים נכנסין שנים בידם שני סדרים ושנים בידם שני בזיכין וארבעה מקדימין לפניהם שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין המכניסין עומדים בצפון ופניהם לדרום והמוציאין עומדים בדרום ופניהם לצפון אלו מושכים ואלו מניחין טפחו של זה בצד טפחו של זה משום שנאמר לפני (ה׳) תמיד
Rather, the Sages of Neharde’a say: This ruling is in accordance with the opinion of the Rabbis, who disagree with Rabbi Yosei. As we learned in a mishna: Four priests would enter the Sanctuary every Shabbat to arrange the showbread, two of whom had two orders of six loaves each in their hands, and two had two bowls of frankincense in their hands. And four priests would precede them; two came to take the two orders of bread left on the table from the previous week, and two came to take the two bowls of frankincense. Next, those bringing the loaves and bowls into the Sanctuary would stand in the north of the Sanctuary, facing south, while those carrying the loaves and bowls out would stand in the south of the Sanctuary, facing north. These slide the old bread along the table, and these place the new bread on the table, and as a result, the handbreadth of this one would be alongside the handbreadth of that one, so that the requisite amount of bread would always be present on the table, as it is stated: “And you shall place on the table showbread before Me continuously” (Exodus 25:30).
(א) לחם פנים - לפי פשוטו: לחם הראוי לפני שרים, לחם נאה, כדכתיב: ולקחת סלת ואפית אותה וגו'. וכתיב: וישא משאת מאת פניו אליהם. וכתיב: ולחנה יתן מנה אחת אפים. חלק יפה מקערה שלפני אלקנה החשובה שנותנים לפני בעל הבית, כי את חנה אהב - לכך אפים חשוב. וה' סגר רחמה - לכך מנה אחת ולא שתים ולא מנות הרבה כמו לפנינה שהיו לה בנים ובנות.
(1) לחם פנים, according to the plain meaning of the text the word פנים means that the quality of the bread was such that it was fit to be served, to be displayed for approval to ministers and kings. In other words: “beautiful, first rate bread.” Compare Leviticus 24,5 “take choice flour and bake of it twelve loaves, etc.” Other verses in which gifts are associated with the expression פנים are found in Genesis 43,34 וישא משאת מאת פניו אליהם, “He served portions to them from his (Joseph’s, the viceroy) table.” Clearly a reference to the choicest which was served in the palace. In Samuel I,1,5 similar language is used to describe Elkanah giving his childless wife Channah the choice portion of the meal, apparently from the bowl placed before her husband. The master of the house is always given the best and choicest. Seeing that we are told that G’d had sealed her womb, but that her husband loved her best in spite of this, it is clear that he did what he could to pamper her as compensation for her grieving that she had not been able to provide her husband with children.
(א) לחם פנים לפני תמיד. ע"ד הפשט נקרא פנים על שם שהיו לו פנים רואים לכאן ולכאן לצדי הבית מזה ומזה, וכותליו זקופים כנגד שפת השלחן. (ב) וע"ד המדרש נקרא פנים שהיה עביו טפח, וכן דרשו רז"ל אין פנים פחותים מטפח כתיב הכא אל פני הכפורת וכתיב התם (בראשית כז) מאת פני יצחק אביו. (ג) וע"ד הקבלה נקרא פנים על שם לפני תמיד, וסוד הפנים כבר נתבאר בפסוק לא יהיה לך והנה זה מבואר.
(1) לחם פנים לפני תמיד, “show-breads before Me, always.” According to the plain meaning of the text the word פנים, literally, “face,” is used as three sides of these breads faced the onlooker. They were positioned in such a way that they “faced” three different directions inside the Tabernacle. (2) According to the Midrash the reason for the word פנים is that they were one handbreadth thick, and our sages said (Sukkah 5) that the word פנים is not used for something thinner than one handbreadth. We refer to Leviticus 16,2 אל פני הכפורת, “facing the kapporet,” and we had explained in connection with the Ark that the thickness of the kapporet was 1 handbreadth. We have another verse in Genesis 27,30 מאת פני יצחק אביו, “from the face of his father Yitzchak.” The face of a human being is never thinner than a handbreadth. (3) A Kabbalistic approach: the reason these breads were given the adjective פנים was because the Torah added לפני תמיד, “before Me, always, i.e. “facing Me always.” We have already explained the mystical dimension of the meaning of the word פנים in connection with Exodus 20,3 on the words לא יהיה לך......על פני.

