באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא בשול. ובו י"א סעיפים:
כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה והוציא אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול אבל מדרבנן אסור בכל ענין (כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה (טור וארוך כלל ל') .
It is written in the Torah: "you will not cook a kid in the milk of its mother" three times (Exodus 23:19; Exodus 34:26; Deuteronomy 14:21); once for the prohibition of cooking, once for the prohibition of eating, and once for the prohibition of receiving benefit [from the cooked meat and milk products]. The prohibition of eating is presented in the language of cooking, to say that there is no prohibition from the Torah [in regard to meat and milk] unless it is in a manner of cooking, but rabbinically it [the mixture of meat and milk] is forbidden in every way. All meat and milk [mixtures] that are not forbidden from the Torah are permitted to benefit from.

Philo of Alexandria, Virtues, 142-144 (translation from H. Colson in the Loeb Classic Library edition [8.249-251]), emphasis added

…it was grossly improper that the substance which fed the living animal should be used to season and flavour the same after its death, and that while nature provided for its conservation by creating the stream of milk and ordaining that it should pass through the mother’s breasts as through conduits, the license of man should rise to such a height asto misuse what had sustained its life to destroy also the body which remains in existence.

If indeed anyone thinks good to boil flesh in milk, let him do so without cruelty and keeping clear of impiety. Everywhere there are herds of cattle innumerable, which are milked everyday by cowherds, goat-herds and shepherds, whose chief source of income as cattle rearers is milk, sometimes liquid and sometimes condensed and coagulated into cheese; and since milk is so abundant, the person who boils the flesh of lambs or kids or any other young animal in their mother’s milk, shows himself cruelly brutal in character and gelded of compassion, that most vital of emotions and most nearly akin to the rational soul.

כָּל הַבָּשָׂר אָסוּר לְבַשֵּׁל בְּחָלָב, חוּץ מִבְּשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים. וְאָסוּר לְהַעֲלוֹתוֹ עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן, חוּץ מִבְּשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים. הַנּוֹדֵר מִן הַבָּשָׂר, מֻתָּר בִּבְשַׂר דָּגִים וַחֲגָבִים. הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, זוֹ מִקֻּלֵּי בֵית שַׁמַּאי וּמֵחֻמְרֵי בֵית הִלֵּל. בְּאֵיזֶה שֻׁלְחָן אָמְרוּ, בַּשֻּׁלְחָן שֶׁאוֹכֵל עָלָיו. אֲבָל בַּשֻּׁלְחָן שֶׁסּוֹדֵר עָלָיו אֶת הַתַּבְשִׁיל, נוֹתֵן זֶה בְצַד זֶה וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ:
All meat is forbidden to cook with milk, except for the meat of fish and locusts. And it is forbidden to place it with cheese on the table, except for the meat of fish and locusts. One who vows [to abstain] from meat, is permitted to [eat] fish and locusts. "A bird may go on with cheese on the table, but is not eaten," in the words of Beit Shammai. And Beit Hillel says, "It does not go and it is not eaten." Said Rabbi Yose, "This is [one] of the lenient rulings of Beit Shammai and stringent rulings of Beit Hillel." About which table were they speaking? About a table on which one eats. But for a table where one sets dishes on it, one puts this next to this and does not worry.
שלא להעלות בשר על השלחן שאוכלין גבינה. ובו ב' סעיפים:
אפילו בשר חיה ועוף אסור להעלותו על שלחן שאוכל עליו גבינה שלא יבא לאכלם יחד אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצד זה:
Even with meat of a wild animal and a bird it is forbidden to put them on a table where one is eating cheese, so that he doesn't come to eat them together. But [to put] on a table that's meant for arranging cooked foods, it is permitted to put one next to the other.
צוֹרֵר אָדָם בָּשָׂר וּגְבִינָה בְּמִטְפַּחַת אַחַת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ נוֹגְעִין זֶה בָזֶה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, שְׁנֵי אַכְסְנָאִין אוֹכְלִין עַל שֻׁלְחָן אֶחָד, זֶה בָּשָׂר וָזֶה גְּבִינָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין:
A person may bundle meat and cheese in one napkin, a long as they do not touch one another. Rabban Shimon ben Gamliel says, "Two lodgers [may] eat on one table - this one [eating meat] and this one cheese, and we are not troubled."
דין בשר וחלב שנתערבו. ובו ה' סעיפים:
בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן ומותר לצור אותם במטפחת אחת ולא חיישינן שמא יגעו זה בזה:
[Cold] Meat and cheese that touched each other, they are permissible [to be eaten], but it's necessary to rinse the place where they touched. And it is permissible to wrap them in one handkerchief, and we don't worry lest they touch.

