מסיבת הכנסת ספר "חידושי תורה". כיתת "ואהבת לרעך כמוך" - שכבה ט' ברנרים

"א"ר אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ.
שנאמר (תהלים א, ב) כי אם בתורת ה' חפצו..."

§ The Gemara returns to its interpretation of the verse that was discussed previously: “But his delight is in the Torah of the Lord” (Psalms 1:2). Rabbi Yehuda HaNasi says: A person can learn Torah only from a place in the Torah that his heart desires, as it is stated: But his delight is in the Torah of the Lord, i.e., his delight is in the part of the Torah that he wishes to study.

תהליך הלמידה- "כי האדם עץ השדה"

שורשים - משתלה, ציר הזמן, ארבעה מעגלי צמיחה,

ארון הספרים, ספריא.

גזע - על שלושה דברים העולם עומד- בחירה של נושאים ללימוד

בארבעה מעגלי צמיחה ולמידה: משפחה, חברים, אהבה.

ענפים - בוחרים דבר שעליו עולמנו עומד להרחבה והעמקה בחברותא.

עלים- יומן אישי המתעד את תהליך הלמידה.

פירות- תוצרי הלימוד בחברותא - ספר לימוד פתוח "חידושי תורה".

מה אנו עושים ?

"חידושי תורה" ספר לימוד פתוח שיתופי שיוצרים ביחד.

למה אנו עושים ?

אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ.

איך אנו עושים ?
ארבעה מעגלי צמיחה ולמידה.

א. למידה אישית (משימות אישיות בספריא, יומן אישי לרפלקציה,

שיחות אישיות)

ב. חברותא (2 תלמידים/ות)

ג. חבורה (3 חברותות)

ד. כיתה (5/6 חבורות)