(א) [זה דבר] (שם שם ב), צפה הקב"ה שבית המקדש עתיד ליחרב, ואמר הקב"ה כל זמן שבית המקדש קיים ואתם מקריבין קרבנות לתוכו מתכפר עליכם, אין בית המקדש קיים במה מתכפר עליכם, התעסקו בדברי תורה, שהן משולין בקרבנות והן מכפרין עליכם, שנאמר זה הדבר, וכן הנביא אומר קחו עמכם דברים (הושע יד ג). בכל הקרבנות נמשלו דברי תורה, מקריבין יין נסך על גבי המזבח, שנאמר ויין לנסך רביעית ההין (במדבר טו ה), ונמשלה תורה ביין, שנאמר ושתו ביין מסכתי (משליט ה), (ונמשלה תורה בלם, שנאמר) [מקריבין לחם על גבי המזבח, שנאמר את קרבני לחמי לאשי (במדבר טו ה), ונמשלה תורה ביין, שנאמר ושתו ביין מסכתי (משלי ט ה), (ונמשלה תורה לחם, שנאמר) [מקריבין לחם על גבי המזבח, שנאמר את קרבני לחמי לאשי (במדבר כח ב), וכה"א] ונתת על השלחן לחם [פנים לפני תמיד] (שמות כה ל), ותורה נמשלה בלחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי (משלי ט ה). מקריבין שמן על גבי המזבח, שנאמר סולת בלולה בשמן (ויקרא ב ה), ונמשלה תורה בשמן, שנאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך (לא) [אל] יחסר (קהלת ט ח).

(1) [(Lev. 17:2:) THIS IS THE THING.] The Holy One foresaw that the Temple was going to be destroyed; so the Holy One said: As long as the Temple exists, you shall sacrifice within it, < and > there will be atonement for you; but when the Temple does not exist, how will there be atonement for you? Occupy yourselves with the words of Torah, because they are comparable with offerings, and they will atone for you. Thus it is stated (ibid.): THIS IS THE THING (literally:WORD). So also the prophet says (in Hos. 14:3 [2]): TAKE YOUR WORDS WITH YOU, < AND RETURN UNTO THE LORD…; LET US RENDER AS BULLOCKS THE OFFERING OF OUR LIPS >. The words of Torah resemble all the offerings. One offers wine as a libation upon the altar, as stated (in Numb. 15:5): AND A QUARTER HIN OF WINE FOR A LIBATION; and Torah resembles wine, as stated (in Prov. 9:5, where Wisdom says): AND DRINK OF THE WINE I HAVE MIXED. {And Torah resembles bread, as stated} [One offers bread upon the altar, as stated (in Numb. 28:2): MY OFFERING, MY BREAD FOR MY FIRE OFFERING; and so it says] (in Exod. 25:30): AND YOU SHALL SET THE [SHOW] BREAD UPON THE TABLE [BEFORE ME ALWAYS]; and Torah resembles bread, as stated (in Prov. 9:5, where Wisdom says): COME AND EAT OF MY BREAD. One offers oil upon the altar, as stated (in Lev. 2:5): FINE FLOUR MIXED WITH OIL; and Torah resembles oil, as stated (in Eccl. 9:8): ALWAYS LET YOUR CLOTHES BE WHITE, AND LET THERE BE NO LACK OF OIL UPON YOUR HEAD.82Cf. Eccl. R. 9:8:1, which also understands this verse as referring to Torah.

(א) לחם הפנים שיהיו לו פנים פרש״‎י במנחות דפנות, ד״‎א כך שמו, לפי שהוא לפני תמיד.
(1) לחם פנים, breads to be on display, (showbread(s).) They were called thus as the table was always displaying them. In the Talmud quoted, folio 96, the word פנים is understood as partitions.
גמ׳ תנא הזהרו שמא תגעו בשולחן ובמנורה ותנא דידן מ"ט לא תני מנורה שלחן כתיב ביה תמיד מנורה לא כתיב בה תמיד
GEMARA: A tanna taught in a baraita that they would say to the am ha’aretz priests: Be careful lest you touch the table, as explained above, or the candelabrum, as the Gemara will explain. The Gemara asks: And regarding the tanna of our mishna, what is the reason he did not teach that they were instructed not to touch the candelabrum as well? The Gemara answers: With regard to the table it is written: “Shewbread before Me always” (Exodus 25:30), indicating that the table holding the shewbread must always be in its place, whereas with regard to the candelabrum it is not written “always,” and therefore it can be removed for immersing.