טִפַּת חָלָב שֶׁנָּפְלָה עַל הַחֲתִיכָה, אִם יֶשׁ בָּהּ בְּנוֹתֵן טַעַם בְּאוֹתָהּ חֲתִיכָה, אָסוּר.

A drop of milk which fell on a piece [of meat], if there is enough of it to give flavor into that piece, it is forbidden. [If] one stirred the pot, if there is enough of it to give flavor to the [contents] of that pot, it is forbidden.

אֵין אָסוּר מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בְּשַׂר בְּהֵמָה טְהוֹרָה בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְהוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג יט) (שמות לד כו) (דברים יד כא) "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ". וּגְדִי הוּא כּוֹלֵל וְלַד הַשּׁוֹר וְלַד הַשֶּׂה וְלַד הָעֵז עַד שֶׁיִּפְרֹט וְיֹאמַר גְּדִי עִזִּים וְלֹא נֶאֱמַר גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בַּהוֹוֶה. אֲבָל בְּשַׂר בְּהֵמָה טְהוֹרָה (שֶׁבִּשְּׁלוֹ) בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְמֵאָה. אוֹ בְּשַׂר בְּהֵמָה טְמֵאָה (שֶׁבִּשְּׁלוֹ) בַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְהוֹרָה מֻתָּר לְבַשֵּׁל וּמֻתֶּרֶת בַּהֲנָיָה וְאֵין חַיָּבִין עַל אֲכִילָתוֹ מִשּׁוּם בָּשָׂר בְּחָלָב:

Biblically, only the meat of a clean animal with the milk of a clean animal is forbidden, as it is written: "You shall not boil a kid in its mother's milk." The term kid includes the offspring of ox, sheep or goat, unless the text explicitly states "a kid from the flock of goats" (Genesis 38:17). The phrase "a kid in its mother's milk" is used only because Scripture speaks of something that actually happens. But if one cooks the meat of a clean animal with the milk of an unclean animal, or the meat of an unclean animal with the milk of a clean animal, he is permitted to do so and derive a benefit from it as well; punishment is incurred for eating it, but not by reason of its being a meat-milk mixture.

גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא שנא בחלב אם ולא שנא בחלב אחרת אלא שדבר הכתוב בהווה:
[The word] "kid", is not specific, it is the same rule with ox, sheep and goat. There is no difference if it is the milk of the mother, or of another [domesticated] animal. Rather, the verse refers to the common case.
חלב הנמצא בקיבה אינו חלב ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה (טור בשם רי"ף ורמב"ם) ויש מי שאוסר (תוס' ורא"ש ור"ת ורשב"א ור"ן) (וכן נוהגין):
Milk that was found in the stomach [of the animal] is not called milk, and it is permitted to cook meat in it, even in the liquidy part. And there are those that forbid it, and so is our custom.
ביצים הנמצאים בעופות אם הם גמורות דהיינו שיש להם חלבון וחלמון אע"פ שהיא מעורה בגידים הרי זה גמורה ומותר לאכלה בחלב אבל אם אין לה אלא חלמון אסור לבשלם בחלב אבל אם אכלם בפני עצמם מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב:
Eggs that are found inside chickens, if they are complete - i.e. they have white and yolk - even though that it is bound with sinews - indeed it is complete and it is permissible to eat it with milk. If the egg only has yolk, it is forbidden to cook with milk. If he eats the eggs alone, it is permissible to eat cheese or milk afterwards.

אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין ואם נפל לתוך התבשיל בטל ואין צריך שיעור:

It is forbidden to cook [meat] with the milk of a woman, because of appearances. If woman's milk fell into [meat] food, it is nullified and there is no need to measure.

אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אבל בשר טהורה בחלב טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה מותרי' בבישול ובהנאה ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן:

הגה ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית העין כמו שנתבאר לעיל סי' ס"ו לענין דם (ד"ע):

The law only applies with meat from a pure [kosher] animal and milk from a pure animal, but meat of a pure animal in milk that is impure, or meat from an impure animal in pure milk, is permitted to cook and benefit from. Meat of a wild animal and of fowl, even in milk which is pure, is permitted to cook and benefit from; and even eating is only prohibited rabbinically. Fish and grasshoppers are not prohibited [with milk] even rabbinically.

We make milk from almonds and place bird meat in it, since [milk and bird meat] is only rabbinically [forbidden]. But with meat from a domesticated animal, place almonds next to the milk, so that people don't misunderstand. This is as we said above, in chapter 66.